Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA MIASTA KRAKOWA ZA OKRES 6 MIESIĘCY 2014ROKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA MIASTA KRAKOWA ZA OKRES 6 MIESIĘCY 2014ROKU."— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA MIASTA KRAKOWA ZA OKRES 6 MIESIĘCY 2014ROKU

2 W CIĄGU 2014 ROKU W MIEŚCIE KRAKOWIE miało miejsce 4428 zdarzeń drogowych ( wzrost o 51 tj. 1,2 %), w ty m 3933 kolizji i 495 wypadków drogowych z ofiarami w ludziach, w których śmierć poniosło 10 osób a 549 doznało obrażeń ciała. Ponadto zlikwidowano 699 zdarzeń drogowych zaistniałych poza droga publiczną, strefa ruchu lub strefa zamieszkania, co daje 5127 zlikwidowanych zdarzeń drogowych. Sprawcami wypadków drogowych w analizowanym okresie w przeważającej mierze byli kierowcy pojazdów, którzy spowodowali ogółem 400 wypadków co stanowi 80,8 % ogółu wypadków. W wypadkach tych śmierć poniosły 3 osoby a 457 doznało obrażeń ciała. W dalszym ciągu poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym stanowili piesi, którzy byli sprawcami 53 wypadków tj. 10,7 % ogółu wypadków. W wypadkach tych śmierć poniosły 4 osoby a 50 doznało obrażeń ciała. Pozostałe 42 wypadki ( 8,5 %ogółu wypadków) zaistniały z innych przyczyn tj.: niesprawny technicznie pojazd, niewłaściwy stan drogi, zwierzęta na drodze itp.

3 SPRAWCY WYPADKÓW DROGOWYCH

4 Wypadki spowodowane przez kierujących zaistniały z następujących przyczyn: Zachowanie kierującego Liczba Wypadków Liczba Zabitych Liczba Rannych Liczba Kolizji Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu1070122610 Wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu pieszych 8118229 w tym Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych 691 17 Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu 1201312 Niezachowanie bezp. odl. między pojazdami670801069 Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu58270179 Wjazd przy czerwonym świetle2303599 Nieprawidłowe: zmienianie pasa ruchu16018513 Nieprawidłowe: przejeżdżanie przej. dla rowerów110 9 Nieprawidłowe: wyprzedzanie81734 Nieprawidłowe: cofanie707499 Nieprzestrzeganie innych sygnałów70732 Jazda po niewłaściwej stronie drogi70722 Nieprawidłowe: omijanie606547 Gwałtowne hamowanie6075 Nieprawidłowe: wymijanie50567 Nieprawidłowe: skręcanie50667 Nieprawidłowe: zatrzymywanie, postój10140 Nieprawidłowe: zawracanie10112 Zmęczenie, zaśnięcie0001 :

5 : W OCENIANYM OKRESIE ZDARZENIA DROGOWE I ICH SKUTKI W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE ORAZ DNI TYGODNIA: Miesiąc zdarzenia Liczba Zdarzeń Liczba Wypadków Liczba Zabitych Liczba Rannych Liczba Kolizji Styczeń 73860172678 Luty 60055165545 Marzec 72577291648 Kwiecień 79181086710 Maj 8361124117724 Czerwiec 7381102118628 Dzień tygodnia Liczba Zdarzeń Liczba Wypadków Liczba Zabitych Liczba Rannych Liczba Kolizji Poniedziałek 70668275638 Wtorek 64069270571 Środa 70580285625 Czwartek 69379093614 Piątek 7991003105699 Sobota 47547053428 Niedziela 41052168358 Najbardziej zagrożony jest przedział czasowy : pod względem wypadków 12 00 – 13 59, 15 00 – 18 59 (powyżej 30 wypadków w każdej godzinie) pod względem kolizji 10 00 – 17 59, (powyżej 250 kolizji w każdej godzinie )

