Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"ŚWIAT JEST MATEMATYCZNY PROCENT W ŻYCIU I W PRZYRODZIE" PROJEKT GIMNAZJALNY 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""ŚWIAT JEST MATEMATYCZNY PROCENT W ŻYCIU I W PRZYRODZIE" PROJEKT GIMNAZJALNY 2014."— Zapis prezentacji:

1 "ŚWIAT JEST MATEMATYCZNY PROCENT W ŻYCIU I W PRZYRODZIE" PROJEKT GIMNAZJALNY 2014

2 PROCENT % OD KIEDY LUDZKOŚĆ MA DO CZYNIENIA Z PROCENTAMI? DO CZEGO SŁUŻĄ? ZAMIANA PROCENTÓW NA UŁAMKI JAK OBLICZYĆ PROCENT DANEJ LICZBY?

3 OD KIEDY LUDZKOŚĆ MA DO CZYNIENIA Z PROCENTAMI? Procenty jako odsetki od udzielanego kredytu znane były od najdawniejszych czasów. Już w Starym Testamencie znajdujemy zakaz moralny: „Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek” Sama nazwa procent pochodzi od łacińskiego „pro centrum”, czyli „na sto”. Nie jest natomiast jasne pochodzenie symbolu procentu. Spotkać się można z wyjaśnieniem, że włoscy bankierzy wyraz „cento” skracali do „cto”, co przy szybkim pisaniu upodobniło się do „o/o”, a w następstwie do „%”.

4 DO CZEGO SŁUŻĄ PROCENTY? EKONOMIA: lokaty i kredyty bankowe, podatki VAT, PIT, handel – obniżki i podwyżki cen, promocje i bonifikaty, dochód narodowy i budżet państwa STATYSTYKA: wykresy i diagramy procentowe punkty procentowe PRZYRODA WOKÓŁ NAS: składy procentowe minerałów i kopalin, składy procentowe roztworów, składy procentowe stopów, składy procentowe organizmów żywych

5 Z symbolem % spotykamy się niemal codziennie - w gazetach, sklepach oraz bankach. Za pomocą procentów możemy przedstawiać i porównywać dane liczbowe. Procenty występują, gdy ustalamy oprocentowanie lokat bankowych, określamy podwyżki lub obniżki cen, prezentujemy wyniki sondażowe, podajemy zawartość składników w produktach spożywczych np. 2% tłuszczu w mleku itp. Określeniami procentowymi operują dziennikarze, naukowcy oraz handlowcy.

6 CO OZNACZA KOMBINACJA ZNAKÓW DROGOWYCH?

7 ZAMIANA PROCENTÓW NA UŁAMKI Przy zamianie procentów na ułamek i odwrotnie należy pamiętać, że 1%= 1/100

8 JAK OBLICZYĆ PROCENT DANEJ LICZBY? Wyliczamy 32% z liczby 62. Wykonujemy następujące obliczenia: Sposób 1

9 SPOSÓB 2 62 - 100% X - 32% Wynik nie zależy od sposobu rozwiązania

10 PROMILE (‰) Co to są promile? Do czego służą? Jak obliczyć promil danej liczby? Zamiana promili na ułamki, liczby i procenty.

11 CZYM JEST PROMIL? Promil – (łac. pro mille – na tysiąc)łac. jedna tysięczna całości, oznaczamy go symbolem ‰. 1= 1000‰ Stanowi dziesiątą część procentu. 1 ‰=0,1 %

12 DO CZEGO SŁUŻĄ PROMILE? Głównie stosuje się je do: zasolenia wód (mórz) kreślenia spadków dna cieku w hydrotechnice zawartości alkoholu we krwi ( w tym znaczeniu 1 promil oznacza 100mg alkoholu w 1 decylitrze krwi

13 BEZPROMILOWO

14 ZAMIANA PROMILA NA UŁAMEK Na ułamek zwykły : Na ułamek dziesiętny :

15 OBLICZANIE PROMILA DANEJ LICZBY Obliczamy 25‰ z 2400.

16 ZAMIANA PROMILI NA PROCENTY I ODWROTNIE 1= 1000‰, 1‰=0,001

17 VAT Co to jest VAT i do czego służy? Jak obliczyć VAT? Co to jest wartość netto i brutto?

18 CO TO JEST VAT? VAT jest podatkiem doliczanym do cen towarów i usług, jest to podatek od wartości dodanej, rzadziej używany skrót: Podatek od Towarów i Usług (PTU). Pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami. Zależnie od towaru i pełnionych usług VAT ma różną wartość.

