Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa „Jan Czochralski patronem roku 2013 ” Koordynator Obchodów Roku Jana Czochralskiego prof. Mirosław Władysław Nader e-mail: mnader@rekt.pw.edu.plmnader@rekt.pw.edu.pl Warszawa, dnia 30.05.2014r.

2 Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW W 2013 roku mieliśmy do czynienia z godną pochwały sytuacją, w której przedstawiciel nauk ścisłych Jan Czochralski miał okazję do rywalizacji o miejsce w świadomości społecznej razem z innymi patronami ogłoszonymi przez Sejm. (Witold Lutosławski - kompozytor, pianista i Julian Tuwim - poeta). Także istotne jest to, że społeczeństwo zyskało prawo do pełnej, nieskażonej fałszywymi zarzutami wiedzy o Janie Czochralskim. Beneficjentem Roku Jana Czochralskiego jest także Nauka Polska, której panteon na nowo świeci pełniejszym blaskiem.

3 Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW Dom rodzinny Jana Czochralskiego przy Jego placu w Kcyni, 2013 r.

4 OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa Marszałek Wojewóztwa Mazowieckiego Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego Główne cele obchodów; Przywrócenie pamięci o wybitnym naukowcu, profesorze Politechniki Warszawskiej. Uświadomienie ogólnoświatowego formatu wynalazków, wykazanie obszarów zastosowania Jego dorobku naukowego w najnowszych technologiach. Wspomnienie Jana Czochralskiego poprzez szeroką paletę konferencji naukowych, wystaw, wydawnictw, stron www, produkcji filmowych, audycji oraz różne formy upamiętnienia materialnego. Budowanie społecznego zainteresowania naukami ścisłymi w oparciu o dorobek Czochralskiego w przededniu 100-rocznicy powołania Politechniki Warszawskiej z polskim językiem wykładowym.

5 Monokryształ krzemu o długości 2 m i masie ~ 300 kg otrzymany metodą Czochrslskiego Obchodząc Rok Prof. Jana Czochralskiego oddaliśmy hołd jednemu z najwybitniejszych naukowców współczesnej techniki, którego przełomowe odkrycia przyczyniły się do światowego rozwoju nauki i technologii. W dalszym ciągu światowa produkcja krzemu oparta jest głównie na metodzie Jana Czochralskiego. Fenomen Czochralskiego oparty jest na triadzie; wiedza-wizja-wdrożenia. Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW

6 Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW Szczególne miejsce wśród beneficjentów Roku Jana Czochralskiego zajmuje Politechnika Warszawska. To na naszą Uczelnię, za namową prezydenta Ignacego Mościckiego, Jan Czochralski powrócił po latach pobytu w Niemczech, aby służyć Ojczyźnie i dzielić się skutecznie swoim doświadczeniem. Znaczenie tego powrotu zostało poddane ogniowej próbie podczas okupacji, kiedy to Profesor Czochralski z narażeniem życia służył polskiemu podziemiu. Służba ta została opacznie zinterpretowana przez powojenne władze Uczelni po 1945 i stała się przyczyną odsunięcia Go od badań i nauczenia.

7 Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW Warto przy tej szczególnej okazji podkreślić, że program obchodów i jego koordynacja spoczywa na Politechnice Warszawskiej i na mówiącym te słowa. Wreszcie, że osiągnięty rezultat sprostał jak sądzę wysokim oczekiwaniom. Po pierwsze inicjując Rok Jana Czochralskiego chcieliśmy przywrócić utracone dobre imię i godność temu wybitnemu Polakowi. Po drugie chcieliśmy skonfrontować skromną wiedzę społeczeństwa polskiego z noblowskim formatem jego osiągnięć.

8 Wynik starań wielu środowisk naukowych i samorządowych to: UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Jana Czochralskiego. W sześćdziesiątą rocznicę śmierci Jana Czochralskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia oddać hołd jednemu z najwybitniejszych naukowców współczesnej techniki, którego przełomowe odkrycia przyczyniły się do światowego rozwoju nauki. Odkryta przez niego metoda otrzymywania monokryształów, nazwana od jego nazwiska metodą Czochralskiego, wyprzedziła o kilkadziesiąt lat swoją epokę i umożliwiła rozwój elektroniki. Dziś wszelkie urządzenia elektroniczne zawierają układy scalone, diody i inne elementy z monokrystalicznego krzemu, otrzymywanego właśnie metodą Czochralskiego. Wkład polskiego uczonego prof. Jana Czochralskiego w dziedzinę światowej nauki oraz techniki został doceniony przez uczonych świata, którzy zaczęli korzystać z jego najważniejszego wynalazku. Wynalazku bez którego trudno byłoby funkcjonować w XXI wieku. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2013 Rokiem Jana Czochralskiego. MARSZAŁEK SEJMU / – / Ewa Kopacz Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW

9 Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW Horyzont planu obchodów był istotnie szeroki i obejmował; przedsięwzięcia naukowe, konferencje, seminaria, publikacje, wystawy, filmy, nadania nazw ulicom, instytucjom naukowym i upamiętnienia zrealizowane w wielu środowiskach akademickich. Ustanowienie nagrody naukowej im. Prof. Jana Czochralskiego jest także wynikiem naszych wspólnych starań. Objęliśmy naszym oddziaływaniem wiele środowisk lokalnych od miejsca urodzenia Profesora w Kcyni do wielu innych miejscowości związanych z Czochralskim. Byliśmy obecni w mediach, a więc w telewizji i radiu, prasie, sieci internetowej. Nasze „Kalendarium Obchodów” objęło prawie 200 ważniejszych wydarzeń roku Jana Czochralskiego. Szczegóły podane są na naszej stronie internetowej

10 OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa Marszałek Wojewóztwa Mazowieckiego Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego Odsłonięcie wystawy w Sejmie w dniu 6 lutego 2013 r.

