Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie strategiczne w odniesieniu do Obszar u Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Przysiek, 16.05.2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie strategiczne w odniesieniu do Obszar u Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Przysiek, 16.05.2014."— Zapis prezentacji:

1 Planowanie strategiczne w odniesieniu do Obszar u Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Przysiek, 16.05.2014

2 Strategia jako instrument zarządzania rozwojem Myślenie i działanie strategiczne Koncentracja na najważniejszych problemach Inteligentne dopasowanie do wyzwań rozwoju Analiza możliwości i barier rozwoju

3 Strategia jako instrument zarządzania rozwojem Jak jest? Wiedza diagnostyczna Jak działać, aby było tak, jak być powinno? Wiedza dyrektywna

4 Istota programowania strategicznego odkrywanie problemów i ich formułowanie w celu umożliwienia rozwiązania; wskazywaniu nowych sposobów dziania; formułowaniu przyszłych celów rozwoju określanie procedury realizacji przyszłych celów; wskazywaniu wartości ważnych dla rozwoju obszaru

5 Strategia i jej istota Strategia to właściwe planowanie i alokowanie zasobów, które: określają cele i poprawnie zdefiniowane plany działania; ukierunkowane są na poprawę jakości życia i sprawności zarządzania; dążą do utrzymywania stałej konkurencyjnej przewagi nad konkurentami; koncentrują się na najważniejszych problemach; cechują się elastycznością – łatwością modyfikacji przystosowujących plan strategiczny do zmieniającego się otoczenia.

6 W procesie budowy strategii należy uwzględnić specyfikę obszaru dla którego planujemy proces rozwoju

7 Syntetyczna diagnoza, Terytorialny wymiar wsparcia, Cele rozwojowe, Wskaźniki do osiągnięcia w obszarze, Priorytety inwestycyjne, Tryb i zasady wyboru projektów, Lista przedsięwzięć przewidzianych do realizacji, System wdrażania i monitorowania. Niezbędne jest zachowanie spójności z regionalnymi, krajowymi i unijnymi dokumentami strategicznymi oraz planistycznymi STRATEGIA DLA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

8 Strategia powinna stanowić „część” Strategii rozwoju województwa, identyfikować projekty.

9 Przygotowanie Strategii Twórcy Strategii mogą liczyć na: pomoc ekspercką ze strony Samorządu Wojewódzkiego wytyczne opracowane przez Zarząd Województwa

10 Strategie Krajowe Strategia rozwoju województwa Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Strategia RLKS LSR

11 Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Instytucja Zarządzająca Kontrakt Regionalny Realizacja Wykaz Projektów

12 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Planowanie strategiczne w odniesieniu do Obszar u Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Przysiek, 16.05.2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google