Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Żurawie przeładunkowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Żurawie przeładunkowe"— Zapis prezentacji:

1 Żurawie przeładunkowe
Żurawie zaliczane są do dźwignic, określanych jako maszyny o pracy przerywanej, przeznaczone do podnoszenia i przemieszczania ładunków w przestrzeni za pomocą haków lub innego urządzenia chwytającego.

2 Żurawie Żurawie przeładunkowe są maszynami o napędzie hydraulicznym.
Składają się z : Kolumny obracającej się w podstawie Wysięgnika osadzonego na szczycie kolumny Instalowane zazwyczaj na pojeździe ( także przyczepie) Przeznaczone do załadunku i wyładunku tego pojazdu Ponadto mogą być zbudowane na stałym fundamencie.

3 Podstawowe zespoły żurawia

4 Parametry techniczne:
Udźwig Q w [ kg, ton] Wysięg R w [m] Moment udźwigu M=QxR [tm] Zasięg Rys. Moment obrotowy [kNm] Prędkość obrotu w stopniach na sekundę Kąt obrotu stopnia Prędkość podnoszenia Maksymalne dopuszczalne pochylenie terenu Prędkość wysuwu członów teleskopowych [m/s] Wysokość, szerokość, masa własna żurawia

5

6 Podział żurawi W zależności od nośności, czyli znamionowego momentu podnoszenia, można podzielić na: -lekkie o momencie udźwigu do 50 kNm -średnie o momencie udźwigu od 50 kNm do kNm -ciężkie o momencie udzwigu przekraczającym 200kNm

7 Ze względu na cechy konstrukcyjne oraz zastosowanie można wyodrębnić:
Żurawie ogólnego przeznaczenia Żurawie przejezdne wzdłuż platformy pojazdu Żurawie do przeładunku drewna,oraz Żurawie przemysłowe w tym stacjonarne

8 Żurawie przeładunkowe ogólnego przeznaczenia
W zależności od rodzaju i masy własnej ładunków transportowanych przez pojazd żurawie przeładunkowe wyposażone są w wysięgniki: proste jednoramienne o konstrukcji teleskopowej Przegubowe, złożone z dwóch ramion: a) ramienia głównego b) ramienia teleskopowego Przegubowe, złożone z trzech ramion, z których najczęściej dwa mają konstrukcję teleskopową.

9 Konstrukcje nośne i mechanizmy
Podstawa żurawia i stabilizatory Składa się z trzech elementów a) wysuwanego wspornika b) pionowej podpory zamocowanej na końcu wspornika c)stopy oporowej Mechanizm obrotu i kolumna obrotu Wysięgniki przegubowe żurawi przeładunkowych Wciągarki linowe

10 Napędy i sterowanie hydrauliczne
W układach hydraulicznych przekazywanie energii i jej rozdział do poszczególnych elementów, oraz sterowanie tą energią odbywa się za pośrednictwem cieczy pod ciśnieniem.

11 W zależności od sposobu przenoszenia energii napędy hydrauliczne dzielą się na:
Napędy hydrostatyczne: wykorzystujące do przenoszenia energię potencjalną ciśnienia cieczy (o dużych ciśnieniach i niewielkich prędkościach przepływu) Napędy hydrokinetyczne: wykorzystujące do przenoszenia energię kinetyczną cieczy (o małym ciśnieniu i dużych prędkościach)

12 Elementy układu hydraulicznego mogą być połączone w układ o obiegu:
Otwartym Zamkniętym UKŁAD HYDRAULICZNY SKŁADA SIĘ Z: a) Pompy hydrauliczne -pompy zębate -o ruchu obrotowym elementu obrotowego -pompy tłokowe osiowe – o ruchu posuwisto- zwrotnym elementu roboczego b)siłowniki hydrauliczne (cylindry) -jednostronnego działania -dwustronnego działania

13 c) urządzenia sterujące i regulacyjne układów hydraulicznych.
Podział ze względu na cechy funkcjonalne: -zawory sterujące kierunkiem przepływu cieczy Należą tu rozdzielacze sterujące, zawory odcinające. -zawory regulujące ciśnieniem Do tej grupy zalicza się przede wszystkim zawory ograniczające ciśnienie, tj. zawory przelewowe i bezpieczeństwa, oraz regulatory ciśnienia tzn. zawory redukcyjne, różnicowe i proporcjonalne.

