Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.developpement-durable.gouv.fr Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie Atelier Francusko-Polskie na temat adaptacji klimatu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.developpement-durable.gouv.fr Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie Atelier Francusko-Polskie na temat adaptacji klimatu."— Zapis prezentacji:

1 www.developpement-durable.gouv.fr Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie Atelier Francusko-Polskie na temat adaptacji klimatu do zmian klimatycznych 13-14 marca 2014 Dyrekcja Generalna ds. Energii i Klimatu Serwis klimatyczny i wydajność energetyczna Narodowy monitoring efektów ocieplenia klimatycznego

2 2 Plan 1. PNACC, bilans średniookresowy 2. Wskaźniku wpływu emisji CC 3. Drias- przyszłość klimatu 4. Wiklimat, przykłady adaptacji 5. Publikacje

3 3  Adaptacja do zmian klimatu dotyczy całego społeczeństwa. Zmiana klimatu, nasze działania i zmiany ekologiczne nie będą dokonywać się dłużej w stałym klimacie.  W 2011 opublikowano pierwszy narodowy plan dotyczący adaptacji do zmian klimatycznych, działań oraz środków zapobiegawczych na okres 2011-2015  Plan opiera się na szeroko zakrojonych, krajowych i regionalnych konsultacjach, jakie przeprowadzono w 2010  Plan uwzględnia zarówno średniookresowy przegląd, jak również informowanie opinii publicznej. Dokument, jaki został stworzony przez różne ministerstwa i dyrekcje, zaangażowane w plan adaptacji, został zaprezentowany na CNTE w styczniu 2014 1. Bilan du PNACC à mi-parcours

4 4 Podjęte działania

5 5  Coraz bardziej satysfakcjonująca ogólna wydajność: nasz „poziom adaptacyjny” poprawił się od uruchomienia PNACC  W procesie kompleksowej średniookresowej oceny, uczestniczą różne ministerstwa i departamenty  Cel PNACC: efekt wieloletniej strukturyzacji, efekt dźwigni uruchamiającej środki, integracja adaptacyjna różnych środowisk politycznych Bilans średniookresowy

6 6  Uruchomienie wolnego i darmowego dostępu online do projektów i akcji dotyczących zmian klimatycznych we Francji do roku 2030 i po  Uwzględnienie wzrostu poziomu morza w procedurach dotyczących zagrożeń stref przybrzeżnych  Zapewnienie nauczycielom źródeł pedagogicznych na temat zmian klimatycznych  Przegląd norm projektowych dotyczących infrastruktury i transportu w celu ich adaptacji do zmieniającego się klimatu Przykłady przeprowadzonych działań

7 7  Utrzymanie mobilizacji sektorów, potencjalnie wrażliwych: działalność połowowa i turystyka (śnieg, plaża)  Mobilizacja potencjału społeczno- gospodarczego dotyczącego adaptacji: wyzwanie średniookresowe, czynnik innowacyjności ale również konkurencyjności  Integracja ograniczeń generowanych przez klimat w wyborze inwestycji długoterminowych  Przygotowanie ostatecznej oceny, która doprowadzi do wniosków po 2015 Sprawy wymagające szczególne uwagi w 2015

8 2. Wskaźniki wpływu emisji CC www.onerc.gouv.fr

9 Wskaźnik wpływu emisji CC Definicja Wskaźnik jest informacją związaną ze zjawiskiem pozwalającym zobrazować zmianę w czasie, pozwalającym wyjaśnić przyczyny zjawiska w sposób obiektywny. Ten wskaźnik opiera się na jednym lub kilku zestawach pomiarowych. Seria pomiarów musi obejmować okres wystarczająco długi, w celu wykazania tendencji i wyeliminowania rocznych zróżnicowań. Wskaźniki zmian klimatycznych zaprezentowane tutaj zostały zebrane przez francuskie organizacje naukowe. Jeśli nawet dla niektórych z nich, zmiana klimatyczna nie była jedynym czynnikiem wyjaśniającym ich ewolucję, stanowi dominującą przyczynę.

10 Wskaźniki wpływu emisji CC Tematy: Atmosfera : temperatury i opady Góry i lodowce Środowisko morskie i przybrzeżne Woda i bioróżnorodność Rolnictwo i lasy Zdrowie i społeczeństwo 27 wskaźników

11 Wskaźniki wpływu emisji CC Przykład Zmiany w globalnej średniej temperaturze w okresie 1850-2012

12 www.drias-climat.fr Zapewnienie wglądu do klimatycznych scenariuszy dla francuskich regionów w celu wpływu i adaptacji naszych społeczeństw i środowiska Zapewnienie wglądu do najwyższej jakości naukowych prognoz klimatycznych, jakie mają miejsce we Francji (krajowe, lokalne, gospodarcze) 3. Drias przyszłość klimatu

13 Wskaźnik fali upałów: odnośnik (1970) na lewo, 2035 w środku, en 2085 na prawo Pogoda-France/SCAMPEI - France CNRM – A1B na górze – A2 w środku - B1 na dole www.drias-climat.fr

14 4. Wiklimat przykłady adaptacji http://wiklimat.developpement- durable.gouv.fr/index.php/Wiklimat:Accueil

15 National Strategy 2006 National Plan (PNACC) 2011 European Strategy 2013 Regional Strategy (SRCAE) Local Action Plan (PCET) Community Development Scheme (SCOT) Urban Local Plan (PLU) Takes into account Takes into account Feedback Roll out Policy by sector Other state plans Compatible with Contributes to Wyszczególnienie poziomów

16 SRCAE Ile de France

17 Zalecane działania dla władz lokalnych Zmniejszenie regionalnych środków w dziedzinie planowania miejskiego w adaptacji PCET i w dokumentach urbanistyki

18 PCET PLAN KLIMAT ENERGIA TERRITORIUM DE LA VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC Przykłady : Przywidywanie wpływu zmian klimatu na gospodarkę turystyczną i dywersyfikacja działań Uwrażliwienie turystów i personel struktur turystycznych na problematykę zmian klimatycznych i zrównoważony rozwój

19 5. Publikacje Tom 2 : Scenariusze dla regionów - Wskaźnik odniesienia dla miasta - luty 2012 Tom 1 : Scenariusze dla regionów- styczeń 2011 Tom 3 : Zmiana poziomu mórz – luty 2012 ONERC

20 5. Publikacje ADEME Dostęp do dokumentacji w języku angielskim: http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?catid=17618&m=3&cid=96&sort=-1&p1=00&p2=04&p1=02

21 21 Dziękujemy za uwagę portail de l'adaptation : www.onerc.gouv.fr


Pobierz ppt "Www.developpement-durable.gouv.fr Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie Atelier Francusko-Polskie na temat adaptacji klimatu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google