Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obrazowanie „magnetyczne” w medycynie B. Augustyniak 1.Badanie rozkładu pola magnetycznego generowanego przez prądy – diagnostyka mózgu i serca 2.Badanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obrazowanie „magnetyczne” w medycynie B. Augustyniak 1.Badanie rozkładu pola magnetycznego generowanego przez prądy – diagnostyka mózgu i serca 2.Badanie."— Zapis prezentacji:

1 Obrazowanie „magnetyczne” w medycynie B. Augustyniak 1.Badanie rozkładu pola magnetycznego generowanego przez prądy – diagnostyka mózgu i serca 2.Badanie magnetyczne przewodu pokarmowego 3.Termoterapia za pomocą pola zmiennego 4.Termoterapia za pomocą cząstek magnetycznych

2 Natężenia pola magnetycznego w środowisku B. Augustyniak Magnetism in Medicine – Handbook; WILEY-VCH Verlag GmbH, Weinheim, 2007 Natężenia pola magnetycznego dla różnych źródeł oraz zakresy czułości mierników pola

3 Several selected channels of an MEG measurement are displayed in the insets. They show how artefacts like the subject’s heart beat, eye blinks, and spontaneous alpha rhythm may severely disturb the monitoring of the much smaller brain activity. A typical averaged event- related signal is displayed in the bottom panel. Pola magnetyczne i sygnały MEG Journal of Low Temperature Physics, Vol. 146, Nos. 5/6, March 2007 B. Augustyniak

4 Rozdzielczość x-t metod obrazowania Journal of Low Temperature Physics, Vol. 146, Nos. 5/6, March 2007 B. Augustyniak

5 Badania rozkładów pola magnetycznego generowanego przez prądy płynące lokalnie w ciele B. Augustyniak www.mp.uni-tuebingen.de/mp/uploads/media/Christoph_Braun.pdf Magnetoencephalography MEG

6 Źródła pola magnetycznego w głowie www.mp.uni-tuebingen.de/mp/uploads/media/Christoph_Braun.pdf The MEG (and EEG) signals derive from the net effect of ionic currents flowing in the dendrites of neurons during synaptic transmission. http://neuroactivity.org/neuroimaging/meg/ B. Augustyniak

7 Komórki nerwowe brain.fuw.edu.pl/~suffa/SygnalyBioelektryczne/Sygnal y1.ppt

8 Warunki powstania efektywnego pola amagnetycznego od neronów http://psychology.wikia.com/wiki/Magnetoencephalography#cite_ref-0 In order to generate a signal that is detectable, approximately 50,000 active neurons are needed. Since current dipoles must have similar orientations to generate magnetic fields that reinforce each other, it is often the layer of pyramidal cells in the cortex, which are generally perpendicular to its surface, that give rise to measurable magnetic fields. Furthermore, it is often bundles of these neurons located in the sulci of the cortex (kora) with orientations parallel to the surface of the head that project measurable portions of their magnetic fields outside of the head. sulci B. Augustyniak

9 Historia MEG B. Augustyniak http://psychology.wikia.com/wiki/Magnetoencephalography#cite_ref-0 The MEG was first measured by David Cohen in 1968, before the availability of the SQUID, using only a copper induction coil as the detector. To reduce the magnetic background noise, the measurements were made in a magnetically shielded room. However, the insensitivity of this detector resulted in poor, noisy MEG signals, which were difficult to use. Then, later at MIT, he built a better shielded room, and used one of the first SQUID detectors (just developed by Zimmerman) to again measure the MEG. This time the signals were almost as clear as the EEG, and stimulated the interest of physicists who had begun looking for uses of SQUIDs. Thus, the MEG began to be used, so that various types of spontaneous and evoked MEG’s began to be measured. At first only a single SQUID detector was used, to successively measure the magnetic field at a number of points around the subject’s head. This was cumbersome, and in the 1980’s, MEG manufacurers began to increase the number of sensors to cover a larger area of the head, using a correspondingly larger dewar. Present-day MEG dewars are helmet-shaped and contain as many as 300 sensors, covering most of the head, as shown in the first figure. In this way, MEG’s of a subject or patient can now be accumulated rapidly and efficiently.

