Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich. 2 Sielski obrazek – krowy na pastwisku. Ale praca ze zwierzętami może być zagrożeniem zdrowia, a nawet życia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich. 2 Sielski obrazek – krowy na pastwisku. Ale praca ze zwierzętami może być zagrożeniem zdrowia, a nawet życia."— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich

2 2 Sielski obrazek – krowy na pastwisku. Ale praca ze zwierzętami może być zagrożeniem zdrowia, a nawet życia. Wprowadzenie

3 3 Obsługa zwierząt w wielu gospodarstwach zajmuje większość czasu pracy rolnika. Jest prowadzona każdego dnia, często o różnych porach. Zwierzęta trzeba obsłużyć codziennie bez względu na święta, stan zdrowia czy niesprzyjające warunki np.: pogodowe. Dlatego, przy ich obsłudze dochodzi do wielu wypadków, z udziałem rolników, jak i członków ich rodzin. Wprowadzenie

4 4 Według statystyk, prowadzonych przez KRUS, średnio każdego roku, około 12% wszystkich wypadków, za które wypłacono odszkodowania wiąże się z obsługą zwierząt gospodarskich ! Każdego roku przy obsłudze zwierząt giną co najmniej 3 osoby ! Wypadki z udziałem zwierząt

5 5 Udział dzieci poniżej 16 roku życia przy pracach związanych z obsługą zwierząt nie jest bezpieczny. Szczególne zagrożenie stanowi pomoc przy obsłudze dużych zwierząt gospodarskich oraz zwierząt uznawanych za niebezpieczne np. samców rozpłodowych - buhajów, knurów czy ogierów. Dzieci w gospodarstwie

6 6 Podstawą bezpiecznej pracy ze zwierzętami, jest stworzenie im odpowiednich warunków bytowych i umożliwienie wykazywania naturalnych zachowań behawioralnych, czyli zapewnienie dobrostanu. Zasady bezpiecznej pracy

7 7 Przy zapewnieniu dobrych warunków zoohigienicznych, zwierzęta czują się dobrze, są spokojniejsze, dzięki temu również ich obsługa jest bezpieczniejsza Złe warunki utrzymania powodują, że zwierzęta są pobudzone, niespokojne, mogą nawet prowadzić do agresywnych zachowań zwierząt, co z kolei stwarza zagrożenie dla obsługi. Zasady bezpiecznej pracy

8 8 Osoby obsługujące zwierzęta powinny szczególnie dbać o higienę osobistą – myć ręce po każdym kontakcie ze zwierzętami oraz często zmieniać i prać ubranie robocze – uchroni to przed zarażeniem zoonozami. Zasady bezpiecznej pracy

9 9 Przed przystąpieniem do pracy ze zwierzętami należy zaopatrzyć się w odpowiednią odzież roboczą oraz niezbędne środki ochrony indywidualnej. Ubranie do pracy powinno być: - przylegające do ciała, - pozapinane, - bez luźnych elementów, - buty powinny mieć podeszwę antypoślizgową. Ubranie, obuwie robocze i ochrony osobiste

10 10 Zalecane jest stosowanie obuwia roboczego dostosowanego do warunków pogodowych np.: podczas pracy w wilgotnym środowisku lub podczas opadów deszczu najlepiej sprawdzają się gumowce. Podeszwa buta powinna mieć głęboki protektor zapobiegający poślizgowi. Ubranie, obuwie robocze i ochrony osobiste

11 11 Zakładanie do pracy klapków lub innego obuwia nie spełniającego zaleceń bhp, stwarza zagrożenie potknięcia, poślizgnięcia lub urazu wskutek upadku przedmiotu na stopę Ubranie, obuwie robocze i ochrony osobiste

12 12 Przy pracy ze zwierzętami należy stosować zalecane środki ochrony osobistej tj. fartuchy wodoodporne, okulary czy ochrony dróg oddechowych. Ubranie, obuwie robocze i ochrony osobiste

