Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spółka prężnie działająca na rynku budownictwa infrastrukturalnego od ponad 20 lat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spółka prężnie działająca na rynku budownictwa infrastrukturalnego od ponad 20 lat."— Zapis prezentacji:

1 Spółka prężnie działająca na rynku budownictwa infrastrukturalnego od ponad 20 lat

2 C EL I TŁO PROJEKTU : Firma „ParkingPoznań” wygrała przetarg nieograniczony zorganizowany przez Urząd Miasta Poznania na budowę parkingu samochodowego w systemie projektuj i buduj. Lokalizacja parkingu została ustalona w dokumencie strategicznym – Polityka Transportowa Poznania (m.in. na podstawie badań ruchu, badań opinii społecznej oraz wielokryterialnej analizy porównawczej lokalizacji).

3 W AŻNE REZULTATY PROJEKTU ( EFEKTY ):  Funkcjonujący parking  Dodatni wynik finansowy zadania inwestycyjnego  Uzyskanie referencji za wykonane zadanie inwestycyjne  Poprawa infrastruktury parkingowej w dzielnicy Piątkowo  Zmniejszenie ruchu samochodowego w kierunku centrum

4 W YMAGANE ZASOBY :  Budżet: 25 milionów  Zespół: projektowy, wykonawczy, zamówień zewnętrznych  Infrastruktura: park maszyn, siedziba, biuro budowy, węzeł betoniarski  Infrastruktura informatyczna: oprogramowanie projektowe, kosztorysowe, oprogramowanie biurowe, system zarządzania projektem  Materiały: kruszywa, beton, stal, elementy wykończeniowe  Personel: brygady wykonawcze – 40 robotników, kierownik budowy, bhp, technolog, laboratorium, nadzór inwestorski, osoba ds. umów i kontraktacji  Dostawcy: personel sprzątający, catering, kruszywo, stal, fabryka okien i drzwi, hurtownie materiałów budowlanych

5 Z AKRES PROJEKTU ( TEŻ OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ):  Wykonanie Dokumentacji Projektowej (DP),  Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (PB),  Budowa obiektu,  Uzyskanie ostatecznej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Ograniczenia i wyłączenia:  Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zostanie przekazane przez Inwestora w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy  Ograniczenia architektoniczne, konstrukcyjne oraz wynikające z istniejącej infrastruktury technicznej

6 Główne produkty projektu:  Koncepcja Projektowa,  Projekt Budowlany,  Prawomocne pozwolenie na budowę,  Projekt wykonawczy,  Roboty budowlane przygotowawcze,  Kondygnacja 0,  Kondygnacja 1,  Kondygnacja 2,  Roboty budowlane wykończeniowe,  Pozwolenie na użytkowanie. Ograniczenia projektu:  budżet 25 000 000 PLN (zgodnie z ceną ofertową),  termin do 06.2013 (zgodnie z SIWZ),  roboty wykończeniowe – konieczne zatrudnienie podwykonawcy,  przepisy i rozporządzenia,

7 OTOCZENIE BIZNESOWE

8 S CHEMAT ORGANIZACYJNY SPÓŁKI :

9 H ARMONOGRAM : NrTytułodpowiedzialnośćdata 1Zatwierdzenie Koncepcji ProgramowejGrzegorz Łukaszczuk2011-03-30 2Zatwierdzenie Projektu BudowlanegoGrzegorz Łukaszczuk2011-10-12 3Wystąpienie o pozwolenie na budowęGrzegorz Łukaszczuk2011-10-19 4Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowęGrzegorz Łukaszczuk2011-12-28 5Zatwierdzenie Projektu WykonawczegoGrzegorz Łukaszczuk2012-01-18 6Wykonanie ogrodzeniaMaciej Pawłasek2012-02-01 7Przygotowanie zaplecza socjalnegoMaciej Pawłasek2012-01-15 8Wykonanie wykopówMaciej Pawłasek2012-03-07 9Wykonanie fundamentówMaciej Pawłasek2012-05-30 10Wykonanie płyty stropu 0Maciej Pawłasek2012-08-22 11Wykonanie płyty stropu 1Maciej Pawłasek2012-10-17 12Wykonanie instalacji wewnętrznychMaciej Pawłasek2012-12-12 13Wykonanie posadzekMaciej Pawłasek2013-01-23 14Wykonanie tynkówMaciej Pawłasek2013-02-20 15Montaż stolarki i bram wjazdowychMaciej Pawłasek2013-03-13 16Wykonanie malowania i oznakowaniaMaciej Pawłasek2013-03-27 17Odbiór nadzoru budowlanegoTomasz Idkowiak2013-04-10 18Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanieTomasz Idkowiak2013-05-01 19Odbiór inwestorskiTomasz Idkowiak2013-05-15

10 H ARMONOGRAM G ANTTA

11 I DENTYFIKACJA RYZYK ORAZ WSKAZANIE RYZYK O NAJWYŻSZYM PRIORYTECIE

12 D ZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE DLA RYZYK O NAJWYŻSZY PRIORYTECIE  NIEPRZEWIDZIANE KOLIZJE NA ETAPIE BUDOWY  BŁĘDY W WYKONASTWIE  ALKOHOL NA BUDOWIE  PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  NIETERMINOWA PRACA PODWYKONAWCÓW  OPÓŹNIENIE PRAC PROJEKTOWYCH (W STOSUNKU DO HARMONOGRAMU)

13 FINANSE

14 P RZYKŁADOWA LISTA KONTROLNA DOT. ETAPU BUDOWY  Czy opracowano dokładnie plan BIOZ?  Czy etapy wykonania inwestycji w projekcie budowlanym i wykonawczym odpowiadają zatwierdzonemu harmonogramowi?  Czy materiały zamawiane na budowę zostały sprawdzone pod względem ceny i jakości?  Czy sprzęt budowlany, będący na budowie, przeszedł szczegółową kontrole?  Czy na budowie/biurze budowy został zainstalowany alkomat?  Czy zaplecze budowlane jest wykonanie zgodnie z prawem budowlanym ?  Czy jesteśmy przygotowani na ewentualne zmiany pogody?  Czy spełniamy wszystkie warunki bezpieczeństwa, np. przeciwpożarowe?  Czy posiadamy na budowie agregat prądotwórczy?  Czy dojazdy na budowę są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone?  Czy każdy z kadry zarządzającej jest oddelegowany do swojego zakresu działania?  Czy są wszystkie pozwolenia na budowę/uzgodnienia.  Czy operatorzy są wykwalifikowani i posiadają stosowne uprawnienia?

15 T AK BYŁO...

16 T AK JEST


Pobierz ppt "Spółka prężnie działająca na rynku budownictwa infrastrukturalnego od ponad 20 lat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google