Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bibliografia załącznikowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bibliografia załącznikowa"— Zapis prezentacji:

1 Bibliografia załącznikowa
Lekcja biblioteczna dla klas maturalnych

2 Wzór dokumentu, z którego zdający może korzystać podczas egzaminu
Imię i nazwisko TEMAT I. Literatura podmiotu II. Literatura przedmiotu III. Ramowy plan wypowiedzi Określenie problemu Kolejność prezentowanych argumentów (treści) Wnioski IV. Materiały pomocnicze Podpis zdającego

3 Literatura podmiotu to omawiane przez Was w pracy utwory literackie, czyli wszystko to, co zamierzacie poddać analizie podczas Waszego wystąpienia maturalnego Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakaty i inne

4 Literatura przedmiotu
to pozycje krytyczno-literackie, które posłużyły Wam do opracowania tematu Literatury przedmiotu nie interpretujecie, tylko uzasadniacie nią swoje tezy wysnute z interpretacji dzieł

5 Bibliografia to uporządkowany według określonych kryteriów spis dokumentów

6 Bibliografia załącznikowa  to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, publikacje z Internetu),  które autor wykorzystał przy pisaniu utworu lub które poleca czytelnikowi jako związane z tematem pracy  

7 Opisy sporządzamy zgodnie z normami: PN-ISO 690 z lipca 2002 roku
(dla książek i czasopism) PN-ISO-2 :1999 (dla dokumentów elektronicznych).

8 Norma wprowadza obowiązek podawania numeru ISBN książki i ISSN czasopisma
W 13-cyfrowym numerze jest zapisana informacja o kraju, wydawcy i o samej książce (np. 83 na początku oznacza Polskę)

9 Dane do opisu czerpiemy:
z karty tytułowej książki lub z ekranu z tytułem (jeśli brak takiego ekranu, dopuszcza się przejmowanie danych z dokumentacji towarzyszącej lub opakowania)

10 Przykłady opisów bibliograficznych:

11 Opis książki jednego autora
Miłosz Czesław, Historia literatury polskiej do roku 1939, Kraków 1993, ISBN Prus Bolesław, Lalka, Kraków 2001, ISBN

12 Opis książki trzech autorów
Karpowicz Tomasz, Szymanis Eligiusz, Wroczyński Tomasz, Przedmaturalne repetytorium. Dzieje literatury polskiej i nauka o języku polskim, Warszawa 1997, ISBN

13 Opis książki (przekład z języka obcego)
Eco Umberto, Zapiski na pudełku od zapałek, Przeł. Adam Szymanowski, Warszawa 2005, ISBN * W opisie książki autora obcojęzycznego należy podać nazwisko tłumacza.

14 Opis książki wielotomowej
Prus Bolesław, Lalka, T. 1-3,Warszawa ISBN

15 Opis książki – pracy zbiorowej ponad 3 autorów
Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, Pod red. Jerzego Bralczyka, Warszawa 2005, ISBN Stosujemy skróty: np. wyb. oprac. red. (wybrał, opracował, redaktor)

16 Opis fragmentu książki (wiersza) w książce jednego autora
Miłosz Czesław, Poezje, Warszawa 1981, Zaklęcie, s. 336 W opisie fragmentu pomijamy numer ISBN.

17 Opis wiersza w książce wielu autorów
Stachura Edward, Wielki Testament, W: Od Kochanowskiego do Szymborskiej: antologia poezji polskiej, Wybrał Marek Wawrzkiewicz, 1999, s W opisie fragmentu pomijamy numer ISBN

18 Opis artykułu z czasopisma
Głowacki Stefan, Miłość w średniowieczu, „Cogito” 2005, nr 1 s

19 Opis recenzji książki w czasopiśmie
Barańczak Stanisław, Wiersze zebrane, Poznań 2006, Rec. Tadeusz Nyc, „Przekrój” nr 46, s. 142

20 Opis recenzji sztuki teatralnej w czasopiśmie
Zapolska Gabriela, Moralność Pani Dulskiej, Reż. Anna Augustynowicz, Rec. Roman Pawłowski, „Gazeta Wyborcza” 2000 nr 283 s.117

21 Opis wywiadu w czasopiśmie
Masłowska Dorota, Tej książki powinno się zabronić, Rozm. przepr. Urszula Bodalska, „Cogito” 2002 nr 17 s.12-13

22 Opis książki on line (e-book)
Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat, [online], [dostęp 23 lutego 2007] Dostępny w Internecie:

23 Opis książki on line (e-book)
Kochanowski Jan, Treny [online], [Dostęp 23 lutego 2007] Dostępny w Internecie:

24 Opis książki na CD Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM], Wersja , Łódź 1998, ISBN

25 Opis nagrania (dokument muzyczny)
Beethoven Ludwig van. Piano Concertos 2 & 3 [taśma magnetyczna]. Hanower: Deutsche Grammophon,  2004

26 Opis filmu Chłopi. Boryna [kaseta video], cz. 1, Scen. i reż. Jerzy Rybkowski, Koszalin 1977 Pan Tadeusz [Film], Reż. Andrzej Wajda, Warszawa 1999

27 Opis reprodukcji obrazu (ZAMIESZCZONEJ W KSIĄŻCE)
Velazquez Diego, Infantka Małgorzata [il.], W: Rzepińska Maria, Siedem wieków malarstwa europejskiego. Wyd. 2 popr. 1986, nr il. XLVI

28 Opis reprodukcji obrazu (ZAMIESZCZONEJ W KSIĄŻCE)
Pankiewicz Józef, Japonka [reprodukcja], W: Dobrowolski Tadeusz, Malarstwo polskie, Warszawa 1999, ISBN , il. kolor XIX w.

29 Opis reklamy Szczęście maluje się na twarzy. Truskawkowy żel myjący do twarzy… [reklama prasowa], „Filipinka” 2004 nr 9 s. 5 A świstak siedzi i zawija w sreberka [reklama telewizyjna], Polska 2005

30 Bibliografię załącznikową
Umieszczamy na końcu pracy Opisy układamy w kolejności alfabetycznej Poszczególne opisy numerujemy Stosujemy jednolitą interpunkcję w całej bibliografii


Pobierz ppt "Bibliografia załącznikowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google