13 13 Część przydomowa gospodarstwa powinna być oddzielona od części produkcyjnej i utwardzona. W sezonie zimowym ciągi komunikacyjne należy posypywać piaskiem lub żwirem, by uniknąć poślizgnięć. Bezpieczne podwórze

14 14 Błoto, kałuże i nierówności często są przyczyną upadków w drodze do budynków inwentarskich. Bezpieczne podwórze

15 15 Utrzymywanie ładu i porządku w obejściu sprzyja bezpiecznemu przemieszczaniu się pomiędzy budynkami inwentarskimi, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy wcześnie robi się ciemno. Bezpieczne podwórze

16 16 Na takim podwórzu łatwo o potknięcie i upadek! Bezpieczne podwórze

17 17 Nawet w małym gospodarstwie można wyznaczyć bezpieczne miejsce do składowania maszyn i narzędzi. Bezpieczne podwórze

18 18 Kable,przedłużacze i przewody elektryczne luźno leżące na ziemi mogą stać się przyczyną potknięć, a nawet porażeń prądem elektrycznym. Bezpieczne podwórze

19 19 Podwórze powinno być dobrze oświetlone. Bezpieczne podwórze

20 20 W przypadku prowadzenia pasieki, należy odgrodzić miejsca hodowli od domów i miejsc uczęszczanych przez ludzi, aby ograniczyć kontakt z owadami. Bezpieczne podwórze

21 21 Otwarte zbiorniki na gnojowicę powinny być ogrodzone płotem o wysokości 200 cm. Brak ogrodzenia lub zbyt niskie ogrodzenie stwarza ryzyko wpadnięcia do zbiornika i groźnej dla życia „kąpieli”.

22 22 Brak pokryw zagłębień w ziemi (na szamba, czy studzienki) lub ich zły stan techniczny może skończyć się wpadnięciem do zbiornika. Bezpieczne podwórze

23 23 Klapy zabezpieczające powinny być metalowe lub betonowe. Powinny też być ułożone równo z poziomem podłoża, by nie tworzyły występów i nierówności w nawierzchni podwórza. Bezpieczne podwórze

24 24 W zbiornikach na gnojowicę, gnojówkę, szambach itp. zbierają się trujące gazy, z których najniebezpieczniejszy dla życia jest siarkowodór. Jest to gaz silnie trujący !!! Zasady bezpiecznej pracy

25 25 Psy stróżujące powinny być utrzymywane w sposób niezagrażający osobom postronnym, najlepiej w kojcach. Psy w gospodarstwie

26 26 Budynki w gospodarstwie powinny być wyposażone w instalację odgromową – tzw. piorunochrony. Budynki inwentarskie

27 27 Szerokie, rozsuwane wrota i brak progów - takie wejścia są bezpieczniejsze i ułatwiają pracę. Budynki inwentarskie

28 28 Zabezpieczenie drzwi i wrót przed zamknięciem zapobiega ich przypadkowemu uderzeniu w człowieka, np. przy silnym wietrze. Budynki inwentarskie

29 29 Jeżeli w wejściach są progi, należy oznaczyć je w widoczny sposób, np. poprzez namalowanie na nich żółto-czarnych pasów lub oklejenie taśmą ostrzegawczą. Budynki inwentarskie

30 30 W gospodarstwie powinno być wydzielone pomieszczenie socjalne, w którym można przebrać się w odzież i obuwie robocze oraz odpocząć podczas przerw w pracy. Pomieszczenia socjalne

31 31 W budynkach inwentarskich powinna znajdować się pomieszczenie higieniczno- sanitarne, a w nim: toaleta, umywalka i prysznic (z doprowadzoną ciepłą wodą). Dotyczy to zwłaszcza dużych obiektów zbudowanych w ostatnich latach. Odpowiednia dbałość o higienę zapobiega przenoszeniu się chorób odzwierzęcych. Budynki inwentarskie

32 32 Przy dużych stadach zwierząt wskazana jest mechanizacja żywienia. Bezpieczne rozwiązania

33 33 Korytarze w oborach powinny być na tyle szerokie, aby umożliwiały swobodne ręczne lub mechaniczne zadawanie paszy. Bezpieczne rozwiązania

