Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych."— Zapis prezentacji:

1

2 TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

3 TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: technik architektury krajobrazu Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 321[07] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

4 Syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy Czy wiesz, że technik architektury krajobrazu: 1.Pomaga architektowi w planowaniu i projektowaniu terenów zieleni miast i obszarów wiejskich wg projektu. 2.Opiekuje się zielenią na osiedlach, w parkach, przed urzędami. 3.Może prowadzić doświadczenia i obserwacje w jednostkach naukowo- badawczych, opracowywać ekspertyzy dendrologiczne. 4.Produkuje rośliny ozdobne i szkółkarskie do ogrodów (tzw. małej architektury ogrodowej)‏. 5.Pracę wykonuje najczęściej na świeżym powietrzu, w zmiennych warunkach atmosferycznych, w różnych porach roku, w szklarni (w wysokiej temperaturze i dużej wilgotności).‏ 6.Czasami pracuje w normalnych warunkach w biurze architektonicznym i pomieszczeniach biurowych.

5 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem, z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Podkreśl je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić te sformułowania. Najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej, rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy zapoznasz się z treścią kolejnych slajdów.

6 Zadania i umiejętności zawodowe Wyznaczanie i przygotowywanie miejsc do nasadzeń drzew i krzewów, trawników i rabat bylinowych. Przygotowywanie mieszanek ziemi ogrodowych, torfu i nawozów mineralnych. Zakładanie trawników i kwietników. Przycinanie żywopłotów, strzyżenie trawników. Usuwanie konarów i gałęzi drzew w sąsiedztwie nadziemnych urządzeń inżynieryjnych. Wyznaczanie drzew do karczowania i ścinania. Projektowanie elementów architektury krajobrazu. Produkowanie roślin ozdobnych i materiału szkółkarskiego.

7 Odczytywanie projektów i posługiwanie się dokumentacją techniczną. Zdolności organizacyjne i kierowania zespołem pracowników. Umiejętność nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji z ludźmi. Zdolności plastyczne, znajomość obsługi programów komputerowych. Rozpoznawanie i klasyfikowanie roślin ozdobnych. Znajomość współczesnych trendów w zakresie architektury krajobrazu. Znajomość materiałów budowlanych i umiejętność ich doboru do projektowanych elementów. Wykonywanie rysunków technicznych. Uwaga: W podanych treściach mogą pojawiać się nowe, niezrozumiałe sformułowania. Spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

8 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie Do pracy w zawodzie technika architektury krajobrazu niezbędne są: Nazwa narzędziaOpis kosiarkasłuży do koszenia trawy kultywatorsłuży do spulchniania gleby podkaszarkado koszenia w trudnych miejscach nożyce ogrodniczedo przycinania żywopłotów szpadel, łopatado kopania i usuwania ziemi

9 Cechy psychofizyczne Test samooceny Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika architektury krajobrazu, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, zainteresowania, uzdolnienia, temperament i predyspozycje fizyczne. Przeczytaj uważnie poniższy test, dotyczący wymaganych cech psychofizycznych oraz predyspozycji fizycznych i zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie.

10 Lp. Cechy osobowości, predyspozycje fizyczneTakNie 1. Czy masz dobrą wyobraźnię przestrzenną? Czy dostrzegasz i odróżniasz kształty? Czy jesteś systematyczny? Czy jesteś cierpliwy? Czy masz poczucie estetyki? Czy masz dobre relacje z ludźmi? Czy jesteś odporny na złe warunki atmosferyczne? Czy prawidłowo widzisz barwy? Czy masz dobre zdrowie? Czy masz dobrą kondycję fizyczną? 10 Dodaj wszystkie punkty i w okienku zsumuj swój wynik. Razem punktów:

11 Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i predyspozycji fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się doradcą zawodowym.

12 Przeciwwskazania zdrowotne Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika architektury krajobrazu, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny Przeczytaj uważnie poniższy wykaz przeciwwskazań zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wybierz właściwą odpowiedź. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

13 Lp. Przeciwwskazania zdrowotneTakNie 1. Czy masz problemy z kręgosłupem? Czy powinieneś nosić okulary? Czy masz kłopoty z widzeniem barw? Czy masz choroby uszu? Czy masz zaburzenia równowagi? Czy masz płaskostopie? Czy masz problemy z kondycją? Czy masz zaburzony zmysł dotyku? Czy często cierpisz na chorobę dróg oddechowych? Czy cierpisz na choroby krążenia? 01

14 Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie technika architektury krajobrazu. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.

15 Kształcenie w zawodzie Kształcenie w zawodzie odbywa się: w czteroletnim technikum dla absolwentów gimnazjum, w szkole policealnej dla absolwentów liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego, w jednorocznej szkole policealnej dla absolwentów liceum profilowanego o profilu kształtowanie środowiska. Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe można kontynuować naukę w szkołach wyższych na kierunku architektura krajobrazu.

16 Kształcenie w zawodzie Praca własna… 1. Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół, w których możesz podjąć naukę w zawodzie technika architektury krajobrazu. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: 1) odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, 2) przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, 3) rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie, 4) i najtrudniejsze – wybrać się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie, sukcesywnie wkładaj do teczki.

17 Rynek pracy Technik architektury krajobrazu może pracować: w przedsiębiorstwach nadzorujących tereny zieleni: ogrody, parki, skwery, w instytucjach, w których znajdują się tereny zieleni – zakłady przemysłowe, szpitale, osiedla mieszkaniowe, w biurach projektujących tereny zieleni, w przedsiębiorstwach zakładających i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu (np. gminnych wydziałach architektury na stanowisku asystenta projektanta). Technik architektury krajobrazu może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. ‏

18 Rynek pracy Praca własna… 1. Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie technika architektury krajobrazu? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu przeprowadź wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z technikami architektury krajobrazu pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wypełnij poniższą tabelę. Lp.Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

19 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji: Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: 1) Zieleń Miejska – miesięcznik: sml. 2) Architektura Krajobrazu – kwartalnik: t=1777&od=0. 3) Ogrody – miesięcznik: 4) Mój Piękny Ogród – miesięcznik:

20 Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537). III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: Francuz W.M., Zin B., Kusina A.: Modułowy program nauczania. Technik architektury krajobrazu 321[07], MEN, Warszawa Klasyfikacja zawodów i specjalności – opis zawodu technika architektury krajobrazu (http://www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php?klasyfikacja_zawodow_id= 1288, 17 lipca 2009). Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.): Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005, ss

21 Dziękujemy za uwagę. Zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat zawodów, które Cię interesują.


Pobierz ppt "TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google