Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 2007 – 2013 w Podregionie Północnym województwa łódzkiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 2007 – 2013 w Podregionie Północnym województwa łódzkiego."— Zapis prezentacji:

1 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 2007 – w Podregionie Północnym województwa łódzkiego

2 Powstał na mocy porozumienia z dnia 05 listopada 2008 r
Powstał na mocy porozumienia z dnia 05 listopada 2008 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Stowarzyszeniem Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

3 PODREGIONY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Powiaty wchodzące w skład Podregionu Północnego: łowicki, kutnowski, łęczycki, rawski, miasto na prawach powiatu - Skierniewice, skierniewicki. A. Podregion Zachodni B. Podregion Północny C. Podregion Wschodni D. Podregion Centralny

4 OFICJALNE OTWARCIE LPI
nastąpiło w dniu 13 lutego 2009 r. w siedzibie Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, w którym uczestniczył Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak

5 ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI LPI
W związku z nową perspektywą finansową na lata 2014 – 2020 oraz zmianą formuły działalności Sieci Punktów Informacyjnych w Województwie Łódzkim, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Podregionie Północnym zakończył funkcjonowanie z dniem 31 marca 2014 r. Z dniem 1 kwietnia 2014 r. nastąpiła także zmiana siedziby Stowarzyszenia oraz LPI z ulicy Pijarskiej 1 na ul. Świętojańską 1.

6 ZMIANA SIEDZIBY

7 OD MOMENTU UTWORZENIA PLACÓWKI KONSULTANCI UDZIELALI INFORMACJI W FORMIE:
konsultacji bezpośrednich; konsultacji ; konsultacji telefonicznych; spotkań informacyjnych/warsztatów/szkoleń dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów nt. funduszy europejskich na lata ; mobilnych punktów informacyjnych; lekcji europejskich / spotkań informacyjnych dla dzieci i młodzieży; stoisk informacyjno–promocyjnych.

8 Oraz w formie działań promocyjnych podczas kampanii:
radiowych, prasowych, telewizyjnych.

9 EFEKTY DZIAŁALNOŚCI LPI W LATACH 2007 - 2013
Konsultanci Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich udzielili ok konsultacji, oraz zorganizowali: 33 dyżury w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego podczas których udzielono porad 230 osobom; 55 spotkań informacyjnych/ szkolenia/ warsztatów w których uczestniczyło 1477 beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów; 60 stoisk informacyjno – promocyjnych podczas imprez plenerowych, pikników, konferencji; 101 lekcji europejskich spotkań informacyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

10

11 KONSULTACJE BEZPOŚREDNIE STAN NA 31 MARCA 2014 R.

12 KONSULTACJE E-MAILOWE STAN NA 31 MARCA 2014 R.

13 KONSULTACJE TELEFONICZNE STAN NA 31 MARCA 2014 R.

14 Spotkania informacyjne/warsztaty/szkolenia nt
Spotkania informacyjne/warsztaty/szkolenia nt. Funduszy Europejskich na lata stan na 31 marca 2014 r.

15

16 MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY STAN NA 31 MARCA 2014 R.

17

18 LEKCJE EUROPEJSKIE / SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY STAN NA 31 MARCA 2014 R.

19

20 STOISKA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE STAN NA 31 MARCA 2014 R.

21

22 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W LATACH 2007-2013
19 kwietnia 2013 r. - udział konsultanta Lokalnego Punktu Informacyjnego w Podregionie Północnym w reportażu „Unijny Kalejdoskop” realizowany przez regionalny oddział TVP S.A. – TVP ŁÓDŹ 10 maj 2013 r. - udział konsultantów Programie „Kawa czy herbata?” z Łowicza, emitowanej na żywo w dniu r., w ramach ogólnopolskiej akcji promocyjnej „Fundusze Europejskie. Polska korzysta” - TVP S.A. – TVP 1 czerwiec – listopad 2013 r. udział konsultanta Lokalnego Punktu Informacyjnego w audycji „Puls Miasta i Regionu” wraz z „Euro-dyżurem” telefonicznym - Radio ŁÓDŹ S.A.

23

24 Emilia Felczyńska Dyrektor Biura Stowarzyszenia


Pobierz ppt "Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 2007 – 2013 w Podregionie Północnym województwa łódzkiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google