Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Technicznych w Nysie (Budowlanka) Murarz -tynkarz Betoniarz -zbrojarz Cieśla Dekarz Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Technicznych w Nysie (Budowlanka) Murarz -tynkarz Betoniarz -zbrojarz Cieśla Dekarz Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie."— Zapis prezentacji:

1

2 Zespół Szkół Technicznych w Nysie (Budowlanka) Murarz -tynkarz Betoniarz -zbrojarz Cieśla Dekarz Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Monter izolacji budowlanych Elektryk Blacharz samochodowy Lakiernik Fryzjer Kucharz Cukiernik Sprzedawca Jubiler Zegarmistrz Stolarz ul. Szopena 4 48-300 Nysa

3 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH w Nysie 1.Na poziomie Technikum w zawodach: - technik ekonomista - specjalność: - policyjno-prawna -menadżer finansów - technik hotelarstwa -technik logistyk -technik obsługi turystycznej -technik handlowiec: specjalność –biznes na rynki wschodnie Zajęcia dodatkowe: j. chiński, j. rosyjski 2.Na poziomie Szkoły policyjnej dla Dorosłych (system zaoczny) -technik administracji -technik rachunkowości 3.Kwalifikacje kursy zawodowe NOWOŚĆ! -Prowadzenie rachunkowości -Rozliczanie wynagrodzeń i danin LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE klasy pierwsze - I A -matematyczno - informatyczna - fizyczna (matematyka, fizyka i astronomia) - I B - społeczno - prawna (historia, WOS) - I C - humanistyczno - medialna (język polski, historia) - I D - biologiczno - chemiczna (biologia, chemia, fizyka) Pl. Sikorskiego 1, 48-300 Nysa www.zse.nysa.pl www.zse.nysa.pl

4 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie (Mechanik) Nauczane przedmioty zawodowe: Podstawy ekonomii Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw Marketing Elementy towaroznawstwa Public relations Organizacja reklamy Psychologia reklamy Prawo, etyka i kultura zawodowa Język angielski zawodowy Rysunek i liternictwo Historia sztuki i reklamy Pracownia technik reklamy Grafika komputerowa Techniki poligraficzne Fotografia reklamowa Zajęcia specjalizacyjne Podstawy przedsiębiorczości Praktyka zawodowa / 4 tygodnie / http://www.zsm_nysa.wodip.opole.pl/ j

5 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Marii Rodziewiczówny 1 w Nysie Szkoły dzienne II Liceum Ogólnokształcące (w nawiasie - rozszerzone przedmioty nauczania) matematyczno - informatyczna (matematyka - fizyka - informatyka - j. angielski) biologiczno - chemiczna (biologia - chemia - fizyka) sportowa - piłka siatkowa chłopców / tenis stołowy matematyczno-geograficzna z projektowaniem komputerowym humanistyczna (język polski - język obcy - historia) dziennikarska (język polski - historia - WOS) Technikum Nr 2 kształcące w zawodach (w nawiasie - rozszerzone przedmioty nauczania) technik weterynarii (język obcy, biologia/chemia) technik informatyk (matematyka, fizyka/język obcy) technik rolnik (język obcy, biologia/geografia) technik technologii żywności (język obcy, biologia/chemia) technik żywienia i usług gastronomicznych (język obcy, biologia/chemia) technik ogrodnik (język obcy, biologia/geografia ) Szkoły policealne i kursy zawodowe Szkoła Policealna Nr 3 (dzienna)  technik farmaceutyczny (2 lata)  opiekunka dziecięca (2 lata)  asystentka stomatologiczna (1 rok)  Szkoła Policealna Nr 1 (zaoczna)  technik informatyk (2 lata)  technik weterynarii (2 lata) Kursy zawodowe  technik rolnik  technik żywienia i usług gastronomicznych  technik informatyk  opiekunka środowiskowa  florystyka  technik ochrony środowiska  technik administracji  TECHNIKUM  -technik technologii żywności  -technik weterynarii  - technik rolnik  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA  - ogrodnik ul. Rodziewiczówny 1, 48-303 Nysa

6 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Prudniku Technik informatyk Technik cyfrowych procesów graficznych Technik organizacji reklamy Technik mechanik Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Podgórna 5, 48-200 Prudnik ‎

