Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co się zmieniło w przepisach gry w piłkę nożną Wydawnictwo PZPN 2004 w odniesieniu do Wydawnictwa PZPN 2002 Marek Kowalczyk CKS KS PZPN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co się zmieniło w przepisach gry w piłkę nożną Wydawnictwo PZPN 2004 w odniesieniu do Wydawnictwa PZPN 2002 Marek Kowalczyk CKS KS PZPN."— Zapis prezentacji:

1 Co się zmieniło w przepisach gry w piłkę nożną Wydawnictwo PZPN 2004 w odniesieniu do Wydawnictwa PZPN 2002 Marek Kowalczyk CKS KS PZPN

2 Podstawy zmian przepisów Okólnik nr 847 /12 maj 2003 r./ Okólnik nr 874 /22 październik 2003 r./ Okólnik nr 907 /15 czerwiec 2004 r./

3 Art. I Pole gry / Dodano zapis w przepisie podstawowym tego artykułu/ Nawierzchnia pola gry (str. 8) Mecze mogą być rozgrywane na nawierzchniach naturalnych lub sztucznych, zgodnie z regulaminem rozgrywek.

4 Rozstrzygnięcie 7 (str. 11) W przypadku meczów reprezentacji krajowych, rozgrywanych pod auspicjami FIFA jak i meczów międzynarodowych rozgrywek klubowych, zastosowane nawierzchnie sztuczne muszą być dostosowane do Wymogów Jakościowych Nawierzchni Sztucznych FIFA lub Międzynarodowych Standardów dla Sztucznych Nawierzchni – chyba, że odstępstwa zostaną zaakceptowane przez FIFA. Rozstrzygnięcie 8 (str. 11) Na meczach, w których występuje strefa techniczna, musi ona spełniać wymagania zatwierdzone przez International F. A. BOARD, które to wymagania zamieszczone są w tej publikacji. /Dodano dwa zapisy w części Rozstrzygnięcia International F.A. BOARD/ Art. I Pole gry

5 /Zmieniono również treść zapisów w Art. I/ / Poprzednio/ /Obecnie/ / Przepis podstawowy / (str.8) Bramki (...)Bramki składają się z dwóch pionowo ustawionych słupków równoodległych od chorągiewek rożnych i połączonych u góry poziomą poprzeczką. (...) /Postanow. PZPN/ (str. 12 p. 3) Linia środkowa jest linią neutralną – należy jednocześnie do obu połów pola gry. (...) /Przepis podstawowy/ (str.8) Bramki (...)Bramki składają się z dwóch pionowo ustawionych słupków w jednakowej odległości od chorągiewek rożnych i połączonych u góry poziomą poprzeczką. (...) /Postanow. PZPN/ (str. 12 p. 3) Linia środkowa jest linią neutralną – należy jednocześnie do jednej i drugiej połowy pola gry. (...)

6 Art. III Ilość zawodników /Poprzednie brzmienie/ Inne zawody (str. 19) Podczas pozostałych zawodów można dokonywać wymian zawodników zakładając, że: zainteresowane drużyny osiągnęły porozumienie co do maksymalnej ilości wymian zawodników o powyższym porozumieniu sędzia został poinformowany przed rozpoczęciem zawodów Jeżeli sędzia nie został poinformowany o porozumieniu drużyn lub drużyny nie osiągnęły porozumienia przed rozpoczęciem zawodów, można dokonać nie więcej niż trzech wymian zawodników. /Nowe brzmienie/ Inne zawody (str. 19) Podczas pozostałych zawodów można dokonywać do 6-ciu wymian zawodników. /Zastąpiono dotychczasowy zapis w przepisie podstawowym tego artykułu/

7 /Zmieniono również treść zapisu w Art. III/ /Poprzednio/ /Obecnie/ /Postanow. PZPN – str. 21 p. 7/ Sprawozdanie z zawodów 7.... Każdy zawodnik zobowiązany jest złożyć podpis obok swojego nazwiska umieszczonego w sprawozdaniu z zawodów. Nazwiska kapitanów drużyn muszą być podkreślone.... /Postanow. PZPN – str. 21 p. 7/ Sprawozdanie z zawodów 7.... Każdy zawodnik zobowiązany jest złożyć podpis obok swojego nazwiska umieszczonego w sprawozdaniu z zawodów. Nazwiska kapitanów drużyn muszą być podkreślone i oznaczone skrótem kpt. Również przy nazwiskach bramkarza i bramkarza rezerwowego powinno znaleźć się oznaczenia br.....

