Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoły ponad gimnazjalne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoły ponad gimnazjalne"— Zapis prezentacji:

1 Szkoły ponad gimnazjalne

2 Zespół Szkół Technicznych w Nysie (Budowlanka)
Murarz -tynkarz Betoniarz -zbrojarz Cieśla Dekarz Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Monter izolacji budowlanych Elektryk Blacharz samochodowy Lakiernik Fryzjer Kucharz Cukiernik Sprzedawca Jubiler Zegarmistrz Stolarz ul. Szopena 4 Nysa

3 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH w Nysie
1.Na poziomie Technikum w zawodach: - technik ekonomista - specjalność: - policyjno-prawna -menadżer finansów - technik hotelarstwa -technik logistyk -technik obsługi turystycznej -technik handlowiec: specjalność –biznes na rynki wschodnie Zajęcia dodatkowe: j. chiński, j. rosyjski 2.Na poziomie Szkoły policyjnej dla Dorosłych (system zaoczny) -technik administracji -technik rachunkowości 3.Kwalifikacje kursy zawodowe NOWOŚĆ! -Prowadzenie rachunkowości -Rozliczanie wynagrodzeń i danin LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE klasy pierwsze - I A -matematyczno - informatyczna - fizyczna (matematyka, fizyka i astronomia) - I B - społeczno - prawna (historia, WOS) - I C - humanistyczno - medialna (język polski, historia) - I D - biologiczno - chemiczna (biologia, chemia, fizyka) Pl. Sikorskiego 1, Nysa

4 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie (Mechanik)
Nauczane przedmioty zawodowe: Podstawy ekonomii Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw Marketing Elementy towaroznawstwa Public relations Organizacja reklamy Psychologia reklamy Prawo, etyka i kultura zawodowa Język angielski zawodowy Rysunek i liternictwo Historia sztuki i reklamy Pracownia technik reklamy Grafika komputerowa Techniki poligraficzne Fotografia reklamowa Zajęcia specjalizacyjne Podstawy przedsiębiorczości Praktyka zawodowa / 4 tygodnie /

5 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Marii Rodziewiczówny 1 w Nysie
Szkoły dzienne II Liceum Ogólnokształcące (w nawiasie - rozszerzone przedmioty nauczania) matematyczno - informatyczna (matematyka - fizyka - informatyka - j. angielski) biologiczno - chemiczna (biologia - chemia - fizyka) sportowa - piłka siatkowa chłopców / tenis stołowy matematyczno-geograficzna z projektowaniem komputerowym humanistyczna (język polski - język obcy - historia) dziennikarska (język polski - historia - WOS) Technikum Nr 2 kształcące w zawodach (w nawiasie - rozszerzone przedmioty nauczania) technik weterynarii (język obcy, biologia/chemia) technik informatyk (matematyka, fizyka/język obcy) technik rolnik (język obcy, biologia/geografia) technik technologii żywności (język obcy, biologia/chemia) technik żywienia i usług gastronomicznych (język obcy, biologia/chemia) technik ogrodnik (język obcy, biologia/geografia) Szkoły policealne i kursy zawodowe Szkoła Policealna Nr 3 (dzienna) technik farmaceutyczny (2 lata) opiekunka dziecięca (2 lata) asystentka stomatologiczna (1 rok) Szkoła Policealna Nr 1 (zaoczna) technik informatyk (2 lata) technik weterynarii (2 lata)  Kursy zawodowe technik rolnik technik żywienia i usług gastronomicznych technik informatyk opiekunka środowiskowa florystyka technik ochrony środowiska technik administracji TECHNIKUM -technik technologii żywności -technik weterynarii - technik rolnik ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - ogrodnik ul. Rodziewiczówny 1, Nysa

6 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Prudniku
 Technik informatyk Technik cyfrowych procesów graficznych  Technik organizacji reklamy Technik mechanik Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Podgórna 5, Prudnik ‎

