Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chiny w kolorze blue reż. M.X. Peled USA 2005

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chiny w kolorze blue reż. M.X. Peled USA 2005"— Zapis prezentacji:

1 Chiny w kolorze blue reż. M.X. Peled USA 2005
Jest to wzór slajdu początkowego z tytułem krótkim. Zdjęcie z filmu powinno być panoramiczne – przycinamy go do połowy rozmiaru slajdu (9,53x25,4). Kreska znajduje się dokładnie w połowie slajdu i jest zgrupowana razem z logotypem i polami tekstowymi – w pierwsze należy wpisać tytuł (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 40, bold, RGB: 255, 0, 144), w drugie – reżysera i w następnej linijce kraj oraz rok produkcji (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 20, bold, RGB: 35, 35, 35) Zdjęcie musi być dużej rozdzielczości (co najmniej 300 dpi, szerokość co najmniej 24 cm)

2 China blue „Wojna to Pokój, Wolność to Niewola, Ignorancja to Siła” (G. Orwell) –propagandowe manipulacje językowe. Przykładowy wzór slajdu środkowego z treścią. Nagłówek slajdu piszemy małą literą (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 40, bold, RGB: 255, 0, 144), tekst wyrównany do środka i do prawej, nagłówek tekstu (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 20, bold, RGB: 35, 35, 35, kursywa) odróżnia się od punktów (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 15, bold, RGB: 35, 35, 35, punktowanie: kropka RGB: 255, 0, 144) Nie rozpoczynamy wielką literą tekstów, nie stawiamy kropek po punktach

3 Socrealizm Socrealizm – realizm socjalistyczny
„Jest teorią sztuki rewolucyjnej, jest swoistą, w sztuce się manifestującą postawą wobec rzeczywistości. Pragnie on wyzyskać wartościowe zdobycze sztuki dawniejszej, zwłaszcza tradycje i osiągnięcia realizmu, a jednocześnie zespolić z nim i skojarzyć w organiczną całość elementy swoiście interpretowanej i pojmowanej romantyki” Źródło: Artur Hutnikiewicz „Od czystej formy do literatury faktu” Przykładowy wzór slajdu środkowego z treścią. Nagłówek slajdu piszemy małą literą (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 40, bold, RGB: 255, 0, 144), tekst wyrównany do środka i do prawej, nagłówek tekstu - pojęcie (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 20, bold, RGB: 35, 35, 35, kursywa) odróżnia się od treści definicji (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 15, bold, RGB: 35, 35, 35), na koniec podajemy źródło (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 15, bold, RGB: 35, 35, 35) Tytuł definicji piszemy małą literą, treść definicji zaczynamy wielką literą, kończymy kropką. Tytuły piszemy kursywą (wyjątek to tytuły czasopism – te piszemy w cudzysłowie).

4 Socrealizm - teoria narodził się w Rosji
za twórcę i pierwszego teoretyka uważa się Maksyma Gorki teoria realizmu socjalistycznego nie pojawiła się nagle, dojrzewała w toku dyskusji, w których nie zabrakło też głosu i opinii Lenina, który żądał sztuki dostępnej, zrozumiałej, i zdolnej przemówić do szerokich środowisk robotniczych i chłopskich tezy i założenia tej metody twórczej ostatecznie ukształtowały się w 1934 roku na I Zjeździe Pisarzy Radzieckich Przykładowy wzór slajdu środkowego z treścią. Nagłówek slajdu piszemy małą literą (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 40, bold, RGB: 255, 0, 144), tekst wyrównany do środka i do prawej, nagłówek tekstu (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 20, bold, RGB: 35, 35, 35, kursywa) odróżnia się od punktów (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 15, bold, RGB: 35, 35, 35, punktowanie: kropka RGB: 255, 0, 144) Nie rozpoczynamy wielką literą tekstów, nie stawiamy kropek po punktach