6 BEZPIECZEŃSTWO OSÓB PIESZYCH I DZIECI W ciągu 6 miesięcy 2014 roku z 495 wypadków 156 (31,5,0 % ogółu wypadków) z nich to potrącenia pieszych, W poprzednich latach sytuacja z potrąceniami pieszych kształtowała się następująco: Z winy osób pieszych zaistniało 53 wypadki (w roku poprzednim 68 ) tj. 10,7 %, w których 4 (3) osoby poniosły śmierć, a 53 (63) doznało obrażeń ciała. NAJCZĘSTSZA PRZYCZYNA POWSTANIA ZDARZENIA BYŁO : udział sprawcy RokIlość wypadków ZabiciranniIlość wypadków zabiciranni 2009230723488485 2010210921189686 20112061419783481 20122031020273668 2013160515868363 20141566 53450 Zachowanie pieszego Liczba Zdarzeń Liczba Wypadków Liczba Zabitych Liczba Rannych Liczba Kolizji Nieostrożne wejście na jezdnię: przed jadącym pojazdem31231228 Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym21150206 Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle19153124 Nieostrożne wejście na jezdnię: zza pojazdu, przeszkody98171 Stanie na jezdni, leżenie10001

7 UDZIAŁ DZIECI W WYPADKACH W analizowanym okresie dzieci uczestniczyły w 57 wypadkach (średnio w co 9-tym wypadku). Udział dzieci w wypadkach kształtował się następująco : Z winy dzieci zaistniało 25 (16 w roku ubiegłym) wypadków tj. mniej niż 5,1 % wszystkich wypadków. Jako kierujący dzieci spowodowały 10 wypadków, natomiast jako piesi – zawinili w 15 wypadkach. udziałkierowcypiesipasażerowie RokWyp.zabiciranniWyp.zab.ranniWyp.ZabranniWyp.ranni 201257262607262232532 201334035202160 17 201457069140 310351220

8 NIETRZEŹWI UCZESTNICY RUCHU W ci ą gu 6 miesi ę cy 2014 roku nietrze ź wi byli sprawcami 84 (112)zdarze ń drogowych, w tym 28 wypadków w których 31 osób zosta ł o rannych – i jest to spadek w ilo ś ci odnotowanych zdarze ń drogowych o 28 tj. o 25,0 %. nietrzeźwi sprawcyWypadkówkolizji w tym :2013201420132014 z winy kierujących9138053 z winy pieszych1315103 Ogółem zdarzenia 2013 Ogółem zdarzenia 2014 z winy pasażerów0000 razem22289056 11284

9 OFIARY ŚMIERTELNE W ciągu 6 miesięcy 2014 roku zginęło 10 osób, natomiast w: 2013 – 8 osób, 2012 – 14 osób, 2011 – 23 osoby, 2010 – 11 osób, 2009 – 16 osób, 2008 – 19 osób, 2007 – 26 osób. W analizowanym okresie w wypadkach zostało poszkodowanych (jako ranni i zabici) 559 (485) osób, w tym 10 (8) poniosło śmierć, przeciętnie więc co 56-ta ofiara wypadku zginęła. Na miejscu zdarzenia zginęło 6 osób, natomiast 4 zmarło w szpitalu na wskutek obrażeń. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano wzrost wypadków śmiertelnych. Analizując ofiary śmiertelne wśród uczestników ruchu należy stwierdzić, że 6 osób to piesi uczestnicy ruchu, 2 to kierujący pojazdami i 2 to pasażerowie. Biorąc pod uwagę płeć i wiek zabitych sytuacja kształtuje się następująco : wśród 10 zabitych odnotowano 7 mężczyzn i 3 kobiety.

10 BIORAC POD UWAGĘ WIEK ZABITYCH SYTACJA KSZTAŁUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO: Przedział wiekowy Ogółempiesi KierującyPasażerowie 20132014 Sprawcypokrzywdzeni Do 6 lat 7 – 17 lat 18 – 39 lat14121 40 – 59 lat221 1 60 lat i więcej5411 2 razem8103322 ilość wypadków MiesiącMaj112 dzieńPiątek100 godzina17 00 – 18 00 58 droga krajowaK 722 ulica Aleja Pokoju14 Najwięcej wypadk ó w odnotowano :


Pobierz ppt "ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA MIASTA KRAKOWA ZA OKRES 6 MIESIĘCY 2014ROKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google