Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© 2012 Deloitte Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Rozwój portalu PUE – integracja z ePUAP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© 2012 Deloitte Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Rozwój portalu PUE – integracja z ePUAP."— Zapis prezentacji:

1 © 2012 Deloitte Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Rozwój portalu PUE – integracja z ePUAP

2 © 2012 Deloitte Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ePuap - PUE – wniosek o udostępnienie danych (W-DANE) Wykonywanie obowiązku udostępniania danych uprawnionym podmiotom zewnętrznym przez ZUS. 1.Opracowanie uniwersalnego wniosku o udostepnienie danych, dostępnego dla podmiotów zewnętrznych uprawnionych do pozyskiwania danych (m.in. dla Organów Samorządu Terytorialnego, Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta). 2.Dostępność wniosku w formie elektronicznej na PUE - możliwość wypełnienia wniosku, elektronicznej wysyłki i odbioru wniosku. 3.Umożliwienie elektronicznej wysyłki wniosków z ePUAP oraz odbioru odpowiedzi na skrzynce ePUAP danej instytucji. 4.Zakres wniosku: a) dane identyfikacyjne i adresowe wnioskodawcy, lista podmiotów uprawnionych, b) podstawa prawna upoważniająca do pozyskania danych (lista podstaw), c) wskazanie przeznaczenia dla udostępnienia danych, d) zakres danych możliwych do udostępnienia (uzależniony od podmiotu składającego wniosek), e) przedział czasowy żądanych danych, f) sposób odbioru odpowiedzi (pocztą, elektronicznie).

3 © 2012 Deloitte Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ePuap - PUE – wniosek o udostępnienie danych (W-DANE)  Po wybraniu podmiotu uprawnionego / składającego wniosek automatycznie wyświetlać się będzie lista podstaw prawnych, na podstawie których można żądać pozyskania danych.  W zależności od podmiotu wnioskującego oraz wskazanej podstawy prawnej wyświetlany będzie właściwy zakres danych możliwych do udostępnienia. Katalog zakresu danych ustalony został na podstawie najczęściej zadawanych pytań. W razie konieczności pozyskania danych nie zdefiniowanych na wniosku istnieje możliwość dopisania danych. Wójt, Burmistrz i Prezydent Miasta występuje do ZUS najczęściej jako inny organ egzekucyjny. Wypełniając wniosek elektroniczny: -w sekcji „RODZAJ WNIOSKODAWCY” pozycji: „Organy egzekucyjne inne niż komornicy sądowi” – w sekcji „PODSTAWA PRAWNA …” automatycznie aktywuje się właściwa podstawa prawna, czyli: „art. 36 § 1 w związku z art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.)”, -w sekcji „WSKAZANIE PRZEZNACZENIA DLA UDOSTĘPNIENIA DANYCH” – domyślnie wyświetli się: „Udostępnione dane niezbędne są do prowadzenia postępowania egzekucyjnego”, -w sekcji „ ZAKRES ŻĄDANYCH DANYCH” - aktywuje się zakres danych możliwych do udostępnienia organom egzekucyjnym. -

4 © 2012 Deloitte Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wzór wniosku o udostępnienie danych (W-DANE) -

5 © 2012 Deloitte Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wzór wniosku o udostępnienie danych (W-DANE) -

6 © 2012 Deloitte Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Portal PUE – integracja z ePUAP Integracja z ePUAP – stan obecny 1.Wybór na stronie PUE sposobu logowania przez ePUAP 2.Logowanie na stronie ePUAP

7 © 2012 Deloitte Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Portal PUE – integracja z ePUAP Integracja z ePUAP – stan obecny 3. Wybór kontekstu

8 © 2012 Deloitte Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Portal PUE – integracja z ePUAP Integracja z ePUAP – stan obecny 4. Wybór profilu zaufanego

9 © 2012 Deloitte Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Portal PUE – integracja z ePUAP Integracja z ePUAP – stan obecny 5. Podpis profilem

10 © 2012 Deloitte Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Portal PUE – integracja z ePUAP Integracja z ePUAP – stan obecny 6. Powrót do PUE jako zalogowany 7. Wypełnienie wniosku i odbiór dokumentów w PUE

11 © 2012 Deloitte Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Portal PUE – integracja z ePUAP Integracja z ePUAP – wizualizacja stanu aktualnego

12 © 2012 Deloitte Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Portal PUE – integracja z ePUAP Propozycja modyfikacji - ePUAP SSO (Single Sign-On) 1.Modyfikacja logowania z wykorzystaniem ePUAP – wykorzystanie usługi uwierzytelniającej ePUAP. a.Użytkownik loguje się do ePUAP b.Użytkownik wybiera usługę zapytania o dane w ZUS (W-DANE) i.Po przekierowaniu z ePUAP do PUE, użytkownik będzie automatycznie zalogowany w PUE ii.Użytkownik nie musi podpisywać Profilem Zaufanym żądania zalogowania do PUE – tę weryfikację realizuje usługa SSO.

13 © 2012 Deloitte Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Portal PUE – integracja z ePUAP Propozycja modyfikacji - ePUAP SSO (Single Sign-On) c.d. 2.Wykorzystanie informacji aktualnie zwracanych przez ePUAP do weryfikacji, czy dana osoba jest uprawniona do dostępu do formularza o udostępnienie danych (W- DANE) a)W przypadku braku wystarczających informacji, wykorzystanie dodatkowych usług ePUAP – dajPodmiotTGSID() w celu uzyskania informacji o kontekście zalogowanej osoby. 3.PUE pobiera z ePUAP domyślny adres skrzynki podawczej podmiotu wnioskującego 4.Wypełnienie formularza wniosku W-DANE i podpisanie go Profilem Zaufanym 5.PUE przekazuje podpisany wniosek do systemu workflow ZUS (EPWD) 6.ZUS przygotowuje odpowiedź i wysyła ją do PUE

14 © 2012 Deloitte Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Portal PUE – integracja z ePUAP Propozycja modyfikacji - ePUAP SSO (Single Sign-On) c.d. 7.PUE przesyła odpowiedź na wniosek W-DANE: a)W przypadku gdy użytkownik zalogował się z wykorzystaniem usługi SSO ePUAP: i.PUE wysyła odpowiedź do domyślnej skrzynki podawczej podmiotu wnioskującego w ePUAP ii.PUE pobiera z ePUAP UPP dla przekazanej odpowiedzi b)W przypadku gdy użytkownik zalogował się bezpośrednio na PUE i.PUE zapisuje odpowiedź w profilu użytkownika ii.Użytkownik podpisuje UPD dla zapisanej odpowiedzi iii.PUE udostępnia odpowiedź użytkownikowi 8.PUE przekazuje UPP lub UPD do systemu workflow ZUS (EPWD) 9.Wypełniony wniosek, UPP wystawione przez PUE, Odpowiedź KSI, UPP wystawione przez ESP adresata odpowiedzi (lub UPD podpisane przez użytkownika PUE), są dostępne w profilu PUE

15 © 2012 Deloitte Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PUE ePUAP ZUS ORGAN Portal PUE – integracja z ePUAP Propozycja modyfikacji – wizualizacja

16 © 2012 Deloitte Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Samoobsługowe urządzenia informacyjne tzw. Urzędomaty 16 Platforma Usług Elektronicznych ZUS – plany na rozwój 16 Kompleksowy System Informatyczny ZUS www.zus.pl – Serwisy 16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "© 2012 Deloitte Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Rozwój portalu PUE – integracja z ePUAP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google