Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Niniejszy projekt jest realizowany w ramach Programu dla Europy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Niniejszy projekt jest realizowany w ramach Programu dla Europy."— Zapis prezentacji:

1 1 Project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Niniejszy projekt jest realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków EFRR. Opis trendów demograficznych oraz zmian zasobów pracy w Opolu w latach 1989–2009 Joanna Żurawska Opolskie Centrum Badań Regionalnych przy WSZIA w Opolu

2 2 Zmiany ilościowe w zakresie ludności w mieście Opolu w latach 1989-1999. Podokres pierwszy Lata 1989-1999 umownie nazwano pierwszym podokresem w ramach dwudziestolecia 1989- 2009, w którym zawiera się pierwszy liczący faktycznie dziesięć lat okres 1990-1999. W ramach pierwszego podokresu zaprezentowano także dane dla roku poprzedzającego pierwsze dziesięciolecie tj. dla 1989 r. Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r.

3 3 Liczba ludności w Opolu w latach 1989-1999 (faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII) Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r.

4 4 Dynamika ludności w Opolu w latach 1989-1999 (faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII), rok poprzedni = 100 % Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r.

5 5 Zmiany ilościowe w zakresie ludności w mieście Opolu w latach 1999-2009. Podokres drugi Lata 1999-2009 umownie nazwano drugim podokresem w ramach dwudziestolecia 1989- 2009, w którym zawiera się drugi liczący faktycznie dziesięć lat okres 2000-2009. Z uwagi na niepełny rok 2009 zaprezentowano także dane dla roku poprzedzającego drugie dziesięciolecie tj. dla 1999 r. Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r.

6 6 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba ludności w Opolu w latach 1999-2009 (faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII), 2009 – stan na koniec I kwartału

7 7 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Dynamika ludności w Opolu w latach 1999-2009 (faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII), 2009- stan na koniec I kwartału, rok poprzedni = 100 %

8 8 Sytuacja w zakresie potencjału demograficznego miasta Opola w minionym dwudziestoleciu 1989-2009 nie kształtuje się korzystnie, bowiem bilans dwudziestolecia jest generalnie ujemny. Według stanu na koniec marca 2009 r. liczba ludności w stolicy regionu była niższa niż w końcu grudnia 1989 r. o 1577 osób, tj. o 1,2 %. Z najnowszych danych wynika, że spadek liczby ludności miasta Opola nadal utrzymuje się. Według stanu na koniec czerwca 2009 r. liczba ludności stolicy regionu wynosiła 125 992 osób, co oznacza spadek w porównaniu do stanu z końca marca 2009 r. o 84 osoby tj. o 0,07%. Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r.

9 9 Opis najważniejszych trendów demograficznych minionego dwudziestolecia w ujęciu ilościowym na tle innych stolic regionalnych, podobnych pod względem potencjału demograficznego i gospodarczego do Opola. W gronie wybranych do porównań miast wojewódzkich znalazły się: Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra - stolice woj. lubuskiego, Kielce - stolica woj. świętokrzyskiego, Olsztyn - stolica woj. warmińsko-mazurskiego, Rzeszów - stolica woj. podkarpackiego, Toruń - stolica woj. kujawsko-pomorskiego, Poznań - stolica woj. wielkopolskiego, Szczecin - stolica woj. zachodniopomorskiego, Katowice - stolica woj. śląskiego i Wrocław - stolica woj. dolnośląskiego, czyli 10 miast na 18 stolic regionalnych w Polsce Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r.

10 10 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba ludności (faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII) w wybranych miastach wojewódzkich w Polsce w 2008 r. w tys. osób

11 11 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Dynamika liczby ludności (faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII) w wybranych miastach wojewódzkich w Polsce w 2008 r., rok 1997=100%.

12 12 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w wybranych miastach wojewódzkich w Polsce w 2008 r.

13 13 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Saldo migracji na 1000 mieszkańców w wybranych miastach wojewódzkich w Polsce w 2008 r.

14 14 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Stopa bezrobocia w wybranych miastach wojewódzkich w Polsce w 2008 r.

15 15 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba pracujących w wybranych miastach wojewódzkich w Polsce w 2008 r. w tys. osób

16 16 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba pracujących na 1000 mieszkańców w wybranych miastach wojewódzkich w Polsce w 2008 r.

17 17 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w wybranych miastach wojewódzkich w Polsce w 2008 r

18 18 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Przyrost naturalny ludności w wybranych stolicach regionalnych w latach 1989-1999 na 1000 mieszkańców

19 19 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Przyrost naturalny ludności w wybranych stolicach regionalnych w latach 1999 - 2008 na 1000 mieszkańców

20 20 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Saldo migracji w wybranych stolicach regionalnych w latach 1989 -1999 na 1000 mieszkańców

21 21 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Saldo migracji w wybranych stolicach regionalnych w latach 1999 -2008 na 1000 mieszkańców

22 22 Opis zmian demograficznych minionego dwudziestolecia w ujęciu jakościowym, z podziałem na dwa podokresy tj. lata 1989-1999 i 1999- 2009, z uwzględnieniem cech demograficznych takich jak: płeć, wiek i wykształcenie Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba ludności w Opolu w latach 1989-1999 (faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII) według płci w tys.

