Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spis treści Nasza szkołaKadra naszej szkoły Nasza szkołaKadra naszej szkoły Oddział przedszkolny naszej szkołymgr Bo ż ena Ś wi ę tek Oddział przedszkolny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spis treści Nasza szkołaKadra naszej szkoły Nasza szkołaKadra naszej szkoły Oddział przedszkolny naszej szkołymgr Bo ż ena Ś wi ę tek Oddział przedszkolny."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Spis treści Nasza szkołaKadra naszej szkoły Nasza szkołaKadra naszej szkoły Oddział przedszkolny naszej szkołymgr Bo ż ena Ś wi ę tek Oddział przedszkolny naszej szkołymgr Bo ż ena Ś wi ę tek Przedstawienia teatralnemgr in ż. Małgorzata Pietrzak Przedstawienia teatralnemgr in ż. Małgorzata Pietrzak Wycieczkiks. Tadeusz Wszołek Wycieczkiks. Tadeusz Wszołek Spacerymgr Maria Stono Spacerymgr Maria Stono Konkursymgr Mariola Lipi ń ska Konkursymgr Mariola Lipi ń ska Zaj ę cia technicznemgr Jolanta Polczyk Zaj ę cia technicznemgr Jolanta Polczyk „Odblaskowa Szkoła”mgr Anna Rzeszótko „Odblaskowa Szkoła”mgr Anna Rzeszótko Lekcja przyrodymgr Sylwia Lisowska Lekcja przyrodymgr Sylwia Lisowska Stowarzyszenie „Paw ę zów Razem” mgr Paulina Targosz Stowarzyszenie „Paw ę zów Razem” mgr Paulina Targosz Bezpiecze ń stwo przede wszystkimmgr in ż. Iwona Basta Bezpiecze ń stwo przede wszystkimmgr in ż. Iwona Basta Strona internetowa naszej szkołyp. Barbara Wydro Strona internetowa naszej szkołyp. Barbara Wydro PrzedmiotyPrzedmioty mgr Magdalena Machala-Szersze ń mgr Magdalena Machala-Szersze ń Przedmiotymgr Magdalena Machala-Szersze ń Koniec mgr Barbara Czaja Koniec mgr Barbara Czaja

4

5 Oddział przedszkolny naszej szkoły

6

7

8

9

10

11

12

13 KADRA NAUCZYCIELI NASZEJ SZKOŁY

14 Mgr Bożena Świętek Dyrektor szkoły Dyrektor szkoły Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

15 mgr inż. Małgorzata Pietrzak Nauczyciel matematyki, techniki, plastyki, przyrody Nauczyciel matematyki, techniki, plastyki, przyrody

16 Ks. Tadeusz Wszołek Nauczyciel, katecheta

17 mgr Maria Stono Nauczyciel j ę zyka polskiego i historii, opiekun biblioteki

18 mgr Mariola Lipińska Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

19 mgr Jolanta Polczyk Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

20 mgr Anna Rzeszótko Nauczyciel oddziału „0” Nauczyciel oddziału „0”

21 mgr Sylwia Lisowska Nauczyciel j ę zyka angielskiego i j ę zyka niemieckiego Nauczyciel j ę zyka angielskiego i j ę zyka niemieckiego

22 mgr Paulina Targosz Nauczyciel wychowania fizycznego

23 mgr inż. Iwona Basta Nauczyciel informatyki Nauczyciel informatyki

24 p. Barbara Wydro Opiekun ś wietlicy

25 mgr Magdalena Machala-Szerszeń Logopeda

26 mgr Barbara Czaja Nauczyciel muzyki Nauczyciel muzyki

27 Stowarzyszenia „Pawęzów Razem” Od dnia 1 stycznia 2013 roku organem prowadz ą cym nasz ą szkoł ę jest Stowarzyszenie „Paw ę zów Razem”

28 BEZPIECZŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM Nasz ą szkoł ę zabezpiecza www.alarmserwis.euwww.alarmserwis.eu Obraz z kamery przed szkoł ą mo ż na obserwowa ć na stronie naszej szkoły sppawezow.superszkolna.pl

29 Strona internetowa naszej szkoły

30 PRZEDMIOTY Edukacja muzyczna Edukacja muzyczna Edukacja plastyczna Edukacja plastyczna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Godzina z wychowawcą Godzina z wychowawcą Historia i społeczeństwo Historia i społeczeństwo Informatyka Język angielski Język angielski Język niemiecki Język niemiecki Język polski Język polski Matematyka Muzyka Plastyka Przyroda Religia Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne Zajęcia komputerowe Zajęcia komputerowe Zajęcia techniczne Zajęcia techniczne

31 KONIEC


Pobierz ppt "Spis treści Nasza szkołaKadra naszej szkoły Nasza szkołaKadra naszej szkoły Oddział przedszkolny naszej szkołymgr Bo ż ena Ś wi ę tek Oddział przedszkolny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google