Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Joanna Żurawska Opolskie Centrum Badań Regionalnych przy WSZIA w Opolu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Joanna Żurawska Opolskie Centrum Badań Regionalnych przy WSZIA w Opolu"— Zapis prezentacji:

1 Joanna Żurawska Opolskie Centrum Badań Regionalnych przy WSZIA w Opolu
Project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Niniejszy projekt jest realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków EFRR. Opis trendów demograficznych oraz zmian zasobów pracy w Opolu w latach 1989–2009 Joanna Żurawska Opolskie Centrum Badań Regionalnych przy WSZIA w Opolu

2 Obraz demograficzny Opola
w dwudziestoleciu wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Zmiany ilościowe w zakresie ludności w mieście Opolu w latach Podokres pierwszy Lata umownie nazwano pierwszym podokresem w ramach dwudziestolecia , w którym zawiera się pierwszy liczący faktycznie dziesięć lat okres W ramach pierwszego podokresu zaprezentowano także dane dla roku poprzedzającego pierwsze dziesięciolecie tj. dla 1989 r.

3 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba ludności w Opolu w latach (faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII)

4 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Dynamika ludności w Opolu w latach (faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII), rok poprzedni = 100 %

5 Obraz demograficzny Opola
w dwudziestoleciu wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Zmiany ilościowe w zakresie ludności w mieście Opolu w latach Podokres drugi Lata umownie nazwano drugim podokresem w ramach dwudziestolecia , w którym zawiera się drugi liczący faktycznie dziesięć lat okres Z uwagi na niepełny rok 2009 zaprezentowano także dane dla roku poprzedzającego drugie dziesięciolecie tj. dla 1999 r.

6 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba ludności w Opolu w latach (faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII), 2009 – stan na koniec I kwartału

7 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Dynamika ludności w Opolu w latach (faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII), stan na koniec I kwartału, rok poprzedni = 100 %

8 Obraz demograficzny Opola
w dwudziestoleciu wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Sytuacja w zakresie potencjału demograficznego miasta Opola w minionym dwudziestoleciu nie kształtuje się korzystnie, bowiem bilans dwudziestolecia jest generalnie ujemny. Według stanu na koniec marca 2009 r. liczba ludności w stolicy regionu była niższa niż w końcu grudnia 1989 r. o 1577 osób, tj. o 1,2 %. Z najnowszych danych wynika, że spadek liczby ludności miasta Opola nadal utrzymuje się. Według stanu na koniec czerwca 2009 r. liczba ludności stolicy regionu wynosiła 125 992 osób, co oznacza spadek w porównaniu do stanu z końca marca 2009 r. o 84 osoby tj. o 0,07%.

9 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Opis najważniejszych trendów demograficznych minionego dwudziestolecia w ujęciu ilościowym na tle innych stolic regionalnych, podobnych pod względem potencjału demograficznego i gospodarczego do Opola . W gronie wybranych do porównań miast wojewódzkich znalazły się: Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra - stolice woj. lubuskiego, Kielce - stolica woj. świętokrzyskiego, Olsztyn - stolica woj. warmińsko-mazurskiego, Rzeszów - stolica woj. podkarpackiego, Toruń - stolica woj. kujawsko-pomorskiego, Poznań - stolica woj. wielkopolskiego, Szczecin - stolica woj. zachodniopomorskiego, Katowice - stolica woj. śląskiego i Wrocław - stolica woj. dolnośląskiego, czyli 10 miast na 18 stolic regionalnych w Polsce

10 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba ludności (faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII) w wybranych miastach wojewódzkich w Polsce w 2008 r. w tys. osób

11 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Dynamika liczby ludności (faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII) w wybranych miastach wojewódzkich w Polsce w 2008 r., rok 1997=100%.

12 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w wybranych miastach wojewódzkich w Polsce w 2008 r.

13 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Saldo migracji na 1000 mieszkańców w wybranych miastach wojewódzkich w Polsce w 2008 r.

14 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Stopa bezrobocia w wybranych miastach wojewódzkich w Polsce w 2008 r.

15 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba pracujących w wybranych miastach wojewódzkich w Polsce w 2008 r. w tys. osób

16 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba pracujących na 1000 mieszkańców w wybranych miastach wojewódzkich w Polsce w 2008 r.

17 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w wybranych miastach wojewódzkich w Polsce w 2008 r

18 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Przyrost naturalny ludności w wybranych stolicach regionalnych w latach na 1000 mieszkańców

19 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Przyrost naturalny ludności w wybranych stolicach regionalnych w latach na 1000 mieszkańców

20 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Saldo migracji w wybranych stolicach regionalnych w latach na 1000 mieszkańców

21 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Saldo migracji w wybranych stolicach regionalnych w latach na 1000 mieszkańców

22 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Opis zmian demograficznych minionego dwudziestolecia w ujęciu jakościowym, z podziałem na dwa podokresy tj. lata i , z uwzględnieniem cech demograficznych takich jak: płeć, wiek i wykształcenie Liczba ludności w Opolu w latach (faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII) według płci w tys.