23 23 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba ludności w Opolu w latach 1989-1999 (faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII) w wieku przedprodukcyjnym w tys.

24 24 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba ludności w Opolu w latach 1989-1999 (faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII) w wieku produkcyjnym w tys.

25 25 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba ludności w Opolu w latach 1989-1999 (faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII) w wieku poprodukcyjnym w tys.

26 26 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba ludności w Opolu w latach 1999-2009 (faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII) według płci w tys.

27 27 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba ludności w Opolu w latach 1999-2009 (faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII) w wieku przedprodukcyjnym w tys.

28 28 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba ludności w Opolu w latach 1999-2009 (faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII) w wieku produkcyjnym w tys.

29 29 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba ludności w Opolu w latach 1999-2009 (faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII) w wieku poprodukcyjnym w tys.

30 30 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Struktura ludności w Opolu w 1988 r. (NSP) według wykształcenia w% Struktura ludności w Opolu w 2002 r. (NSP) według wykształcenia w%

31 31 Ruchy ludności w mieście Opolu w latach 1989-1999. Pierwszy podokres Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba urodzeń i zgonów w Opolu w latach 1989-1999

32 32 Ruchy ludności w mieście Opolu w latach 1999-2009. Drugi podokres Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba urodzeń i zgonów w Opolu w latach 1999-2009 (I kwartał)

33 33 Opis ruchów ludności w minionym dwudziestoleciu w ujęciu ilościowym, z podziałem na dwa podokresy tj. lata 1989-1999 i 1999-2009 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Minione dwudziestolecie, z uwzględnieniem danych za I kwartał 2009 r. to okres, kiedy urodziło się łącznie 21728 osób, a zmarło 21142 osoby, bilans w ruchu naturalnym jest więc niski, ale dodatni i wynosi 586 osób. Łączna liczba zgonów niemowląt to 220 osób. Liczba zameldowań w ruchu wewnętrznym wynosiła 28844, zaś wymeldowań 25561 osób, zaś bilans tych dwóch wielkości wynosi 3283 osoby. Z zagranicy przyjechało do Opola 659 osób, wyjechało zaś 5546 osób, wobec czego bilans w ruchu zagranicznym jest ujemny i wynosi - 4887 osób. Łączny bilans w ruchu ludności w minionym dwudziestoleciu z uwzględnieniem danych za I kwartał 2009 r. jest wiec ujemny i wynosi - 1604 osoby.

34 34 Porównanie zmian ludnościowych w ujęciu ilościowym i jakościowym w Opolu w latach 1989-2009, na tle zmian zachodzących w analogicznym okresie w woj. opolskim Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba kobiet na 100 mężczyzn w Opolu i w woj. opolskim w latach 1989-1999

35 35 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba kobiet na 100 mężczyzn w Opolu i w woj. opolskim w latach 1999-2009 ( I kwartał)

36 36 Struktura ludności według wieku w Opolu i w woj. opolskim w 1999 w % Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r.

37 37 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Struktura ludności według wieku w Opolu i w woj. opolskim w 2008 r. w %.

38 38 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Struktura ludności według wykształcenia w Opolu i w woj. opolskim w 1988 r. w %.

39 39 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Struktura ludności według wykształcenia w Opolu i w woj. opolskim w 2008 r. w %.

40 40 Opis zmian zasobów pracy w latach 1989 – 2009 Zmiany ilościowe w zakresie zasobów pracy w mieście Opolu w latach 1989-1999. Pierwszy podokres Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba pracujących w Opolu w latach 1990-1999 w głównym miejscu pracy w tys.

41 41 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba bezrobotnych w Opolu w latach 1993-1999 w tys.

42 42 Zmiany ilościowe w zakresie zasobów pracy w latach 1999-2009. Drugi podokres Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba pracujących w Opolu w latach 1999-2008 w tys.

43 43 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Liczba bezrobotnych w Opolu w latach 1999-2009 ( I kwartał) w tys.

44 44 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Stopa bezrobocia w Opolu w latach 1999-2009 ( I kwartał) w %

45 45 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Struktura pracujących według płci w Opolu w latach 1990 i 1999 w %

46 46 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Struktura pracujących według płci w Opolu w latach 2000 i 2008 w %

47 47 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Struktura pracujących według sektorów w Opolu w latach 1990 i 1999 w %

48 48 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Struktura pracujących według sektorów w Opolu w latach 2000 i 2008 w %

49 49 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. Struktura bezrobotnych według wykształcenia w Opolu w 1999r. w % Struktura bezrobotnych według wykształcenia w Opolu w 2009 r. (I kwartał) w %

50 50 Dziękuję bardzo Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r.


Pobierz ppt "1 Project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Niniejszy projekt jest realizowany w ramach Programu dla Europy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google