5 Socrealizm - cechy punktem wyjścia jest filozofia marksistowsko-leninowska i ruch komunistyczny najważniejsze stało się ideowe zaangażowanie pisarza i wytyczne partii tematy wyznaczać miało „zamówienie społeczne” (płynące z góry, od urzędów partyjnych”) przedmiotem zainteresowania artystów powinny być przemiany rewolucyjne dokonujące się aktualnie, tworzenie się nowego społeczeństwa i wysiłek przebudowy kraju sztuka tendencyjna tematyka i problematyka współczesna prostota, jasność i komunikatywność w doborze środków ekspresji narzędziem ideologicznej propagandy była nowomowa (newspeak) Przykładowy wzór slajdu środkowego z treścią. Nagłówek slajdu piszemy małą literą (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 40, bold, RGB: 255, 0, 144), tekst wyrównany do środka i do prawej, nagłówek tekstu (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 20, bold, RGB: 35, 35, 35, kursywa) odróżnia się od punktów (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 15, bold, RGB: 35, 35, 35, punktowanie: kropka RGB: 255, 0, 144) Nie rozpoczynamy wielką literą tekstów, nie stawiamy kropek po punktach

6 Nowomowa Nowomowa Termin zaczerpnięty z powieści Rok1984 G. Orwella, Oznaczał urzędowy język Oceanii, totalitarnego państwa. W powieści język tak ubogi w słowa, aby obywatele nie potrafili. Znaleźć odpowiednich wyrażeń dla antypartyjnych myśli. Dziś określa język propagandy politycznej, który Uniemożliwia samodzielność i swobodę myślenia obywateli, Zakłada fałsz i kłamstwo, istnienie jedynej słusznej racji, przekreśla dialog. Nowy język opracowano jako narzędzie kontroli myśli obywateli, gdyż dostarczał on środków niezbędnych do wyrażenia światopoglądu. Zgodnego z oficjalną ideologią. Przykładowy wzór slajdu środkowego z treścią. Nagłówek slajdu piszemy małą literą (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 40, bold, RGB: 255, 0, 144), tekst wyrównany do środka i do prawej, nagłówek tekstu - pojęcie (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 20, bold, RGB: 35, 35, 35, kursywa) odróżnia się od treści definicji (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 15, bold, RGB: 35, 35, 35), na koniec podajemy źródło (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 15, bold, RGB: 35, 35, 35) Tytuł definicji piszemy małą literą, treść definicji zaczynamy wielką literą, kończymy kropką. Tytuły piszemy kursywą (wyjątek to tytuły czasopism – te piszemy w cudzysłowie).

7 Podział nowomowy perswazyjno-propagandowa biurokratyczna
kiczowo - ludyczna Przykładowy wzór slajdu środkowego z treścią. Nagłówek slajdu piszemy małą literą (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 40, bold, RGB: 255, 0, 144), tekst wyrównany do środka i do prawej, nagłówek tekstu (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 20, bold, RGB: 35, 35, 35, kursywa) odróżnia się od punktów (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 15, bold, RGB: 35, 35, 35, punktowanie: kropka RGB: 255, 0, 144) Nie rozpoczynamy wielką literą tekstów, nie stawiamy kropek po punktach

8 Nowomowa Językowe wyznaczniki funkcji perswazyjno-propagandowej nowomowy: przymiotniki wartościujące unikanie słów, które mają wyraziste zabarwienie oceniające idiomy –nadaje się im nowe znaczenia peryfrazy eufemizmy hiperbole język ezopowy cytaty zawsze z komentarzem Przykładowy wzór slajdu środkowego z treścią. Nagłówek slajdu piszemy małą literą (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 40, bold, RGB: 255, 0, 144), tekst wyrównany do środka i do prawej, nagłówek tekstu (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 20, bold, RGB: 35, 35, 35, kursywa) odróżnia się od punktów (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 15, bold, RGB: 35, 35, 35, punktowanie: kropka RGB: 255, 0, 144) Nie rozpoczynamy wielką literą tekstów, nie stawiamy kropek po punktach

