Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Eksperyment hydrologiczny na rzece Świder, Projekt Iuventus Plus, koordynator R. Bialik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Eksperyment hydrologiczny na rzece Świder, Projekt Iuventus Plus, koordynator R. Bialik."— Zapis prezentacji:

1 Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Eksperyment hydrologiczny na rzece Świder, Projekt Iuventus Plus, koordynator R. Bialik

2 Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Zakład Fizyki Atmosfery Zakład Sejsmologii i Fizyki Wnętrza Ziemi Zakład Hydrologii i Hydrodynamiki Zakład Badań Polarnych Zakład Sejsmicznych Badań Litosfery Zakład Magentyzmu Zakład Konstrukcji Aparatury INTEGRACJA Badanie procesów geofizycznych dla zrozumienia mechanizmów sterujących systemem Ziemi i zarządzania ryzykiem Działanie na rzecz społeczeństwa i rozwoju gospodarczego Rozwój i utrzymanie strategicznej infrastruktury badawczej Prowadzenie monitoringu geofizycznego Kształcenie przyszłych liderów środowiska naukowego MISJA

3 Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Szacowanie i zarządzanie zagrożeniem środowiska Geologia Zarządzanie geo-zasobami i geo-energią Zbiorniki odpadów Badania litosferyczne Tektonika płyt Badania Regionów Polarnych Atmosfera Zarządzanie zasobami wodnymi Globalne zmiany klimatu Rozwój potencjału monitoringowego

4 Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Szacowanie i zarządzanie zagrożeniem środowiska Geologia Zarządzanie geo-zasobami i geo-energią Zbiorniki odpadów Badania litosferyczne Tektonika płyt Badania Regionów Polarnych Atmosfera Zarządzanie zasobami wodnymi Globalne zmiany klimatu Rozwój potencjału monitoringowego

5 Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk GEOPLANET 17.10.2012 GEOPLANET przyjęte do konsorcjum ośmiu wiodących europejskich instytucji badawczych w dziedzinie nauk o Ziemi Naukowa sieć wymiany idei i wiedzy eksperckiej pomiędzy partnerami konsorcjum głównych ośrodków nauk o Ziemi w Europie; wspólne wykorzystanie potencjału infrastrukturalnego; wspólna aktywność w ramach europejskich programów ramowych; promocja wspólnych koncepcji projektowych. W skład konsorcjum wchodzą następujące jednostki naukowe: the GFZ German Research Centre for Geosciences, Niemcy, the British Geological Survey (BGS), Wielka Brytania, the Excellence Council for Scientific Study, Hiszpania, the Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zürich), Szwajcaria, the Institute of Earth Physics of Paris (IPGP), Francja, the Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Włochy, Utrecht University (UU), Holandia

6 Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Wykorzystanie zawansowanych badań sejsmicznych 2D do optymalizacji poszukiwań i charakteryzacji złóż węglowodorów niekonwencjonalnych związanych ze skałami łupkowymi na przykładzie rozpoznania utworów triasu i jury w centralnej Polsce. Partnerzy: Strzelecki Energia, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Instytut Geofizyki PAN Koordynator w IGF PAN: dr hab. inż. Michał Malinowski, prof. PAN

7 Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Cel: 1. Ocena wpływu zmian klimatu na hydrologiczne zjawiska ekstremalne: powodzie i susze w wybranych zlewniach na terenie Polski i Norwegii 2. Niestacjonarna analiza częstości powodzi i susz 3. Adaptacja do zmienionych warunków hydrologicznych Koordynator: prof. dr hab. inż. Renata Romanowicz Partner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate Okres: 2013 – 2016 Program: Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, NCBiR Procentowa zmiana wysokości wody stuletniej pomiędzy okresem 2071–2100 a okresem 1961–1990. Wyniki symulacji modelu HIRHAM — HadAM3H/HadCM3 oraz modelu hydrologicznego LISFLOOD dla scenariusza emisji IPCC SRES A2. Zmienione za Feyen i Dankers (2006).

8 Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Minister NiSW zatwierdził PMDIB 22.02.2011r. i wpisał ją do dokumentu rządowego „Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki na lata 2012 – 2020”, czyniąc z niej dokument strategiczny. PMDIB zawiera 33 projekty w różnych dziedzinach nauki. Na początku 2013 r. Minister NiSW podjął decyzję o uruchomieniu procesu aktualizacji PMDIB. Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej Nauki o Ziemi 1. EPOS – European Plate Observing System 2. PolarPol jako część SIOS - Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System

9 Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Cel: rozwój technicznych i organizacyjnych możliwości prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych zjawisk naturalnych w Arktyce; wzmocnienie polskiego udziału w światowej sieci badań i monitorowania lądowych i morskich stref polarnych. Konsolidacja potencjału naukowego polskich badaczy polarnych. PolarPOL powołane zostało przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 26 lutego 2011 roku. Funkcjonuje jako Krajowy Ośrodek Badawczy w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktur Badawczych i jako wydzielona jednostka Instytutu Geofizyki PAN, a Platformą koordynacji naukowej działań w całym środowisku polarnym jest Komitet Badań Polarnych PAN.

