Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW"— Zapis prezentacji:

1 OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, Warszawa „Jan Czochralski patronem roku 2013” Koordynator Obchodów Roku Jana Czochralskiego prof. Mirosław Władysław Nader Warszawa, dnia r. Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI

2 OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
W 2013 roku mieliśmy do czynienia z godną pochwały sytuacją, w której przedstawiciel nauk ścisłych Jan Czochralski miał okazję do rywalizacji o miejsce w świadomości społecznej razem z innymi patronami ogłoszonymi przez Sejm. (Witold Lutosławski - kompozytor, pianista i Julian Tuwim - poeta). Także istotne jest to, że społeczeństwo zyskało prawo do pełnej, nieskażonej fałszywymi zarzutami wiedzy o Janie Czochralskim. Beneficjentem Roku Jana Czochralskiego jest także Nauka Polska, której panteon na nowo świeci pełniejszym blaskiem. Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego

3 OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Dom rodzinny Jana Czochralskiego przy Jego placu w Kcyni, 2013 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego

4 OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, Warszawa Główne cele obchodów; Przywrócenie pamięci o wybitnym naukowcu, profesorze Politechniki Warszawskiej. Uświadomienie ogólnoświatowego formatu wynalazków, wykazanie obszarów zastosowania Jego dorobku naukowego w najnowszych technologiach. Wspomnienie Jana Czochralskiego poprzez szeroką paletę konferencji naukowych, wystaw, wydawnictw, stron www, produkcji filmowych, audycji oraz różne formy upamiętnienia materialnego. Budowanie społecznego zainteresowania naukami ścisłymi w oparciu o dorobek Czochralskiego w przededniu 100-rocznicy powołania Politechniki Warszawskiej z polskim językiem wykładowym. Marszałek Wojewóztwa Mazowieckiego Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego

5 OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Obchodząc Rok Prof. Jana Czochralskiego oddaliśmy hołd jednemu z najwybitniejszych naukowców współczesnej techniki, którego przełomowe odkrycia przyczyniły się do światowego rozwoju nauki i technologii. W dalszym ciągu światowa produkcja krzemu oparta jest głównie na metodzie Jana Czochralskiego. Fenomen Czochralskiego oparty jest na triadzie; wiedza-wizja-wdrożenia. Monokryształ krzemu o długości 2 m i masie ~ 300 kg otrzymany metodą Czochrslskiego Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego

6 OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Szczególne miejsce wśród beneficjentów Roku Jana Czochralskiego zajmuje Politechnika Warszawska. To na naszą Uczelnię, za namową prezydenta Ignacego Mościckiego, Jan Czochralski powrócił po latach pobytu w Niemczech, aby służyć Ojczyźnie i dzielić się skutecznie swoim doświadczeniem. Znaczenie tego powrotu zostało poddane ogniowej próbie podczas okupacji, kiedy to Profesor Czochralski z narażeniem życia służył polskiemu podziemiu. Służba ta została opacznie zinterpretowana przez powojenne władze Uczelni po 1945 i stała się przyczyną odsunięcia Go od badań i nauczenia. Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego

7 OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Warto przy tej szczególnej okazji podkreślić, że program obchodów i jego koordynacja spoczywa na Politechnice Warszawskiej i na mówiącym te słowa. Wreszcie, że osiągnięty rezultat sprostał jak sądzę wysokim oczekiwaniom. Po pierwsze inicjując Rok Jana Czochralskiego chcieliśmy przywrócić utracone dobre imię i godność temu wybitnemu Polakowi. Po drugie chcieliśmy skonfrontować skromną wiedzę społeczeństwa polskiego z noblowskim formatem jego osiągnięć. Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego

8 OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Wynik starań wielu środowisk naukowych i samorządowych to: UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Jana Czochralskiego.      W sześćdziesiątą rocznicę śmierci Jana Czochralskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia oddać hołd jednemu z najwybitniejszych naukowców współczesnej techniki, którego przełomowe odkrycia przyczyniły się do światowego rozwoju nauki. Odkryta przez niego metoda otrzymywania monokryształów, nazwana od jego nazwiska metodą Czochralskiego, wyprzedziła o kilkadziesiąt lat swoją epokę i umożliwiła rozwój elektroniki. Dziś wszelkie urządzenia elektroniczne zawierają układy scalone, diody i inne elementy z monokrystalicznego krzemu, otrzymywanego właśnie metodą Czochralskiego. Wkład polskiego uczonego prof. Jana Czochralskiego w dziedzinę światowej nauki oraz techniki został doceniony przez uczonych świata, którzy zaczęli korzystać z jego najważniejszego wynalazku. Wynalazku bez którego trudno byłoby funkcjonować w XXI wieku. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2013 Rokiem Jana Czochralskiego. MARSZAŁEK SEJMU / – / Ewa Kopacz Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego

9 OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Horyzont planu obchodów był istotnie szeroki i obejmował; przedsięwzięcia naukowe, konferencje, seminaria, publikacje, wystawy, filmy, nadania nazw ulicom, instytucjom naukowym i upamiętnienia zrealizowane w wielu środowiskach akademickich. Ustanowienie nagrody naukowej im. Prof. Jana Czochralskiego jest także wynikiem naszych wspólnych starań. Objęliśmy naszym oddziaływaniem wiele środowisk lokalnych od miejsca urodzenia Profesora w Kcyni do wielu innych miejscowości związanych z Czochralskim. Byliśmy obecni w mediach, a więc w telewizji i radiu, prasie, sieci internetowej. Nasze „Kalendarium Obchodów” objęło prawie 200 ważniejszych wydarzeń roku Jana Czochralskiego. Szczegóły podane są na naszej stronie internetowej Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego

