Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie."— Zapis prezentacji:

1 Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Krystyna Sitko

3

4

5 Karol Olszewski (1846 - 1915), polski chemik i fizyk Skroplenie powietrza Powietrze, azot i tlen po raz pierwszy skroplili dwaj polscy uczeni, profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego - Zygmunt F. Wróblewski i Karol Olszewski. Ich współpraca doprowadziła do osiągnięcia wyniku o światowym znaczeniu.

6 skraplanie - 186 0 C wrze POWIETRZE schładzane pod wysokim ciśnieniem -196 0 C wrze TLEN ARGON podgrzanie około - 200 0 C -183 0 C wrze CIEKŁE POWIETRZE Ze skroplonego powietrza można otrzymać tlen i azot, ponieważ gazy te różnią się między sobą temperaturami wrzenia SubstancjaTemperatura wrzenia ( 0 C) azot- 196 tlen-183 argon-186 tlenek węgla(IV)-78,5 wodór-253 AZOT

7 Na powierzchni wody w krystalizatorze umieść małą zapaloną świeczkę. Przykryj ją cylindrem miarowym. Zapisz obserwacje. 1/5 Świeca pali się przez chwilę i podnosi się wraz z wodą napełniającą cylinder. Płomień gaśnie, gdy woda zajmuje około 1/5 objętości menzurki (rys1). Paląca świeca zużyła 1/5 objętości powietrza zawartego w cylindrze. Rys.1

8 Tlen - pierwiastek chemiczny, który umożliwia spalanie stanowi 1/5 objętości. Pozostałe 4/5 objętości powietrza stanowią składniki niepodtrzymujące palenia gaz bezwonne bezbarwne słabo rozpuszcza się w wodzie mieszanina jednorodna bez smaku W temperaturze 20 0 C, pod ciśnieniem 1013 hPa – w 1 m 3 wody rozpuszcza się 0, 0288 m 3 powietrza W warunkach normalnych gęstość powietrza wynosi 1,28 Warunki normalne: ciśnienie -1013 hPa temperatura - 273 0 K = 0 0 C

9 ZASTOSOWANI E POWIETRZA Do spalania, butwienia i wszelkich procesów utleniania Substancja niezbędna do życia człowieka oraz większości organizmów na Ziemi Do uzyskiwania wysokich temperatur Do otrzymywania azotu, tlenu i gazów szlachetnych (ze skroplonego powietrza) Po burzy w powietrzu można stwierdzić obecność jeszcze jednego gazu - ozonu. Powstaje on podczas wyładowań atmosferycznych. Jest to odmiana tlenu O 3

10 Tlen

11 Właściwości azotu  gaz  bezbarwny  bez zapachu  bez smaku  nieco lżejszy od powietrza  bardzo trudno rozpuszczalny w wodzie  niemetal  nie pali się  nie podtrzymuje palenia  trudno łączy się z innymi pierwiastkami Przy podwyższonym ciśnieniu azot dobrze rozpuszcza się we krwi. Po obniżeniu ciśnienia może wydzielać się w postaci pęcherzyków, które blokują naczynia krwionośne- jest to tzw. choroba kesonowa. Grozi ona nurkom pracującym na dużych głębokościach. Dlatego nie oddychają oni powietrzem, tylko mieszaniną helowo-tlenową.

12 Najważniejszy pierwiastek w przyrodzie, niezbędny do życia roślin i zwierząt. Jest głównym składnikiem mieszanek gazów stosowanych przez nurków i alpinistów. Z jego udziałem przebiega proces korozji oraz rozkład organizmów roślinnych i zwierzęcych.

13 gaz bezwonny bezbarwny bez smaku nieco cięższy od powietrza słabo rozpuszczalny w wodzie niemetal łączy się z wieloma pierwiastkami tworząc tlenki nie pali się podtrzymuje palenie Tlen jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem chemicznym w skorupie ziemskiej (około 50% objętościowych). Jest składnikiem piasku, wody, skał i rud metali. Bez tlenu giną zwierzęta i rośliny. Przy obniżeniu zawartości tlenu w powietrzu do 15% występują zaburzenia w organizmie człowieka. Tlen jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem chemicznym w skorupie ziemskiej (około 50% objętościowych). Jest składnikiem piasku, wody, skał i rud metali. Bez tlenu giną zwierzęta i rośliny. Przy obniżeniu zawartości tlenu w powietrzu do 15% występują zaburzenia w organizmie człowieka.

14 spawalnictwo: palniki acetylenowo- tlenowe ogniwa paliwowe: wodorowo tlenowe butle tlenowe wykorzystywane przy pracach na głębokościach i wysokościach medycyna: podtrzymywanie procesu oddychania

15 OZON O 3 trójatomowa cząsteczka tlenu

16

17


Pobierz ppt "Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google