Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 19 czerwca 2006 r. 1.SPO WKP – Podsumowanie 2004-2006 2.Programy pilotażowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 19 czerwca 2006 r. 1.SPO WKP – Podsumowanie 2004-2006 2.Programy pilotażowe."— Zapis prezentacji:

1 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 19 czerwca 2006 r. 1.SPO WKP – Podsumowanie Programy pilotażowe PARP – innowacje i technologie

2 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata

3 © PARP 2006 KONTRAKTACJA – na podstawie zawartych umów SPO WKP Działanie ,87 zł SPO WKP Działanie ,73 zł SPO WKP Działanie ,02 zł SPO WKP Działanie ,74 zł razem zakontraktowano ,36 zł Stan na koniec maja 2006 r.

4 WYDATKOWANIE – stan na koniec maja 2006 roku SPO WKP Działanie ,33 zł SPO WKP Działanie ,49 zł SPO WKP Działanie ,10 zł SPO WKP Działanie ,78 zł razem wydatkowano ,70 zł

5 Wsparcie potencjalnych start-up, w szczególności spin-off 1.Początek działań: 2006 r. - projekt pilotażowy; budżet – 1,5 mln zł 2.Kontynuacja działań: ze środków funduszy strukturalnych – (NPR ) Narodowa Strategia Rozwoju 3.Beneficjenci: nowopowstali przedsiębiorcy (start-up, w tym: typu spin-off) członkowie KSI pośrednio inne instytucje otoczenia biznesu, w tym: parki i inkubatory technologiczne, akceleratory technologii, centra transferu technologii, centra innowacji itp. Działania ZIT w zakresie wspierania rozwoju PA

6 nabór i wstępna ocena pomysłów dokonywana przez poszczególne KSI (kwalifikacja 12 ośrodków ) ocena PARP 1 x kwartał kryteria formalne T/N opracowanie pakietu dokumentów (prawo własności przemysłowej, potencjał rynkowy, biznes plan) Umowa lokalizacji (park-inkub.) rejestracja działalności gospodarczej Wybór projektu, dotacja inwestycyjna + usługi specjalis. dotacja merytoryczna półroczna opieka (coaching) Ocena wstępnaI etapII etap analiza projektów działania pomostowe Wsparcie dla Technostarterów PLN/pr PLN/pr PLN/pr PLN/pr. inkubacja Działania ZIT – programy pilotażowe w zakresie wspierania rozwoju PA

7 Cel:rozwój i wzmocnienie konkurencyjności istniejących struktur klastrowych, które w sposób pośredni lub bezpośredni mają wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny całego regionu Klaster: geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych, stowarzyszeń handlowych oraz instytucji finansowych) konkurujących między sobą oraz współpracujących w poszczególnych dziedzinach. Konkurs na Wsparcie Klastrów Działania ZIT – programy pilotażowe w zakresie wspierania rozwoju PA

8 Wysokość wsparcia: od do złotych netto, 95% kosztów kwalifikowanych projektu Podmioty uprawnione: fundacje, stowarzyszenia, Sp. z o.o., S.A., oraz organizacje przedsiębiorców działające na podstawie: ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle; ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym; ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych działające na rzecz rozwoju przedsiębiorstw oraz wzrostu ich innowacyjności, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pełniące rolę instytucji koordynującej. Koordynator nie działa dla zysku lub przeznacza go na cele statutowe. Konkurs na Wsparcie Klastrów Działania ZIT – programy pilotażowe w zakresie wspierania rozwoju PA A

9 Działania ZIT w zakresie wspieranie istniejących klastrów Proponowane obszary wsparcia klastrów:  Komunikacja wewnętrzna  Współpraca  Doskonalenie  Promocja  Internacjonalizacja  Podwyższanie innowacyjności klastra

10 Nowy konkurs Prawo Własności Przemysłowej pokrycie kosztów opłat za zgłoszenie rozwiązania do właściwego urzędu patentowego w celu uzyskania ochrony międzynarodowej: - patentu na wynalazek, - prawa ochronnego na wzór użytkowy, - prawa z rejestracji na wzór przemysłowy, - prawa ochronnego na znak towarowy. od do PLN Do 95 % kosztów kwalifikowanych.

11 Nowy program Prawo Własności Przemysłowej Wydatki kwalifikowane 1) opłata za zgłoszenie wynalazków i wzorów użytkowych w trybie układu waszyngtońskiego - PCT; 2) opłata za zgłoszenie wynalazków w trybie patentu europejskiego - EPO; 3) opłata za zgłoszenie wynalazków w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, 4) opłata za zgłoszenie wynalazków w Urzędzie Patentowym Japonii; 5) opłata za zgłoszenie wynalazków w Urzędzie Patentowym Chińskiej Republiki Ludowej, 6) opłata za zgłoszenie znaków towarowych w ramach znaku towarowego Wspólnoty; 7) opłata za zgłoszenie znaków towarowych w ramach porozumienia Madryckiego;


Pobierz ppt "Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 19 czerwca 2006 r. 1.SPO WKP – Podsumowanie 2004-2006 2.Programy pilotażowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google