Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. Danuta Hübner Bruksela, 30 Maja 2007

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. Danuta Hübner Bruksela, 30 Maja 2007"— Zapis prezentacji:

1 Prof. Danuta Hübner Bruksela, 30 Maja 2007
ROZWIJAJĄCE SIĘ REGIONY, ROZWIJAJĄCA SIĘ EUROPA Czwarty Raport na temat spójności gospodarczej i społecznej Prof. Danuta Hübner Bruksela, 30 Maja 2007

2 Sytuacja i trendy: różnice regionalne
W 2004 r., najbardziej rozwinięte regiony (10% populacji) miały PKB na głowę mieszkańca prawie 5 razy wyższy niż PKB w regionach najmniej rozwiniętych (10% populacji), podczas gdy w 2000 r. był on 6 razy wyższy KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna

3 Sytuacja i trendy: wzrost regionalny
W okresie , wzrost produktywności był wysoki w regionach nowych Państw Członkowskich. Pomimo to, w 29 regionach (mianowicie we Francji, Włoszech i Hiszpanii) produktywność zmalała. KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna

4 Sytuacja i trendy: deficyt zatrudnienia
Około 24 miliony dodatkowych miejsc pracy powinny zostać utworzone aby osiągnąć cel Lizboński dot. poziomu zatrudnienia Ponad jedna trzecia z tych miejsc pracy musi być utworzona w zaledwie 30 regionach w Polsce, Hiszpanii, Rumunii i południowych Włoszech 201 regions out of 268 need to create jobs to reach the Lisbon target of 70% This corresponds to 23.8 million additional jobs Of these, million needs to be created in 30 regions alone: 3.5 in the Mezzogiorno 4.5 in Poland 1.5 in Spain 0.5 in Romania KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna

5 Sytuacja i trendy: deficyt innowacyj-ności
Regiony w Skandynawii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Holandii radzą sobie najlepiej Podczas gdy w 86 regionach, zamieszkałych przez jedną trzecią populacji UE, dokonania w tej dziedzinie są poniżej średniej KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna

6 Wyzwanie 1: demografia 85 regionów (głównie w nowych krajach członkowskich) już doświadcza bezwzględnego spadku populacji, a kolejne 76 regionów utrzymuje wzrost populacji jedynie dzięki imigracji KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna

7 Wyzwanie 1: demografia W dużej części Hiszpanii, Włoch i Grecji na każdą osobę w wieku emerytalnym przypadają zaledwie 2 osoby pracujące, w porównaniu do średniej unijnej która wynosi około 3 osób KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna

8 Wyzwanie 2: struktura przemysłowa i restruktu-ryzacja
W 39 regionach ponad 3% całkowitego zatrudnienia skupione jest w przemyśle tekstylnym, odzieżowym i skórzanym, (dwukrotna średnia unijna), osiągając nawet 13% w portugalskim regionie Norte KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna

9 Wyzwanie 3: zmiany klimatyczne
7% populacji unijnej mieszka na obszarach wysokiego zagrożenia powodziami (zaznaczone na czerwono i pomarańczowo) W 45 podregionach (NUTS III), ponad 20% populacji mieszka na terenach zagrożonych KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna

10 Reakcja polityki w Państwach Członkowskich UE
W ciągu ostatnich 10 lat nastąpił wzrost w udziale inwestycji będących pod kontrolą władz regionalnych i lokalnych More the 10 percentage points in Denmark, Spain, Italy, Portugal and Finland Around 9 percentage points in the UK KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna

11 Polityka spójności wspiera niezbędne inwestycje
Pomiędzy 2000 i 2005 r. w czterech krajach UE objętych Funduszem Spójności, inwestycje publiczne były około 25% wyższe niż gdyby nie było polityki spójności w tych krajach Between 2000 and 2006, transfers from the Funds amounted, on average, to an estimated 60% of total public capital expenditure in Portugal 48% in Greece 24% in Spain around 9% in Ireland, Italian Mezzogiorno and German Eastern lander KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna

12 Polityka spójności pomaga zmienić strukturę inwestycji publicznych
Udział wydatków z instrumentów polityki spójności na B&R, innowacyjność i technologie informacyjne i komunikacyjne wzrósł ponad dwukrotnie pomiędzy i KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna

13 Polityka spójności redukuje wykluczenie społeczne i ubóstwo
Polityka spójności współfinansuje szkolenie 9 milionów osób rocznie, w tym ponad połowę stanowią kobiety; Utworzono ponad 450,000 miejsc pracy w okresie między 2000 i 2005 w sześciu krajach, które otrzymały 2/3 finansowania w ramach Celu 2; Szacunki wskazują że około 1.4 miliona dodatkowych miejsc pracy będzie utworzone w regionach objętych celem Konwergencji w latach The six countries concerned are France, UK, Netherlands, Spain, Sweden, and Denmark Of the 450,000 jobs mentioned, around 200,000 were created in France, more than 100,000 in the UK, 75,000 in the Netherlands, almost 40,000 in Spain, around 25,000 in Sweden, and the rest (around 5,000) in Denmark The estimates for the Convergence regions are derived from the Hermin modal. This argues that around 2,0 million jobs will be created thanks to cohesion policy between 2000 and Of these, 1.4 million are created during the period. These jobs are created essentially (but not only) in the new Member States: almost 400,000 in Poland, 330,000 in the Czech Republic, almost 270,000 in Romania and around 150,000 in both Hungary and Spain. KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna

14 Polityka spójności przyczynia się do wzrostu PKB
Wstępne szacunki na okres ( dla nowych krajów członkowskich) przewidują następujący wzrost w PKB w porównaniu do scenariusza bez polityki spójności: około 9.0% w Czechach i na Łotwie około 8.5% na Litwie i w Estonii około 7.5% w Rumunii około 6.0% w Bułgarii i na Słowacji około 5.5% w Polsce około 3.5% w Grecji i 3.1% w Portugalii KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna

15 Kolejne kroki… Pytania dotyczące przyszłości zawarte w 4-tym Raporcie Spójności 27+28 września 2007: 4-te Forum Spójności otwiera konsultacje publiczne Wiosna 2008: Piąty raport okresowy na temat spójności gospodarczej i społecznej, zawierający raport z publicznych konsultacji Jesień 2008: konferencja – kontynuacja 4-tego Forum Spójności (do potwierdzenia) KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna

16 Więcej informacji: KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna


Pobierz ppt "Prof. Danuta Hübner Bruksela, 30 Maja 2007"

Podobne prezentacje


Reklamy Google