Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości wyjazdowe z 6PR Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy w Poznaniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości wyjazdowe z 6PR Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy w Poznaniu"— Zapis prezentacji:

1 Możliwości wyjazdowe z 6PR Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy w Poznaniu jk@ppnt.poznan.pl

2 Plan wystąpienia Ogólne zasady i definicje Rodzaje grantów Zasady wyjazdu Jakie kroki podjąć Gdzie znaleźć informacje

3 Ogólne zasady O projekt ubiega się instytucja/instytucje Kontrakt jest zawsze podpisywany pomiędzy Komisją Europejską a instytucją goszczącą Instytucja jest następnie zobowiązana do opublikowania swojej oferty stypendialnej, przeprowadzenia selekcji kandydatów, a z wybranymi spośród nich do podpisania umowy.

4 Gdzie można wyjechać? Do każdej instytucji, która podpisała umowę z Komisją Europejską na projekt stypendialny Rekrutację prowadzi host – instytucja goszcząca Zasada mobilności – –wyjazd do innego kraju (obywatelstwo, pobyt), wyjątek podwójne obywatelstwo można wyjechac do kraju w którym się nie przebywało (studia/praca) przez ostatnie 5 lat –nie można wyjechać do kraju w którym się przebywało (studia/praca) więcej niż w sumie 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat

5 Kto może wyjechać Każdy naukowiec – bez limitu wieku czy narodowości Early-stage researcher: osoba z mniejszym niż 4 lata stażem naukowym po uzyskaniu tytułu magistra, np. doktorant Experienced researcher: - osoba ze stopniem doktora lub osoba z co najmniej 4 letnim stażem naukowym po uzyskaniu tytułu magistra

6 Wynagrodzenie –Przeliczniki krajowe (correction coefficients) –Opodatkowanie i składki na ubezpieczenia społeczne wg. zasad danego kraju Koszty podróży (travel allowance) –przyznawane raz na 12 miesięcy –kwota stała, zależy od odległości pomiędzy domem a instytucją Koszty relokacji (mobility allowance): –miesięczny dodatek 500 € (bez rodziny) lub 800 € (z rodziną) –podlega „correction coefficients” –może być opodatkowana –przyznawana stypendystom „wyjazdowym” Świadczenia dla stypendysty

7 Ile można otrzymać? StypendyściUmowa o pracę Stypendium Początkujący naukowcy 30 55015 275 Naukowcy z doświadczeniem (4- 10 lat) 47 00023 500 Naukowcy z doświadczeniem powyżej 10 lat 70 50035 250

8 Ryczałt na koszty podróży Odległość (km)Kwota euro/rok < 500250 500-1000500 1000-1500750 1500-25001000 2500-50001500 5000-100002000 > 100002500

9 Z jakiego wyjazdu można skorzystać staż naukowytyp akcji Marie Curie w 6PR magistrzy do 4 lat stażu (w tym doktoranci) Early Stage Training; Research Training Network; Excellence Grants; Conferences magistrzy ze stażem od 4 do 10 lat Research Training Network; Excellence Grants; Transfer of Knowledge; Conferences doktorzy ze stażem do 10 lat Research Training Network; Excellence Grants; Transfer of Knowledge; Conferences naukowcy ze stażem powyżej 10 lat Excellence Grants; Transfer of Knowledge

10 Early Stage Research Training  odpowiednik MC Training Sites w 5PR  Projekt - szkolenie początkujących naukowców  program szkoleniowy obejmuje: - prace naukowe, badania laboratoryjne - dodatkowe kursy: zarządzanie, etyka, komunikacja, prezentacja  Projekty prowadzone przez: - single host -jedną instytucję/ grupę instytucji z tego samego kraju - multi-partner hosts - grupę min 3 instytucji z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych  stypendium: od 3 do 36 miesięcy

11 Early Stage Research Training W pierwszym konkursie wybrano 47 ośrodków Drugi konkurs jest w trakcie podpisywania umów Aktualnie w bazie ofert znajduje się: –96 projektów EST i 68 ogłoszeń o wolnych miejscach