7 Zespół szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku Publiczne Technikum Technik masażysta (dla niewidomych i słabo widzących) Technik ortopeda Publiczne szkoły policealne Opiekunka dziecięca Technik masażysta Opiekun medyczny Technik ortopeda Opiekun w Domu Pomocy Społecznej Technik usług kosmetycznych Opiekunka środowiskowa Terapeuta zajęciowy Opiekun osoby starszej Asystent osoby niepełnosprawnej ul. Piastowska 26, 48-200 Prudnik

8 1 Liceum Ogólnokształcące w Prudniku LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE klasy pierwsze - I A -matematyczno - informatyczna - fizyczna (matematyka, fizyka i astronomia) - I B - społeczno - prawna (historia, WOS) - I C - humanistyczno - medialna (język polski, historia) - I D - biologiczno - chemiczna (biologia, chemia, fizyka) I Liceum Ogólnokształcące Gimnazjalna 2 48-200 Prudnik

9 Zespół Szkół w Tułowicach - Liceum Ogólnokształcące - klasa wojskowa - technikum Leśne ul. Zamkowa 15 49-130 Tułowice

10 Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Szkolna 27, 47-320 Gogolin Profil dziennikarsko-prawny z elementami politologii i stosunków międzynarodowych Profil dwujęzyczny z językiem Angielskim (w języku angielskim nauczane będą geografia i WOS ) Profil politechniczny z elementami robotyki (rozszerzony program nauczania informatyki i matematyki oraz przedmiot dodatkowy – elementy robotyki) Profil biologiczno-medyczny z elementami kosmetologii, ratownictwa i fizjoterapii (rozszerzony program nauczania biologii i chemii w tym przedmiot dodatkowy –laboratorium chemiczne ) Profil wojskowy (program nauczania z edukacji dla bezpieczeństwa rozszerzony o elementy logistyki i zarządzania kryzysowego, dodatkowy przedmiot dotyczący zagadnień funkcjonowania Wojska Polskiego, musztry, regulaminów i ceremoniałów, zajęcia dodatkowe ze sztuk walki ze szczególnym uwzględnieniem samoobrony)

11 Technikum Publiczne Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Małopolska 18, Opole ‎ www.wzdz.opole.pl www.wzdz.opole.pl Atrakcyjne zawody - jedyne na Opolszczyźnie: technik logistyk technik mechatronik technik teleinformatyk technik informatyk technik usług fryzjerskich technik hotelarstwa technik obsługi turystycznej technik gazownictwa technik spedytor technik energetyk technik handlowiec technik żywienia i usług gastronomicznych kelner technik transportu kolejowego technik pojazdów samochodowych technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej technik turystyki wiejskiej technik technologii żywności technik automatyk sterowania ruchem kolejowym http://www.wzdz.opole.pl/index.php?option=co m_content&view=article&id=115:publiczne- technikum-zawodowe&catid=38:szkoy-la- modziey&Itemid=310 http://www.wzdz.opole.pl/index.php?option=co m_content&view=article&id=115:publiczne- technikum-zawodowe&catid=38:szkoy-la- modziey&Itemid=310 Kształci w zawodach: mechanicznych: ślusarz operator obrabiarek skrawających mechanik pojazdów samochodowych blacharz samochodowy lakiernik monter izolacji przemysłowych blacharz izolacji przemysłowych blacharz elektrycznych: elektromechanik elektromechanik pojazdów samochodowy monter - elektronik budowlanych: dekarz cieśla monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych monter konstrukcji budowlanych monter izolacji budowlanych murarz - tynkarz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie stolarz usługowych: cukiernik introligator kucharz sprzedawca fryzjer krawiec cukiernik ogrodnik piekarz wędliniarz drukarz.

12 Drugie Liceum Ogólnokształcące im. Generała Kazimierza Pułaskiego 3 W nowym roku szkolnym 2014/15 zapraszamy do 8 klas pierwszych. A - matematyczno-fizycznej B - językowo-dwujęzycznej (gr. I z j. francuskim, gr. II z j. niemieckim) C - społeczno-prawnej D - biologiczno-chemicznej E - matematyczno-informatycznej F - biologiczno-fizycznej G - sportowej (siatkówka dziewcząt) H - dyplomatycznej http://www.lo2.opole.pl/rekrutacja/ ul. Kazimierza Pułaskiego 3, 45-048 Opole

