Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zazdrość i zgorszenie Mk 9, 38-43. 45. 47-48 Ks. mgr Piotr Jakubowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zazdrość i zgorszenie Mk 9, 38-43. 45. 47-48 Ks. mgr Piotr Jakubowski."— Zapis prezentacji:

1 Zazdrość i zgorszenie Mk 9, Ks. mgr Piotr Jakubowski

2 40 Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.
ks. mgr Piotr Jakubowski 38 Wtedy Jan rzekł do Niego: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami». 39 Lecz Jezus odrzekł: «Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. 40 Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. 41 Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. 42 Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. 43 Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. 44 <pusty> 45 I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. 46 <pusty> 47 Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, 48 gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie.

3 40. he that. Mt 6:24. *12:30. Lk *9:50. *11:23. 2 Co 6:15, 16.
ks. mgr Piotr Jakubowski 38. Mistrz. Nu *11: Lk 9:49, :19. wyrzucał. Mk 16:17. Mt 7:22. 12:27. Lk 10:17. Ac 3:6. 16:18. 19:13. zabranialiśmy. Mk 10:14. Mt 19:14. Lk 9:50. 18:15. 39. Zabronić. Mk *10:13, 14. Mt +*13:28, 29. Ph *1:18. there. Mt *7:22, 23. Ac *19: Co *9:27. *13:1, 2. lightly. 1 Co ✓12:3. 40. he that. Mt 6:24. *12:30. Lk *9:50. *11:23. 2 Co 6:15, 16. 41. whosoever. See on Mt *10:42. *25:35, Co *13:3. He *6:10. because. Jn 19: Ro *8:9. 14:15. 1 Co 3:23. *15:23. 2 Co 10:7. Ga *3:29. *5:24. 1 P 4:14. lose. Gr. apollumi, Mt +2:13. 42. offend. Is 9:16. Mt 17:27. *18:6, 10. Lk *17:1, 2. Ro 14:13, 15, :17. 1 Co 8: :32, Co 6:3. Ph 1:10. 1 Ti 5:14, P 2:2. little ones. ver. 36. Zc +*13:7. it is better. Mk 14:21. Mt 25:45, 46. Ac 9:4. 26: Th 1:6-9. Re 6:9, :6, 7. that a. ƒ184B, Mt +23:30. 43. if. ƒ184C, Mt +4:9. Dt *13:6-8. Mt *5:29, 30. *18:8, 9. Ro *8:13. 1 Co *9:27. Ga *5:24. Col *3:5. Ti *2:12. He *12:1. 1 P *2:1. offend thee. or, cause thee to offend: and so ver. *45, *47. enter into. ver. 45. Mt +*7:14. 18:8, 9. 19:17. Jn 5:24. maimed. Mt 15:30, 31. Lk *14:13, 21. hell. Gr. gehenna, Mt +5:22. quenched. ver. 48. Mt 3:12. +*25:41. Lk 3:17. 44. their. ver. *46, *48. Is +*▶66:24. Mt +*25:41. Lk +*24:27. the fire. Is +*33:14. Mt *3:12. +*25:41, Th ✓1:9. Re *14:10, 11. *20:10, 15. +*21:8. 45. And if. ƒ184C, Mt +4:9. thy foot. ver. *43, *44. Mt 18:8. cut. ƒ102C, Mt +5: Where. ƒ8, Ps +118:1. their worm. Lk *16:24-26. 47. And if. ƒ184C, Mt +4:9. thine. Ge *3:6. Jb *31:1. Ps *119:37. Mt *5:28, 29. *10: Lk 14:26. Ro *8:13. Ga 4:15. Ph 3:7, 8. offend thee. or, cause thee to offend. ver. 43mg. pluck. ƒ102C, Mt +5:29. hell. Gr. gehenna, Mt +5:22. 48. Where. ƒ8, Ps +118:1. their worm. ver. *44, *46. Jb +*14:22. Is +*66:24. the fire. ver. 43. Lk *16:24.

