Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROBLEM ODPADÓW WCIĄŻ JEST NIEROZWIĄZANY. ODPADY KOMUNALNE Szacuje się, że jeden mieszkaniec miasta wytwarza rocznie ok. 320 kg śmieci. Wśród odpadów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROBLEM ODPADÓW WCIĄŻ JEST NIEROZWIĄZANY. ODPADY KOMUNALNE Szacuje się, że jeden mieszkaniec miasta wytwarza rocznie ok. 320 kg śmieci. Wśród odpadów."— Zapis prezentacji:

1 PROBLEM ODPADÓW WCIĄŻ JEST NIEROZWIĄZANY

2 ODPADY KOMUNALNE Szacuje się, że jeden mieszkaniec miasta wytwarza rocznie ok. 320 kg śmieci. Wśród odpadów komunalnych znajdują się też odpady niebezpieczne, które ze względu na pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny i inne właściwości stanowią zagrożenie dla ludności lub środowiska

3 ODPADY KOMUNALNE Dyrektywa Rady Europejskiej nr 99/31 Państwa członkowskie są zobowiązane do opracowania strategii redukcji odpadów bio­degradowalnych przeznaczonych do składowania rok 1995 100% ilość bazowa rok 2010 75% ilości bazowej rok 2013 50% ilości bazowej rok 2020 35% ilości bazowej od 2013 roku zakaz deponowania odpadów o wartości energetycznej powyżej 6 MJ//kg OBECNIE W POLSCE PRZECIĘTNA WARTOŚC POWYŻEJ 7 MJ/kg

4 Czy wiesz? Półtorej tony odpadów komunalnych zawiera energię porównywalną z energią jednej tony węgla brunatnego. Dwie osoby wyrzucają każdego roku na śmietnik w postaci odpadów energię, która pozwoliłaby wyprodukować ciepłą wodę użytkową zużywaną rocznie przez jedną osobę. Odpady komunalne produkowane przez 100 000 osób każdego roku wyłączają trwale z produkcji rolnej jeden hektar, który musi zostać przeznaczony na wysypisko CZY STAĆ NAS NA TAKĄ ROZRZUTNOŚĆ?

5 Postępowanie z odpadami komunalnymi w Europie – 2005 (Źr ó dło: Eurostat) Jak problem rozwiązały państwa bardziej rozwinięte technologicznie?

6 PIROLIZA

7 Jest to proces rozkładu termicznego substancji bez kontaktu z tlenem i innymi czynnikami utleniającymi. W trakcie pirolizy bardziej złożone związki chemiczne wchodzące w skład pirolizowanej substancji ulegają rozkładowi do prostszych związków o mniejszej masie cząsteczkowej (zazwyczaj gazy) Co to jest PIROLIZA ?

8 Efekty procesu PIROLIZY Likwidacja dokuczliwych wysypisk Produkcja energii cieplnej Produkcja energii elektrycznej Nowe stanowiska pracy Dochód dla Gminy Produkcja tanich materiałów budowlanych

9 Przykładowy schemat instalacji

10 Organizacja produkcji - schemat

11 Zakład PIROLITYCZNEGO rozkładu odpadów komunalnych Minden - Niemcy

12 Zakład PIROLITYCZNEGO rozkładu odpadów komunalnych Forus - Norwegia

13 Zakład PIROLITYCZNEGO rozkładu odpadów komunalnych Sarpsborg - Norwegia

14 Zakład PIROLITYCZNEGO rozkładu odpadów komunalnych Hurum - Norwegia

15 PIROLIZA Wnętrze zakładu przypomina laboratorium

16 W promieniu 1,5 km od zakładu przetwarzającego odpady komunalne żyje 30% ludności Wiednia. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się szpital, domy akademickie.

17 Czy instalacje pirolityczne są uciążliwe dla otoczenia? Spaliny – instalacja MUSI spełniać normy unijne Normy te są 10 razy bardziej restrykcyjne niż normy dla kotłowni węglowej. · Zapach odpadów – powietrze do procesu utleniania pobierane jest z wnętrza silosów magazynowych. Powstające podciśnienie uniemożliwia wydostanie się zapachów na zewnątrz. Hałas – pracująca instalacje emituje hałas ok. 50 dB. Poziom hałasu porównywalny jest z głośno pracującą pralką.

