Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie bieżących funduszy Unii Europejskiej na rozwój społeczności lokalnej Dr inż. Stanisław Lipski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie bieżących funduszy Unii Europejskiej na rozwój społeczności lokalnej Dr inż. Stanisław Lipski."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie bieżących funduszy Unii Europejskiej na rozwój społeczności lokalnej Dr inż. Stanisław Lipski

2 Przeznaczenie

3 Obszary do zagospodarowania

4 Role główne

5 Wykorzystanie funduszy UE wg danych MGiP z dn. 28.11.2005 n Komisja UE przyznała Polsce na lata 2004-2006 12,8 mld Euro, a w tym: n 8,6 mld Euro z funduszy strukturalnych, n 4,2 mld Euro z Funduszu Spójności n Dotychczas wykorzystano ok. 370 mln Euro tj. 4,3% całkowitej kwoty

6 Główne przeszkody

7 Cechy dobrego projektu n 1. Na początku podział ról n 2. Faza przygotowawcza do swojej roli: n *** cel zasadniczy, cele cząstkowe, wypełniane funkcje, konkurencyjna strategia n 3.Plan projektu n *** przemyślany, prosty, realny, odpowiedzialny n 4. Sumienne wykonanie i rozliczenie

8 Fundusze strukturalne n n współpraca transgraniczna, ponadnarodowa i międzyregionalna (Interreg III) n n zrównoważony rozwój miast i peryferii dotkniętych kryzysem (Urban II) n n rozwój obszarów wiejskich poprzez inicjatywy lokalne (Leader +) n n zwalczanie różnic i dyskryminacji na rynku pracy (Equal)

9 Najczęściej spotykane błędy n n brak oświadczenia o posiadaniu środków niezbędnych do realizacji projektu brak odpowiednich podpisów na dokumentach (każdy dokument musi być podpisany bądź potwierdzony za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby) do zaświadczenia RIO należy dołączyć opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu, brak numeracji stron i karty informacyjnej, brak map lub niewłaściwa ich skala, brak uchwał Rady Społecznej (tam gdzie jest to wymagane np. szpitale), brak założeń techniczno-organizacyjnych projektu i specyfikacji technicznej (w przypadku, gdy wniosek dotyczy dostawy), koszty wymieniane w punkcie E4 wniosku należy klasyfikować według nazewnictwa wymienionego w Uzupełnieniu ZPORR, w punkcie E1- etapy realizacji projektu powinny dotyczyć realizacji projektu (która rozpoczyna się z chwilą wejścia w życie umowy z wykonawcą), a nie jego przygotowania

10 Ważniejsze programy budowy społeczeństwa obywatelskiego n 2006 n Rozwój zasobów ludzkich i kapitału społecznego n E-polska n Rozwój regionalny n Europejski Fundusz Społeczny n Equal dla Polski n 2007 - 2013 n Społeczeństwo obywatelskie n Wykształcenie i kompetencje n Zatrudnienie i integracja społeczna n Obywatele dla Europy n Administracja sprawna i służebna

11 Dziękuję za uwagę n Dr inż. Stanisław Lipski n stlipski@neostrada.pl n tel. (22) 671 68 37


Pobierz ppt "Wykorzystanie bieżących funduszy Unii Europejskiej na rozwój społeczności lokalnej Dr inż. Stanisław Lipski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google