4 ks. mgr Piotr Jakubowski
Gdzie? Mk 9,30 – Galilea Mk 9,33 – Kafarnaum

5 Kafarnaum (hebr. כְּפַר נַחוּם, Kfar Nahum; pol. Wioska Nahuma)
ks. mgr Piotr Jakubowski Kafarnaum (hebr. כְּפַר נַחוּם, Kfar Nahum; pol. Wioska Nahuma) park narodowy obejmujący park archeologiczny wioski rybackiej z czasów Hasmoneuszy, położony nad Jeziorem Tyberiadzkim na północy Izraela Nazwa miasta nie jest nigdy wymieniana w Starym Testamencie. Miasto nadgraniczne, z miejscem poboru podatku celnego Miejsce zamieszkania:Piotra, Andrzeja, Jakuba Większego, Jana i Mateusza Mt 4,13 wspomina, że w mieście zamieszkał Jezus Jezus nauczał w synagodze w Kafarnaum i uzdrowił chorego człowieka. Uzdrowił chorą na gorączkę teściową Piotra. Wg Łk było także miejscem, gdzie rzymski setnik poprosił Jezusa o uzdrowienie jego sługi Mk wspomina o uzdrowieniu paralityka, którego opuszczono do Jezusa przez dach. Ze względu na brak większej reakcji na jego nauczanie, Jezus przeklął Kafarnaum. po zmartwychwstaniu - jedna z pierwszych gmin judeochrześcijańskich, której miejscem spotkań stać się miał dom apostoła Piotra.

6 Perykopa składa się wyraźnie z dwóch sekcji:
ks. mgr Piotr Jakubowski Budowa Fragmentu Perykopa składa się wyraźnie z dwóch sekcji: Stosunek do tych, którzy są spoza wspólnoty (ww ). Zazdrość uczniów (w. 38). Upomnienie uczniów przez Jezusa (w. 39). Prawdziwa wspólnota dzieci Bożych (w. 40n). Postawa wobec współbraci i stosunek do samego siebie (ww ). Zgorszenie – prawdziwe zagrożenie wspólnoty (w. 42). Konieczność eliminowania przyczyn grzechów (ww ).

7 ks. mgr Piotr Jakubowski
Brakujące wersety! Wiersze 44 i 46 były powtórzeniami wiersza 48 wyraźnie uczynionymi przez kopistę, stąd w wydaniu krytycznym wiersze te pominięto jako niezgodne z najbardziej wiarygodną wersją rękopisu.

8 ks. mgr Piotr Jakubowski
w. 38 Wtedy Jan rzekł do Niego: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami». Słowa Jana są bezpośrednią reakcją na katechezę o prawdziwej wielkości i konieczności przyjęcia Syna i Ojca do swego życia poprzez postawę miłości wobec najmniejszych i najsłabszych oraz na fakt, że uczniom nie udało się dokonać egzorcyzmu (9,18.28)… Jan wyraźnie występuje w imieniu wszystkich Apostołów Duch zstępuje na nieobecnych w namiocie. Jozue, podobnie jak Jan, domaga się, aby Mojżesz zabronił im tego… „Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha!” (Lb 11,29)

9 ks. mgr Piotr Jakubowski
Imię Jezus równoznaczne Imieniu Boga, które jest mocą w pokonaniu wrogów (por. Ps 43,6), przedmiotem uwielbienia (por. Ps 43,9; 63,5; 89,13; Flp 2,10; 1P 4,16), źródłem zbawienia (por. Ps 53,3) i radości (por. Ps 89,17), przedmiotem chluby (por. Ps 104,3), udziela ludowi błogosławieństwa i mocy (por. Syr 45,15; Za 10,12), prorocy zawsze przemawiali w to Imię (Jk 5,10).

10 Egzorcyzmy w Imię Jezusa są znakiem obecności Ducha:
ks. mgr Piotr Jakubowski w. 39 Lecz Jezus odrzekł: «Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie Uczniowie zabraniając egzorcyzmować zazdrośnie strzegą swojej szczególnej pozycji najbliższych współpracowników Egzorcyzmy w Imię Jezusa są znakiem obecności Ducha: „nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: «Niech Jezus będzie przeklęty!». Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»” (1 Kor 12,3). Zazdrośni: wobec dzieci (por. Mk 10,13), osób proszących Jezusa o ratunek (Mt 15,23); słuchających Go (por. Mk 6,36).

11 ks. mgr Piotr Jakubowski
Czym są cuda? Cuda to dosłownie „dzieła mocy w Imię Jezusa”. To nie egzorcyści działają, ale sam Bóg działa i objawią Swą moc!!! Ten, kto objawia moc Boga, nie może źle o Nim mówić (dosłownie „złorzeczyć”, „bluźnić”). Historia żydowskich egzorcystów, pobitych i poranionych przez złego ducha, opisana w Dziejach Apostolskich (por. 19,13-16), Bez autentycznej wiary w Jezusa nie można używać Jego Imienia. Jeśli ktoś dokonywał skutecznych egzorcyzmów, to jest to znak jego prawdziwej wiary w to, że Jezus jest Synem Bożym, który przyszedł na świat (por. 1J 5,4n).

