Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne Lubuski e-Urząd Sebastian Białas Project Manager.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne Lubuski e-Urząd Sebastian Białas Project Manager."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne Lubuski e-Urząd Sebastian Białas Project Manager

2 System eDOKweb – spotkanie informacyjne  System Elektronicznego Obiegu Dokumentów  Regionalna Platforma Komunikacji Elektronicznej  Przykład wykorzystania Platformy  Korzyści z wdrożenia  Dalsze działania Agenda 2

3 Elektroniczny Obieg Dokumentów eDOKweb

4 eDOKweb LINUX WINDOWS SERWER BAZY DANYCH SERWER APLIKACJI Elektroniczny Obieg Dokumentów eDOKweb

5 Kalendarze Planowania zadań, spotkań Informowanie o swojej nieobecności innych pracowników Możliwość wprowadzania przez Kierownika wpisów do kalendarza pracownika Planowanie zadań dla pracownika. Poczta E-mail oraz Wnioski Elektroniczne Możliwość korzystania z wbudowanego do aplikacji klienta poczty e-mail i faksu. Możliwość obsługi wniosków elektronicznych przychodzących ze skrzynki podawczej. Integracja z ePUAP, SEKAP, ESP i EBOI. Obsługa skanera oraz drukarki Wbudowana obsługa skanera Drukowanie treści pism Drukowanie kopert Generowanie raportów Wydruk ZPO Podpis elektroniczny Podpisywanie dokumentów Weryfikacja podpisu Profil Zaufany ePUAP Obsługa podpisu kwalifikowanego oraz niekwalifikowanego Szablony pism Tworzenie szablonów pism wychodzących Dodawanie znaczników treści Rozbudowany edytor wewnętrzny aplikacji Integracja z MS Word, MS Excel. Elektroniczny Obieg Dokumentów eDOKweb

6 Dekretacje Podstawowe typy dekretacji Możliwość definiowania dodatkowych typów dekretacji Historia ostatnio wykonanych dekretacji wraz ze zdjęciem pracownika Możliwość wykorzystania mechanizmu Workflow Pełnomocnictwa oraz Praca w imieniu Praca w imieniu innego pracownika bez konieczności logowania się na konto tego użytkownika Udzielanie pełnomocnictwa przez użytkownika bądź administratora systemu Logi pełnomocnika – historia operacji podczas pracy w imieniu innego użytkownika Integracja z domeną oraz kontrola haseł Po zalogowaniu na konto w domenie użytkownik jest automatycznie logowany w systemie eDOKweb. Okresowa zmiana hasła Wyższy stopień złożoności hasła. Praca w grupach Możliwość pracy nad sprawą przez kilku pracowników Odbieranie dysponowania po zakończeniu pracy przez dysponenta sprawy Elektroniczny Obieg Dokumentów eDOKweb

7  Przekazywanie zakończonych spraw do archiwum zakładowego wraz ze sprawą przekazywane są wszystkie dokumenty dołączane do sprawy  Definiowanie spisów zdawczo-odbiorczych Pełna automatyzacja procesu  Kontrola poprawności / kompletności Ułatwienia weryfikacji kompletności  Wypożyczanie sprawy z archiwum Wsparcie procesu wypożyczania spraw na podstawie wniosków  Brakowanie dokumentów  Przekazywanie spraw do Archiwum Państwowego Automatyzacja procesu poprzez przygotowanie kompletnej paczki dla Archiwum Państwowego  Pełna zgodność z przepisami prawa Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym Instrukcja archiwalna Wytyczne NDAP Elektroniczny Obieg Dokumentów eDOKweb

8  Edytor procesów Workflow Projektowanie poszczególnych kroków automatycznej dekretacji. Pobranie struktury organizacyjnej Urzędu – przypisanie pracowników do procesu Możliwość dowolnego definiowania kroków procesu Pełna integracja z systemem eDOKweb  System eDOKweb Przypisanie procesu Workflow do rodzaju sprawy z RWA Powiązanie sprawy z Workflow. Możliwość definiowania listy zadań dla danego kroku Możliwość uzupełnienia procesu o formularze elektroniczne Elektroniczny Obieg Dokumentów eDOKweb