10 MEG typu ‘Magnes 3600 WH’ B. Augustyniak Magnetism in Medicine – Handbook; WILEY-VCH Verlag GmbH, Weinheim, 2007, Journal of Low Temperature Physics, Vol. 146, Nos. 5/6, March 2007

11 Schemat detektorów SQUID B. Augustyniak http://neuroactivity.org/neuroimaging/meg/ The picture shows the sensor arrangement of the Elekta Neuromag 306 whole-head systemElekta Neuromag 306

12 Fazy badania MEG 1 http://www.elekta.com/healthcare_international_elekta_neuromag.php B. Augustyniak Impuls elektryczny płynący przez neuron – generacja impulsu pola magnetycznego

13 Fazy badania MEG 2 http://www.elekta.com/healthcare_international_elekta_neuromag.php B. Augustyniak Obraz impulsu pola magnetycznego

14 Fazy badania MEG 3 http://www.elekta.com/healthcare_international_elekta_neuromag.php B. Augustyniak Detekcja impulsów przez zespół czujników pola magnetycznego

15 Detale układu MEG ze SQUID B. Augustyniak http://nextbigfuture.com/2007_10_28_archive.html Cutaway drawing of the „Magnes” dewar showing the location of the reference channels relative to the sensor coils

16 Matryca czujniki SQUID B. Augustyniak

17 SQUID Superconducting Quantum Interference Device Bolesław AUGUSTYNIAK 17 Jak to działa ?

18 Strumień pola magnetycznego przez nadprzewodzącą pętlę B. Augustyniak Wstęp do fizyki ciała stałego; Ch. Kittel, PWN, Warszawa, 1999 Prąd płynie po powierzchni nadprzewodnika wytwarzając strumień  sc. Kwant strumienia  o to flukson

19 Tunelowanie elektronów przez złącze przewodnik-izolator-przewodnik B. Augustyniak Dwa przewodniki A i B oddzielone warstwą izolatora C o grubości rzędu 10 A. Po oziębieniu jeden z przewodników staje się nadprzewodnikiem Wstęp do fizyki ciała stałego; Ch. Kittel, PWN, Warszawa, 1999 Dla złącza z nadprzewodników w bardzo niskiej temperaturze nie może płynąć prąd o ile napięcie nie przekroczy wartości Vc = Eg/2e, gdzie Eg jest przerwą energetyczną między pasmami walencyjnym i przewodnictwa

20 Złącze Josephsona dla nadprzewodników B. Augustyniak Następuje tunelowanie par Coopera przez cienką barierę pomiędzy nadprzewodnikami. Można obserwować dwa zjawiska Josephosna: 1. stałoprądowe (prąd stały płynie przez złącze bez zewnętrznego napięcia) 2. zmiennoprądowe (stałe napięcie przyłożone do złącza powoduje oscylacje natężenia prądu płynącego przez złącze

21 Stałoprądowe zjawisko Josephsona B. Augustyniak Wstęp do fizyki ciała stałego; Ch. Kittel, PWN, Warszawa, 1999 Natężenie J prądu stałego może mieć różne wartości, zależnie od różnicy faz  funkcji falowych    i    po obu stronach złącza funkcje falowe    i    pary  po obu stronach złącza n 1 i n 2 – ‘koncentracje’ nośników Prądu Jo jest maksymalnym prądem dla U = 0

22 Zmiennoprądowe zjawisko Josephsona B. Augustyniak Wstęp do fizyki ciała stałego; Ch. Kittel, PWN, Warszawa, 1999 Płynący prąd staje się prądem przemiennym !!! Po przyłożeniu różnicy potencjałów V do złącza zmienia się energia par po obu stronach złącza a także zmienić się zaczyna w czasie różnica faz funkcji falowych, tym szybciej, im większe jest napięcie V Napięcie na złączu V = 1  V wywołuje oscylacje o częstości 483,6 MHz!!!