9 Nowomowa - właściwości
znaczenie słowa zostaje podporządkowane ocenie, nie jest ważne co dane słowo znaczy ale jakie wywołuje skojarzenia (dobry-zły, nasz-obcy, postępowy-wsteczny) dostosowuje się do okoliczności w których funkcjonuje i uwzględnia charakter odbiorcy „żywioł magiczności” – słowa nie tylko opisują rzeczywistość ale ją tworzą, to co zostało wypowiedziane staje się rzeczywiste arbitralna – dowolnie kształtuje znaczenia Przykładowy wzór slajdu środkowego z treścią. Nagłówek slajdu piszemy małą literą (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 40, bold, RGB: 255, 0, 144), tekst wyrównany do środka i do prawej, nagłówek tekstu (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 20, bold, RGB: 35, 35, 35, kursywa) odróżnia się od punktów (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 15, bold, RGB: 35, 35, 35, punktowanie: kropka RGB: 255, 0, 144) Nie rozpoczynamy wielką literą tekstów, nie stawiamy kropek po punktach

10 Nowomowa Tekst 1 „Pracowici, odważni Chińczycy wkraczają w nową epokę. Śpiewamy wschód jest czerwony, Powstańmy! Bądźmy własnymi szefami! Przywódco-wizjonerze - wprowadź nas w nowa epokę… Pracowici, odważni Chińczycy wkraczają w nową epokę. Chcę obwieścić światu: Chiny są panem własnego losu” Tekst 2 „Cudzoziemcy nie rozumieją Chin. Ich oszczercze media prezentują totalitarny, przerażający kraj, jakbyśmy nadal tkwili w epoce Marco Polo. Jesteśmy demokratycznym społeczeństwem. Robotnicy mają prawa. Kiedyś jako szef miałem pełnię władzy, dziś siadamy przy jednym stole… jesteśmy równi”. Przykładowy wzór slajdu środkowego z treścią. Nagłówek slajdu piszemy małą literą (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 40, bold, RGB: 255, 0, 144), tekst wyrównany do środka i do prawej, nagłówek tekstu - pojęcie (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 20, bold, RGB: 35, 35, 35, kursywa) odróżnia się od treści definicji (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 15, bold, RGB: 35, 35, 35), na koniec podajemy źródło (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 15, bold, RGB: 35, 35, 35) Tytuł definicji piszemy małą literą, treść definicji zaczynamy wielką literą, kończymy kropką. Tytuły piszemy kursywą (wyjątek to tytuły czasopism – te piszemy w cudzysłowie).

11 Nowomowa Tekst 3 Można rządzić żelazną ręką albo dawać swobodę. Wolę drugi sposób ale robotników trzeba pilnować. Są niewykształceni i prymitywni, to zacofani chłopi, nie potrafią zrozumieć etykiety pracy. Tekst 4 „Są szczęśliwi że tu pracują – dlaczego? – bo pracują na akord, mogą więcej zarobić więc są zadowoleni” Przykładowy wzór slajdu środkowego z treścią. Nagłówek slajdu piszemy małą literą (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 40, bold, RGB: 255, 0, 144), tekst wyrównany do środka i do prawej, nagłówek tekstu - pojęcie (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 20, bold, RGB: 35, 35, 35, kursywa) odróżnia się od treści definicji (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 15, bold, RGB: 35, 35, 35), na koniec podajemy źródło (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 15, bold, RGB: 35, 35, 35) Tytuł definicji piszemy małą literą, treść definicji zaczynamy wielką literą, kończymy kropką. Tytuły piszemy kursywą (wyjątek to tytuły czasopism – te piszemy w cudzysłowie).

