Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ERASMUS DLA PRACOWNIKÓW na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą mgr inż. Romana Ziółkowska, 27 maja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ERASMUS DLA PRACOWNIKÓW na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą mgr inż. Romana Ziółkowska, 27 maja."— Zapis prezentacji:

1 ERASMUS DLA PRACOWNIKÓW na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą mgr inż. Romana Ziółkowska, 27 maja 2014 r.

2 Karta Erasmusa 2014-2020 Na lata 2014-2020 Program Erasmus+ (2014/2015 -2020/2021) Numer nowej karty Erasmusa: 59287-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE

3 Wpływ Erasmusa na uczelnie Tworzenie ram internacjonalizacji uczelni Mobilność na wielką skalę (studenci/wykładowcy) Powstanie i rozwój ECTS (uznawanie wyników) Powstanie międzynarodowej oferty dydaktycznej Standardy podnoszące jakość kształcenia Promocja uczelni za granicą Tworzenie i rozwój biur współpracy z zagranicą

4 Indywidualne korzyści stypendystów zdobycie „europejskiego doświadczenia” korzyści w wymiarze kulturowym (poznanie innych krajów, języków) akademickim (poznanie innych modeli kształcenia i funkcjonowania uczelni) zawodowym (studia za granicą stanowią atut w oczach pracodawców, możliwość zainicjowania współpracy na polu badań/dydaktyki) osobistym (tolerancja, otwarcie na inne kultury i innych ludzi, „sprawdzenie” się)

5 Fragment 1 Korespondencji Seryjnej FRSE z 16.05.2014: Okres przejściowy pomiędzy poprzednią i nową generacją programów edukacyjnych jest zawsze niełatwy. Analiza obecnej sytuacji skłania nas do poinformowania Państwa, że prawdopodobne jest opóźnienie w procesie podpisywania umów finansowych pomiędzy Komisją Europejską a Narodowymi Agencjami, co – siłą rzeczy – opóźni proces podpisywania umów pomiędzy Narodową Agencją a beneficjantami programu Erasmus+.

6 Fragment 2 Korespondencji Seryjnej FRSE z 16.05.2014: W szczególny sposób dotyczy to mobilności edukacyjnej w szkolnictwie wyższym, która zgodnie z zapisami „Przewodnika po programie” może być realizowana już od 1 czerwca 2014. Biorąc pod uwagę obecny rozwój sytuacji możemy prognozować, że podpisanie umów nastąpi nie wcześniej niż w lipcu br. UWAGA! Oznacza to, że pieniądze będą na koncie UEP nie wcześniej niż we wrześniu!

7 Fragment 3 Korespondencji Seryjnej FRSE z 16.05.2014: Wiemy, ze nabory studentów na wyjazdy w wielu uczelniach zostały zakończone, a harmonogramy działania wielu uczelni partnerskich nie pozwalały na odkładanie decyzji w czasie.

8 Fragment 4 Korespondencji Seryjnej FRSE z 16.05.2014: Jednak wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, prosimy o rozpoczynanie mobilności później niż w czerwcu br. Zapewniamy jednak, że uprawniony okres realizacji wyjazdów stypendialnych będzie spójny z zapisami „Przewodnika po programie Erasmus+”. na koniec czerwca przewidziane spotkanie dla Koordynatorów Programu Erasmus, które wiele wyjaśni…

9 Dokumenty do 30 października: Lipiec – ustalenie zasad kwalifikacji po spotkaniu w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie Lipiec/sierpień - ogłoszenie zasad kwalifikacji Wrzesień – spotkanie informacyjne 30 października – termin przyjmowania zgłoszeń

10 Dokumenty do 30 października: Już teraz postanowiono, że: Przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia osób, które nie realizowały wyjazdu Erasmusa ST w 2013/2014 (szkoleniowego bądź z wykładami) Wyjazdy mogą rozpocząć się nie wcześniej niż w październiku (bo najwcześniej we wrześniu otrzymamy pieniądze). Nie będą finansowane przez Erasmus+ wyjazdy w terminie czerwiec- wrzesień 2014!