23 DC Josephson : A dc current flows across the junction in the absence of any electric or magnetic field. AC Josephson : A dc voltage applied across the junction causes rf current oscillations across the junction. This effect has been utilized in a precision determination of the value of Further, an rf voltage applied with the dc voltage can then cause a dc current across the junction. Macroscopic long-range quantum interference: A dc magnetic field applied through a superconducting circuit containing two junctions causes the maximum supercurrent to show interference effect as a function of magnetic field intensity.  Magnetometer

24 Pętla z dwoma złączami Josephsona w polu magnetycznym B B. Augustyniak Wstęp do fizyki ciała stałego; Ch. Kittel, PWN, Warszawa, 1999 Przez pętle przepuszcza się prąd o natężeniu J przy U = 0. Strumień magnetyczny  = B *S zmienia fazy funkcji falowych par Coopera płynących w gałęziach a i b Prąd J jest sumą prądów z obu gałęzi Natężenie prądu jest periodyczną funkcją strumienia  Maksima występują dla warunku, s – liczba całkowita

25 Oscylacje natężenia prądu dla pętli z dwoma złączami Josephsona w polu magnetycznym B B. Augustyniak Wstęp do fizyki ciała stałego; Ch. Kittel, PWN, Warszawa, 1999

26 I=I A +I B I 2 A B 1  I A =I 0 sin  A I B =I 0 sin  B AA BB  A -  B =  /  0 I0I0 V I VV nn (n+1/2)  /0/0 1 Czułość 10  V/  0 Amplituda prądu nadprzewodzącego Prąd I wchodząc do pierścienia rozdziela się na dwa prądy, których fazy zależą od strumienia pola magnetycznego ww. i które interferują maksymalny prąd nadprzewodzący który może płynąć przez złącze oscyluje; oscylacje zależą od pola B wewnątrz pierścienia Jeśli przez złącze przepuszczony jest prąd większy, to nadwyżka wytwarza napięcie Napięcie oscyluje z okresem  0 Nowe techniki.ppt SQUID: ZASADA DZIAŁANIA - 2

27 Magnetometry ze SQUID B. Augustyniak

28 Pomiar pól zmiennych poprzez sprzężenie z pętlą SQUID B. Augustyniak A magnetometer measures the magnitude of an applied magnetic field. In this case, the flux transformer is a simple two-coil DC transformer. Normally both the pickup and secondary coils are superconducting and therefore need to be cooled. The pick-up coil is placed in the field to be measured, causing a field to be set up by the secondary coil, which in turn is detected by the SQUID L 1 - Pick-up coil – cewka pomiarowa L 2 – secondary (input) coil – cewka sprzęgająca – wytwarza wtórny stumień

29 C. P. Sun, National Sun Yat Sen University

30

31

32 MEG - Badanie pola magnetycznego mózgu B. Augustyniak Magnetism in Medicine – Handbook; WILEY-VCH Verlag GmbH, Weinheim, 2007 Magnes 3600 WH in position for a seated study.

33 Impulsy ‘magnetyczne’ od impulsów w neuronach B. Augustyniak http://www.frontiersin.org/TempImages/imagecache/1962_fnhum-04-00177- HTML/images/image_m/fnhum-04-00177-g008.jpg

34 Sygnały MEG - epilepsja B. Augustyniak

35 Sygnały z czujników pola magnetycznego B. Augustyniak Magnetism in Medicine – Handbook; WILEY-VCH Verlag GmbH, Weinheim, 2007 Waveform, field distribution and source localization data for 13-month-old infant with infantile spasms studied with conscious sedation. The patient was positioned with her head centered in the sensor array of a Magnes 2500 WH 148-channel system.

36 Badanie akcji mózgu systemem VSM MedTech B. Augustyniak Magnetism in Medicine – Handbook; WILEY-VCH Verlag GmbH, Weinheim, 2007 (a) Cortical 275-channel CTF MEGTM System (VSM MedTech). (b) MEG of a somatosensory-evoked field recorded by CTF MEGTM System (DC to 300 Hz bandwidth, 628 averages and third-order gradiometer noise cancellation). B. Augustyniak

37 Lokalizacja ‘muzyki’ B. Augustyniak Magnetism in Medicine – Handbook; WILEY-VCH Verlag GmbH, Weinheim, 2007 Left:(MEG-based brain surface current density (BSCD) reconstructions of motor activity in musicians listening to piano music (Haueisen and Knosche, 2001).

