Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Samorz ą d Uczniowski- a co to takiego? Wiele spraw i problemów szkolnych uczniowie mogą rozwiązywać samodzielnie. W tym celu istnieje samorząd uczniowski,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Samorz ą d Uczniowski- a co to takiego? Wiele spraw i problemów szkolnych uczniowie mogą rozwiązywać samodzielnie. W tym celu istnieje samorząd uczniowski,"— Zapis prezentacji:

1

2 Samorz ą d Uczniowski- a co to takiego? Wiele spraw i problemów szkolnych uczniowie mogą rozwiązywać samodzielnie. W tym celu istnieje samorząd uczniowski, do którego należą wszyscy uczniowie naszej szkoły.

3  przedstawia władzom szkoły opinie uczniów oraz ich potrzeby,  zgłasza poprawki do statutu szkoły,  organizuje uczniom czas wolny, imprezy i uroczystości szkolne,  bierze udział w planowaniu i realizacji szkolnej działalności kulturalno-rozrywkowej oraz sportowo-rekreacyjnej,  rozporządza funduszami samorządu.

4 Wybory drog ą demokracji Aby tak liczna zbiorowość mogła skutecznie działać, jej członkowie wybierają swoich przedstawicieli. Wybrane osoby tworzą tzw. radę samorządu uczniowskiego. „Młodzi głosują” – w ramach tej akcji Szkolna Komisja Wyborcza organizuje i przeprowadza demokratyczne wybory do władz samorządu uczniowskiego. Tegoroczne wybory odbyły się 30 września 2011 r.

5 Skład Rady Samorz ą du Uczniowskiego na rok 2011/2012: Przewodniczący: Radosław Musiał Zastępca przewodniczącego: Szymon Bury Skarbnik: Marcel Konieczny Sekretarz: Paulina Bednarek/ Krzysztof Wiecha

6 Pozostali członkowie Z Samorządem Uczniowskim współpracują przewodniczący klas i ich zastępcy. Uczestniczą oni w różnych pracach SU i comiesięcznych zebraniach. Są to osoby ze świetnymi pomysłami i szerokimi zainteresowaniami. Opiekunami SU są: mgr Malwina Kauf oraz mgr Beata Strzelec, które służą nam pomocą i wsparciem.

7 Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Opatowie powołał także specjalne sekcje: artystyczną, porządkową. Pierwsza zajmuje się aktualizacją informacji na stronie internetowej i gazetki SU, druga dba o porządek w czasie imprez szkolnych i po ich zakończeniu.

8  Opracowanie planu pracy SU.  Koordynowanie działalności samorządów klasowych.  Zapobieganie konfliktom, agresji i przemocy w szkole.  Podejmowanie decyzji w imieniu społeczności uczniowskiej naszej szkoły.

9 Działalno ść Osoby pracujące w samorządzie regularnie spotykają się na zebraniach roboczych. Na bieżąco omawiają plan pracy oraz organizację różnych imprez szkolnych, w tym także dyskotek. Samorząd bierze udział w różnych akcjach charytatywnych (Góra Grosza, zbieranie nakrętek na wózek inwalidzki).

10 kwiaty na specjalne uroczystości i okazje, sprzęt elektroniczny, nagrody i upominki dla uczniów, pomoce dydaktyczne, znicze ( Święto Zmarłych), materiały niezbędne do przeprowadzenia otrzęsin klas I, upominki dla klas I, upominki dla klas III (zakończenie roku szkolnego), dekoracje. Wydatki SU:

11 pomoc w organizacji Dnia Edukacji Narodowej, powołanie pocztów sztandarowych, udział w akcji,,Sprzątanie Świata”, akcja,,Sprzątamy cmentarze”, zaświecenie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli i kolegi, otrzęsiny klas I (dyskoteka oraz część artystyczna), pomoc w organizacji konkursów międzyszkolnych, np. Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego – etap rejonowy. W I semestrze roku szkolnego 2011/2012 SU wywi ą zał si ę z nast ę puj ą cych zada ń :

12 pomoc w organizacji apelu z okazji 11 Listopada, mikołajki w szkole, podarowanie upominków pracownikom Urzędu Gminy, Oświaty i Ośrodka Zdrowia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, przeprowadzenie akcji,,Góra Grosza”, losowanie numerków uczniów, którzy w danym dniu są zwolnieni z odpowiedzi, poczta walentynkowa, dyskoteka walentynkowa, bieżące aktualizowanie gazetek ściennych, strony internetowej i tablicy informacyjnej SU. …

13 Innym te ż pomagamy… SU współpracuje także z Urzędem Gminy Opatów. Polega to na opiekowaniu się miejscami pamięci narodowej na terenie naszej gminy (cmentarze w: Wilkowiecku i Opatowie, Góra Opatowska) w następujących terminach: - 1 września, - 1 listopada, - 11 listopada, - 3 maja, - 25 sierpnia.

14 Pracę wykonała: Paulina Bednarek Samorząd Uczniowski to nie tylko prawa uczniów w szkole, ale także ciężka praca. Osoby w Zarządzie SU są zdeterminowane i pomysłowe, starają się pomagać uczniom, realizują ich potrzeby. Członkowie Samorządu zawsze chętnie służą każdemu pomocą. Podsumowuj ą c…


Pobierz ppt "Samorz ą d Uczniowski- a co to takiego? Wiele spraw i problemów szkolnych uczniowie mogą rozwiązywać samodzielnie. W tym celu istnieje samorząd uczniowski,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google