Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nie tylko wybory- jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i uczestniczyć w demokracji?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nie tylko wybory- jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i uczestniczyć w demokracji?"— Zapis prezentacji:

1 Nie tylko wybory- jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i uczestniczyć w demokracji?

2 Samorząd uczniowski Samorząd uczniowski – jeden z organów szkoły obejmujący całą społeczność uczniowską, niezależny od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych.

3 Jak włączać innych uczniów do działania? Co zrobić, aby uczniom chciało się działać? - zadbajcie o dobry przepływ informacji między zarządem a uczniami, - w sprawnym przekazie informacji pomocny jest internet, portale społecznościowe lub strona szkoły. Wykorzystujcie też metody tradycyjne – jak gazetka, gazetka ścienna, radiowęzeł - samorządność nie lubi słowa „muszę” – woli „chcę”. Zachęcajcie, inspirujcie - proponujcie innym uczniom zrobienie tego, co lubią robić i co przynosi widoczne efekty - pytajcie innych o zdanie, opinię w danej sprawie, konsultujcie się i decydujcie wspólnie

4 MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA Młodzieżowe rady tworzone są przez grupę młodych ludzi, wybranych przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach. Pełnią rolę reprezentacji młodzieży na danym terenie i mają na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży. Młodzieżowi radni to osoby uczące się w gimnazjach orazszkołach ponadgimnazjalnych, rzadziej szkół podstawowych. Mają możliwość wpływania na swoją gminę, miasto czy powiat – podejmując konkretne działania w odpowiedzi na konkretne potrzeby.

5 RADA MIASTA Organ stanowiący i kontrolny miasta. Do właściwości rady miasta należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania miasta, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

6 KONSULTACJE SPOŁECZNE Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych, inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji. Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań.

7 KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - Aktywizacja społeczeństwa w sprawach regionu -Zbliżenie ostatecznego projektu do pożądanego przez większą część mieszkańców -Zapoznanie się z problemami osób zamieszkujących daną dzielnicę i szybką ich realizacją -Najbardziej istotną zaletą konsultacji społecznych jest zwiększenie partycypacji członków wspólnoty lokalnej w „kreacji”, w zmianie swojego otoczenia, miasta, gminy.

8 KONSULTACJE SPOŁECZNE- CZEGO UNIKAĆ - Stronniczości - Łamania przepisów prawa - Łamania tajemnic ustawowo chronionych

9 BUDŻET PARTYCYPACYNJY Budżet partycypacyjny, zwany również obywatelskim, to specjalnie wydzielona kwota z budżetu miasta, o przeznaczeniu której decydują mieszkańcy. Najpierw mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań/projektów, które następnie zostaną poddane pod głosowanie wszystkich mieszkańców. Pieniądze z budżetu partycypacyjnego mogą być przeznaczone na realizację własnych pomysłów, które mogą wpłynąć na Twoje najbliższe otoczenie.

10 DLACZEGO WARTO? - Zmiejsza dysyans między rządzącymi a obywatelami - Buduje zaufanie do samorządu i jego przedstawicieli - Promuje innowacyjność i przedsiębiorczość - Pozwala podjąć trudne decyzje

11 Petycje, skargi, wnioski Są szansą na zaktywizowanie obywateli i zapewnienie im wpływu na sprawy publiczne, które ich dotyczą. Adresatami są organy władzy publicznej w tym samorządu terytorialnego. Celem jest skłonienie adresata do podjęcia określonego działania, zaniechania podjętego działania lub zajęcia określonego stanowiska.

12 OBYWATELSKA INICJATYWA USTAWODAWCZA Obywatele oprócz prawa do wybierania swoich przedstawicieli mają także prawo do,,podsuwania” projektów ustaw, które w pełni odzwierciedlają ich poglądy polityczne. Grupa 100 tys. obywateli RP posiada prawo inicjatywy ustawodawczej.

13 Przykładowe przejawy uczestnictwa obywatela w życiu publicznym - Wstąpienie do istniejącej partii politycznej lub założenie nowej - Przynależność do związków zawodowych - Tworzenie samorządów zawodowych, reprezentujących osoby wykonujące zawody zaufania publicznego - Czynne i bierne prawo wyborcze

14 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ :) Dorota Kasiura Justyna Czerwonka


Pobierz ppt "Nie tylko wybory- jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i uczestniczyć w demokracji?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google