Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktywizacja zawodowa na Żuławach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktywizacja zawodowa na Żuławach"— Zapis prezentacji:

1 Aktywizacja zawodowa na Żuławach
Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Joanna Reszka

2 Specyfika obszaru Żuław
Zdjęcie pochodzi ze strony

3 Obszar około 2 150 km2, w tym 454 km2 tereny depresyjne
Zamieszkały jest przez ok ludzi Wysoki potencjał różnorodności przyrodniczej i terenów chronionych Intensywne zagospodarowanie wielkoprzemysłowe obszarów w rejonie Gdańska Duża powierzchnia terenów użytkowanych rolniczo Ważne korytarze infrastruktury: drogowej, kolejowej, rurociągowej, elektroenergetycznej

4 Wstępna ocena ryzyka powodziowego
opracowane przez IMGW PiB

5 Woda na Żuławach przy wyłączonej infrastrukturze przeciwpowodziowej
Malbork Elbląg Gdańsk Nowy Dwór Gdański Tczew

6 Mapa zagrożenia powodziowego od strony morza
Malbork Elbląg Gdańsk Nowy Dwór Gdański Tczew

7 Zdjęcie pochodzi ze strony www.tcz.pl
Działania realizowane przez Urząd z wykorzystaniem uwarunkowań geograficzno - przyrodniczych Żuław Zdjęcie pochodzi ze strony

8 Program Żuławy - Melioracje
W 2010 roku podpisano 5 umów w ramach robót publicznych ze środków Rezerwy Ministra z programu związanego z usuwaniem skutków powodzi. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami w gminach zostały wykonane następujące prace: ręczne wykoszenie rowów melioracyjnych oczyszczenie przepustów drogowych odkrzaczenie i wycinka wierzb wycięcie krzewów przy drodze popowodziowej odmulenie rowów na terenie gmin wykoszenie krzewów przydrożnych pogłębienie rowu oczyszczenie studni kanalizacji burzowych odnowienie i pomalowanie poręczy przepustu na kanale Stary Nogat wykoszenie i wycinka krzewów przy drogach publicznych oczyszczenie studzienek ściekowych i przepustów na kanałach w Nowym Stawie wygrabienie skoszonego porostu na skarpach kanału Dębińskiego wycięcie krzewów na skarpach kanału Struga Lichnowska naprawa mostu na rzece Mała Święta naprawa kładki dla pieszych naprawa przyczółku mostu zamontowanie kratek burzowych

9 2010 1. Urząd Gminy Miłoradz na 5 osób efektywność – 1 osoba 2. Urząd Gminy Lichnowy na 6 osób efektywność – 3 osoby Razem 11 4 2011 na 8 osób efektywność – 7 osoby Urząd Gminy Malbork na 7 osób efektywność – 5 osoby 3. Urząd Gminy Stare Pole na 3 osoby efektywność – 2 osoby 4. Urząd Miejski Nowy Staw na 10 osób efektywność – 6 osoby 5. efektywność – 4 osoby 6. Urząd Miasta Malborka na 9 osób 43 31 2012 na 4 osoby efektywność - 4 osoby efektywność - 3 osoby na 11 osób efektywność - 8 osób 24 19

10 Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

11 Cel projektu upowszechnienie idei wioski tematycznej, a przez to podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich powiatu malborskiego na rzecz tworzenia lokalnych inicjatyw generujących nowe miejsca pracy

12 Rekrutacja uczestników projektu
Rekrutacja prowadzona była od początku czerwca do połowy sierpnia 2009 roku i składała się z 4 etapów: rozpowszechniania informacji o realizowanym przedsięwzięciu, organizacji spotkań gminnych, przyjmowania i selekcji zgłoszeń, podpisania deklaracji uczestnictwa.

13 Warsztaty „Budujemy naszą przyszłość – zakładamy wioskę tematyczną”
w ramach projektu przeprowadzonych zostało 5 – 40 h warsztatów – po jednym w każdej gminie powiatu malborskiego, jednym z elementów warsztatów był wyjazd studyjny do dwóch wiosek tematycznych: powstającej Wioski Fantazji i działającej przeszło 2 lata Słonecznikowej Wsi oraz gospodarstwa agroturystycznego w Dolinie Jadwigi, warsztaty realizowane były w salach bezkosztowo udostępnionych przez Partnerów projektu, uczestnicy warsztatów otrzymali materiały szkoleniowe oraz poczęstunek (w postaci kawy, herbaty, ciastek, zimnych napojów, owoców, kanapek itp.) – który samodzielnie przygotowywali, uczestnikom projektu dojeżdżającym na warsztaty z innej miejscowości zapewniono wsparcie towarzyszące w postaci refundacji kosztów dojazdu, wszyscy uczestnicy, którzy aktywnie i systematycznie brali udział w warsztatach po ich ukończeniu otrzymali zaświadczenie.