11 Dni niemieckie w Politechnice Warszawskiej w dniach 4-5 kwietnia 2013 r Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW

12 Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW Najważniejsze po takich obchodach jest uświadomienie czy zrealizowane przedsięwzięcia gwarantują trwałe rezultaty. Uważam, że tak. Po pierwsze poziom wiedzy o Janie Czochralskim znacząco się podniósł w społeczeństwie, ponadto rozpoczęto szeroki proces edukacji, który będzie trwał, co deklarują nie tylko naukowcy. Tak naprawdę to obchody kończą się tylko formalnie, a w rzeczywistości będą realizowane poprzez długie lata. Natomiast posiew w mediach podniósł ogólnospołeczne uwrażliwienie na znaczenie nauk ścisłych i „polską” kontrybucję do światowej skarbnicy najbardziej nowoczesnych rozwiązań. Nawet fakt, że na Politechnice, na terenie Warszawy i Polski pojawiły się nowe tablice pamiątkowe jest na to namacalnym dowodem.

13 Tablica pamiątkowa odsłonięta 27 kwietnia 2012 r. w Gmachu Technologii Chemicznej PW. Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW

14 Odsłonięcie płyty pamiątkowej na grobie Prof. Jana Czochralskiego w Kcyni w dniu 22 kwietnia 2013 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW

15 Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW Płyta pamiątkowa na grobie Prof. Jana Czochralskiego w Kcyni.

16 Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku apteki w Kcyni w dniu 22 kwietnia 2013 r.

17 PRZEDWOJENNE SPOTKANIA TOWARZYSKIE W DOMU PAŃSTWA CZOCHRALSKICH – „CZWARTKI LITERACKIE”, ul. Nabielaka 4 w Warszawie. (stan w 2012r.) OKRES PRZEDWOJENNY Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW

18 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy ul. Nabielaka 4 w Warszawie w dniu 23 kwietnia 2013 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW

19 Popiersie prof. Jana Czochralskiego przed Małą Aulą Politechniki Warszawskiej - 15 listopada 2013 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW

20 Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW Odsłonięcie popiersia prof. Jana Czochralskiego przed Małą Aulą Politechniki Warszawskiej - 15 listopada 2013 r.

21 Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW Otwarcie Wydziałowego Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Kryształów im. Jana Czochralskiego – Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, 20 listopada 2013 r.

22 Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW Otwarcie Wydziałowego Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Kryształów im. Jana Czochralskiego – Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, 20 listopada 2013 r.

23 Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW Otwarcie Centrum Konferencyjnego im. prof. Jana Czochralskiego w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie 27 marca 2014 r..

24 Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW Pierwsza edycja nagród Jana Czochralskiego jest dla środowiska naukowego okazją do pogłębionej refleksji. Dzisiejsza uroczystość jest ważnym przyczynkiem do budowania trwałej pamięci o Janie Czochralskim. Należy sobie życzyć, aby ta nagroda wpisała się na stałe do kalendarza Nauki. Zadbać należy, aby jej format, gwarantował stałe podniesienie prestiżu, tak jak to ma miejsce w tym roku – nazwiska laureatów stają się automatycznie dobrymi ambasadorami Nauki i samego Patrona. Dzisiejszym Laureatom składam najwyższe wyrazy uznania.

25 Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW Na ręce Pana Ministra składam podziękowanie za merytoryczne i finansowe wsparcie naszych inicjatyw przez Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego. Dziękuję Panom Rektorom za szczególne zaangażowanie i pasję w realizacji nakreślonego celu w ubiegłej kadencji w przywracaniu dobrego imienia Prof. Jana Czochralskiego. Pragnę także bardzo gorąco podziękować wszystkim moim współpracownikom z Komitetu Organizacyjnego i członkom Komitetu Honorowego za szeroki udział w obchodach Roku Jana Czochralskiego. Szczegółowe informacje z obchodów będą wydane w obszernej e- publikacji, która powstaje pod moją redakcją w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej.

26 Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW Dziękuję wszystkim, którzy swoimi działaniami i wiarą w patriotyczną postawę i naukowe dokonania Prof. Jana Czochralskiego przyczynili się do przywrócenia Jego dobrego imienia i pamięci o NIM. Panorama Kcyni – miasta rodzinnego Jana Czochralskiego.

27 OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW Marszałek Wojewóztwa Mazowieckiego Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego OBCHODY TRWAJĄ NADAL W POLSCE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

28 Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW


Pobierz ppt "Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google