12 Research Training Network  Konsorcjum międzynarodowych zespołów współpracujących w ramach zdefiniowanego projektu badawczego, promocja wielo-dyscyplinarnych i/lub między-sektorowych projektów  konsorcjum: min. 3 partnerów z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych (w tym co najmniej 2 z krajów członkowskich lub kandydujących)  główny cel: opracowanie i realizacja programów szkoleniowych dla początkujących naukowców  min 65% funduszy musi być przeznaczone na stypendia  czas trwania projektu: do 4 lat  stypendium indywidualne: od 3 do 36 miesięcy

13 Research Training Network W pierwszym konkursie wybrano 41 projektów Drugi konkurs jest w trakcie podpisywania umów Aktualnie w bazie ofert znajduje się: – 76 projektów z wolnymi miejscami

14 Marie Curie Excellence Grants  Najlepsze europejskie zespoły badawcze  projekt składany przez lidera (koordynator projektu) w porozumieniu z instytucją kraju członkowskiego lub stowarzyszonego  lider tworzy zespół o międzynarodowym charakterze (zaprasza do współpracy naukowców )  tematyka projektu najbardziej aktualna bądź interdyscyplinarna; ważna dla większości krajów europejskich  okres trwania projektu: do 4 lat

15 Marie Curie Excellence Grants W pierwszym konkursie wybrano 18 projektów Drugi konkurs jest w trakcie podpisywania umów Aktualnie w bazie ofert znajduje się: –21 projektów i 8 ogłoszeń o wolnych miejscach (od PHD do doświadczonych naukowców)

16 MC Conferences & Training Courses Kwalifikowani uczestnicy Początkujący naukowcy (do 4 lat doświadczeń) – z dowolnego kraju Jeśli zostaną miejsca to bardziej doświadczeni (do 10 lat) Reintegracja – naukowcy pochodzący z Europy, ale pracujący poza nią dla podtrzymania kontaktów Do 30% uczestników z 1 kraju UE lub stowarzyszonego, do 30% innych krajów (w sumie)

17 Serie imprez - SCF Serie konferencji i/lub kursów szkoleniowych –co najmniej 4 w ciągu 4 lat (48 miesięcy) – w ramach jednego projektu Mogą to być różnego rodzaju imprezy w serii (konferencje, warsztaty, kursy, letnie szkoły) –koszty pokrywane przez organizatora dla uprawnionych uczestników: rzeczywiste koszty utrzymania na miejscu (do 150 euro na dzień, współczynnik korekcyjny), rzeczywiste koszty podróży (max. stawki) koszty wpisowego

18 Duże konferencje - LCF Duże konferencje – światowej klasy impreza, powyżej 150 uczestników –organizowana niezależnie od grantu –dofinansowanie uczestnictwa kwalifikowanych naukowców Koszty uprawnionych uczestników: –rzeczywiste koszty utrzymania na miejscu (do 150 euro na dzień, współczynnik korekcyjny), –rzeczywiste koszty podróży (max. stawki) –koszty wpisowego

19 Marie Conferences & Training Courses W pierwszym konkursie wybrano 31 projektów Drugi konkurs jest w trakcie oceny i wyboru i podpisywania umów Aktualnie w bazie ofert znajduje się: –0 ofert LCF (z 1go konkursu wszystkie się odbyły) –15 projektów SCF i 109 imprez

20 Jak wyjechać – kolejne kroki 1.Odszukanie oferty w bazie 2.Kontakt z osobą instytucji goszczącej 3.Poddanie się rekrutacji (dane formalne, czasem CV i opis projektu, ocena) 4.Podpisanie umowy z hostem 5.Wyjazd 6.Kontakt z odpowiednimi MoC

21 Gdzie znaleźć informacje? Vacancy search tool: http://mc-opportunities.cordis.lu/http://mc-opportunities.cordis.lu/ Strona Krajowego Punktu Kontaktowego http://www.6pr.pl http://www.6pr.pl Regionalny Punkt Kontaktowy http://www.ppnt.poznan.pl/rpk http://www.ppnt.poznan.pl/rpk Europejska strona o akcjach Marie Curie w 6PR http://europa.eu.int/mariecurie-actions http://europa.eu.int/mariecurie-actions Europejski portal mobilnych naukowców http://europa.eu.int/eracareers/index_en.cfm http://europa.eu.int/eracareers/index_en.cfm

22 Dziękuję za uwagę Życzę powodzenia !!!


Pobierz ppt "Możliwości wyjazdowe z 6PR Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy w Poznaniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google