18 PORÓWNANIE TECHNIK UTYLIZACJI SPALANIE VS PIROLIZA

19 REMONTY PIECA PirolizaSpalarnia BRAK BARDZO CZĘSTE

20 UZYKANIE NORM EMISJI GAZÓW PirolizaSpalarnia ŁATWE I TANIE TRUDNE I DROGIE

21 ZMNIEJSZENIE OBJĘTOŚCI OPADU BIOLOGICZNEGO (16 - 50 RAZY) REDUKCJA MASY ODPADU BIOLOGICZNEGO ( 20 – 100 RAZY) PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z DUŻĄ SPRAWNOŚCIĄ PRODUKCJA CIEPŁA W POSTACI PARY WODNEJ MOŻLIWEGO DO WYKORZYSTANIA PRZEZ PRZEMYSŁ INNOWACYJNOŚĆ PIROLIZY

22 POZOSTAŁOŚĆ PO PROCESIE PIROLIZY

23 Może być wykorzystana jako: Dodatek do dachówki Dodatek do krawężników Podsypka pod drogi i inne

24 NISKIE KOSZTY OPERACYJNE WYSOKA TRWAŁOŚĆ INSTALACJI KOMPAKTOWA BUDOWA SPEŁNIANIE WSZYSTKICH NORM UE ZNIKOMA UCIĄŻLIWOŚĆ DLA OSÓB MIESZKAJĄCYCH W OKOLICY INSTALACJI NOWOCZESNA, UNIKATOWA TECHNOLOGIA ZALETY PIROLIZY

25 ·Technologia nie podlega rygorom dotyczącym instalacji termicznej utylizacji odpadów, (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002r, zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2003r. Dziennik Ustaw Nr.1, poz. 2, 3.) Instalacja spełnia unijne normy w zakresie wpływu na środowisko zar ó wno w zakresie emisji jak i pozostałości mineralnej, która ma charakter neutralny (odpad nie niebezpieczny). Aktualny kod minerału poutylizacyjnego 19 01 18.

26 Instalacja może zastąpić ciepłownię lub elektrociepłownię zasilaną tradycyjnym paliwem Zakład generuje dodatkowy dochód za odbiór odpadów, oraz oszczędności wynikające z rezygnacji z zakupu tradycyjnego paliwa. Strefa ochronna instalacji technologicznej mieści się w obrysie hali. Technologia wykazuje przydatność przy utylizacji większości znanych odpadów podlegających procesom spalania

27 FINANSOWANIE BUDOWY INSTALACJI PIROLIZY

28 DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCY Z UNII EUROPEJSKIEJ WYNOSI: MAX. 85% POZOSTAŁA CZĘŚĆ TO JEST ŚRODKI WŁASNE POCHODZIĆ MOGĄ: 1. Kredyt komercyjny 2. Obligacje przychodowe

29 Co to są obligacje przychodowe? Obligacje przychodowe są to papiery dłużne emitowane przez spółkę, której właścicielem jest samorząd. Papiery te objęte przez bank lub przez podmioty wskazane przez bank są wykupywane z zysków generowanych przez dofinansowaną przez bank instalację. Obligacje przychodowe nie obciążają budżetu gminy (miasta).

30 Zagrożenia finansowe dla projektu Czy instalacja spełni wymagania technologiczne? Odp. Wykonawca podpisując umową na wykonanie inwestycji przekazuje do banku „Gwarancję dobrego wykonania” –dokument określający konsekwencje finansowe niedotrzymania deklarowanych warunków. Podpisanie tego dokumentu, oraz przekazanie określonych zabezpieczeń finansowych jest warunkiem podpisania umowy o wykonanie projektu.

31 Co się stanie jeśli instalacja nie osiągnie zakładanych efektów ekonomicznych odp. Koszty spłaty obciążają wyłącznie zyski uzyskane z działalności związanej z prowadzeniem instalacji. Nawet w przypadku, gdy dochód nie wystarcza na spłatę obligacji pozostały dochód generowany przez spółkę nie podlega żadnym restrykcjom bankowym.

32 Instalacja budowana w Polsce Południowo - wschodniej

33

34

35

36

37


Pobierz ppt "PROBLEM ODPADÓW WCIĄŻ JEST NIEROZWIĄZANY. ODPADY KOMUNALNE Szacuje się, że jeden mieszkaniec miasta wytwarza rocznie ok. 320 kg śmieci. Wśród odpadów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google