19 KWOTA NETTO I BRUTTO Wartość brutto to wartość towaru (usługi) wraz z wszelkimi obciążeniami, np. z naliczonym podatkiem VAT lub masą opakowania. Wartość netto to wartość towaru (usługi) pozbawiona pewnych obciążeń, np. wartość bez podatku VAT.

20 JAK OBLICZYĆ WARTOŚĆ VAT I KWOTĘ BRUTTO? kwota netto: 2000 zł Stawka VAT: 23% 2000 - 100% x - 23% Otrzymana wartość VAT. Kwota brutto 2000 zł + 460zł = 2460 zł

21 OBNIŻKI I PODWYŻKI Co to są obniżki i podwyżki? Jak je obliczać?

22 JAK OBLICZAĆ PODWYŻKI I OBNIŻKI? Cena pierwotna: 54 zł Obniżka/ podwyżka: 20% Obniżka: 54 – 10,8 = 43,2 zł 54 - 100% x - 20% Podwyżka: 54 + 10,8 = 64,8 zł

23 LOKATY TERMINOWE Co to jest lokata terminowa? Jak obliczyć odsetki w lokacie terminowej?

24 CO TO JEST LOKATA TERMINOWA? Lokata terminowa jest to umowa między bankiem, a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych zawierana na czas określony. Bank zobowiązuje się wypłacić kapitał wraz z odsetkami na koniec okresu umowy. Lokaty takie są odpowiednio oprocentowane. Nie wszyscy jednak wiedzą, że oprocentowanie podawane jest na rok.

25 JAK OBLICZYĆ LOKATY TERMINOWE? Wpłacana kwota : 2250 zł Oprocentowanie na rok: 5% 2250 - 100% Otrzymana kwota po rocznej lokacie: x - 5%2250 + 112,5 = 2362,50 zł

26 LOKATY TERMINOWE

27 TABELE I DIAGRAMY Co to są tabele i diagramy? Jak odczytywać z nich informacje?

28 CO TO SĄ TABELE I DIAGRAMY?

29 JAK ODCZYTYWAĆ Z NICH INFORMACJE? PRODUKCJA NASION KAKAOWCA (W TYS.TON) W LATACH 2002-2004 ROK PRODUKCJI200220032004 GHANA498735591 INDONEZJA13460470 NIGERIA178174206 BRAZYLIA163 171 KAMERUN152160190

30 BONUS DLA ZAPOMINALSKICH Jeśli ćwiczyć będziesz stale, Zapamiętasz bardzo trwale, Jakie łatwe są procenty. Powtórz, powtórz po raz en-ty. Jeden procent – jedna setna, Trzy procenty – setnych trzy, Wiem ja, wiesz i Ty Pięćdziesiąt procent to połowa, I na klasówce spokojna głowa. Procent siedemdziesiąt pięć Licz, jeśli masz chęć! To trzy czwarte – każdy wie! Kto się trochę uczyć chce. A % dwadzieścia pięć, Jedną czwartą będzie, Jeśli zapytasz – tak odpowiedzą Ci wszędzie.

31 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ALEKSANDRA PIETRASIAK DARIA FLIS KAROLINA FLEGIEL ZUZANNA ANTCZAK KACPER TRUSZKIEWICZ MICHAŁ WIĘCKOWSKI


Pobierz ppt ""ŚWIAT JEST MATEMATYCZNY PROCENT W ŻYCIU I W PRZYRODZIE" PROJEKT GIMNAZJALNY 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google