7 Zespół szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku
Publiczne Technikum Technik masażysta (dla niewidomych i słabo widzących) Technik ortopeda Publiczne szkoły policealne Opiekunka dziecięca Technik masażysta Opiekun medyczny Opiekun w Domu Pomocy Społecznej Technik usług kosmetycznych Opiekunka środowiskowa Terapeuta zajęciowy Opiekun osoby starszej Asystent osoby niepełnosprawnej ul. Piastowska 26, Prudnik

8 1 Liceum Ogólnokształcące w Prudniku
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE klasy pierwsze - I A -matematyczno - informatyczna - fizyczna (matematyka, fizyka i astronomia) - I B - społeczno - prawna (historia, WOS) - I C - humanistyczno - medialna (język polski, historia) - I D - biologiczno - chemiczna (biologia, chemia, fizyka) I Liceum Ogólnokształcące Gimnazjalna Prudnik

9 Zespół Szkół w Tułowicach
- Liceum Ogólnokształcące - klasa wojskowa - technikum Leśne ul. Zamkowa 15 Tułowice

10 Liceum Ogólnokształcące im
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Szkolna 27, Gogolin Profil dziennikarsko-prawny z elementami politologii i stosunków międzynarodowych Profil dwujęzyczny z językiem Angielskim (w języku angielskim nauczane będą geografia i WOS ) Profil politechniczny z elementami robotyki (rozszerzony program nauczania informatyki i matematyki oraz przedmiot dodatkowy –elementy robotyki) Profil biologiczno-medyczny z elementami kosmetologii, ratownictwa i fizjoterapii (rozszerzony program nauczania biologii i chemii w tym przedmiot dodatkowy –laboratorium chemiczne ) Profil wojskowy (program nauczania z edukacji dla bezpieczeństwa rozszerzony o elementy logistyki i zarządzania kryzysowego, dodatkowy przedmiot dotyczący zagadnień funkcjonowania Wojska Polskiego, musztry, regulaminów i ceremoniałów, zajęcia dodatkowe ze sztuk walki ze szczególnym uwzględnieniem samoobrony)

11 Technikum Publiczne Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Małopolska 18, Opole ‎ Kształci w zawodach: mechanicznych: ślusarz operator obrabiarek skrawających mechanik pojazdów samochodowych blacharz samochodowy lakiernik monter izolacji przemysłowych blacharz izolacji przemysłowych blacharz elektrycznych: elektromechanik elektromechanik pojazdów samochodowy monter - elektronik budowlanych: dekarz cieśla monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych monter konstrukcji budowlanych monter izolacji budowlanych murarz - tynkarz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie stolarz usługowych: cukiernik introligator kucharz sprzedawca fryzjer krawiec ogrodnik piekarz wędliniarz drukarz. Atrakcyjne zawody - jedyne na Opolszczyźnie: technik logistyk technik mechatronik technik teleinformatyk technik informatyk technik usług fryzjerskich technik hotelarstwa technik obsługi turystycznej technik gazownictwa technik spedytor technik energetyk technik handlowiec technik żywienia i usług gastronomicznych kelner technik transportu kolejowego technik pojazdów samochodowych technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej technik turystyki wiejskiej technik technologii żywności technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

12 Drugie Liceum Ogólnokształcące im. Generała Kazimierza Pułaskiego 3
W nowym roku szkolnym 2014/15 zapraszamy do 8 klas pierwszych. A - matematyczno-fizycznej B - językowo-dwujęzycznej (gr. I z j. francuskim, gr. II z j. niemieckim) C - społeczno-prawnej D - biologiczno-chemicznej E - matematyczno-informatycznej F - biologiczno-fizycznej G - sportowej (siatkówka dziewcząt) H - dyplomatycznej ul. Kazimierza Pułaskiego 3, Opole

13 Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I im. M. Kopernika w Opolu
Klasa Ia  - uniwersytecka Klasa Ib  - turystyczna z językiem hiszpańskim Klasa Ic  - biologiczno - chemiczna Klasa Id – humanistyczna Klasa Ie - lingwistyczno - prawna ul. Licealna 3 Opole

14 Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
Publiczne Liceum Ogólnokształcące - klasa policyjna Publiczne Liceum Ogólnokształcące - gospodarka odpadami Publiczne Liceum Ogólnokształcące - zarządzanie w sporcie ul. Pomologia 11 46 – 060 Prószków