14 Warsztaty

15 Wypracowane pomysły wiosek
1. Gmina Lichnowy - Wiatraki i Tulipany, czyli Holendrzy na Żuławach 2. Gmina Malbork – Tragamin Średniowieczny Zaścianek 3. Gmina Miłoradz - Wioska Odkrywców Błotnych Żuław 4. Gmina Nowy Staw - Wiedza Prosto z Pola 5. Gmina Stare Pole - Słodkie Żuławy

16 Konkurs „Nasza wieś – naszą szansą”
W trakcie warsztatów każda grupa (w każdej z gmin) stworzyła własny projekt powstania na jej terenie wsi tematycznej wykorzystującej potencjał geograficzny, kulturowy i ludzki danego obszaru. Projekty te przedstawione zostały opinii publicznej i członkom Komisji Konkursowej w trakcie spotkania podsumowującego realizację projektu. Główną nagrodę otrzymał projekt: Wioska Odkrywców Błotnych Żuław opracowany przez mieszkańców Gminy Miłoradz

17 Wręczenie nagród

18 Rezultaty Zainicjowanie powstania wioski tematycznej Tragamin Średniowieczny Zaścianek w Gminie Malbork, poprzez organizację na rzecz mieszkańców: pokazu walk rycerskich, cyklu szkoleń ściśle związanych z zawodami średniowiecznej wsi takimi jak: m.in. rękodzieło, hafciarstwo, zielarstwo, kaligrafia, krawiectwo. lekcji muzealnych warsztatu kuchni rycerskiej

19 Rezultaty I Średniowieczny Festyn w Tragaminie, którego program obejmował takie atrakcje jak pokazy i naukę tańców średniowiecznych, pokaz artyleryjski, pokaz kusznicy, średniowieczne gry i zabawy, trening strzelaniu z kuszy i łuku, quiz historyczny, czy przejażdżki konne.

20 Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

21 Idea i cel projektu Po zakończeniu realizacji projektu opartego na idei tworzenia wsi tematycznych, który pozwolił mieszkańcom poszczególnych gmin dostrzec potencjał tkwiący w ich kulturze, zasobach naturalnych i ludzkich zasiniała potrzeba podniesienia ich kwalifikacji w zakresie agroturystyki. Stąd powstała koncepcja przedsięwzięcia, którego celem głównym było wsparcie inicjatyw w dziedzinie przedsiębiorczości turystycznej na wsi opartych na rozwoju edukacji, w tym zwiększeniu dostępu do usług szkoleniowych i doradczych. Cel główny pomagały osiągnąć cele szczegółowe: zwiększenie wiedzy społeczności wiejskiej - gmin Miłoradz i Lichnowy w zakresie lokalnego potencjału kulturowo-przyrodniczego, promocja edukacji w kontekście idei uczenia się przez całe życie, wsparcie postaw przedsiębiorczości osób zamieszkujących obszary słabe strukturalnie pow. malborskiego. W projekcie udział wzięło 14 osób (w tym 10 kobiet i 4 mężczyzn, wśród których były 3 osoby bezrobotne i 11 pracujących.

22 Działania Podstawą naszych działań były potrzeby i opinie uczestników, dlatego brali oni czynny udział w ustalaniu godzin i terminów szkoleń uwzględniających ich zobowiązania zawodowe lub rodzinne. Zrealizowano: Szkolenie z zakresu agroturystyki „Gościnna Gmina – agroturystyka w gminie Miłoradz i Lichnowy” w godzinach popołudniowych realizowane w blokach po 2 godziny odrębnie dla każdej z gmin, obejmujące następujące zagadnienia: • ABC rachunkowości oraz regulacje i przepisy prawne w agroturystyce • Pozyskiwanie funduszy na rozwój agroturystyki • Promocja gospodarstwa agroturystycznego • Technologie informacyjne i Internet jako wsparcie działalności agroturystycznej • Jakość i profesjonalizm determinantem sukcesu w turystyce wiejskiej • Wiejska baza noclegowa • Rezerwacje, regulamin pobytu - opracowanie wzorów dokumentów

23 Działania cd. Warsztat „Kuchnia w gospodarstwie agroturystycznym” mający na celu przeszkolenie BO w zakresie układania jadłospisów, kuchni regionalnej, estetyki gotowania. Opracowano i wydano broszurę pn. „Twój biznes- agroturystyka”, składająca się z 4 rozdziałów: Turystyka wiejska i agroturystyka, jako formy przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opodatkowanie działalności agroturystycznej Realizacja żywienia i wymagań sanitarno-higienicznych w turystyce wiejskiej Fundusze unijne na rozpoczęcie oraz rozwój działalności gospodarczej – PROW Doradztwo z zakresu agroturystyki, pomoc w uruchomieniu własnego, opracowaniu biznesplanu i pozyskaniu na ten cel dodatkowych środków.

24 Działania cd. Wizyta studyjna w modelowym gospodarstwie agroturystycznym - Gospodarstwo Agroturystyczne „Ola” w Słajszewie (powiat wejherowski), które w 2009 roku zajęło I miejsce w Pomorskim Konkursie Agroturystycznym organizowanym przez Samorząd Województwa Pomorskiego w kategorii Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w woj. pomorskim. Uczestnicy mogli przyjrzeć się jego funkcjonowaniu, organizacji pobytu, a także spróbować doskonałych domowych posiłków serwowanych przez samą gospodynię. Na uczestników w gospodarstwie czekało również wiele dodatkowych atrakcji, takich jak: wycieczka bryczką nad morze, czy zwiedzanie latarni w Stilo. Dzięki realizacji tego działania opierając się na gospodarce doznań (czyli emocjach, przeżyciach i doświadczeniach) uczestnicy zostali wyposażeni w nową wiedzę nt. tworzenia oferty agroturystycznej. Dowiedzieli się, że im więcej uczuć i przeżyć towarzyszy takiemu wypoczynkowi tym bardziej zapada on w pamięci i tym większa staje się chęć przeżycia tego na nowo ze swoimi bliskimi i znajomymi.

25 Wizyta studyjna

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Aktywizacja zawodowa na Żuławach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google