Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU"— Zapis prezentacji:

1 TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

2 TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: technik architektury krajobrazu Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 321[07] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

3 Syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy
Czy wiesz, że technik architektury krajobrazu: 1. Pomaga architektowi w planowaniu i projektowaniu terenów zieleni miast i obszarów wiejskich wg projektu. 2. Opiekuje się zielenią na osiedlach, w parkach, przed urzędami. 3. Może prowadzić doświadczenia i obserwacje w jednostkach naukowo- badawczych, opracowywać ekspertyzy dendrologiczne. 4. Produkuje rośliny ozdobne i szkółkarskie do ogrodów (tzw. małej architektury ogrodowej)‏. 5. Pracę wykonuje najczęściej na świeżym powietrzu, w zmiennych warunkach atmosferycznych, w różnych porach roku, w szklarni (w wysokiej temperaturze i dużej wilgotności).‏ 6. Czasami pracuje w normalnych warunkach w biurze architektonicznym i pomieszczeniach biurowych.

4 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem, z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Podkreśl je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić te sformułowania. Najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej, rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy zapoznasz się z treścią kolejnych slajdów.

5 Zadania i umiejętności zawodowe
Wyznaczanie i przygotowywanie miejsc do nasadzeń drzew i krzewów, trawników i rabat bylinowych. Przygotowywanie mieszanek ziemi ogrodowych, torfu i nawozów mineralnych. Zakładanie trawników i kwietników. Przycinanie żywopłotów, strzyżenie trawników. Usuwanie konarów i gałęzi drzew w sąsiedztwie nadziemnych urządzeń inżynieryjnych. Wyznaczanie drzew do karczowania i ścinania. Projektowanie elementów architektury krajobrazu. Produkowanie roślin ozdobnych i materiału szkółkarskiego.

6 Odczytywanie projektów i posługiwanie się dokumentacją techniczną.
Zdolności organizacyjne i kierowania zespołem pracowników. Umiejętność nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji z ludźmi. Zdolności plastyczne, znajomość obsługi programów komputerowych. Rozpoznawanie i klasyfikowanie roślin ozdobnych. Znajomość współczesnych trendów w zakresie architektury krajobrazu. Znajomość materiałów budowlanych i umiejętność ich doboru do projektowanych elementów. Wykonywanie rysunków technicznych. Uwaga: W podanych treściach mogą pojawiać się nowe, niezrozumiałe sformułowania. Spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

7 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie technika architektury krajobrazu niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis kosiarka służy do koszenia trawy kultywator służy do spulchniania gleby podkaszarka do koszenia w trudnych miejscach nożyce ogrodnicze do przycinania żywopłotów szpadel, łopata do kopania i usuwania ziemi

8 Cechy psychofizyczne Test samooceny
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika architektury krajobrazu, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, zainteresowania, uzdolnienia, temperament i predyspozycje fizyczne. Przeczytaj uważnie poniższy test, dotyczący wymaganych cech psychofizycznych oraz predyspozycji fizycznych i zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie.

9 Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne
Lp. Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne Tak Nie 1. Czy masz dobrą wyobraźnię przestrzenną? 1 2. Czy dostrzegasz i odróżniasz kształty? 3. Czy jesteś systematyczny? 4. Czy jesteś cierpliwy? 5. Czy masz poczucie estetyki? 6. Czy masz dobre relacje z ludźmi? 7. Czy jesteś odporny na złe warunki atmosferyczne? 8. Czy prawidłowo widzisz barwy? 9. Czy masz dobre zdrowie? 10. Czy masz dobrą kondycję fizyczną? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zsumuj swój wynik. Razem punktów:

10 Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i predyspozycji fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się doradcą zawodowym.

11 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika architektury krajobrazu, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny Przeczytaj uważnie poniższy wykaz przeciwwskazań zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wybierz właściwą odpowiedź. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

12 Przeciwwskazania zdrowotne
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1. Czy masz problemy z kręgosłupem? 1 2. Czy powinieneś nosić okulary? 3. Czy masz kłopoty z widzeniem barw? 4. Czy masz choroby uszu? 5. Czy masz zaburzenia równowagi? 6. Czy masz płaskostopie? 7. Czy masz problemy z kondycją? 8. Czy masz zaburzony zmysł dotyku? 9. Czy często cierpisz na chorobę dróg oddechowych? 10. Czy cierpisz na choroby krążenia?

13 Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie technika architektury krajobrazu. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.

14 Kształcenie w zawodzie
Kształcenie w zawodzie odbywa się: w czteroletnim technikum dla absolwentów gimnazjum, w szkole policealnej dla absolwentów liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego, w jednorocznej szkole policealnej dla absolwentów liceum profilowanego o profilu kształtowanie środowiska. Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe można kontynuować naukę w szkołach wyższych na kierunku architektura krajobrazu.

15 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… 1. Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół , w których możesz podjąć naukę w zawodzie technika architektury krajobrazu. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: 1) odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, 2) przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, 3) rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie, 4) i najtrudniejsze – wybrać się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie, sukcesywnie wkładaj do teczki.

16 Rynek pracy Technik architektury krajobrazu może pracować:
w przedsiębiorstwach nadzorujących tereny zieleni: ogrody, parki, skwery, w instytucjach, w których znajdują się tereny zieleni – zakłady przemysłowe, szpitale, osiedla mieszkaniowe, w biurach projektujących tereny zieleni, w przedsiębiorstwach zakładających i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu (np. gminnych wydziałach architektury na stanowisku asystenta projektanta). Technik architektury krajobrazu może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

17 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Rynek pracy Praca własna… 1. Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie technika architektury krajobrazu? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu przeprowadź wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z technikami architektury krajobrazu pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wypełnij poniższą tabelę. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 2. Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia ( patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

18 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: 1) Zieleń Miejska – miesięcznik: 2) Architektura Krajobrazu – kwartalnik: 3) Ogrody – miesięcznik: 4) Mój Piękny Ogród – miesięcznik:

19 III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji:
Francuz W.M., Zin B., Kusina A.: Modułowy program nauczania. Technik architektury krajobrazu 321[07], MEN, Warszawa 2006. Klasyfikacja zawodów i specjalności – opis zawodu technika architektury krajobrazu ( 1288, 17 lipca 2009). Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.): Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005, ss Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537). 

20 Dziękujemy za uwagę. Zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat zawodów, które Cię interesują.


Pobierz ppt "TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google