Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stypendia na wyjazdy poza Europę Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel. 8279745, Fax 8279741

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stypendia na wyjazdy poza Europę Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel. 8279745, Fax 8279741"— Zapis prezentacji:

1 Stypendia na wyjazdy poza Europę Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel. 8279745, Fax 8279741 e-mail: jk@ppnt.poznan.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

2 Cel akcji Pozwala doświadczonym naukowcom z krajów członkowskich lub stowarzyszonych podjąć prace badawcze w instytucjach w tzw. krajach trzecich: wzmocnienie międzynarodowego wymiaru kariery europejskiego naukowca możliwość przeniesienia pozyskanej wiedzy na grunt europejski tworzenie powiązań pomiędzy naukowcami europejskimi i uczonymi z krajów pozaeuropejskich

3 Kraje stypendium Wszystkie kraje trzecie, czyli NIE: Kraje członkowskie UE Kraje kandydujące Kraje stowarzyszone: Islandia, Izrael, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria Afganistan, Iran, Irak, Libia, Myanmar, Północna Korea, Zachodnia Sachara

4 Profil badacza tylko naukowcy pochodzących z krajów członkowskich lub stowarzyszonych, i którzy w ciągu 3 lat bezpośrednio poprzedzających termin składania wniosków nie rezydowali ani nie pracowali w kraju, w którym mieści się instytucja goszcząca dłużej iż 12 miesięcy naukowcy z co najmniej 4-letnim stażem pracy badawczej lub posiadający stopień doktora

5 Zasady stypendium Faza pierwsza Badania wstępne prowadzone są w instytucji kraju trzeciego - 1 rok do 2 lat Faza druga - reintegracyjna Obowiązkowa, następuje bezpośrednio po fazie pierwszej i trwa połowę czasu tej fazy, w instytucji zakontraktowanej przez Komisję

6 Zasady stypendium II Projekt musi zawierać spójny program szkoleniowy w trakcie trwania całego stypendium temat pracy dowolny, wybierany przez przyszłego stypendystę w porozumieniu z instytucją, na rzecz której będzie pracował po powrocie do Europy po zaakceptowaniu przez KE projektu stypendysta, w porozumieniu z promotorem (personal supervisor) instytucji zakontraktowanej, ustala Personal Career Development Plan zawierający opis potrzeb szkoleniowych i cele naukowe; obowiązkowy raport będzie obrazował stopień realizacji tych założeń (ma to na celu zachęcenie stypendysty do aktywnego wkładu w opracowanie swojej ścieżki szkoleniowej i zawodowego rozwoju)

7 Zasady finansowe Faza pierwsza 1.Roczne wynagrodzenie – „correction coefficients” 2.Zwrot kosztów podróży – raz na 12 miesięcy 3.Miesięczny dodatek relokacyjny -800 euro – z rodziną -500 euro – bez rodziny 1.Miesięczny dodatek badawczy – max 750 euro

8 Zasady finansowe II Faza druga 1.Roczne wynagrodzenie – „correction coefficients” 2.Zwrot kosztów podróży 3.Miesięczny dodatek relokacyjny (nie dotyczy – w przyp. kraju pochodzenia) 4.Miesięczny dodatek badawczy (inst.) -500 € - badania nielaboratoryjne -750 € - badania laboratoryjne

9 Zasady finansowe III Dodatkowo dla instytucji: Koszty zarządzania -max. 3% całkowitego dofinansowania Koszty ogólne -10% kosztów bezpośrednich (bez podwykonawców)

10 Wynagrodzenie KategorieUmowa o pracę (euro/rok) Stypendium (euro/rok) Early stage researchers 30 55015 275 Experienced researchers (4-10 years experience) 47 00023 500 Experienced researchers (>10 years experience) 70 50035 250

11 Procedura składania i oceny wniosku Innowacyjny pomysł na badania o wymiarze europejskim Odwiedzenie strony KE – www.cordis.lu Wybór odpowiednich dokumentów do odpowiedniego konkursu – OIF !!! Wypełnienie formularzy A i B wniosku

12 Cały wniosek składamy TYLKO drogą elektroniczną; Otrzymujemy potwierdzenie o złożeniu wniosku; Cierpliwie czekamy na wyniki I fazy oceny.

13 I faza oceny – oceniane są tylko wskazane punkty wniosku Wnioskodawca otrzymuje list informujący o wyniku ewaluacji II faza oceny – oceniany jest cały wniosek KE sporządza listę rankingową projektów Najwyżej ocenione wnioski zostaną dofinansowane

14 Badacz/Instytucja zapraszani są do negocjacji..... Kontrakt z KE podpisuje Instytucja do której naukowiec powraca Instytucja podpisuje umowę z naukowcem Instytucja do której badacz wyjeżdża przystępuje do umowy Wyjazd....

15 nic za darmo....... Raporty ! Ostatnia rata stypendium wypłacana jest po złożeniu prawidłowego i zaakceptowanego przez KE – raportu końcowego !

16 Kryteria oceny wniosku I faza oceny -Part A, Part B1, referencje -Skala oceny od 0 do 5 punktów -Kryteria oceny –naukowa jakość projektu (30%) – min. 3 pkt. –jakość naukowca (70%) – min. 4 pkt. –całkowita ocena – min. 70% maksymalnej –kryterium budżetowe – 250 %

17 Kryteria oceny wniosku (II faza) 1. SCIENTIFIC QUALITY OF THE PROJECT - 3 pkt., I faza – 30%, II faza – 15% - Scientific/Technological quality – multi- and interdisciplinary aspects - Research Methodology - Originality and innovative nature of the project; relationship to the state of the art - Timeliness an relevance of the project

18 2. QUALITY OF THE RESEARCHER - 4 pkt., I faza – 70%, II faza – 15% - Research experience -Research results: patents, publications etc. -Leadership qualities – independent thinking -Match between fellow’s profile and project -Potential for reaching a position of professional maturity and to acquire new knowledge + ewentualnie opinia o stypendyście

19 3. QUALITY OF THE RESEARCH TRAINING - 3 pkt., II faza – 15% - Clarity of the training objectives - Relevance of the additional training 4. QUALITY OF THE HOST - II faza – 15% -Scientific expertise of the host -Quality of the group/supervisors -Expertise in training researchers -Quality of infrastructure and international collaborations

20 5. MANAGEMENT AND FEASIBILITY - II faza -5% - practical arrangements, work plan 6. RELEVANCE TO THE OBJECTIVES OF THE ACTIVITY AND ADDED VALUE TO THE COMMUNITY – II faza – 35% !!! - Marie Curie action, European Research Area etc. 7. PREVIOUS PROPOSALS AND CONTRACT 8. OTHER ISSUES

21 Dokumenty http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=Us erSite.FP6DetailsCallPage&call_id=228 Guide for proposers !!! Handbook Work Programme FP6 in Brief Guidance Notes for Evaluators

22 Ważniejsze linki: 1. Dokumentacja konkursowa: http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6Detail sCallPage&call_id=228 2. Strona serwisu Komisji Europejskiej: http://fp6.cordis.lu/ 3. Strona Krajowego Punktu Kontaktowego: http://www.6pr.pl/ 4. Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/

23 Podsumowując... Nie mamy nic do stracenia ! Pisać, pisać, pisać... i składać wnioski do Komisji Europejskiej

24 Dziękuję za uwagę !!! Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel. 8279745, Fax 8279741 e-mail: jk@ppnt.poznan.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


Pobierz ppt "Stypendia na wyjazdy poza Europę Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel. 8279745, Fax 8279741"

Podobne prezentacje


Reklamy Google