Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

{ Nie tylko wybory- -Jak młodzi mogą wpływać na władze i aktywnie uczestniczyć w wyborach? Aktywność i współpraca młodzieży w społeczności lokalnej miasta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "{ Nie tylko wybory- -Jak młodzi mogą wpływać na władze i aktywnie uczestniczyć w wyborach? Aktywność i współpraca młodzieży w społeczności lokalnej miasta."— Zapis prezentacji:

1 { Nie tylko wybory- -Jak młodzi mogą wpływać na władze i aktywnie uczestniczyć w wyborach? Aktywność i współpraca młodzieży w społeczności lokalnej miasta Józefowa

2 Nasza debata poświęcona jest młodym ludziom, których pomysły są bardzo nowatorskie i trafne dla rozwiązania problemów. Celem dyskusji jest poznanie możliwości, jakimi posługują się młodzi, które mogą poprawić i nieść korzyści dla miasta. Uwzględniając przede wszystkim naszą gminę Józefów. Cel debaty

3 Pierwszą lekcją demokracji w życiu uczniów jest wybór samorządu klasowego i szkolnego. Jest to powierzenie władzy (co prawda niewielkie) wybranym kolegom i koleżankom. Nasi rówieśnicy pełniąc określoną funkcję mają prawo współdecydowania o wielu aspektach życia szkolnego. Nie zawsze jest to łatwe zadanie, czasami młodzież nie wykorzystuje w pełni możliwości, z tytułu bycia w samorządzie. Tutaj bardzo pomocna jest obecność nauczycieli, którzy udzielają wskazówek.

4 Aktywność młodzieży jest kluczem do sukcesu. Na uwagę zasługuje prężna działalność koła wolontariatu,,Serce dla Serca” w naszej szkole, które także współpracuje z organizacjami pozarządowymi i uczestniczy w wielu przedsięwzięciach na terenie gminy. Chcemy wyrazić ogromne uznanie dla młodzieży, która wykonuje ogromną pracę dla dobra innych.

5  Czy młodzież w coraz większym stopniu należy do różnych organizacji i jest aktywna?

6   Czy sądzisz, że działalność na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej ma znaczenie w przyszłości młodego człowieka?

7 Kluczowe pytania

8   Co uczniowie mogą zrobić w ramach rozwiązania problemu wymagającego kontaktu z władzami miasta?   Czy młodzież zna procedury załatwiania spraw w urzędzie?   Czy można zwracać się do urzędników bezpośrednio?

9

10  Co zrobić, żeby wyznaczyć przejście dla pieszych na ruchliwej ulicy przy ulubionej trasie spacerowej?

11  Jaka jest różnica między petycją, a podaniem?

12  Petycja: Pismo zawierające jakąś prośbę, kierowane do władz czy osób na wyższym stanowisku. Ma ona większą szansę pozytywnego załatwienia sprawy wówczas, gdy zawarte w niej argumenty będą sformułowane jasno i przekonująco. i przekonująco.  Podanie:  Pismo urzędowe, którego treścią może być żądanie, wyjaśnienie, odwołanie lub zażalenie w postępowaniu administracyjnym. Można je wnosić w celu wszczęcia postępowania, w czasie jego trwania oraz po wydaniu decyzji administracyjnej. Petycja, a podanie

13  W jaki sposób można skontaktować się z przedstawicielem władzy samorządowej?

14

15

16

17

18  Czy sądzisz, że kontaktowanie się przez Internet z władzami samorządowymi jest bardziej skuteczne niż wizyta w urzędzie ? z władzami samorządowymi jest bardziej skuteczne niż wizyta w urzędzie ?

19  Młodzież oczekuje szybkiego rozwiązania problemów. Jakie mogą być formy wywierania nacisku na władzę?

20  W jaki sposób można uczestniczyć w decyzjach władz naszego miasta?

21   Art. 11b. 1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.   2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

22 Jakie pomysły ma młodzież na możliwe zmiany i współpracę w naszej gminie? Co chcielibyście zaproponować?

23 Dziękujemy za uwagę Informacje z: www.józefów.pl pl.wikipedia.org www.józefów.pl


Pobierz ppt "{ Nie tylko wybory- -Jak młodzi mogą wpływać na władze i aktywnie uczestniczyć w wyborach? Aktywność i współpraca młodzieży w społeczności lokalnej miasta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google