Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cel i tło projektu: Firma „ParkingPoznań” wygrała przetarg nieograniczony zorganizowany przez Urząd Miasta Poznania na budowę parkingu samochodowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cel i tło projektu: Firma „ParkingPoznań” wygrała przetarg nieograniczony zorganizowany przez Urząd Miasta Poznania na budowę parkingu samochodowego."— Zapis prezentacji:

1 Spółka prężnie działająca na rynku budownictwa infrastrukturalnego od ponad 20 lat

2 Cel i tło projektu: Firma „ParkingPoznań” wygrała przetarg nieograniczony zorganizowany przez Urząd Miasta Poznania na budowę parkingu samochodowego w systemie projektuj i buduj. Lokalizacja parkingu została ustalona w dokumencie strategicznym – Polityka Transportowa Poznania (m.in. na podstawie badań ruchu, badań opinii społecznej oraz wielokryterialnej analizy porównawczej lokalizacji).

3 Ważne rezultaty projektu (efekty):
Funkcjonujący parking Dodatni wynik finansowy zadania inwestycyjnego Uzyskanie referencji za wykonane zadanie inwestycyjne Poprawa infrastruktury parkingowej w dzielnicy Piątkowo Zmniejszenie ruchu samochodowego w kierunku centrum

4 Wymagane zasoby: Budżet: 25 milionów
Zespół: projektowy, wykonawczy, zamówień zewnętrznych Infrastruktura: park maszyn, siedziba, biuro budowy, węzeł betoniarski Infrastruktura informatyczna: oprogramowanie projektowe, kosztorysowe, oprogramowanie biurowe, system zarządzania projektem Materiały: kruszywa, beton, stal, elementy wykończeniowe Personel: brygady wykonawcze – 40 robotników, kierownik budowy, bhp, technolog, laboratorium, nadzór inwestorski, osoba ds. umów i kontraktacji Dostawcy: personel sprzątający, catering, kruszywo, stal, fabryka okien i drzwi, hurtownie materiałów budowlanych

5 Zakres projektu (też ograniczenia i wyłączenia):
Wykonanie Dokumentacji Projektowej (DP), Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (PB), Budowa obiektu, Uzyskanie ostatecznej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie  Ograniczenia i wyłączenia: Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zostanie przekazane przez Inwestora w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy Ograniczenia architektoniczne, konstrukcyjne oraz wynikające z istniejącej infrastruktury technicznej

6 Główne produkty projektu: 
Koncepcja Projektowa, Projekt Budowlany, Prawomocne pozwolenie na budowę, Projekt wykonawczy, Roboty budowlane przygotowawcze, Kondygnacja 0, Kondygnacja 1, Kondygnacja 2, Roboty budowlane wykończeniowe, Pozwolenie na użytkowanie.  Ograniczenia projektu:   budżet 25 000 000 PLN (zgodnie z ceną ofertową), termin do (zgodnie z SIWZ), roboty wykończeniowe – konieczne zatrudnienie podwykonawcy, przepisy i rozporządzenia,

7 OTOCZENIE BIZNESOWE

8 Schemat organizacyjny spółki:

9 Harmonogram: Nr Tytuł odpowiedzialność data 1
Zatwierdzenie Koncepcji Programowej Grzegorz Łukaszczuk 2 Zatwierdzenie Projektu Budowlanego 3 Wystąpienie o pozwolenie na budowę 4 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 5 Zatwierdzenie Projektu Wykonawczego 6 Wykonanie ogrodzenia Maciej Pawłasek 7 Przygotowanie zaplecza socjalnego 8 Wykonanie wykopów 9 Wykonanie fundamentów 10 Wykonanie płyty stropu 0 11 Wykonanie płyty stropu 1 12 Wykonanie instalacji wewnętrznych 13 Wykonanie posadzek 14 Wykonanie tynków 15 Montaż stolarki i bram wjazdowych 16 Wykonanie malowania i oznakowania 17 Odbiór nadzoru budowlanego Tomasz Idkowiak 18 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 19 Odbiór inwestorski

10 Harmonogram Gantta

11 Identyfikacja ryzyk oraz wskazanie ryzyk o najwyższym priorytecie

12 Działania zapobiegawcze dla ryzyk o najwyższy priorytecie
NIEPRZEWIDZIANE KOLIZJE NA ETAPIE BUDOWY BŁĘDY W WYKONASTWIE ALKOHOL NA BUDOWIE PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NIETERMINOWA PRACA PODWYKONAWCÓW OPÓŹNIENIE PRAC PROJEKTOWYCH (W STOSUNKU DO HARMONOGRAMU)

13 FINANSE

14 Przykładowa lista kontrolna dot. etapu budowy
Czy opracowano dokładnie plan BIOZ? Czy etapy wykonania inwestycji w projekcie budowlanym i wykonawczym odpowiadają zatwierdzonemu harmonogramowi? Czy materiały zamawiane na budowę zostały sprawdzone pod względem ceny i jakości? Czy sprzęt budowlany, będący na budowie, przeszedł szczegółową kontrole? Czy na budowie/biurze budowy został zainstalowany alkomat? Czy zaplecze budowlane jest wykonanie zgodnie z prawem budowlanym ? Czy jesteśmy przygotowani na ewentualne zmiany pogody? Czy spełniamy wszystkie warunki bezpieczeństwa, np. przeciwpożarowe? Czy posiadamy na budowie agregat prądotwórczy? Czy dojazdy na budowę są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone? Czy każdy z kadry zarządzającej jest oddelegowany do swojego zakresu działania? Czy są wszystkie pozwolenia na budowę/uzgodnienia. Czy operatorzy są wykwalifikowani i posiadają stosowne uprawnienia?

15 Tak było...

16 Tak jest


Pobierz ppt "Cel i tło projektu: Firma „ParkingPoznań” wygrała przetarg nieograniczony zorganizowany przez Urząd Miasta Poznania na budowę parkingu samochodowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google