Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program pomiaru systemu SAP SAP Basis Release 6.40

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program pomiaru systemu SAP SAP Basis Release 6.40"— Zapis prezentacji:

1 Program pomiaru systemu SAP SAP Basis Release 6.40
Krótki Przewodnik Pomiaru Systemu SAP (SAP System Measurement)

2 Treść Uruchomienie programu pomiaru systemu Ustawienia
System Data (Dane Systemowe) Client (Mandanty) Price Lists (Cennik) User Types (Typy uytkowników) Addresses ( Dane kontaktowe) Rozpoczęcie klasyfikacji użytkownika Klasyfikacja użytkownika za pomocą: Mass Change (Zmiany zbiorcze) Price List Migration (Migracja cenników) Klasyfikacja użytkowników testowych Klasyfikcja użytkowników Wielomandantowych/-systemowych (Multiclient/-system Users) Przeprowadzenie pomiaru systemu

3 Rozpoczęcie pomiaru systemu
Zaloguj się do systemu SAP Uruchom transakcje USMM

4 Rozpoczęcie pomiaru systemu
Sprawdź dane systemowe Jeśli w systemie jeden mandant jest określony jako produktywny, automatycznie system zostaje określony jako produktywny i nie może zostać to zmienione manualnie

5 Ustawienia Mandanty Sprawdź mandanty wykluczone z pomiaru systemu
W systemie standardowym mandanty 000 i 066 nie są dostępne. Należy uwzględnić wszystkie mandanty istotne dla pomiaru.

6 Ustawienia Cennik Wybierz odpowiedni cennik:
Aktywuj odpowiedni cennik zgodnie z kontraktem na oprogramowanie W systemie wyświetlone zostaną typy użytkowników uwzględnionych w kontrakcie dla odpowiedniego cennika.

7 Ustawienia Standardowy rodzaj użytkownika
Jeśli cennik mySAP Individual Solutions jest wybrany w produktywnym systemie, wtedy należy określić użytkownika standardowego (default user type) Dla każdego indywidualnego rozwiązania z mySAP Individual Solution użytkownik standardowy jest dostępny Użytkownik standardowy musi być określony zgonie z rozwiązaniem, jakie jest zawarte w kontrakcie ERP CRM SCM SRM PLM

8 Ustawienia Typy użytkowników
Określ typy użytkowników Wymagani użytkownicy muszą być aktywowani, tak aby zostali wyświetleni w liście użytkownika Starsze typy użytkowników mogą zostać deaktywowane

9 Ustawienia Dane kontaktowe
Wprowadź Nazwisko i adres nadawcy Odbiorca pomiaru (SAP) Adres mailowy, tak aby otrzymać potwierdzenie o dostarczeniu wyników pomiaru systemu do SAP (adres mailowy klienta)

10 Przeprowadzenie klasyfikacji użytkownika
Otwórz listę użytkowników (User classification)

11 Przeprowadzenie klasyfikacji użytkownika Użytkownik pojedyńczy
Skasyfikuj pojedyńczo użytkowników Zaznacz kolumę User Wybierz Contractual User Type (użytkownik kontraktowy) z listy wyświetlonej poniżej Wybierz Save

12 Przeprowadzenie klasyfikacji użytkownika Kilku użytkowników
Skasyfikuj kilku użytkowników na raz: Wybierz Change Zaznacz użytkowników, którzy mają zostać przeklasyfikowani Wybierz Change Selected Records Wybierz Contractual User Type (użytkownik kontraktowy) z listy wyświetlonej poniżej Wybierz Save i potwierdź zmiany

13 Klasyfikacja użytkownika za pomocą Mass change (zmiany zbiorcze)
Otwórz Environment  Mass Change

14 Klasyfikacja użytkownika za pomocą Mass change (zmiany zbiorcze)
Klasyfikacja użytkowników, którzy nie zostali jeszcze sklasyfikowani (Classify Non- Maintained Users) Żeby sklasyfikować użytkowników, którzy nie zostali sklasyfikowani od razu Wybierz nowy rodzaj użytkownika znajdującego się w wyświetlonym oknie poniżej Wybierz Execute i potwierdz

15 Klasyfikacja użytkownika za pomocą Mass change (zmiany zbiorcze)
Zmiana starej klasyfikacji (Change Old Classification) Wybierz starego użytkownika z wyświetlonego poniżej okna Wybierz nowego użytkownika z wyświetlonego poniżej okna Wybierz Execute i potwierdź

16 Klasyfikacja użytkownika za pomocą Price List Migration (migracja cenników)
Migracja cennika Po zmianie cennika, należy przeprowadzić migrację użytkowników zgodnie z ich typem uwzględnionym w kontrakcie Otwórz menu Environment  Migration of Price Lists

17 Klasyfikacja użytkownika za pomocą Price List Migration (migracja cenników)
Migracja typów użytkownika Wybierz nowy typ użytkownika dla starego typu w wyświetlonym oknie poniżej Execute migration ( Wykonaj migrację)

18 Klasyfikacja użytkowników testowych
Wszyscy techniczni użytkownicy mogą być sklasyfikowani jako użytkownicy testowi, ID 91 Użytkownikami technicznymi są: Użytkownicy systemowi (System users) Użytkownicy serwisowi (Service users) Użytkownicy referencyjni (Reference users) Użytkownicy komunikacyjni (Communication users) Użytkownicy SAP np. SAP*, DDIC etc. Wiecej informacji znajduje się w Przewodniku Systemu Pomiaru , wersja 7.00 na stronie 36-tej Uwaga: Z SAP_BASIS wersja 6.40 użytkownicy techniczni są automatycznie wyłączenie z pomiaru

19 Klasyfikacja użytkowników wielomandantowych
Każdy użytkownik potrzebuje tylko jednej licencji Jeśli użytkownik został utworzony w wielu mandantach bądź systemach, może zostać sklasyfikowany jako użytkownik wielomandatowy/-systemowy Główny (podlegający opłacie) użytkownik musi być sklasyfikowany w systemie produktywnym Więcej informacji znajduje się w Przewodniku Pomiaru Systemu SAP, wersja 7.0, strona 35-ta System PR1 Użytkownik „SMITH“ Użytkownik Profesjonalny System ZX2 Użytkownik „SMITH“ Użytkownik wielomandantowy/-systemowy System TST Użytkownik „SMITH“ Użytkownik wielomandantowy/-systemowy

20 Klasyfikacja użytkowników wielomandantowych
Zaznacz kolumnę użytkownika User Wybierz Contractual User Type (użytkownik kontraktowy) z okna wyświetlonego poniżej Wybierz użytkownika wielomandantowego/systemowego Multi-Client/System Wprowadź ID systemu, numer mandantu oraz ID użytkownika, żeby odwołać się do użytkownika podlegającego opłacie w innym mandancie/systemie Wybierz Save Uwaga: Opcja zmiany zbiorcze i migracja cenników nie jest dostępna dla użytkowników wielomandantowych

21 Komentarze do pomiaru systemu
Zanim wyniki pomiaru zostaną przesłane do SAP, można dodać komentarz Wybierz Comments Wprowadź tekst Zapisz to co zostało wprowadzone Uwaga: Te komentarze zostaną wyświetlone w oknie pomiaru (measurement log)

22 Przeprowadzenie pomiaru systemu
Rozpocznij nowy pomiar systemu Wyświetl wyniki pomiaru w podsumowaniu Prześlij wyniki pomiaru drogą online bezpośrednio do SAP 1. 2. 3.


Pobierz ppt "Program pomiaru systemu SAP SAP Basis Release 6.40"

Podobne prezentacje


Reklamy Google