Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA MIASTA KRAKOWA ZA OKRES 6 MIESIĘCY 2014ROKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA MIASTA KRAKOWA ZA OKRES 6 MIESIĘCY 2014ROKU."— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA MIASTA KRAKOWA ZA OKRES 6 MIESIĘCY 2014ROKU

2 W CIĄGU 2014 ROKU W MIEŚCIE KRAKOWIE miało miejsce 4428 zdarzeń drogowych ( wzrost o 51 tj. 1,2 %), w ty m 3933 kolizji i 495 wypadków drogowych z ofiarami w ludziach, w których śmierć poniosło 10 osób a 549 doznało obrażeń ciała. Ponadto zlikwidowano 699 zdarzeń drogowych zaistniałych poza droga publiczną, strefa ruchu lub strefa zamieszkania, co daje 5127 zlikwidowanych zdarzeń drogowych. Sprawcami wypadków drogowych w analizowanym okresie w przeważającej mierze byli kierowcy pojazdów, którzy spowodowali ogółem 400 wypadków co stanowi 80,8 % ogółu wypadków. W wypadkach tych śmierć poniosły 3 osoby a 457 doznało obrażeń ciała. W dalszym ciągu poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym stanowili piesi, którzy byli sprawcami 53 wypadków tj. 10,7 % ogółu wypadków. W wypadkach tych śmierć poniosły 4 osoby a 50 doznało obrażeń ciała. Pozostałe 42 wypadki ( 8,5 %ogółu wypadków) zaistniały z innych przyczyn tj.: niesprawny technicznie pojazd, niewłaściwy stan drogi, zwierzęta na drodze itp.

3 SPRAWCY WYPADKÓW DROGOWYCH

4 Wypadki spowodowane przez kierujących zaistniały z następujących przyczyn: Zachowanie kierującego Liczba Wypadków Liczba Zabitych Liczba Rannych Liczba Kolizji Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu Wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu pieszych w tym Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu Niezachowanie bezp. odl. między pojazdami Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu Wjazd przy czerwonym świetle Nieprawidłowe: zmienianie pasa ruchu Nieprawidłowe: przejeżdżanie przej. dla rowerów110 9 Nieprawidłowe: wyprzedzanie81734 Nieprawidłowe: cofanie Nieprzestrzeganie innych sygnałów70732 Jazda po niewłaściwej stronie drogi70722 Nieprawidłowe: omijanie Gwałtowne hamowanie6075 Nieprawidłowe: wymijanie50567 Nieprawidłowe: skręcanie50667 Nieprawidłowe: zatrzymywanie, postój10140 Nieprawidłowe: zawracanie10112 Zmęczenie, zaśnięcie0001 :

5 : W OCENIANYM OKRESIE ZDARZENIA DROGOWE I ICH SKUTKI W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE ORAZ DNI TYGODNIA: Miesiąc zdarzenia Liczba Zdarzeń Liczba Wypadków Liczba Zabitych Liczba Rannych Liczba Kolizji Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Dzień tygodnia Liczba Zdarzeń Liczba Wypadków Liczba Zabitych Liczba Rannych Liczba Kolizji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Najbardziej zagrożony jest przedział czasowy : pod względem wypadków – 13 59, – (powyżej 30 wypadków w każdej godzinie) pod względem kolizji – 17 59, (powyżej 250 kolizji w każdej godzinie )

6 BEZPIECZEŃSTWO OSÓB PIESZYCH I DZIECI W ciągu 6 miesięcy 2014 roku z 495 wypadków 156 (31,5,0 % ogółu wypadków) z nich to potrącenia pieszych, W poprzednich latach sytuacja z potrąceniami pieszych kształtowała się następująco: Z winy osób pieszych zaistniało 53 wypadki (w roku poprzednim 68 ) tj. 10,7 %, w których 4 (3) osoby poniosły śmierć, a 53 (63) doznało obrażeń ciała. NAJCZĘSTSZA PRZYCZYNA POWSTANIA ZDARZENIA BYŁO : udział sprawcy RokIlość wypadków ZabiciranniIlość wypadków zabiciranni Zachowanie pieszego Liczba Zdarzeń Liczba Wypadków Liczba Zabitych Liczba Rannych Liczba Kolizji Nieostrożne wejście na jezdnię: przed jadącym pojazdem Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle Nieostrożne wejście na jezdnię: zza pojazdu, przeszkody98171 Stanie na jezdni, leżenie10001

7 UDZIAŁ DZIECI W WYPADKACH W analizowanym okresie dzieci uczestniczyły w 57 wypadkach (średnio w co 9-tym wypadku). Udział dzieci w wypadkach kształtował się następująco : Z winy dzieci zaistniało 25 (16 w roku ubiegłym) wypadków tj. mniej niż 5,1 % wszystkich wypadków. Jako kierujący dzieci spowodowały 10 wypadków, natomiast jako piesi – zawinili w 15 wypadkach. udziałkierowcypiesipasażerowie RokWyp.zabiciranniWyp.zab.ranniWyp.ZabranniWyp.ranni

8 NIETRZEŹWI UCZESTNICY RUCHU W ci ą gu 6 miesi ę cy 2014 roku nietrze ź wi byli sprawcami 84 (112)zdarze ń drogowych, w tym 28 wypadków w których 31 osób zosta ł o rannych – i jest to spadek w ilo ś ci odnotowanych zdarze ń drogowych o 28 tj. o 25,0 %. nietrzeźwi sprawcyWypadkówkolizji w tym : z winy kierujących z winy pieszych Ogółem zdarzenia 2013 Ogółem zdarzenia 2014 z winy pasażerów0000 razem

9 OFIARY ŚMIERTELNE W ciągu 6 miesięcy 2014 roku zginęło 10 osób, natomiast w: 2013 – 8 osób, 2012 – 14 osób, 2011 – 23 osoby, 2010 – 11 osób, 2009 – 16 osób, 2008 – 19 osób, 2007 – 26 osób. W analizowanym okresie w wypadkach zostało poszkodowanych (jako ranni i zabici) 559 (485) osób, w tym 10 (8) poniosło śmierć, przeciętnie więc co 56-ta ofiara wypadku zginęła. Na miejscu zdarzenia zginęło 6 osób, natomiast 4 zmarło w szpitalu na wskutek obrażeń. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano wzrost wypadków śmiertelnych. Analizując ofiary śmiertelne wśród uczestników ruchu należy stwierdzić, że 6 osób to piesi uczestnicy ruchu, 2 to kierujący pojazdami i 2 to pasażerowie. Biorąc pod uwagę płeć i wiek zabitych sytuacja kształtuje się następująco : wśród 10 zabitych odnotowano 7 mężczyzn i 3 kobiety.

10 BIORAC POD UWAGĘ WIEK ZABITYCH SYTACJA KSZTAŁUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO: Przedział wiekowy Ogółempiesi KierującyPasażerowie Sprawcypokrzywdzeni Do 6 lat 7 – 17 lat 18 – 39 lat – 59 lat lat i więcej razem ilość wypadków MiesiącMaj112 dzieńPiątek100 godzina17 00 – droga krajowaK 722 ulica Aleja Pokoju14 Najwięcej wypadk ó w odnotowano :


Pobierz ppt "ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA MIASTA KRAKOWA ZA OKRES 6 MIESIĘCY 2014ROKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google