11 Dokumenty do 30 października: 1.Wniosek 2.potwierdzenie przyjęcia przez instytucję przyjmującą z kraju uprawnionego z datami 3.wypełniony Indywidualny program nauczania (ITP) lub szkolenia (IWP) Kopia nowej umowy, jeśli wykładowca ma jechać na STA do uczelni spoza listy z kraju uprawnionego (na STT UEP jej nie wymaga)

12 STA – wykłady - umowy bilateralne Umowy międzyuczelniane E+ (nowy wzór!) Umowy mogą być podpisywane w ciągu całego roku akademickiego Kopia nowej umowy, podpisanej z uczelnią zagraniczną posiadającą Kartę Erasmus+ ważną w roku 2014/2015 – jeśli wykładowca chce pojechać na STA do uczelni spoza listy z kraju uprawnionego (na szkolenie STT na UEP umowy nie są wymagane)

13 Prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich STA Kryteria formalne i zasady realizacji: -Obywatelstwo kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie -Pracownik naukowo-dydaktyczny, tytuł co najmniej doktora lub lektor ze SPNJO -Wyjazd realizowany na uczelni partnerskiej -Wymóg realizacji minimum 8 godz. (było 5) -Sporządzony Indywidualny Program Nauczania -Termin zajęć uzgodniony z uczelnią partnerską

14 Wyjazdy szkoleniowe STT Kryteria formalne i zasady realizacji: -Obywatelstwo kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie -Pracownik zatrudniony na UEP -Wyjazd realizowany w instytucji z kraju uprawnionego (UEP nie wymaga podpisania umowy międzyinstytucjonalnej Erasmusa przy wyjazdach na STT) -Sporządzony Indywidualny Program Szkolenia (związany z charakterem pracy wykonywanej na UEP) -Termin uzgodniony z instytucją przyjmującą -Wyjazd na konferencje nieuprawniony! - wcześniej był dopuszczalny

15 Obowiązki beneficjenta programu Erasmus Przed wyjazdem -Podpisanie IWP/ITP – Indywidualnego Programu Szkolenia/Nauczania przez instytucję przyjmującą -Podpisanie umowy pracownika z UEP – stypendium Erasmusa na diety i noclegi wyrażone w EUR -Złożenie odpowiednio wcześnie kompletu dokumentów wyjazdowych (jak każdy inny pracownik UEP) zgodnie z obowiązującą na uczelni procedurą

16 Obowiązki beneficjenta programu Erasmus Po powrocie -Potwierdzenie z datami i liczbą przeprowadzonych godzin (tylko STA wykłady) na papierze firmowym -Na podstawie dat z potwierdzenia rozliczenie stypendium -Rozliczenie wyjazdu w p. 222 zgodnie z procedurą; rachunki za noclegi nie są konieczne, ale bilety lotnicze i karty pokładowe należy dostarczyć nawet jeśli finansuje się podróż z własnych środków -Wypełnienie ankiety on-line w Mobility Tool

17 Finansowanie wyjazdów STT i STA Stypendium programu Erasmus zawsze na diety+ noclegi Środki współpracy z zagranicą na podróż (np. lot) (jeśli zgodnie z procedurą wyjazdową) Pracownik otrzymuje stypendium na faktyczny czas podróży nie dłuższy niż 7 dni. Przykład: jeśli wykłady odbędą się od wtorku do czwartku, to podróż może trwać 5 dni (od poniedziałku do piątku). Rozliczenie dziennych stawek na podstawie potwierdzenia z datami

18 Liczba miejsc: ograniczenia przy dużej liczbie chętnych; dodatkowa kwalifikacja lub kwalifikacja ciągła przy małej liczbie chętnych lub rezygnacjach. Stypendium Erasmusa dla osób o dużym stopniu niepełnosprawności. Finansowanie wyjazdów STT i STA

19 Czas (okres) finansowania: Nieprzekraczalny (formalny): od 1 czerwca 2014 do 30 września 2015, przyjęty na UEP: od 1.10.2014 do 15.09.2015 – konieczność rozliczenia wyjazdu,

20 Zasady wyboru pracowników STT i STA październik 2014 Priorytet dla osób, które nie brały jeszcze udziału w Erasmusie w latach ubiegłych oraz pracowników administracyjnych i technicznych przy szkoleniach. Przyjmujemy 1 wniosek od 1 osoby (STA lub STT) Nie przyjmujemy wniosków osób, które wyjechały na stypendium z roku 2013/2014 Wolne miejsca i środki: można zgłaszać zapytania po terminie kwalifikacji. International Day 27-06-2014 r

21 Szczegółowe informacje Erasmus+/PRACOWNICY w ramach programu Erasmus+ (STA i STT)

22 Kontakt Osoba kontaktowa w procesie kwalifikacji: Romana ZIÓŁKOWSKA infowz@ue.poznan.pl (p.218A, 61 856 93 65) Osoba zajmująca się wyjazdami zagranicznymi pracowników UEP: Joanna MUNIA (p. 222A, 61 856 93 63) joanna.waligora@ue.poznan.pl

23 Dziękuję za uwagę 27-05-2014 International day „Taste the world” mgr inż. Romana Ziółkowska Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą


Pobierz ppt "ERASMUS DLA PRACOWNIKÓW na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą mgr inż. Romana Ziółkowska, 27 maja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google