10 OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, Warszawa Odsłonięcie wystawy w Sejmie w dniu 6 lutego 2013 r. Marszałek Wojewóztwa Mazowieckiego Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego

11 OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Dni niemieckie w Politechnice Warszawskiej w dniach 4-5 kwietnia r Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego

12 OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Najważniejsze po takich obchodach jest uświadomienie czy zrealizowane przedsięwzięcia gwarantują trwałe rezultaty. Uważam, że tak. Po pierwsze poziom wiedzy o Janie Czochralskim znacząco się podniósł w społeczeństwie, ponadto rozpoczęto szeroki proces edukacji, który będzie trwał, co deklarują nie tylko naukowcy. Tak naprawdę to obchody kończą się tylko formalnie, a w rzeczywistości będą realizowane poprzez długie lata. Natomiast posiew w mediach podniósł ogólnospołeczne uwrażliwienie na znaczenie nauk ścisłych i „polską” kontrybucję do światowej skarbnicy najbardziej nowoczesnych rozwiązań. Nawet fakt, że na Politechnice, na terenie Warszawy i Polski pojawiły się nowe tablice pamiątkowe jest na to namacalnym dowodem. Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego

13 OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Tablica pamiątkowa odsłonięta 27 kwietnia 2012 r. w Gmachu Technologii Chemicznej PW. Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego

14 OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Odsłonięcie płyty pamiątkowej na grobie Prof. Jana Czochralskiego w Kcyni w dniu 22 kwietnia r. Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego

15 OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Płyta pamiątkowa na grobie Prof. Jana Czochralskiego w Kcyni. Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego

16 OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku apteki w Kcyni w dniu 22 kwietnia r. Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego

17 OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
OKRES PRZEDWOJENNY PRZEDWOJENNE SPOTKANIA TOWARZYSKIE W DOMU PAŃSTWA CZOCHRALSKICH – „CZWARTKI LITERACKIE”, ul. Nabielaka 4 w Warszawie. (stan w 2012r.) Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego

18 OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy ul. Nabielaka 4 w Warszawie w dniu 23 kwietnia r. Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego

19 OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Popiersie prof. Jana Czochralskiego przed Małą Aulą Politechniki Warszawskiej - 15 listopada 2013 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego

20 OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Odsłonięcie popiersia prof. Jana Czochralskiego przed Małą Aulą Politechniki Warszawskiej - 15 listopada 2013 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego

21 OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Otwarcie Wydziałowego Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Kryształów im. Jana Czochralskiego – Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, 20 listopada 2013 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego

22 OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Otwarcie Wydziałowego Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Kryształów im. Jana Czochralskiego – Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, 20 listopada 2013 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego

23 OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Otwarcie Centrum Konferencyjnego im. prof. Jana Czochralskiego w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie marca 2014 r. . Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego

24 OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Pierwsza edycja nagród Jana Czochralskiego jest dla środowiska naukowego okazją do pogłębionej refleksji. Dzisiejsza uroczystość jest ważnym przyczynkiem do budowania trwałej pamięci o Janie Czochralskim. Należy sobie życzyć, aby ta nagroda wpisała się na stałe do kalendarza Nauki. Zadbać należy, aby jej format, gwarantował stałe podniesienie prestiżu, tak jak to ma miejsce w tym roku – nazwiska laureatów stają się automatycznie dobrymi ambasadorami Nauki i samego Patrona. Dzisiejszym Laureatom składam najwyższe wyrazy uznania. Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego

25 OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Na ręce Pana Ministra składam podziękowanie za merytoryczne i finansowe wsparcie naszych inicjatyw przez Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego. Dziękuję Panom Rektorom za szczególne zaangażowanie i pasję w realizacji nakreślonego celu w ubiegłej kadencji w przywracaniu dobrego imienia Prof. Jana Czochralskiego. Pragnę także bardzo gorąco podziękować wszystkim moim współpracownikom z Komitetu Organizacyjnego i członkom Komitetu Honorowego za szeroki udział w obchodach Roku Jana Czochralskiego. Szczegółowe informacje z obchodów będą wydane w obszernej e-publikacji, która powstaje pod moją redakcją w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej. Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego

26 OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Panorama Kcyni – miasta rodzinnego Jana Czochralskiego. Dziękuję wszystkim, którzy swoimi działaniami i wiarą w patriotyczną postawę i naukowe dokonania Prof. Jana Czochralskiego przyczynili się do przywrócenia Jego dobrego imienia i pamięci o NIM. Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego

27 OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
OBCHODY TRWAJĄ NADAL W POLSCE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Marszałek Wojewóztwa Mazowieckiego Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego

28 OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW
Marszałek Województwa Mazowieckiego WOJEWODA MAZOWIECKI Patronaty Honorowe Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego


Pobierz ppt "OBCHODY ROKU Prof. JANA CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa PW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google