Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W grudniu 2002 roku na szczycie w Kopenhadze Polska sfinalizowała rokowania w sprawie członkostwa naszego kraju we wspólnocie Unii Europejskiej. W kwietniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W grudniu 2002 roku na szczycie w Kopenhadze Polska sfinalizowała rokowania w sprawie członkostwa naszego kraju we wspólnocie Unii Europejskiej. W kwietniu."— Zapis prezentacji:

1

2

3 W grudniu 2002 roku na szczycie w Kopenhadze Polska sfinalizowała rokowania w sprawie członkostwa naszego kraju we wspólnocie Unii Europejskiej. W kwietniu 2003 roku w Atenach Polska wraz dziewięcioma innymi kandydatami do członkostwa w UE podpisała Traktat Akcesyjny, zawierający rezultaty negocjacji wszystkich tych państw z Unią. Polskę reprezentowali : prezydent Aleksander Kwaśniewski, premier Leszek Miller, minister ds. Unii Europejskiej Danuta Hübner oraz minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz. Polska została członkiem Unii Europejskiej 1maja 2004 roku. Fakt ten niezaprzeczalnie wzmocnił pozycję naszej ojczyzny na arenie światowej.

4

5 Polska bez aktywnego obywatelstwa w Unii nie mogłaby w pełni wykorzystać swoich potencjałów w zakresie gospodarki, kultury i rozwoju regionalnego. Uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej daje Polakom szansę lepszego życia na standardzie zmierzającym do standardów państw zachodnich. Unia Europejska stoi na straży demokracji Europie, tak więc możemy być pewni, że naszemu kraju nie grozi żadna dyktatura. Zlikwidowanie bariery handlowej pomiędzy państwami unijnymi.

6 Podróżowanie po terenach wszystkich państw członkowskich bez konieczności posiadania paszportu. Prawo osiedlania się na obszarze krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej. Członkostwo zapewnia Polsce dostęp do Europejskiego Funduszu Socjalnego, co także polepsza sytuację na polskim rynku pracy. I wiele innych.

7

8 Wiele osób zastanawia się nad tym czy pójść na wybory czy może tego nie robić. Oczywiście, dla osób, który interesują się polityką, albo po prostu są patriotami i nie jest to obojętne kto wygra wybory – nie ma zbędnego tracenia czasu. Bardzo dużo młodych osób, w ramach tak zwanego buntu nie chce iść głosować, aby pokazać tym, który sprawują władzę, że obecny jej stan i system nie podoba im się. Ten jednak rodzaj buntu nie zbyt interesuje tych, którzy sprawują władzę, toteż nie robią oni praktycznie nic, aby przyciągnąć młode osoby do głosowania w wyborach. Warto głosować w każdych wyborach – zarówno tych prezydenckich, jak i tych samorządowych – gdyż właśnie w ten sposób dajemy dowód temu, że jesteśmy patriotami i zależy nam na dobru naszej ojczyzny.

9

10 Każdego dnia Unia Europejska podejmuje decyzje, które wpływają na Nasze życie. Odpowiada za wiele ważnych i praktycznych kwestii: pomaga przedsiębiorstwom borykającym się z kryzysem finansowym, walczy z bezrobociem, troszczy się o czystsze środowisko i bezpieczniejszą żywność, zabiega o łatwiejsze podróżowanie oraz tańsze rozmowy telefoniczne. Poprzez Parlament Europejski każda pełnoletnia osoba może wpływać na decyzje podejmowane przez UE. Parlament Europejski – wybrany, by reprezentować wszystkich ludzi żyjących w Unii Europejskiej odgrywa zasadniczą rolę w procesie podejmowania decyzji.

11

12 Co pięć lat obywatele Unii Europejskiej wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego – instytucji reprezentującej interesy obywateli w UE, której skład jest wyłaniany w wyborach bezpośrednich. Następne wybory europejskie odbędą się w maju 2014 roku.

13 51 posłów z Polski Zostanie wówczas wybranych 751 europosłów. Obywatele każdego państwa członkowskiego mają prawo wyboru określonej liczby posłów, w PE zasiada na przykład 51 posłów z Polski. Przydział miejsc jest określony w traktatach europejskich: państwa o większej liczbie ludności mają więcej miejsc niż mniejsze państwa, które otrzymują jednak więcej miejsc, niż wynikałoby to ze ścisłego stosowania zasady proporcjonalności. Prawo wyborcze Państwa członkowskie uzgodniły pewną liczbę wspólnych reguł, z których najważniejszy jest obowiązek stosowania jednej z form reprezentacji proporcjonalnej. Każde państwo ma jednak prawo swobodnie decydować o wielu ważnych aspektach procedury głosowania. Na przykład niektóre państwa dzielą swoje terytorium na regionalne okręgi wyborcze, podczas gdy inne mają tylko jeden okręg wyborczy. W Polsce posłowie do PE są wybierani w 13 okręgach.

14 Data wyborów Państwa mogą również decydować o konkretnym dniu wyborów do PE zgodnie z ich tradycją w tym zakresie, ale wszędzie głosowanie musi odbyć się w tym samym tygodniu. Zwyczajowo rozpoczyna się w Wielkiej Brytanii i Holandii, gdzie głosuje się w czwartek, a kończy w niedzielę, kiedy to głosowanie odbywa się w większości państw członkowskich. W 2014 roku wybory powinny się odbyć między 22 a 25 maja, w Polsce – w niedzielę 25 maja. Wpływ obywateli na decyzje UE Wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony, Parlament Europejski stał się pełnoprawnym współustawodawcą i odgrywa decydującą rolę w kształtowaniu europejskiej polityki. Współdecyduje też o budżecie UE. Wyniki wyborów muszą być także uwzględnione przez przywódców państw członkowskich podczas mianowania kandydatów na przewodniczącego Komisji Europejskiej. Oddając głos w wyborach europejskich wywiera się wpływ na skład Parlamentu i na decyzje podejmowane przez instytucje europejskie przez kolejne pięć lat.

15

16 Młodzi udzie, choć nie mogą brać udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, to jednak mogą oni wpłynąć na nie poprzez np.:  Happeningi,  Rozmowy,  Uświadamianie ludziom, jak ważne są wybory.

17


Pobierz ppt "W grudniu 2002 roku na szczycie w Kopenhadze Polska sfinalizowała rokowania w sprawie członkostwa naszego kraju we wspólnocie Unii Europejskiej. W kwietniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google