12 Nowomowa Tekst 5 „Przewodniczący Deng powiedział: kot biały lub czarny dopóki łapie myszy jest dobrym kotem-liczy się wydajność, musimy wykonać pilne zamówienia, wszyscy mają nadgodziny” Tekst 6 „W Lifeng z radością szyjemy dżinsy dla całego świata”, „Klient jest najważniejszy”, „Jeśli dziś nie przyłożysz się do pracy, jutro będziesz szukać posady” Przykładowy wzór slajdu środkowego z treścią. Nagłówek slajdu piszemy małą literą (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 40, bold, RGB: 255, 0, 144), tekst wyrównany do środka i do prawej, nagłówek tekstu - pojęcie (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 20, bold, RGB: 35, 35, 35, kursywa) odróżnia się od treści definicji (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 15, bold, RGB: 35, 35, 35), na koniec podajemy źródło (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 15, bold, RGB: 35, 35, 35) Tytuł definicji piszemy małą literą, treść definicji zaczynamy wielką literą, kończymy kropką. Tytuły piszemy kursywą (wyjątek to tytuły czasopism – te piszemy w cudzysłowie).

13 Nowomowa dewastuje język nadaje słowom inne znaczenia
sprowadza język do frazesu Przykładowy wzór slajdu środkowego z treścią. Nagłówek slajdu piszemy małą literą (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 40, bold, RGB: 255, 0, 144), tekst wyrównany do środka i do prawej, nagłówek tekstu (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 20, bold, RGB: 35, 35, 35, kursywa) odróżnia się od punktów (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 15, bold, RGB: 35, 35, 35, punktowanie: kropka RGB: 255, 0, 144) Nie rozpoczynamy wielką literą tekstów, nie stawiamy kropek po punktach

14 Malarstwo Ograniczona tematyka (portrety przywódców, wizerunki pracy i życia ludzi, aktualne wydarzenia polityczne, ważne wydarzenia w dziejach narodu i ruchu robotniczego sceny batalistyczne); Realistyczne obrazowanie; Odrzucenie sztuki, w której forma przeważa nad treścią; O wartości dzieła decydują treści ideowe. Przykładowy wzór slajdu środkowego z treścią. Nagłówek slajdu piszemy małą literą (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 40, bold, RGB: 255, 0, 144), tekst wyrównany do środka i do prawej, nagłówek tekstu (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 20, bold, RGB: 35, 35, 35, kursywa) odróżnia się od punktów (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 15, bold, RGB: 35, 35, 35, punktowanie: kropka RGB: 255, 0, 144) Nie rozpoczynamy wielką literą tekstów, nie stawiamy kropek po punktach

15 Malarstwo Aleksander Kobzdej „Podaj cegłę”
Przykładowy wzór slajdu środkowego z jednym zdjęciem bez treści. Nagłówek slajdu piszemy małą literą (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 40, bold, RGB: 255, 0, 144), zdjęcia wyrównane względem siebie, slajdu i grupy logotyp-nagłówek (rozmiar 12x9, formatowanie: linia ciągła, 2 pkt., RGB: 35, 35, 35), podpisy wyrównane względem siebie, slajdu i grupy logotyp-nagłówek (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 20, bold, RGB: 35, 35, 35, kursywa), źródła podawane są w następnej linijce (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 15, bold, RGB: 35, 35, 35) Aleksander Kobzdej „Podaj cegłę”

16 Malarstwo Juliusz Studnicki „Gertruda Wysocka – Przodownica Pracy”
Przykładowy wzór slajdu środkowego z jednym zdjęciem bez treści. Nagłówek slajdu piszemy małą literą (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 40, bold, RGB: 255, 0, 144), zdjęcia wyrównane względem siebie, slajdu i grupy logotyp-nagłówek (rozmiar 12x9, formatowanie: linia ciągła, 2 pkt., RGB: 35, 35, 35), podpisy wyrównane względem siebie, slajdu i grupy logotyp-nagłówek (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 20, bold, RGB: 35, 35, 35, kursywa), źródła podawane są w następnej linijce (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 15, bold, RGB: 35, 35, 35) Juliusz Studnicki „Gertruda Wysocka – Przodownica Pracy”