8 /Zmieniono również treść zapisu w Art. III/ /Poprzednio/ /Obecnie/ /Postanow. PZPN – str. 23 p. 20/ Wymiana zawodnika 20.... kierownik drużyny wręcza wyznaczonemu sędziemu asystentowi (z chorągiewką czerwoną) kartkę wymiany zawodnika, która zawiera;... / Postanow. PZPN – str. 23 p. 20/ Wymiana zawodnika 20.... kierownik drużyny wręcza wyznaczonemu sędziemu technicznemu lub asystentowi nr 1 kartkę wymiany zawodnika, która zawiera;...

9 /Zmieniono również treść zapisu w Art. III/ /Poprzednio/ /Obecnie/ /Postanow. PZPN – str. 24 p. 31/ Zawodnicy rezerwowi 31. Zawodnicy rezerwowi mogą rozgrzewać się poza bramkami tylko w wyjątkowych wypadkach, po uzyskaniu przed rozpoczęciem zawodów zgody sędziego. /Postanow. PZPN – str. 24 p. 31/ Zawodnicy rezerwowi 31. Zawodnicy rezerwowi mogą rozgrzewać się poza własnymi bramkami tylko w wyjątkowych wypadkach, po uzyskaniu przed rozpoczęciem zawodów zgody sędziego.

10 /Wprowadzono również zapis w Art. III Postanowień PZPN/ /Postanow. PZPN str. 24 p. 35/ Wymiana zawodnika 35. Zezwala się na jednoczesne rozgrzewanie się maksymalnie po 3-ch zawodników rezerwowych z każdej drużyny.

11 Art. IV Ubiór zawodników /Skreślono część Rozstrzygnięcia 1 str. 26 International F.A. BOARD o treści:/ /Obecnie zapis brzmi:/ Rozstrzygnięcie 1 (str. 26) Zawodnikom nie wolno odsłaniać podkoszulków posiadających napisy reklamowe i slogany. Zawodnik zdejmujący koszulkę w celu pokazania sloganu lub reklamy będzie ukarany przez organizatora rozgrywek. Koszulki zawodników muszą posiadać rękawy. Reklama jest dozwolona tylko na koszulkach zawodników. Nie można umieszczać reklamy na spodenkach, skarpetach (getrach) lub obuwiu.

12 Art. V Sędzia /Zmiany w Postanowieniach PZPN/ Obowiązki sędziego przed zawodami (str. 33 p. 16) 16. Każdy sędzia i sędziowie asystenci, wyznaczeni do prowadzenia zawodów przez Kolegium Sędziów, zobowiązani są do przybycia na miejsce rozgrywania zawodów, co najmniej 45 minut (na zawody szczebla centralnego – co najmniej 2 godziny) przed ich rozpoczęciem... Sprawozdanie z zawodów (str. 34 p. 23) 23.... Sprawozdanie musi być wysłane listem poleconym w ciągu 48 godzin po zakończeniu zawodów lub w tym terminie osobiście złożone we właściwym Kolegium Sędziów. (dotychczas 30 minut) (dotychczas w ciągu 24 godzin)

13 /Skreślono dotychczasowy zapis w Art. V Postanowień PZPN str. 38 p. 50/ Zakończenie zawodów 50. Po zakończonych zawodach drużyny powinny zająć miejsca na środku pola gry wzdłuż linii środkowej, gdzie sędzia ogłasza wynik zawodów oraz informuje, którzy zawodnicy zostali ukarani indywidualnie – napomnieniem (żółta kartka) lub wykluczeniem z gry (czerwona kartka), po czym zawodnicy wraz z sędziami opuszczają pole gry.

14 Art. VII Czas trwania zawodów /Postanow. PZPN str. 49 p. 11/ Dogrywka 11. Dogrywka trwa dwa równe okresy 15 minutowe, jeżeli regulamin danych rozgrywek nie przewiduje inaczej (np. złota bramka). /Skreślono zapis z przepisu podstawowego Art. VII str. 47/ Dogrywka Regulaminy rozgrywek mogą wprowadzać dwa dalsze, równe okresy gry. Mają wtedy zastosowanie postanowienia Artykułu 8. /Zmieniono zapis z Postanowień PZPN Art. VII str. 49/ poprzednioobecnie /Postanowienia PZPN str. 49 p. 11/ Dogrywka 11. Dogrywka trwa dwa równe okresy 15 minutowe.

15 Art. VIII Rozpoczęcie i wznowienie gry /Dodano zapis w Postanowieniach PZPN Art. VIII str. 53 p. 8/ Rzut sędziowski 8. Rzutem sędziowskim wznawia się grę przerwaną sygnałem gwizdka, między innymi na skutek:... usunięcia z boiska drugiej piłki,...

