Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P. Politechnika Częstochowska Janusz GRABARA Konferencja „Energia z odpadów - Produkcja i Wykorzystanie Biogazu w Gospodarce” Wisła 2014 Wprowadzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P. Politechnika Częstochowska Janusz GRABARA Konferencja „Energia z odpadów - Produkcja i Wykorzystanie Biogazu w Gospodarce” Wisła 2014 Wprowadzenie."— Zapis prezentacji:

1 p

2 Politechnika Częstochowska Janusz GRABARA Konferencja „Energia z odpadów - Produkcja i Wykorzystanie Biogazu w Gospodarce” Wisła 2014 Wprowadzenie Filozofia reinkarnacji Rozwój zrównoważony Produkcja biometanu Podsumowanie Literatura źródło: II Kongres Nauk Rolniczych „Nauka – praktyce”, Warszawa, 5-10-2011 r.

3 Politechnika Częstochowska Janusz GRABARA Konferencja „Energia z odpadów - Produkcja i Wykorzystanie Biogazu w Gospodarce” Wisła 2014 Wprowadzenie Filozofia reinkarnacji Rozwój zrównoważony Produkcja biometanu Podsumowanie Literatura Polityka energetyczna Polski do 2030r  Wzrost wykorzystania OZE w finalnym zużyciu energii do 15% w roku 2020 oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych  Osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz utrzymanie tego poziomu w latach następnych  Ochrona lasów przed nadmierną eksploatacją w celu pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak żeby uniknąć konkurencji pomiędzy energetyką odnawialna i rolnictwem. Źródło : Polityka energetyczna Polski do 2030r

4 Politechnika Częstochowska Janusz GRABARA Konferencja „Energia z odpadów - Produkcja i Wykorzystanie Biogazu w Gospodarce” Wisła 2014 Wprowadzenie Filozofia reinkarnacji Rozwój zrównoważony Produkcja biometanu Podsumowanie Literatura 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 2006201020202030 ktoe biomasa st.wodabiopaliwa tr.biogazwiatrgeotermiaen. słoneczna Zapotrzebowanie na energię: struktura produkcji z OZE Źródło : Polityka energetyczna Polski do 2030r

5 Politechnika Częstochowska Janusz GRABARA Konferencja „Energia z odpadów - Produkcja i Wykorzystanie Biogazu w Gospodarce” Wisła 2014 Filozofia reinkarnacji Wprowadzenie Filozofia reinkarnacji Rozwój zrównoważony Produkcja biometanu Podsumowanie Literatura REINKARNACJA Źródło : ilustracja Kishna,com

6 Politechnika Częstochowska Janusz GRABARA Konferencja „Energia z odpadów - Produkcja i Wykorzystanie Biogazu w Gospodarce” Wisła 2014 Filozofia reinkarnacji Wprowadzenie Filozofia reinkarnacji Rozwój zrównoważony Produkcja biometanu Podsumowanie Literatura Transmigracja dusz Źródło : ilustracja Kishna,com

7 Politechnika Częstochowska Janusz GRABARA Konferencja „Energia z odpadów - Produkcja i Wykorzystanie Biogazu w Gospodarce” Wisła 2014 Filozofia reinkarnacji Wprowadzenie Filozofia reinkarnacji Rozwój zrównoważony Produkcja biometanu Podsumowanie Literatura Źródło : ilustracja Kishna,com, wewnetrznezwierze.blogspot.com

8 Politechnika Częstochowska Janusz GRABARA Konferencja „Energia z odpadów - Produkcja i Wykorzystanie Biogazu w Gospodarce” Wisła 2014 Filozofia reinkarnacji Wprowadzenie Filozofia reinkarnacji Rozwój zrównoważony Produkcja biometanu Podsumowanie Literatura Źródło : ilustracja Kishna,com, scholaris.pl

9 Politechnika Częstochowska Janusz GRABARA Konferencja „Energia z odpadów - Produkcja i Wykorzystanie Biogazu w Gospodarce” Wisła 2014 Filozofia reinkarnacji Wprowadzenie Filozofia reinkarnacji Rozwój zrównoważony Produkcja biometanu Podsumowanie Literatura Źródło : ilustracji internet

10 Politechnika Częstochowska Janusz GRABARA Konferencja „Energia z odpadów - Produkcja i Wykorzystanie Biogazu w Gospodarce” Wisła 2014 Filozofia reinkarnacji Wprowadzenie Filozofia reinkarnacji Rozwój zrównoważony Produkcja biometanu Podsumowanie Literatura

11 Politechnika Częstochowska Janusz GRABARA Konferencja „Energia z odpadów - Produkcja i Wykorzystanie Biogazu w Gospodarce” Wisła 2014 Rozwój zrównoważony Wprowadzenie Filozofia reinkarnacji Rozwój zrównoważony Produkcja biometanu Podsumowanie Literatura Rozwój zrównoważony Działanie i korzystanie ze środowiska w sposób nie pozbawiający przyszłych pokoleń możliwości zaspokojenia ich potrzeb „traktowanie Ziemi tak, jakbyśmy mieli zamiar jeszcze trochę tu pomieszkać”

12 Politechnika Częstochowska Janusz GRABARA Konferencja „Energia z odpadów - Produkcja i Wykorzystanie Biogazu w Gospodarce” Wisła 2014 Rozwój zrównoważony Wprowadzenie Filozofia reinkarnacji Rozwój zrównoważony Produkcja biometanu Podsumowanie Literatura Średni udział jednego mieszkańca Ziemi w korzystaniu z dóbr Ziemi w przeliczeniu na powierzchnię – 1,8ha Polska – 3,4ha III Sympozjum Zastosowań Nowoczesnych Technik w Inżynierii Środowiska Marta Korniluk