13 Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I im. M. Kopernika w Opolu Klasa Ia - uniwersytecka Klasa Ib - turystyczna z językiem hiszpańskim Klasa Ic - biologiczno - chemiczna Klasa Id – humanistyczna Klasa Ie - lingwistyczno - prawna ul. Licealna 3 45-714 Opole

14 Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie Publiczne Liceum Ogólnokształcące - klasa policyjna Publiczne Liceum Ogólnokształcące - gospodarka odpadami Publiczne Liceum Ogólnokształcące - zarządzanie w sporcie ul. Pomologia 11 46 – 060 Prószków

15 I Liceum Ogólnokształcące Im. Bolesława Chrobrego I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - klasy o nachyleniach kierunkowych: matematyczna informatyczna społeczno-prawna biologiczno-chemiczna humanistyczna językowe humanistyczno-medialne prawo-społeczne biologiczno-chemiczne matematyczno-fizyczne klasa sportowa – specjalność piłka nożna chłopców i koszykowa dziewcząt ul. Armii Krajowej 7, 49-300 Brzeg

16 II Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta ‎ MUNDUROWO-JĘZYKOWA HUMANISTYCZNO-PRAWNA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA JĘZYKOWA MUNDUROWA 1 Maja 7, Brzeg

17 Zespół Szkół: Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie im. Lotników Polskich Sądowa 2, 46-300 Olesno I Liceum Ogólnokształcące im. Lotników Polskich w Oleśnie - oferta edukacyjna na rok 2013/14 Prowadzimy nabór do następujących klas: klasa 1a - klasa z rozszerzonym programem języka angielskiego klasa 1b - klasa z rozszerzonym programem języka angielskiego klasa 1c - klasa z rozszerzonym programem języka niemieckiego klasa 1d - klasa z możliwością wyboru języka wiodącego lub języka z rozszerzonym programem: angielskiego lub niemieckiego klasa 1e - klasa sportowa, z możliwością wyboru języka wiodącego lub języka z rozszerzonym programem: angielskiego lub niemieckiego Proponujemy do wyboru: 1) grupę humanistyczną ( język polski, historia ), 2) grupę społeczną ( historia, wiedza o społeczeństwie ), 3) grupę ekologiczną ( biologia, geografia ), 4) grupę ekonomiczną ( matematyka, geografia ), 5) grupę matematyczno-fizyczną ( matematyka, fizyka ), 6) grupę biologiczno-chemiczną ( biologia, chemia ), 7) grupę geograficzno - społeczną ( geografia, wiedza o społeczeństwie ). W ramach grup między oddziałowych realizowanie są przedmioty uzupełniające i dodatkowe: 1) w grupie humanistycznej: przyroda, j. łaciński, 2) w grupie społecznej: przyroda, j. łaciński, 3) w grupie ekologicznej: historia i społeczeństwo, biologia i fizyka w analityce medycznej, 4) w grupie ekonomicznej: historia i społeczeństwo, edukacja ekonomiczna, 5) w grupie matematyczno-fizycznej: historia i społeczeństwo, informatyka, 6) w grupie biologiczno-chemicznej: historia i społeczeństwo, j. łaciński, 7) w grupie geograficzno-społecznej: historia i społeczeństwo, regionalizm. Wyboru grupy między oddziałowej dokonuje się przy składaniu dokumentów w naszej szkole. Każdy uczeń niezależnie od wybranej grupy między oddziałowej wybiera jedno z proponowanych zajęć dodatkowych: 1) matematyka z komputerem, 2) edukacja ekonomiczna, 3) edukacja prawna, 4) edukacja filmowo-dziennikarska, 5) edukacja muzyczno-wokalna, 6) historia inaczej, 7) edukacja ekologiczna, 8) biologia i fizyka w analityce medycznej.

18 Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźle Technikum - technik żeglugi śródlądowej -technik mechanik o kwalifikacjach : -M19 użytkowanie obrabiarek skrawających -M20 wyk. I naprawa elementów maszyn i urządzeń -technik pojazdów samochodowych -technik informatyk Zasadnicza szkoła zawodowa - mechanik monter maszyn i urządzeń -mechanik pojazdów samochodowych ul. Bohaterów Westerplatte 1 47-200 Kędzierzyn-Koźle

19 Projekt autorstwa: Jagoda Kłokosińska


Pobierz ppt "Zespół Szkół Technicznych w Nysie (Budowlanka) Murarz -tynkarz Betoniarz -zbrojarz Cieśla Dekarz Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google