34 Korytarze w oborach wolnostanowiskowych powinny być na tyle szerokie, żeby można było zadawać paszę za pomocą paszowozów, o pojemności dostosowanej do wielkości stada. 34 Bezpieczne rozwiązania

35 35 Wąskie, pozastawiane przejścia stanowią utrudnienie i zagrożenie dla obsługi. Bezpieczne rozwiązania

36 36 Haki, bolce i inne wystające ze ścian elementy do wysokości 2,5 metra, często są przyczyną urazów ramion i głowy. Bezpieczne rozwiązania

37 37 Progi, stopnie i nierówności w budynkach mogą być przyczyną potknięć, a dodatkowo utrudniają korzystanie z wózków. Przykład prostego rozwiązania problemu różnicy poziomów w wejściu – betonowa rampa. Bezpieczne rozwiązania

38 38 Kanały gnojowe powinny być zabezpieczone pomostami, umożliwiającymi bezpieczne przejście. Pomosty powinny być zrównane z podłogą. Bezpieczne rozwiązania

39 39 Schody należy zabezpieczyć barierkami o wysokości 110 cm. Barierki i poręcze niwelują ryzyko upadku z wysokości. Bezpieczne rozwiązania

40 Instalacja elektryczna w budynkach inwentarskich powinna być w pełni sprawna i dostosowana do warunków pracy (przewody izolowane). 40 Amatorskie przeróbki i prowizorycznie podłączone instalacji elektrycznej, stanowią śmiertelne zagrożenie! Bezpieczne rozwiązania

41 41 Lampy bez kloszy często są przyczyną pożarów. Lampy oświetleniowe powinny być hermetyczne i co jakiś czas czyszczone. Bezpieczne rozwiązania

42 42 Pomieszczenie z zbiornikiem na mleko, to nie magazyn środków chemicznych! Można w nim trzymać wyłącznie środki używane na bieżąco. Bezpieczna obsługa zwierząt

43 43 Drabiny, po których wchodzi się na poddasze muszą być solidnie wykonane i zabezpieczone przed przesuwaniem się po podłodze. U góry powinny być przymocowane hakami do stropu. Bezpieczne drabiny

44 44 Zastosowanie wieszaków na narzędzia pozwoli utrzymać ład i porządek. Dobre praktyki

45 45 W wielu gospodarstwach w dalszym ciągu używa się parników elektrycznych. Choć to niezbyt skomplikowane urządzenia, ich obsługa wymaga wiedzy i zachowania ostrożności. Dobre praktyki

46 46 Koryta, żłoby i poidła powinny być umieszczone od strony korytarza tak, aby osoby z obsługi nie musiały wchodzić do boksów dla zwierząt w celu zadania paszy. Bezurazowa obsługa

47 47 Promienniki podczerwieni muszą być podwieszone na łańcuchach i podłączone do uziemionych gniazd. Żarówka powinna być zabezpieczona oprawą. Dobre praktyki

48 48 Bramki i śluzy sortujące pozwalają wybrać ze stada konkretne zwierzę. Dobre praktyki

49 49 Do załadunku zwierząt najlepiej używać ramp, po których zwierzęta wejdą na środek transportu. Dobre praktyki

50 50 Taczki i wózki ograniczają ręczne noszenie ciężkich przedmiotów, dzięki czemu spada ryzyko wystąpienia dolegliwości mięśniowo-szkieletowych. Dobre praktyki

51 51 Poskrom powinien być na wyposażeniu każdego gospodarstwa zajmującego się hodowlą bydła i koni. Dobre praktyki

52 Poskramiacze są pomocne np. podczas zabiegów pielęgnacyjnych. 52 Dobre praktyki

53 53 W gospodarstwach, w których prowadzi się naturalne rozmnażanie zwierząt, należy wyznaczyć miejsca krycia samic. Dobre praktyki

54 54 Poruszając się pomiędzy zwierzętami należy sygnalizować im swoją obecność głosem lub poprzez dotyk, dzięki temu unikniemy przestraszenia zwierząt i ich niespodziewanej, często stwarzającej zagrożenie reakcji. Bezpieczna obsługa zwierząt