17 Plakat Powinien być prosty (nie skłaniać do przemyśleń);
Ma zapaść w pamięć i skłonić do działania; Połączenie obrazu ze słowem; Ważny kolor (ma uzupełniać tekst, symbole i potęgować wrażenie, wywołuje emocje-pozytywne lub negatywne); Znaczenie kolorów - nienasycone - np. fioletowy i różowy (kolor ludzi słabych), nasycone - np. czerwony i niebieski (podkreślają siłę); Symbole mają na celu zminimalizować treść; Slogan/hasło musi być dobrane do odbiorcy skondensowane, proste, jednoznaczne. Przykładowy wzór slajdu środkowego z treścią. Nagłówek slajdu piszemy małą literą (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 40, bold, RGB: 255, 0, 144), tekst wyrównany do środka i do prawej, nagłówek tekstu (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 20, bold, RGB: 35, 35, 35, kursywa) odróżnia się od punktów (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 15, bold, RGB: 35, 35, 35, punktowanie: kropka RGB: 255, 0, 144) Nie rozpoczynamy wielką literą tekstów, nie stawiamy kropek po punktach

18 Plakat Naród i Armia to Jedność
Przykładowy wzór slajdu środkowego z dwoma zdjęciami bez treści. Nagłówek slajdu piszemy małą literą (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 40, bold, RGB: 255, 0, 144), zdjęcia wyrównane względem siebie, slajdu i grupy logotyp-nagłówek (rozmiar 12x9, formatowanie: linia ciągła, 2 pkt., RGB: 35, 35, 35), podpisy wyrównane względem siebie, slajdu i grupy logotyp-nagłówek (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 20, bold, RGB: 35, 35, 35, kursywa), źródła podawane są w następnej linijce (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 15, bold, RGB: 35, 35, 35) Naród i Armia to Jedność

19 Plakat Przykładowy wzór slajdu środkowego z dwoma zdjęciami bez treści. Nagłówek slajdu piszemy małą literą (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 40, bold, RGB: 255, 0, 144), zdjęcia wyrównane względem siebie, slajdu i grupy logotyp-nagłówek (rozmiar 12x9, formatowanie: linia ciągła, 2 pkt., RGB: 35, 35, 35), podpisy wyrównane względem siebie, slajdu i grupy logotyp-nagłówek (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 20, bold, RGB: 35, 35, 35, kursywa), źródła podawane są w następnej linijce (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 15, bold, RGB: 35, 35, 35)

20 Plakat Przykładowy wzór slajdu środkowego z jednym zdjęciem bez treści. Nagłówek slajdu piszemy małą literą (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 40, bold, RGB: 255, 0, 144), zdjęcia wyrównane względem siebie, slajdu i grupy logotyp-nagłówek (rozmiar 12x9, formatowanie: linia ciągła, 2 pkt., RGB: 35, 35, 35), podpisy wyrównane względem siebie, slajdu i grupy logotyp-nagłówek (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 20, bold, RGB: 35, 35, 35, kursywa), źródła podawane są w następnej linijce (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 15, bold, RGB: 35, 35, 35)

21 zapraszamy na film znajdź nas na facebooku! www.nhef.pl
Jest to wzór slajdu początkowego z tytułem krótkim. Zdjęcie z filmu powinno być panoramiczne – przycinamy go do połowy rozmiaru slajdu (9,53x25,4). Kreska znajduje się dokładnie w połowie slajdu i jest zgrupowana razem z logotypem i polami tekstowymi – w pierwsze należy wpisać tytuł (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 40, bold, RGB: 255, 0, 144), w drugie – reżysera i w następnej linijce kraj oraz rok produkcji (typ czcionki: Calibri, rozmiar: 20, bold, RGB: 35, 35, 35)


Pobierz ppt "Chiny w kolorze blue reż. M.X. Peled USA 2005"

Podobne prezentacje


Reklamy Google