12 w. 40 Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.
ks. mgr Piotr Jakubowski w. 40 Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Zdanie to u Mateusza i Łukasza ma węższą formułę mówiąc o konieczności „bycia z Jezusem” (por. Mt 12.30; Łk 11,23). Marek mówi, że wystarczające jest „nie być przeciwko” Jezusowi i uczniom, aby „być z nimi”. Takie sformułowanie tej zasady jest konsekwencją markowej redakcji, według której Jezus musi korygować swoich uczniów i otwierać ich serca na innych ludzi.

13 ks. mgr Piotr Jakubowski
w. 41 Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Uczniowie Chrystusa nie tylko sami mają czynić miłosierdzie (por. Mt 25,40), ale także, jako uczniowie, mają je przyjąć z rąk innych... Miłosierdzie okazane uczniom Jezusa będzie innym poczytane za powód do nagrody… Fakt przynależności do Chrystusa objawia się poprzez życie według Ducha, nieuleganie pożądaniom ciała (por. Ga 5,24), nieustanne zamieszkiwanie Ducha w uczniach (por. Rz 8,9). Cechą człowieka idącego na potępienie jest absolutne niedostrzeganie tych, którzy wokół niego potrzebują pomocy (por. Mt 25,37).

14 Zgorszeniem jest to, co przywodzi innych do grzechu.
ks. mgr Piotr Jakubowski w. 42 Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. „Καὶ ὃς ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων [εἰς ἐμέ], καλόν ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον εἰ περίκειται μύλος ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ βέβληται εἰς τὴν θάλασσαν”. (Mk 9,42 BGT) Zgorszeniem jest to, co przywodzi innych do grzechu. Rzeczownik „skandalon” oznacza dosłownie: pułapkę, zasadzkę, przeszkodę tak położoną na drodze, aby się na niej ktoś potknął. Zgorszenia będą obecne w świecie, ale ich powodem nie mogą być uczniowie Jezusa (por. Łk 17,1; Rz 15,21; 16,17; 1Kor 8,10-13; 10,32n).

15 Opowiedzenie się po stronie dobra lub zła.
ks. mgr Piotr Jakubowski Morze, jego głębia i otchłań, a co za tym idzie niesiona śmierć, jest symbolem królestwa szatana. Opowiedzenie się po stronie dobra lub zła. Najniebezpieczniejsze dla Bożej owczarni są wilki w owczej skórze, ci, którzy udają uczniów Jezusa, a swoim przykładem przywodzą innych do grzechu (por. Mt 7,15). „Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust.” (Ap 3,15n) Zapowiedź ostatecznego usunięcia zgorszeń z tego świata (18,21).

16 Czym jest Kamień młyński?
ks. mgr Piotr Jakubowski Czym jest Kamień młyński? dosłownie „kamień ośli”, czyli tak duży, że do obracania go w żarnach używano siły osła) nie daje żadnych szans na uratowanie się temu, kto z takim kamieniem zostanie wrzucony do morza. Tymi „małymi”, których nie wolno gorszyć, mogą być członkowie wspólnoty lub sięgając do wcześniejszych wierszy – dzieci, które przyjęte w Imię Jezusa są uobecnieniem samego Boga (Mk9, 36n).

17 ks. mgr Piotr Jakubowski
w. 43 Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Wystarczające do zgorszenia innych jest osobiste popełnianie wykroczeń przeciw Bogu, nawet bez zamiaru uwodzenia kogokolwiek. Konieczność unikania grzechu ma dwojakie uzasadnienie: aby mieć życie, czyli nie trafić do piekła aby nie być powodem grzechu braci, aby nie gorszyć. Ten kto grzeszy pozostaje w śmierci (por. Rz 5,12; 6,21.23; 7,11 etc.), a kto wyrzeka się grzechu wchodzi do życia, jest wolny od śmierci (por. Rz 6,9; 8,13). Nie tylko innych można wieść do zgorszenia, ale można samego siebie przywodzić do grzechu poprzez różne swoje aktywności!!! W języku hebrajskim to samo słowo oznacza „rękę” i „moc”. Jako stworzona przez Boga jest ze swej natury dobra i ma służyć dobru. Ale człowiek może jej używać przewortnie. Jeśli więc te rzeczywistości (moc, działanie, władza, obdarowywanie innych) przywodzą do grzechu – Jezus wskazuje na jednoznacznie radykalne rozwiązanie.

