Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Świat jest matematyczny procent w życiu i w przyrodzie"

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Świat jest matematyczny procent w życiu i w przyrodzie""— Zapis prezentacji:

1 "Świat jest matematyczny procent w życiu i w przyrodzie"
Projekt gimnazjalny 2014

2 Procent % OD KIEDY LUDZKOŚĆ MA DO CZYNIENIA Z PROCENTAMI?
DO CZEGO SŁUŻĄ? ZAMIANA PROCENTÓW NA UŁAMKI JAK OBLICZYĆ PROCENT DANEJ LICZBY?

3 Od kiedy ludzkość ma do czynienia z procentami?
Procenty jako odsetki od udzielanego kredytu znane były od najdawniejszych czasów. Już w Starym Testamencie znajdujemy zakaz moralny: „Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek” Sama nazwa procent pochodzi od łacińskiego „pro centrum”, czyli „na sto”. Nie jest natomiast jasne pochodzenie symbolu procentu. Spotkać się można z wyjaśnieniem, że włoscy bankierzy wyraz „cento” skracali do „cto”, co przy szybkim pisaniu upodobniło się do „o/o”, a w następstwie do „%”.

4 do czego służą procenty?
EKONOMIA: lokaty i kredyty bankowe, podatki VAT, PIT, handel – obniżki i podwyżki cen, promocje i bonifikaty, dochód narodowy i budżet państwa STATYSTYKA: wykresy i diagramy procentowe punkty procentowe PRZYRODA WOKÓŁ NAS: składy procentowe minerałów i kopalin, składy procentowe roztworów, składy procentowe stopów, składy procentowe organizmów żywych

5 Z symbolem % spotykamy się niemal codziennie
- w gazetach, sklepach oraz bankach. Za pomocą procentów możemy przedstawiać i porównywać dane liczbowe. Procenty występują, gdy ustalamy oprocentowanie lokat bankowych, określamy podwyżki lub obniżki cen, prezentujemy wyniki sondażowe, podajemy zawartość składników w produktach spożywczych np. 2% tłuszczu w mleku itp. Określeniami procentowymi operują dziennikarze, naukowcy oraz handlowcy.

6 CO OZNACZA KOMBINACJA ZNAKÓW DROGOWYCH?

7 Zamiana procentów na ułamki
Przy zamianie procentów na ułamek i odwrotnie należy pamiętać, że 1%= 1/100

8 Jak obliczyć procent danej liczby?
Wyliczamy 32% z liczby 62. Wykonujemy następujące obliczenia: Sposób 1

9 Wynik nie zależy od sposobu rozwiązania
Sposób 2 % X % Wynik nie zależy od sposobu rozwiązania

10 Promile (‰) Co to są promile? Do czego służą?
Jak obliczyć promil danej liczby? Zamiana promili na ułamki, liczby i procenty.

11 Czym jest promil? Promil – (łac. pro mille – na tysiąc) jedna tysięczna całości, oznaczamy go symbolem ‰. 1= 1000‰ Stanowi dziesiątą część procentu. 1 ‰=0,1 %

12 Do czego służą promile? Głównie stosuje się je do:
zasolenia wód (mórz) kreślenia spadków dna cieku w hydrotechnice zawartości alkoholu we krwi ( w tym znaczeniu 1 promil oznacza 100mg alkoholu w 1 decylitrze krwi

13 BEZPROMILOWO

14 zamiana promila na ułamek
Na ułamek zwykły : Na ułamek dziesiętny :

15 obliczanie promila danej liczby
Obliczamy 25‰ z 2400.

16 zamiana promili na procenty i odwrotnie
1= 1000‰, 1‰=0,001

17 vat Co to jest VAT i do czego służy? Jak obliczyć VAT?
Co to jest wartość netto i brutto?

18 co to jest VAT? VAT jest podatkiem doliczanym do cen towarów i usług, jest to podatek od wartości dodanej, rzadziej używany skrót: Podatek od Towarów i Usług (PTU). Pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami. Zależnie od towaru i pełnionych usług VAT ma różną wartość.

19 kwota netto i brutto Wartość brutto to wartość towaru (usługi) wraz z wszelkimi obciążeniami, np. z naliczonym podatkiem VAT lub masą opakowania. Wartość netto to wartość towaru (usługi) pozbawiona pewnych obciążeń, np. wartość bez podatku VAT.

20 jak obliczyć waRtość VAT i kwotę brutto?
kwota netto: 2000 zł Stawka VAT: 23% % x - 23% Otrzymana wartość VAT. Kwota brutto 2000 zł + 460zł = 2460 zł

21 obniżki i podwyżki Co to są obniżki i podwyżki? Jak je obliczać?

22 jak obliczać podwyżki i obniżki?
Cena pierwotna: 54 zł Obniżka/ podwyżka: 20% Obniżka: 54 – 10,8 = 43,2 zł % x % Podwyżka: ,8 = 64,8 zł

23 lokaty terminowe Co to jest lokata terminowa?
Jak obliczyć odsetki w lokacie terminowej?

24 co to jest lokata terminowa?
Lokata terminowa jest to umowa między bankiem, a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych zawierana na czas określony. Bank zobowiązuje się wypłacić kapitał wraz z odsetkami na koniec okresu umowy. Lokaty takie są odpowiednio oprocentowane. Nie wszyscy jednak wiedzą, że oprocentowanie podawane jest na rok.

25 jak obliczyć lokaty terminowe?
Wpłacana kwota : 2250 zł Oprocentowanie na rok: 5% % Otrzymana kwota po rocznej lokacie: x % ,5 = 2362,50 zł

26 LOKATY TERMINOWE

27 tabele i diagramy Co to są tabele i diagramy?
Jak odczytywać z nich informacje?

28 co to są tabele i diagramy?

29 jak odczytywać z nich informacje?
PRODUKCJA NASION KAKAOWCA (W TYS.TON) W LATACH  ROK PRODUKCJI 2002 2003 2004 GHANA 498 735 591 INDONEZJA 13 460 470 NIGERIA 178 174 206 BRAZYLIA 163 171 KAMERUN 152 160 190

30 bonus dla zapominalskich
Jeśli ćwiczyć będziesz stale, Zapamiętasz bardzo trwale, Jakie łatwe są procenty. Powtórz, powtórz po raz en-ty. Jeden procent – jedna setna, Trzy procenty – setnych trzy, Wiem ja, wiesz i Ty Pięćdziesiąt procent to połowa, I na klasówce spokojna głowa. Procent siedemdziesiąt pięć Licz, jeśli masz chęć! To trzy czwarte – każdy wie! Kto się trochę uczyć chce. A % dwadzieścia pięć, Jedną czwartą będzie, Jeśli zapytasz – tak odpowiedzą Ci wszędzie.

31 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ALEKSANDRA PIETRASIAK DARIA FLIS KAROLINA FLEGIEL
ZUZANNA ANTCZAK KACPER TRUSZKIEWICZ MICHAŁ WIĘCKOWSKI


Pobierz ppt ""Świat jest matematyczny procent w życiu i w przyrodzie""

Podobne prezentacje


Reklamy Google