55 55 Podpinany pod pośladki stołek ułatwia dojenie i odciąża plecy i stawy kolanowe. W czasie udoju na stanowiskach wiele razy trzeba kucać, a często zostawać w przysiadzie. Taka pozycja obciąża kręgosłup i stawy kolanowe. Bezpieczna obsługa zwierząt

56 56 Udój w halach udojowych jest zdecydowanie bardziej ergonomiczny i wydajny w stosunku do doju ręcznego. Dój odbywa się w komfortowych warunkach nie tylko dla dojarza, ale również dla zwierząt. Bezpieczna obsługa zwierząt

57 57 Buhaje w wieku powyżej 12. miesiąca życia powinny być prowadzone z wykorzystaniem tyczki o długości co najmniej 140 cm, przymocowanej do pierścienia nosowego. Tyczka powinna być zapinana do pierścienia w czasie przebywania buhaja w boksie. Natomiast buhaje poniżej 12. miesiąca życia powinny być prowadzone na uwięzi, w obecności drugiej osoby. Bezpieczna obsługa zwierząt

58 58 Buhaje powyżej 12. miesiąca życia mogą być obsługiwane wyłącznie przez sprawnych fizycznie mężczyzn. Podczas obsługi buhajów dochodzi do większości śmiertelnych i ciężkich wypadków związanych z pracą przy zwierzętach. Bezpieczna obsługa zwierząt

59 59 Krowy utrzymywane w oborach wolnostanowiskowych powinny być pozbawione rogów. Zalecane jest to także w oborach uwięziowych. Bezpieczna obsługa zwierząt

60 60 Wszystkie matki bronią swoje potomstwo, dlatego przy ich obsłudze należy zachowywać szczególną ostrożność. Nierozważne postępowanie może doprowadzić do ataku samicy, w obronie młodych. Bezpieczna obsługa zwierząt

61 61 Konie gryzące lub kopiące, powinny mieć wplecione w grzywę i ogon czerwone wstążki, stanowiące ostrzeżenie dla osób postronnych. Bezpieczna obsługa zwierząt

62 62 Konie lubią ruch. Dlatego powinny kilka godzin dziennie spędzać na wybiegu, przy pracy lub pod siodłem. Bezpieczna obsługa zwierząt

63 63 Bezpieczna obsługa zwierząt Przepędzanie zwierząt powinno odbywać się wzdłuż szlaków wyznaczonych przy użyciu np. przenośnych przegród.

64 64 Przy obsłudze drobiu należy zachowywać się spokojnie i w miarę cicho, dzięki czemu zwierzęta się nie spłoszą. Bezpieczna obsługa zwierząt

65 65 Koguty, indory czy gąsiory mogą zaatakować człowieka. Bezpieczna obsługa zwierząt

66 66 W produkcji zwierzęcej coraz częściej wykorzystywane są nowe technologie np.: roboty udojowe. Wyręczają one człowieka w pracy. Warto z nich korzystać, adaptując je do potrzeb swojego gospodarstwa. Podsumowanie

67 67 Ze względu na utrzymującą się od lat wysoką liczbę wypadków Państwowa Inspekcja Pracy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i inni partnerzy prowadzą wiele działań zmierzających do ograniczania ryzyka zawodowego w rolnictwie.. Podsumowanie

68 68 Duża popularnością cieszy się konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, w którym wzięły już udział tysiące gospodarstw. W każdym z nich warunki pracy poprawiły się w mniejszym lub większym stopniu. Podsumowanie

69 69 Dbajcie Państwo o siebie i swoje rodziny! Pracujcie bezpiecznie w swoich gospodarstwach! Podsumowanie

70 70 TROSKA O BEZPIECZEŃSTWO TO TWOJA ROLA !

71 71 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ www.pip.gov.pl www.bhpwrolnictwie.pl


Pobierz ppt "Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich. 2 Sielski obrazek – krowy na pastwisku. Ale praca ze zwierzętami może być zagrożeniem zdrowia, a nawet życia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google