Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pułapki analizy kosztów przedsiębiorstwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pułapki analizy kosztów przedsiębiorstwa"— Zapis prezentacji:

1 Pułapki analizy kosztów przedsiębiorstwa
Wykład nr 3 Pułapki analizy kosztów przedsiębiorstwa

2 Analiza kosztów alternatywnych
Produkcja i sprzedaż jednoczesna: komponentu i wyrobu kompletnego Uwzględnianie w kalkulacji kosztu komponentu wg kosztu wytworzenia Uwzględnianie w kalkulacji kosztu komponentu wg ceny sprzedaży Konieczna analiza chłonności rynku komponentów i wyrobu kompletnego

3 Analiza kosztu produkcji dodatkowej
Przedsiębiorstwo pozyskuje zlecenie z rynku (od klienta) innego niż ten, na którym działa lub na nowy wyrób, nie konkurujący z dotychczasowym asortymentem. Realizacja tego zlecenia nie naruszy efektywności dotychczasowej działalności. Uwzględnianie w kalkulacji pełnych kosztów działalności (tak jak w dotychczas wytwarzanych wyrobach) Uwzględnianie w kalkulacji jedynie kosztów krańcowych (tych, które powstaną dodatkowo przy realizacji tego zlecenia)

4 Analiza kosztów w warunkach inflacji
Deformacja informacji o kosztach przedsiębiorstwa w warunkach inflacji: - amortyzacja, - surowce, - koszty produktów importowanych. Deformacja kosztów finansowych. Deformacja przychodów ze sprzedaży – deformacja realnej wartości należności. Deformacja kosztów w warunkach odroczonej zapłaty - deformacja realnej wartości zobowiązań.

5 Kalkulacja wartości zapasów
Koszty całkowite w przedsiębiorstwie poniesione w danej jednostce czasu rozliczane są na dwie grupy produktów: produkty wytworzone i sprzedane w danej jednostce czasowej oraz produkty wytworzone ale nie sprzedane (zwiększają one zapasy). Daje to szerokie pole błędów w kalkulacji: zawyżenie kosztów wytworzenia zapasów skutkuje zawyżeniem rentowności produktów sprzedanych, zamrożenie poniesionych kosztów w nierotujących zapasach skutkuje zawyżeniem rentowności sprzedanych produktów.

6 Błędne klucze podziału kosztów pośrednich
Oparcie klucza na błędnym wzorcu: np. płacach bezpośrednich w sytuacji 2 produktów o diametralnie różnej strukturze kosztów płac bezpośrednich. Stosowanie niezmienionego klucza przy zmienionych warunkach działania: np. firma zwiększyła dwukrotnie sprzedaż, a klucz procentowy narzutu kosztów nie zmniejszył się. Stosowanie tego samego klucza podziału wobec produktów dla dwóch różnych odbiorców – np. rzeczywiste koszty sprzedaży dla obu tych odbiorców mogą różnić się diametralnie.


Pobierz ppt "Pułapki analizy kosztów przedsiębiorstwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google