Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 19 czerwca 2006 r. 1.SPO WKP – Podsumowanie 2004-2006 2.Programy pilotażowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 19 czerwca 2006 r. 1.SPO WKP – Podsumowanie 2004-2006 2.Programy pilotażowe."— Zapis prezentacji:

1 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 19 czerwca 2006 r. 1.SPO WKP – Podsumowanie 2004-2006 2.Programy pilotażowe PARP – innowacje i technologie

2 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

3 © PARP 2006 KONTRAKTACJA – na podstawie zawartych umów SPO WKP Działanie 1.1 - 149 643 971,87 zł SPO WKP Działanie 1.2 - 712 566 618,73 zł SPO WKP Działanie 2.1 - 34 542 110,02 zł SPO WKP Działanie 2.3 - 1 045 291 492,74 zł razem zakontraktowano - 1 942 044 193,36 zł Stan na koniec maja 2006 r.

4 WYDATKOWANIE – stan na koniec maja 2006 roku SPO WKP Działanie 1.1 - 15 849 309,33 zł SPO WKP Działanie 1.2 - 187 283 927,49 zł SPO WKP Działanie 2.1 - 2 303 611,10 zł SPO WKP Działanie 2.3 - 204 630 068,78 zł razem wydatkowano - 410 066 916,70 zł

5 Wsparcie potencjalnych start-up, w szczególności spin-off 1.Początek działań: 2006 r. - projekt pilotażowy; budżet – 1,5 mln zł 2.Kontynuacja działań: ze środków funduszy strukturalnych – (NPR 2007-2013) Narodowa Strategia Rozwoju 3.Beneficjenci: nowopowstali przedsiębiorcy (start-up, w tym: typu spin-off) członkowie KSI pośrednio inne instytucje otoczenia biznesu, w tym: parki i inkubatory technologiczne, akceleratory technologii, centra transferu technologii, centra innowacji itp. Działania ZIT w zakresie wspierania rozwoju PA

6 nabór i wstępna ocena pomysłów dokonywana przez poszczególne KSI (kwalifikacja 12 ośrodków ) ocena PARP 1 x kwartał kryteria formalne T/N opracowanie pakietu dokumentów (prawo własności przemysłowej, potencjał rynkowy, biznes plan) Umowa lokalizacji (park-inkub.) rejestracja działalności gospodarczej Wybór projektu, dotacja inwestycyjna + usługi specjalis. dotacja merytoryczna półroczna opieka (coaching) Ocena wstępnaI etapII etap analiza projektów działania pomostowe Wsparcie dla Technostarterów 11 500 PLN/pr. 5 000 PLN/pr. 180 000 PLN/pr. 15 000 PLN/pr. inkubacja Działania ZIT – programy pilotażowe w zakresie wspierania rozwoju PA

7 Cel:rozwój i wzmocnienie konkurencyjności istniejących struktur klastrowych, które w sposób pośredni lub bezpośredni mają wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny całego regionu Klaster: geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych, stowarzyszeń handlowych oraz instytucji finansowych) konkurujących między sobą oraz współpracujących w poszczególnych dziedzinach. Konkurs na Wsparcie Klastrów Działania ZIT – programy pilotażowe w zakresie wspierania rozwoju PA

8 Wysokość wsparcia: od 100.000 do 500.000 złotych netto, 95% kosztów kwalifikowanych projektu Podmioty uprawnione: fundacje, stowarzyszenia, Sp. z o.o., S.A., oraz organizacje przedsiębiorców działające na podstawie: ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle; ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym; ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych działające na rzecz rozwoju przedsiębiorstw oraz wzrostu ich innowacyjności, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pełniące rolę instytucji koordynującej. Koordynator nie działa dla zysku lub przeznacza go na cele statutowe. Konkurs na Wsparcie Klastrów Działania ZIT – programy pilotażowe w zakresie wspierania rozwoju PA A

9 Działania ZIT w zakresie wspieranie istniejących klastrów Proponowane obszary wsparcia klastrów:  Komunikacja wewnętrzna  Współpraca  Doskonalenie  Promocja  Internacjonalizacja  Podwyższanie innowacyjności klastra

10 Nowy konkurs Prawo Własności Przemysłowej pokrycie kosztów opłat za zgłoszenie rozwiązania do właściwego urzędu patentowego w celu uzyskania ochrony międzynarodowej: - patentu na wynalazek, - prawa ochronnego na wzór użytkowy, - prawa z rejestracji na wzór przemysłowy, - prawa ochronnego na znak towarowy. od 4 000 do 100 000 PLN Do 95 % kosztów kwalifikowanych.

11 Nowy program Prawo Własności Przemysłowej Wydatki kwalifikowane 1) opłata za zgłoszenie wynalazków i wzorów użytkowych w trybie układu waszyngtońskiego - PCT; 2) opłata za zgłoszenie wynalazków w trybie patentu europejskiego - EPO; 3) opłata za zgłoszenie wynalazków w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, 4) opłata za zgłoszenie wynalazków w Urzędzie Patentowym Japonii; 5) opłata za zgłoszenie wynalazków w Urzędzie Patentowym Chińskiej Republiki Ludowej, 6) opłata za zgłoszenie znaków towarowych w ramach znaku towarowego Wspólnoty; 7) opłata za zgłoszenie znaków towarowych w ramach porozumienia Madryckiego;


Pobierz ppt "Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 19 czerwca 2006 r. 1.SPO WKP – Podsumowanie 2004-2006 2.Programy pilotażowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google