38 SQUID - badanie mózgu myszy ! International Congress Series 1300 (2007) 570–573 B. Augustyniak 9-channel magnetometer array probe with low noise and high spatial resolution for magnetocardiograph (MCG) measurements of mice and rats. The magnetometer based on a low-Tc superconducting interference device (SQUID) has a circular pickup loop with the diameter of 2.5 mm and is arrayed in a 3×3 matrix with the spatial interval of 2.75 mm on a 10 mm×10 mm silicon chip. Overviews of the fabricated SQUID magnetometer array. A bare SQUID magnetometer array chip (a), flipchip connection on a substrate (b), and protection with an epoxy resin (c).

39 SQUID - badanie mózgu myszy 2 International Congress Series 1300 (2007) 570–573 B. Augustyniak A SQUID magnetometer array probe

40 SQUID - badanie mózgu myszy 3 International Congress Series 1300 (2007) 570–573 B. Augustyniak Real-time MCG signals recorded with a mouse using the SQUID magnetometer array. The upper-right is the averaged waveforms.

41 MEG - podsumowanie Od lat 1980, pomiary pola magnetycznego za pomocą wielu (~300) nadprzewodzących detektorów SQUID (wymagają ciekłego helu). Tło jest rzędu 10 8 fT, sygnały mózgu rzędu 10 fT. MEG wymaga pobudzenia ~50.000 neuronów, wykrywa prądy. Główne zastosowania to analiza ognisk padaczki, określanie obszarów kory przetwarzającej sygnały zmysłowe, funkcje językowe. Zalety: Wysoka rozdzielczość czasowa (<1 ms). Dociera do głębszych struktur (ale tylko podłużne prądy). Wady: Wysoka cena, skomplikowane urządzenie. Mała rozdzielczość przestrzenna przy identyfikacji źródeł (5 cm). Trudności interpretacyjne. B. Augustyniak www.is.umk.pl/~duch/ref/PL/07/07-12-Neuromarketing.ppt

42 Magnetyczne obrazowanie serca B. Augustyniak

43 Magnetyczne obrazowanie serca (MCG) B. Augustyniak http://www.bem.fi/book/02/02.htm

44 Magnetyczne obrazowanie serca (MCG) B. Augustyniak http://www.bem.fi/book/02/02.htm The similarity between the lead fields of certain electric and magnetic leads are illustrated. If the magnetic field is measured in such an orientation (in the x direction in this example) and location, that the symmetry axis is located far from the region of the heart, the magnetic lead field in the heart's region is similar to the electric lead field of a lead (lead II in this example), which is oriented normal to the symmetry axis of the magnetic lead.

45 Magnetyczne obrazowanie serca (MCG) B. Augustyniak http://www.bem.fi/book/02/02.htm Symmetric XYZ lead system. The bipolar arrangement provides good lead field uniformity. The difficulty arises in locating all magnetometers in their correct position surrounding the body..

46 Magnetyczne obrazowanie serca (MCG) B. Augustyniak http://www.bem.fi/book/02/02.htm Symmetric XYZ lead system. The bipolar arrangement provides good lead field uniformity. The difficulty arises in locating all magnetometers in their correct position surrounding the body.. Realization of the unipositional lead system. The arrows indicate the measurement direction. The shaded sphere represents the heart

47 Magnetyczne obrazowanie serca (MCG) B. Augustyniak http://www.bem.fi/book/02/02.htm Schematic illustration of the generation of the x component of the MCG signal. The source of the MCG signal is the electric activity of the heart muscle. As regards the x component, it is assumed that because of the strong proximity effect, the signal is generated mainly from the activation in the anterior part of the heart

48 Magnetyczne obrazowanie serca (MCG) B. Augustyniak http://www.bem.fi/book/02/02.htm Averaged MHV recorded with the unipositional lead system

49 Badania magnetyczne pracy serca B. Augustyniak Magnetism in Medicine – Handbook; WILEY-VCH Verlag GmbH, Weinheim, 2007 Locus of the total current dipole vector, P, during the cardiac cycle and magnetocardiogram in a healthy subject. (a)Signal-averaged traces from a 61-channel prethoracic acquisition. (b) Magnetic field map at Q onset schematically superimposed on an MR image.