14 - Zawory sterujące natężeniem przepływu
W skład tych urządzeń: * zawory dławiące *zawory upustowe (regulatory przepływu) *synchronizatory przepływu - zawory pozostałe, jak np.. przełączniki ciśnienia a) przewody b) zbiorniki i filtry

15 Zasadnicze typy urządzeń sterujących i regulacyjnych sterowanych w układach hydraulicznych żurawi przeładunkowych Rozdzielacze sterujące Zawory zwrotne i zawory dławiące Zawory odcinające Zawory ograniczające ciśnienie (bezpieczeństwa, przelewowe) Zawory redukcyjne Zawory różnicowe Synchronizatory prędkości przepływu Zawory wpustowe

16 Urządzenia sterownicze
Przy sterowaniu żurawiami przeładunkowymi stosowane są dwa systemy dźwigni sterujących - w układzie pionowym - w układzie poziomym Sterowanie żurawi przeładunkowych może odbywać się: -z poziomu roboczego -z podwyższonego stanowiska sterowania -za pomocą przewodowego lub bezprzewodowego sterowania zdalnego z kabiny

17 Urządzenia zabezpieczające
Ogranicznik i wskaźnik udźwigu Zadaniem ogranicznika i wskaźnika udźwigu jest zabezpieczenie żurawia przed: a) przeciążeniem konstrukcji b) utratą stateczności i możliwością wywrócenia pojazdu wraz z zamontowanym żurawiem c) niebezpiecznymi ruchami

18 - ogranicznik prędkości ruchu - akustyczne urządzenie ostrzegawcze
- ogranicznik ruchów roboczych - ogranicznik prędkości ruchu - akustyczne urządzenie ostrzegawcze - urządzenie zatrzymujące STOP - wskaźnik wysokości pojazdu z zabudowanym żurawiem -wskaźnik wypoziomowania

19 Skuteczność żurawi przeładunkowych
Załadunek i wyładunek może odbywać się tylko podczas postoju pojazdu. Pojazd wraz z zamontowanym żurawiem podczas prac przeładunkowych musi być stateczny czyli powinien zachowywać równowagę trwałą we wszystkich pozycjach roboczych obciążonego i nieobciążonego żurawia. W celu zachowania stateczności, w każdej pozycji wysięgnika obciążonego udźwigiem przy odpowiednim wysięgu, moment stabilizujący powinien być większy od momentu wywracającego

20 Na skuteczność żurawia przeładunkowego montowanego na pojeździe mają wpływ następujące czynniki:
Budowa i masa własna pojazdu i nośność platformy ładunkowej Konstrukcja podwozia pojazdu, a w szczególności sposób zawieszenia kół Miejsce zainstalowania żurawia na pojeździe

21 Przeciążenie żurawia występuje gdy nastąpi:
Przekroczenie dopuszczalnego udźwigu dla danego wysięgu Zwiększenie wysięgu obciążonego żurawia poza wysięg dopuszczalny dla danego udźwigu

22 Urządzenia chwytające, zawiesia
Podstawowym urządzeniem chwytającym ładunek w żurawiach ogólnego przeznaczenia jest hak zamocowany do głowicy wysięgnika przegubowego. Zawiesiami nazywamy osprzęt pomocniczy żurawi hakowych służących do zawieszania lub podtrzymywania ładunku.

23 Podział zawiesi Zawiesia ogólnego przeznaczenia, których głównymi elementami są cięgna linowe, taśmowe lub łańcuchowe. Zawiesia specjalnego przeznaczenia, których podstawowymi elementami są uchwyty, zaczepy, oraz trawersy służące do zawieszania lub podtrzymywania ładunku.

24 Dopuszczalne obciążenie robocze- DOR: jest to maksymalna masa ładunku w tonach zawieszona lub podtrzymywana przez zawiesie podczas pracy.

25 Urządzenia przeładunkowe
Chwytak do drewna chwytaki czerpakowe Kleszcze z zaciskiem hydraulicznym Chwytaki polipowe (złom).


Pobierz ppt "Żurawie przeładunkowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google