9  Kalendarz  Dekretacje  Obsługa Elektronicznej Skrzynki Podawczej  Obsługa E-mail oraz FAX  Skanowanie i drukowanie dokumentów  Pełnomocnictwa i praca w imieniu  Praca w grupach  Workflow oraz WTD  Archiwum zakładowe  Przekazywanie dokumentów do Archiwum Państwowego  Wewnętrzna baza korespondentów, słownik adresów oparty o Teryt  Terminy rozpatrywania spraw – powiadamianie o upływającym terminie sprawy  Tworzenie treści pism wychodzących w oparciu o zdefiniowane szablony Możliwość pracy z elektronicznymi formularzami dla pracowników, Tworzenie treści w oparciu o inteligentne szablony, Możliwość wykorzystania danych z zewnętrznych systemów Elektroniczny Obieg Dokumentów eDOKweb

10 Regionalna Platforma Komunikacji Elektronicznej

11 Przykład wdrożenia JST JO JST

12 Regionalna Platforma Komunikacji Elektronicznej Jedno miejsce kontaktu z interesantami Regionalny katalog usług Profil Zaufany ePUAP Płatności elektroniczne Komunikacja JST <> JST Zgodność z przepisami Bezpieczeństwo (SSL, podpis elektroniczny) Obieg dokumentów dla Jednostek Organizacyjnych Nie wymaga infrastruktury Szybki dostęp z każdego miejsca Komunikacji z RPUE Wymaga łącza internetowego Komunikacja JO <> JST Zgodność z przepisami Bezpieczeństwo Korzyści z wdrożenia RPKE

13 Przykład: Obsługa deklaracji elektronicznych

14 JST Regionalna Platforma Komunikacji Elektronicznej Deklaracja Przykład: Przyjmowanie deklaracji elektronicznych

15 Korzyści wynikające z realizacji projektu

16 Dla Kierownictwa: Większa kontrola nad zadaniami pracowników urzędu. Zwiększenie wydajności i szybkości procedowania spraw. Lepsza organizacja pracy. Możliwość monitorowania stanu prac. Możliwość przejmowania dysponowania. Kontrola terminowości załatwianych spraw. Szybkie raportowanie bez angażowania pracowników. Korzyści z wdrożenia

17 Dla Pracowników: Uporządkowanie dokumentów Łatwy i szybki dostęp do pism i spraw Szybkie tworzenie raportów Błyskawiczne dekretacje Szybkie tworzenie pism dzięki wykorzystaniu szablonów Automatyczne nadawanie numerów i znaków System podpowiedzi (np. rodzaje pism możliwych do zarejestrowania w danej sprawie) Wyszukiwanie dokumentów bez odchodzenia od biurka Automatyczne dekretacje (WorkFlow) Korzyści z wdrożenia

18 Dla Województwa i jego Mieszkańców: Spójny system eFormularzy dla wszystkich jednostek, Integracja jednostek na poziomie regionalnym, Możliwość włączenia do systemu jednostek organizacyjnych, Możliwość bez kosztowego i błyskawicznego przekazywania dokumentów pomiędzy jednostkami w całym województwie (JST oraz JO), Łatwy dostęp do eUsług z każdego miejsca – spójny bez względu na jednostkę Możliwość monitorowania przebiegu realizacji spraw Możliwość wykorzystania płatności elektronicznych Korzyści z wdrożenia

19 System jest cały czas rozwijany…  Rozwój własny Wykonawcy  Rozwój na podstawie sugestii Klientów  Rowzwój wynikający ze zmian prawnych Co dalej…?

20 Przykłady zmian w systemie…  Dla Zarządu i Kierownictwa jednostki Nowy proces akceptacji dokumentów Dedykowane skrzynki dekretacji / akceptacji Nowe funkcje kalendarzy  Dla Kancelarii Usprawnienie procesu rejestracji korespondencji Nowy sposób wysyłki dokumentów Szybka rejestracja ZPO  Dla użytkowników Optymalizacja interfejsu Nowe funkcje usprawniające działanie Optymalizacja szybkości działania Co dalej…?

21 tel. + 48 22 290 88 00 sbialas@sygnity.pl Dziękujemy! kom. +48 504 142 717 21 Sebastian Białas


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne Lubuski e-Urząd Sebastian Białas Project Manager."

Podobne prezentacje


Reklamy Google