50 Diagnostyka magnetyczna przewodu pokarmowego za pomocą śledzenia ruchu „magnetycznych” elementów

51 Badania magnetyczne pracy przewodu pokarmowego B. Augustyniak Magnetism in Medicine – Handbook; WILEY-VCH Verlag GmbH, Weinheim, 2007 PTB 83-SQUID system. (a) Path of the magnetically marked dosage form through the GI tract of a volunteer in the fasted state. PTB 83-SQUID system. (a) system inside the shielded room SQUID, (b) S configuration (top view);

52 Thermoterapia magnetyczna 1.Wykorzystanie prądów wirowych 2.Wykorzystanie cząstek magnetycznych

53 1. Magnetoterapia za pomocą zmiennego pola magnetycznego B. Augustyniak Praca naukowo-badawcza z zakresu prewencji wypadkowej, CIOP, 2008 Generator prądu (a) i aplikatory (b) (cewki szpulowe) przykładowego urządzenia do magnetoterapii

54 Thermoterapia z wykorzystaniem ogrzewania cząsteczek magnetycznych wymuszonego zmiennym polem magnetycznym

55 2. Termoterapia za pomocą cząsteczek magnetycznych Nanoparticles in photodynamic therapy: An emerging paradigm; Advanced Drug Delivery Reviews Volume: 60, Issue: 15, December 14, 2008, pp. 1627-1637; Chatterjee, Dev Kumar; Fong, Li Shan; Zhang, YongAdvanced Drug Delivery ReviewsChatterjee, Dev KumarFong, Li ShanZhang, Yong Frequency dependence of temperature rise for ferrite powders after an application of AC magnetic field for 2 min: Core loss for ferrite powder as function of frequency at room temperature ð25CÞ under HAC ¼ 30 A=m: B. Augustyniak

56 Termoterapia za pomocą pola f =100 kHz i płynów magnetycznych Presentation of a new magnetic field therapy system for the treatment of human solid tumors with magnetic fluid hyperthermia, Journal of Magnetism and Magnetic Materials Volume: 225, Issue: 1-2, 2001, pp. 118-126 Jordan, A.; at allJournal of Magnetism and Magnetic MaterialsJordan, A. Sketch of the first prototype MFH therapy system (MFH Hyperthermiesysteme GmbH,Berlin,Germany). The AC magnetic field axis is perpendicular to the axial direction of the patient couch (1). The therapy system is for universal application, i.e., suitable for MFH within, in principle, any body region. It is a ferrite-core applicator (2) operating at a frequency of 100 kHz with an adjustable vertical aperture of 30-50 cm (3). The field strength is adjustable from 0 to 15 kA/m. The system is air cooled (4). B. Augustyniak

57 Presentation of a new magnetic field therapy system for the treatment of human solid tumors with magnetic fluid hyperthermia; Journal of Magnetism and Magnetic Materials Volume: 225, Issue: 1-2, 2001, pp. 118-126 Jordan, A et. al.Journal of Magnetism and Magnetic MaterialsJordan, A 3D field strength distributions were calculated using the ‘finite-difference-time-domain-(FDTD)- method‘. One example of the visualized results is shown in Fig. 3A (3D vector diagram, coronary view,24 cm aperture, 15 kA/m) B. Augustyniak Termoterapia za pomocą pola zmiennego


Pobierz ppt "Obrazowanie „magnetyczne” w medycynie B. Augustyniak 1.Badanie rozkładu pola magnetycznego generowanego przez prądy – diagnostyka mózgu i serca 2.Badanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google