13 Politechnika Częstochowska Janusz GRABARA Konferencja „Energia z odpadów - Produkcja i Wykorzystanie Biogazu w Gospodarce” Wisła 2014 Rozwój zrównoważony Wprowadzenie Filozofia reinkarnacji Rozwój zrównoważony Produkcja biometanu Podsumowanie Literatura

14 Politechnika Częstochowska Janusz GRABARA Konferencja „Energia z odpadów - Produkcja i Wykorzystanie Biogazu w Gospodarce” Wisła 2014 Rozwój zrównoważony Wprowadzenie Filozofia reinkarnacji Rozwój zrównoważony Produkcja biometanu Podsumowanie Literatura Stosunek ludzi do środowiska przyrodniczego zależy od ich świadomości ekologicznej, czyli ich wiedzy i przekonań dotyczących środowiska naturalnego, oraz wartości jakimi kierują się w swym postępowaniu wobec tego środowiska. Uświadamianie ludziom stanu degradacji środowiska naturalnego i konsekwencji z tego płynących spowodowało w ostatnich dziesięcioleciach pewną zmianę świadomości ekologicznej, a konsekwencji wyznaczanych przez nią sposobów postępowania

15 Politechnika Częstochowska Janusz GRABARA Konferencja „Energia z odpadów - Produkcja i Wykorzystanie Biogazu w Gospodarce” Wisła 2014 Rozwój zrównoważony Wprowadzenie Filozofia reinkarnacji Rozwój zrównoważony Produkcja biometanu Podsumowanie Literatura Model idealnego wymiaru świadomości Żródło: J.Grabara, Sustainable Logistics Management 2013

16 Politechnika Częstochowska Janusz GRABARA Konferencja „Energia z odpadów - Produkcja i Wykorzystanie Biogazu w Gospodarce” Wisła 2014 Rozwój zrównoważony Wprowadzenie Filozofia reinkarnacji Rozwój zrównoważony Produkcja biometanu Podsumowanie Literatura Żródło: J.Grabara, Sustainable Logistics Management 2013

17 Politechnika Częstochowska Janusz GRABARA Konferencja „Energia z odpadów - Produkcja i Wykorzystanie Biogazu w Gospodarce” Wisła 2014 Produkcja biometanu Wprowadzenie Filozofia reinkarnacji Rozwój zrównoważony Produkcja biometanu Podsumowanie Literatura Żródło: H. Kruczek,Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny 2005

18 Politechnika Częstochowska Janusz GRABARA Konferencja „Energia z odpadów - Produkcja i Wykorzystanie Biogazu w Gospodarce” Wisła 2014 Produkcja biometanu Wprowadzenie Filozofia reinkarnacji Rozwój zrównoważony Produkcja biometanu Podsumowanie Literatura Źródło J. Neterowicz Członek Rady Konsultacyjnej ds. Energii w Sejmie RP

19 Politechnika Częstochowska Janusz GRABARA Konferencja „Energia z odpadów - Produkcja i Wykorzystanie Biogazu w Gospodarce” Wisła 2014 Produkcja biometanu Wprowadzenie Filozofia reinkarnacji Rozwój zrównoważony Produkcja biometanu Podsumowanie Literatura Żródło: H. Kruczek,Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny 2005 Źródła biomasy Leśnictwo. Rolnictwo: Odpady i półprodukty z produkcji rolnej, Uprawy energetyczne. Inne: Przemysł drzewny, Przemysł spożywczy, Przemysł papierniczy Odpady Komunalne Osady ściekowe???.

20 Politechnika Częstochowska Janusz GRABARA Konferencja „Energia z odpadów - Produkcja i Wykorzystanie Biogazu w Gospodarce” Wisła 2014 Produkcja biometanu Wprowadzenie Filozofia reinkarnacji Rozwój zrównoważony Produkcja biometanu Podsumowanie Literatura ALE DAJMY POLE DLA FACHOWCÓW OD WYTWARZANIA I URZYTKOWANIA BIOGAZU !

21 Politechnika Częstochowska Janusz GRABARA Konferencja „Energia z odpadów - Produkcja i Wykorzystanie Biogazu w Gospodarce” Wisła 2014 Podsumowanie ZAWSZE PAMIĘTAJMY: ZIEMIA TO JEDNA CAŁOŚĆ NIC JEJ NIE PRZYBYWA I NIC NIE UBYWA ZDOLNOŚĆ UMIEJĘTNEGO WŁĄCZEIA SIĘ W TEN SYSTEM GWARANTUJE SUKCES WSZELKICH PRZEDSIĘWZIĘĆ Wprowadzenie Filozofia reinkarnacji Rozwój zrównoważony Produkcja biometanu Podsumowanie Literatura

22 Politechnika Częstochowska Janusz GRABARA Konferencja „Energia z odpadów - Produkcja i Wykorzystanie Biogazu w Gospodarce” Wisła 2014 Wprowadzenie Filozofia reinkarnacji Rozwój zrównoważony Produkcja biometanu Podsumowanie Literatura Janusz GRABARA Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania janusz@grabara.eu DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "P. Politechnika Częstochowska Janusz GRABARA Konferencja „Energia z odpadów - Produkcja i Wykorzystanie Biogazu w Gospodarce” Wisła 2014 Wprowadzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google