16 Art. IX Piłka w grze i poza grą /Dodano zapis w Postanowieniach PZPN Art. IX str. 56 p. 8/ Szczególne sytuacje – dodano nowy punkt 8 8. Jeżeli w trakcie gry na boisku pojawi się druga piłka, to sędzia powinien przerwać grę, usunąć drugą piłkę i grę wznowić rzutem sędziowskim. Jednakże sędzia – w sytuacji, gdy położenie drugiej piłki nie zakłóca przebiegu akcji i nie odwraca uwagi zawodników którejkolwiek z drużyn – może grę kontynuować a piłkę usunąć z boiska po zakończeniu akcji. Jeżeli w międzyczasie piłka zostanie usunięta z boiska, gra toczyć się będzie bez przerwy z tego tytułu. Nie zwalnia to sędziego od interwencji w przypadkach rozmyślnego wrzucania drugiej piłki na boisko.

17 Art. X Jak zdobywa się bramkę /Zmieniono zapis w przepisie podstawowym Art. X str. 57 i obecnie ten przepis brzmi/ Regulaminy rozgrywek Jeżeli regulamin rozgrywek przewiduje wyłonienie zwycięskiej drużyny w meczu, który nie dał rozstrzygnięcia, dozwolone są następujące procedury zaaprobowane przez International F.A BOARD: zasada podwójnego liczenia bramek na wyjeździe, dogrywka, seria rzutów z punktu karnego. Poprzednio regulaminy rozgrywek mogły przewidywać inne procedury rozstrzygnięcia.

18 Art. X Jak zdobywa się bramkę /Dodano Rozstrzygnięcie 1 International F.A. BOARD str. 58/ Rozstrzygnięcie 1 W regulaminach rozgrywek w części dotyczącej wyłonienia zwycięzcy meczu, dozwolone są jedynie procedury zaaprobowane przez International F.A. BOARD i zamieszczone w tej publikacji.

19 Art. XI Spalony /W Postanowieniach PZPN Art. XI – str. 62 wykreślono zapis p. 8 (traktującego o korzyści zawodnika z przebywania na pozycji spalonej) 2. Przez zaangażowanie w aktywną grę zawodnika, przebywającego na pozycji spalonej należy rozumieć: a. Branie udziału w grze: zagranie lub dotknięcie piłki, podanej lub dotkniętej przez współpartnera; Spalony... 8. Za odniesienie korzyści z przebywania na pozycji należy uznać przejęcie przez zawodnika piłki odbitej od słupka, poprzeczki, chorągiewki rożnej, przeciwnika lub sędziego. Należy również uznać, że odnosi on taką korzyść jeżeli zacznie być aktywny w grze poprzez włączenie się do udziału w niej, względnie rozpoczęcie przeszkadzania przeciwnikowi. wprowadzono nową treść jako pkt 2 – dotychczasowy pkt 2 stał się pkt 3 itd./

20 2. Przez zaangażowanie w aktywną grę zawodnika, przebywającego na pozycji spalonej należy rozumieć: b. Przeszkadzanie przeciwnikowi: uniemożliwienie przeciwnikowi zagrania lub możliwości zagrania piłki, przez wyraźne zasłonięcie bramkarzowi pola widzenia lub utrudnienie przeciwnikowi poruszania się, stojąc na drodze piłki wykonanie gestu lub ruchu, mającego na celu oszukanie lub zdezorientowanie przeciwnika; c. Osiąganie korzyści z zajmowanej pozycji: zagranie piłki odbitej od słupka, poprzeczki, chorągiewki rożnej, lub sędziego, zagranie piłki odbitej od przeciwnika. Art. XI Spalony

21 /Zmieniono zapis w Postanowieniach PZPN Art. XI/ (str. 62) poprzednio obecnie Spalony 7. Zawodnik znajdujący się na pozycji spalonej, może być uznany za spalonego tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest zaangażowany w aktywną grę w momencie dotknięcia lub zagrania piłki przez współpartnera. Spalony – zmieniono zapis punktu 6 i nową treść umieszczono w punkcie 7 6. Zawodnik znajdujący się na pozycji spalonej i biorący udział w grze lub przeszkadzający przeciwnikowi, może być uznany za spalonego tylko i wyłącznie wtedy, gdy czyni to w momencie dotknięcia lub zagrania piłki przez współpartnera. Art. XI Spalony

22 Art. XII Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie /Dodano nowy zapis w Rozstrzygnięciach International F.A. BOARD/ Rozstrzygnięcie 6 (str. 73) Zawodnik, który fetując zdobycie bramki zdejmuje koszulkę, musi być napomniany za niesportowe zachowanie.