18 ks. mgr Piotr Jakubowski
w. 45 I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Wiersz ten, podobnie jak poprzedni i następny, jest „refrenem” wiersza 42, uszczegółowieniem myśli Jezusa, która powtórzona trzykrotnie ma głęboko zapaść w serca uczniów. TEOLOGIA STOPY człowiek stoi na ziemi, jest do niej przywiązany, ma nad nią panować (por. Ps 8,7nn). stoją na równym gruncie (por. Ps 26,11n) lub się potykają (por. Ps 73,2). Wróg, na którym postawiono stopy jest pokonany i poniżony (por. Ps 110,1). znakiem władzy (por. Mk 5,22; Dz 4,35).

19 ks. mgr Piotr Jakubowski
w Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. „Oko” to źródło światła, wiedzy o świecie (por. Mt 6,22n), „sposób” na poznawanie świata. Tak więc nasz sposób patrzenia na świat, rozpoznawania jego wartości może być z gruntu fałszywy. W Kazaniu na Górze u Mateusza oko i ręka pojawiają się w kontekście grzechu cudzołóstwa (por. 5,28-30).

20 Piekło Gehenna (hebr. גי(א)-הינום Gehinnôm, Dolina Hinnom)
ks. mgr Piotr Jakubowski Gehenna (hebr. גי(א)-הינום Gehinnôm, Dolina Hinnom) będzie udziałem tych, którzy się nie zdecydowali na radykalne pójście za Chrystusem, na pełnienie Jego woli w unikaniu gorszenia innych i samego siebie. Miejsce to utożsamiano z miejscem sądu nad narodami pogańskimi. Słowa o robaku i ogniu są nawiązaniem do proroctwa Izajasza (por. 66,24), który w ten sposób wieszczy koniec grzeszników. Dolina Hinnom Była pierwotnie wysypiskiem śmieci, miejscem kremacji zwłok przestępców oraz tych, którym odmówiono z różnych względów normalnego pogrzebu. W Dolinie Hinnom utrzymywano stale palące się ognie, znajdowało się wzniesienie zwane Tofet, na którym żydowski król Achaz złożył niegdyś bogu Molochowi w ofierze własnego syna. W judaizmie jest symbolem bałwochwalstwa, kultu fałszywego boga, hańby, niegodziwości oraz najniższego poziomu piekła, z którego nie ma powrotu i do którego trafiają potępione dusze na wieczną mękę. Ołtarz ofiarny w Dolinie Hinnom zniszczył król judzki Jozjasz, aby powstrzymać składanie ofiar Molochowi

21 ks. mgr Piotr Jakubowski
Medytacja Ile czasu na modlitwie czy w czasie medytacji nad Słowem Bożym poświęcam na to, aby podejmować walkę ze swoimi grzechami ? aby je dobrze poznać? odkryć ich najgłębszą przyczynę i odciąć się od niej? ile czasu zajmuje mi przedstawianie listu próśb i potrzeb, które Pan Bóg powinien koniecznie spełnić? Jak często towarzyszy temu ukryty podtekst (wiary we własną mądrość i słuszność naszej woli), że „przecież Panie powinieneś mi to wyświadczyć” (dać to, o co proszę, uzdrowić, itp.), bo wtedy będę mógł Ci lepiej służyć.

22 ks. mgr Piotr Jakubowski
Medytacja Co poświęciłeś walcząc przeciwko swoim grzechom? A może jesteś tym, który chodzi do spowiedzi, wyznaje swoje grzechy, ale wcale nie zamierza szukać ich przyczyn, aby je usunąć? Ojcowie Kościoła komentując rozważany fragment wielokrotnie podkreślają, że członki ciała, których mamy się pozbyć, to najczęściej ci nasi znajomi lub przyjaciele, których obecność i zły przykład wiedzie nas do grzechu. A może to ja jestem tym, który w pewnych sytuacjach wiedzie innych do zła?


Pobierz ppt "Zazdrość i zgorszenie Mk 9, 38-43. 45. 47-48 Ks. mgr Piotr Jakubowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google