Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady Fargue`a i Girardon`a Regulacja rzek Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady Fargue`a i Girardon`a Regulacja rzek Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej."— Zapis prezentacji:

1 Zasady Fargue`a i Girardon`a Regulacja rzek Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej

2 Największa głębokość występuje poniżej największej krzywizny (krzywizną nazywamy odwrotność promienia łuku =1/R ), w odległości około podwójnej szerokości koryta w poziomie zwierciadła wody przy stanie normalnym. Analogicznie najmniejsza głębokość występuje również w odległości równej podwójnej szerokości koryta, lecz poniżej najmniejszej krzywizny. Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Zasada przesunięcia

3 Dla wytworzenia na cieku regularnych i optymalnych głębokości, długości łuków i odcinków przejściowych muszą być dostosowane odpowiednio do warunków danej rzeki. Na przykład długość łuku na Garonnie wynosiła optymalnie 1130 m. Dla innych rzek ustalono długości: dla Wagu pod Zlinem 1200 m, na dolnym odcinku 2000 m, na środkowej Wiśle 1100 - 1700 m. Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Zasada długości łuków

4 Głębokość w zakolu jest tym większa, im większa jest krzywizna łuku (mniejszy promień). Tę zasadę dla Garonny Fargue określił równaniem paraboli trzeciego stopnia. Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Zasada głębokości gdzie: ρ = 1000 1/r Zasadę głębokości potwierdził również Jasmund prowadząc doświadczenia na Łoabie, lecz związek ρ = f(h) aproksymował równaniem liniowym

5 Przy jednakowej długości łuków średnia głębokość na łuku między dwoma brodami jest tym większa, im mniejszy jest wewnętrzny kąt wierzchołkowy między stycznymi (α 1, α 2 ). Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Zasada kątów

6 Przekrój podłużny dna w nurcie jest regularny, gdy promienie łuku zmieniają się w sposób ciągły. Spadek dna płynnie się zmienia, gdy płynnie wzrasta krzywizna. Nagła zmiana krzywizny powoduje nagłą zmianę głębokości. Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Zasada ciągłości 1/R

7 Jeżeli krzywizna zmienia się w sposób ciągły, to nachylenie stycznej do wykresu krzywizny wyznacza spadek dna. Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Zasada spadku

8 Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Zasada szerokości

9 Zasady Fargue`a i Girardon`a Regulacja rzek Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej


Pobierz ppt "Zasady Fargue`a i Girardon`a Regulacja rzek Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google