23 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba ludności w Opolu w latach (faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII) w wieku przedprodukcyjnym w tys.

24 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba ludności w Opolu w latach (faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII) w wieku produkcyjnym w tys.

25 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba ludności w Opolu w latach (faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII) w wieku poprodukcyjnym w tys.

26 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba ludności w Opolu w latach (faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII) według płci w tys.

27 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba ludności w Opolu w latach (faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII) w wieku przedprodukcyjnym w tys.

28 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba ludności w Opolu w latach (faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII) w wieku produkcyjnym w tys.

29 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba ludności w Opolu w latach (faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII) w wieku poprodukcyjnym w tys.

30 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Struktura ludności w Opolu w 1988 r. (NSP) według wykształcenia w% Struktura ludności w Opolu w 2002 r. (NSP) według wykształcenia w%

31 Ruchy ludności w mieście Opolu w latach 1989-1999. Pierwszy podokres
Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Ruchy ludności w mieście Opolu w latach Pierwszy podokres Liczba urodzeń i zgonów w Opolu w latach

32 Ruchy ludności w mieście Opolu w latach 1999-2009. Drugi podokres
Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Ruchy ludności w mieście Opolu w latach Drugi podokres Liczba urodzeń i zgonów w Opolu w latach (I kwartał)

33 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Opis ruchów ludności w minionym dwudziestoleciu w ujęciu ilościowym, z podziałem na dwa podokresy tj. lata i Minione dwudziestolecie, z uwzględnieniem danych za I kwartał 2009 r. to okres, kiedy urodziło się łącznie osób, a zmarło osoby, bilans w ruchu naturalnym jest więc niski, ale dodatni i wynosi 586 osób. Łączna liczba zgonów niemowląt to 220 osób. Liczba zameldowań w ruchu wewnętrznym wynosiła 28844, zaś wymeldowań osób, zaś bilans tych dwóch wielkości wynosi 3283 osoby. Z zagranicy przyjechało do Opola 659 osób, wyjechało zaś 5546 osób, wobec czego bilans w ruchu zagranicznym jest ujemny i wynosi osób. Łączny bilans w ruchu ludności w minionym dwudziestoleciu z uwzględnieniem danych za I kwartał 2009 r. jest wiec ujemny i wynosi osoby.

34 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Porównanie zmian ludnościowych w ujęciu ilościowym i jakościowym w Opolu w latach , na tle zmian zachodzących w analogicznym okresie w woj. opolskim Liczba kobiet na 100 mężczyzn w Opolu i w woj. opolskim w latach

35 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba kobiet na 100 mężczyzn w Opolu i w woj. opolskim w latach ( I kwartał)

36 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Struktura ludności według wieku w Opolu i w woj. opolskim w 1999 w %

37 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Struktura ludności według wieku w Opolu i w woj. opolskim w 2008 r. w %.

38 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Struktura ludności według wykształcenia w Opolu i w woj. opolskim w 1988 r. w %.

39 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Struktura ludności według wykształcenia w Opolu i w woj. opolskim w 2008 r. w %.

40 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Opis zmian zasobów pracy w latach 1989 – 2009 Zmiany ilościowe w zakresie zasobów pracy w mieście Opolu w latach Pierwszy podokres Liczba pracujących w Opolu w latach w głównym miejscu pracy w tys.

41 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba bezrobotnych w Opolu w latach w tys.

42 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Zmiany ilościowe w zakresie zasobów pracy w latach Drugi podokres Liczba pracujących w Opolu w latach w tys.

43 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba bezrobotnych w Opolu w latach ( I kwartał) w tys.

44 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Stopa bezrobocia w Opolu w latach ( I kwartał) w %

45 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Struktura pracujących według płci w Opolu w latach 1990 i w %

46 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Struktura pracujących według płci w Opolu w latach 2000 i w %

47 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Struktura pracujących według sektorów w Opolu w latach 1990 i 1999 w %

48 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Struktura pracujących według sektorów w Opolu w latach 2000 i 2008 w %

49 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Struktura bezrobotnych według wykształcenia w Opolu w r. (I kwartał) w % Struktura bezrobotnych według wykształcenia w Opolu w 1999r. w %

50 Dziękuję bardzo Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009
wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Dziękuję bardzo


Pobierz ppt "Joanna Żurawska Opolskie Centrum Badań Regionalnych przy WSZIA w Opolu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google