15 I Liceum Ogólnokształcące Im. Bolesława Chrobrego
- klasy o nachyleniach kierunkowych: matematyczna informatyczna społeczno-prawna biologiczno-chemiczna humanistyczna językowe humanistyczno-medialne prawo-społeczne biologiczno-chemiczne matematyczno-fizyczne klasa sportowa – specjalność piłka nożna chłopców i koszykowa dziewcząt ul. Armii Krajowej 7, Brzeg

16 II Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta ‎
MUNDUROWO-JĘZYKOWA HUMANISTYCZNO-PRAWNA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA JĘZYKOWA MUNDUROWA 1 Maja 7, Brzeg

17 Zespół Szkół: Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie im
Zespół Szkół: Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie im. Lotników Polskich Sądowa 2, Olesno I Liceum Ogólnokształcące im. Lotników Polskich w Oleśnie -  oferta edukacyjna na rok 2013/14 Prowadzimy nabór do następujących klas: klasa 1a - klasa z rozszerzonym programem języka angielskiego klasa 1b - klasa z rozszerzonym programem języka angielskiego klasa 1c - klasa z rozszerzonym programem języka niemieckiego klasa 1d - klasa  z  możliwością wyboru języka wiodącego lub języka z rozszerzonym programem: angielskiego lub niemieckiego klasa 1e - klasa sportowa,  z możliwością wyboru języka wiodącego lub języka z rozszerzonym programem: angielskiego lub niemieckiego Proponujemy do wyboru: 1)     grupę humanistyczną  ( język polski, historia ), 2)     grupę  społeczną  ( historia, wiedza o społeczeństwie ), 3)     grupę ekologiczną  ( biologia, geografia ), 4)     grupę ekonomiczną  ( matematyka, geografia ), 5)    grupę matematyczno-fizyczną ( matematyka, fizyka ), 6)     grupę biologiczno-chemiczną ( biologia, chemia ),  7)      grupę geograficzno - społeczną  ( geografia, wiedza o społeczeństwie ). W ramach grup między oddziałowych realizowanie są przedmioty uzupełniające i dodatkowe: 1) w grupie humanistycznej: przyroda, j. łaciński, 2) w grupie społecznej: przyroda, j. łaciński, 3) w grupie ekologicznej: historia i społeczeństwo, biologia i fizyka w analityce medycznej, 4) w grupie ekonomicznej: historia i społeczeństwo, edukacja ekonomiczna, 5) w grupie matematyczno-fizycznej: historia i społeczeństwo, informatyka, 6) w grupie biologiczno-chemicznej: historia i społeczeństwo, j. łaciński, 7) w grupie geograficzno-społecznej: historia i społeczeństwo, regionalizm. Wyboru grupy między oddziałowej dokonuje się przy składaniu dokumentów w naszej szkole.   Każdy uczeń niezależnie od wybranej grupy między oddziałowej wybiera jedno z proponowanych zajęć dodatkowych:       1) matematyka z komputerem,       2) edukacja ekonomiczna,       3) edukacja prawna,       4) edukacja filmowo-dziennikarska,       5) edukacja muzyczno-wokalna,       6) historia inaczej,       7) edukacja ekologiczna,            8) biologia i fizyka w analityce medycznej.

18 ul. Bohaterów Westerplatte 1
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźle Technikum -technik żeglugi śródlądowej -technik mechanik o kwalifikacjach : -M19 użytkowanie obrabiarek skrawających -M20 wyk. I naprawa elementów maszyn i urządzeń -technik pojazdów samochodowych -technik informatyk Zasadnicza szkoła zawodowa -mechanik monter maszyn i urządzeń -mechanik pojazdów samochodowych ul. Bohaterów Westerplatte 1 Kędzierzyn-Koźle

19 Projekt autorstwa: Jagoda Kłokosińska
KONIEC Projekt autorstwa: Jagoda Kłokosińska


Pobierz ppt "Szkoły ponad gimnazjalne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google