23 Art. XII Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie „Sam fakt zdjęcia koszulki nie powinien być ukarany.” Skreślono część zapisu w Postanowieniach PZPN – Fetowanie zdobycia bramki – str. 81 p. 61

24 /Dodano nowe zapisy Postanowień PZPN Art. XII str. 81 p. 60/ Niewłaściwe zachowanie karane napomnieniem. Niesportowe zachowanie. 60. Za niesportowe zachowanie należy między innymi uznać: (...) zdejmowanie koszulki, względnie zakładanie jej na głowę, jako forma okazania radości po zdobyciu bramki, wspinanie się na ogrodzenie po zdobyciu bramki – jako nadmierny pokaz demonstracji, (...) prowokacyjne gesty po zdobyciu bramki, skierowane w stronę ławki, względnie kibiców drużyny przeciwnej, (...) Art. XII Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie

25 /Dodano nowe zapisy Postanowień PZPN Art. XII str. 82 p. 68/ Udzielanie kar indywidualnych (str. 82) 68. Po słowach: „Treść i duch Artykułu 12 nie zobowiązuje sędziego do natychmiastowego przerwania gry celem zastosowania sankcji karnych. Może on zastosować korzyść, a karę indywidualną udzielić w czasie najbliższej przerwy w grze.” Dodano: „Dotyczy to również sytuacji, gdy przewinienie zawodnika kwalifikuje się do wykluczenia go z boiska, a w tym samym momencie powstała sytuacja 100% do zdobycia bramki przez drużynę przeciwną. Wykluczenie tego zawodnika winno bezwzględnie nastąpić po zakończeniu tej akcji.” (...) Art. XII Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie

26 75. Po zakończeniu czynności związanych z nałożeniem kary indywidualnej, gra musi być wznowiona sygnałem gwizdka. /Zmieniono zapis w Postanowieniach PZPN Art. XII/ (str. 82 p.75) poprzednio obecnie 75. Po zakończeniu czynności związanych z nałożeniem kary indywidualnej, zawodnicy wznawiają grę na sygnał gwizdka. Art. XII Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie

27 Zastąpiono nazwę „Rzuty z punktu karnego w celu wyłonienia zwycięzcy meczu” nazwą „Procedury mające na celu wyłonienie zwycięzcy meczu” str. 125 /Dodano następujące nowe zapisy/ str. 125 Bramki zdobyte na wyjeździe, dogrywka oraz seria rzutów z punktu karnego to metody mające na celu wyłonienie zwycięzcy w przypadku, kiedy wymagają tego przepisy rozgrywek. Bramki zdobyte na wyjeździe Regulaminy rozgrywek mogą wprowadzać zasadę, mającą zastosowanie w wypadku, gdy po dwóch meczach, u siebie i na wyjeździe, wynik jest remisowy, stanowiącą, że gole strzelone na wyjeździe liczą się podwójnie. Dogrywka Regulaminy rozgrywek mogą wprowadzać dwa dalsze, równe okresy gry, nie dłuższe jednak niż 15 minut każdy. Mają wtedy zastosowanie postanowienia Artykułu 8. Procedury mające na celu wyłonienie zwycięzcy meczu

28 (...) Sędzia podrzuca monetę i drużyna, której kapitan wygrał losowanie, decyduje o kolejności wykonywania rzutów. (...) poprzednio obecnie (...) Sędzia podrzuca monetę i drużyna, której kapitan wygrał losowanie, wykonuje pierwszy rzut. (...) Zmieniono zapis dotyczący wykonania str. 125

29 Strefa techniczna - str. 129 /Dodano następujący zapis dotyczący strefy technicznej/ (...) W strefie technicznej obowiązuje zakaz palenia tytoniu

30 Czwarty sędzia może być wyznaczany zgodnie z regulaminami rozgrywek, zastępując jednego z trzech sędziów, który nie jest w stanie kontynuować pełnienia swojej funkcji. Cały czas ma on pomagać sędziemu. (...) Czwarty sędzia /Zmieniono następujący zapis dotyczący czwartego sędziego/ (str. 131) poprzednio obecnie Może być wyznaczany zgodnie z regulaminami rozgrywek i urzędowo, zastępując jednego z trzech sędziów, który nie jest w stanie kontynuować pełnienia swojej funkcji. (...)

31 C A B D Usytuowanie piłki przy rzucie z rogu. Postanowienia PZPN punkt 1 strona 124, Wydawnictwo 2004. ! Błąd w opisie rysunku. Ustawienia piłki A, B i C są PRAWIDŁOWE. Nieprawidłowe jest TYLKO ustawienie piłki D.

32 Koniec prezentacji


Pobierz ppt "Co się zmieniło w przepisach gry w piłkę nożną Wydawnictwo PZPN 2004 w odniesieniu do Wydawnictwa PZPN 2002 Marek Kowalczyk CKS KS PZPN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google