Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spółka prężnie działająca na rynku budownictwa infrastrukturalnego od ponad 20 lat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spółka prężnie działająca na rynku budownictwa infrastrukturalnego od ponad 20 lat."— Zapis prezentacji:

1 Spółka prężnie działająca na rynku budownictwa infrastrukturalnego od ponad 20 lat

2 C EL I TŁO PROJEKTU : Firma „ParkingPoznań” wygrała przetarg nieograniczony zorganizowany przez Urząd Miasta Poznania na budowę parkingu samochodowego w systemie projektuj i buduj. Lokalizacja parkingu została ustalona w dokumencie strategicznym – Polityka Transportowa Poznania (m.in. na podstawie badań ruchu, badań opinii społecznej oraz wielokryterialnej analizy porównawczej lokalizacji).

3 W AŻNE REZULTATY PROJEKTU ( EFEKTY ):  Funkcjonujący parking  Dodatni wynik finansowy zadania inwestycyjnego  Uzyskanie referencji za wykonane zadanie inwestycyjne  Poprawa infrastruktury parkingowej w dzielnicy Piątkowo  Zmniejszenie ruchu samochodowego w kierunku centrum

4 W YMAGANE ZASOBY :  Budżet: 25 milionów  Zespół: projektowy, wykonawczy, zamówień zewnętrznych  Infrastruktura: park maszyn, siedziba, biuro budowy, węzeł betoniarski  Infrastruktura informatyczna: oprogramowanie projektowe, kosztorysowe, oprogramowanie biurowe, system zarządzania projektem  Materiały: kruszywa, beton, stal, elementy wykończeniowe  Personel: brygady wykonawcze – 40 robotników, kierownik budowy, bhp, technolog, laboratorium, nadzór inwestorski, osoba ds. umów i kontraktacji  Dostawcy: personel sprzątający, catering, kruszywo, stal, fabryka okien i drzwi, hurtownie materiałów budowlanych

5 Z AKRES PROJEKTU ( TEŻ OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ):  Wykonanie Dokumentacji Projektowej (DP),  Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (PB),  Budowa obiektu,  Uzyskanie ostatecznej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Ograniczenia i wyłączenia:  Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zostanie przekazane przez Inwestora w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy  Ograniczenia architektoniczne, konstrukcyjne oraz wynikające z istniejącej infrastruktury technicznej

6 Główne produkty projektu:  Koncepcja Projektowa,  Projekt Budowlany,  Prawomocne pozwolenie na budowę,  Projekt wykonawczy,  Roboty budowlane przygotowawcze,  Kondygnacja 0,  Kondygnacja 1,  Kondygnacja 2,  Roboty budowlane wykończeniowe,  Pozwolenie na użytkowanie. Ograniczenia projektu:  budżet PLN (zgodnie z ceną ofertową),  termin do (zgodnie z SIWZ),  roboty wykończeniowe – konieczne zatrudnienie podwykonawcy,  przepisy i rozporządzenia,

7 OTOCZENIE BIZNESOWE

8 S CHEMAT ORGANIZACYJNY SPÓŁKI :

9 H ARMONOGRAM : NrTytułodpowiedzialnośćdata 1Zatwierdzenie Koncepcji ProgramowejGrzegorz Łukaszczuk Zatwierdzenie Projektu BudowlanegoGrzegorz Łukaszczuk Wystąpienie o pozwolenie na budowęGrzegorz Łukaszczuk Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowęGrzegorz Łukaszczuk Zatwierdzenie Projektu WykonawczegoGrzegorz Łukaszczuk Wykonanie ogrodzeniaMaciej Pawłasek Przygotowanie zaplecza socjalnegoMaciej Pawłasek Wykonanie wykopówMaciej Pawłasek Wykonanie fundamentówMaciej Pawłasek Wykonanie płyty stropu 0Maciej Pawłasek Wykonanie płyty stropu 1Maciej Pawłasek Wykonanie instalacji wewnętrznychMaciej Pawłasek Wykonanie posadzekMaciej Pawłasek Wykonanie tynkówMaciej Pawłasek Montaż stolarki i bram wjazdowychMaciej Pawłasek Wykonanie malowania i oznakowaniaMaciej Pawłasek Odbiór nadzoru budowlanegoTomasz Idkowiak Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanieTomasz Idkowiak Odbiór inwestorskiTomasz Idkowiak

10 H ARMONOGRAM G ANTTA

11 I DENTYFIKACJA RYZYK ORAZ WSKAZANIE RYZYK O NAJWYŻSZYM PRIORYTECIE

12 D ZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE DLA RYZYK O NAJWYŻSZY PRIORYTECIE  NIEPRZEWIDZIANE KOLIZJE NA ETAPIE BUDOWY  BŁĘDY W WYKONASTWIE  ALKOHOL NA BUDOWIE  PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  NIETERMINOWA PRACA PODWYKONAWCÓW  OPÓŹNIENIE PRAC PROJEKTOWYCH (W STOSUNKU DO HARMONOGRAMU)

13 FINANSE

14 P RZYKŁADOWA LISTA KONTROLNA DOT. ETAPU BUDOWY  Czy opracowano dokładnie plan BIOZ?  Czy etapy wykonania inwestycji w projekcie budowlanym i wykonawczym odpowiadają zatwierdzonemu harmonogramowi?  Czy materiały zamawiane na budowę zostały sprawdzone pod względem ceny i jakości?  Czy sprzęt budowlany, będący na budowie, przeszedł szczegółową kontrole?  Czy na budowie/biurze budowy został zainstalowany alkomat?  Czy zaplecze budowlane jest wykonanie zgodnie z prawem budowlanym ?  Czy jesteśmy przygotowani na ewentualne zmiany pogody?  Czy spełniamy wszystkie warunki bezpieczeństwa, np. przeciwpożarowe?  Czy posiadamy na budowie agregat prądotwórczy?  Czy dojazdy na budowę są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone?  Czy każdy z kadry zarządzającej jest oddelegowany do swojego zakresu działania?  Czy są wszystkie pozwolenia na budowę/uzgodnienia.  Czy operatorzy są wykwalifikowani i posiadają stosowne uprawnienia?

15 T AK BYŁO...

16 T AK JEST


Pobierz ppt "Spółka prężnie działająca na rynku budownictwa infrastrukturalnego od ponad 20 lat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google