10 Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego EPOS został wpisany na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej 23.02.2011 roku. Krajowy koordynator: Instytut Geofizyki PAN

11 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka CYFROWA PRZESTRZEŃ BADAWCZA SEJSMICZNOŚCI INDUKOWANEJ DLA CELÓW EPOS Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

12 Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk 18 Imię i nazwiskoTytuł pracy doktorskiej Dziedzina i zakres nadanego stopnia naukowego Bartłomiej Luks Dynamika zmian pokrywy śnieżnej w rejonie południowo-zachodniego Spitsbergenu Nauki o Ziemi w zakresie geofizyki Piotr Sobolewski Zmienność biologicznie czynnego promieniowania UV Słońca w różnych skalach czasowych Nauki o Ziemi w zakresie geofizyki

13 Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Imię i nazwiskoTytuł pracy habilitacyjnej Dziedzina i zakres nadanego stopnia naukowego Mariusz Białecki Stochastyczne automaty komórkowe i ich zastosowanie do modelowań wybranych aspektów sejsmiczności Nauki o Ziemi w zakresie geofizyki Krzysztof Mizerski Niestabilności magnetohydrodynamiczne w płynnym jądrze Ziemi i innych obiektach astrofizycznych Nauki o Ziemi w zakresie geofizyki Waldemar Jóźwiak Badania magnetowariacyjne struktury litosfery w strefie brzeżnej kratonu wschodnioeuropejskiego - nowa metodyka i rezultaty Nauki o Ziemi w zakresie geofizyki Michał Malinowski Zaawansowane metody przetwarzania i modelowania sejsmicznego dla obrazowania skomplikowanej budowy geologicznej i aplikacji poszukiwawczych Nauki o Ziemi w zakresie geofizyki Janusz Jarosławski Właściwości optyczne aerozolu atmosferycznego w ultrafioletowym zakresie widma oraz jego wpływ na natężenie ultrafioletowego promieniowania słonecznego przy powierzchni Ziemi Nauki o Ziemi w zakresie geofizyki

14 Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk 6 Festiwali Nauki 41 pikników naukowych 133 wycieczki dydaktyczne 28 716 lekcji przeprowadzonych przez nauczycieli na platformie EDUSCIENCE 193 568 wejść na portal przyrodniczy promujący nauki przyrodnicze, Projekt i jego wydarzenia O EDUSCIENCE było głośno dzięki: organizacji konferencji upowszechniających Projekt publikacji artykułów w prasie ogólnopolskiej i branżowej (m.in. Gazeta Wyborcza, Edukacja i Dialog, Życie Szkoły) oraz reportaży w telewizjach regionalnych prezentacji Projektu na konferencji we Florencji (artykuł) oraz konferencji w Tajlandii

15 Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Wykłady: 1. Laserowe badania atmosfery na Spitsbergenie, Zespół Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej, Ostrzeszów 25 lutego 2013; 2. Fale tsunami, huragany i inne groźne zjawiska na morskich wybrzeżach, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księcia Janusza, Góra Kalwaria 24 maja 2013; 3. Bałtyk pod lupą. Dlaczego latem woda w naszym morzu jest niekiedy bardzo zimna, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księcia Janusza, Góra Kalwaria 24 maja 2013; 4. Rola śniegu i lodu na Ziemi, Miejskie Gimnazjum nr 2 w Knurowie 30 kwietnia 2013; 5. Polska Stacja Polarna na Spitsbergenie, Zespół Szkół Podstawowych nr 2 w Legionowie, 26 kwietnia 2013; 6. Dlaczego Ziemia się trzęsie?, Zespół Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej, Ostrzeszów, 25 luty 2013; 7. Dlaczego Ziemia się trzęsie?, Sądecka Akademia Dziecięca, Nowy Sącz, 26 października 2013; 8. Występowanie dobrego i złego ozonu w atmosferze, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księcia Janusza, Góra Kalwaria, 24 maja 2013; 9. Jak powstają chmury?, Szkoła Podstawowa nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK, Legionowo, 11 grudnia 2013.

16 Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk 28 5 3 2 4 11 7 5 3 7 1 2 15 Umowy zlecenia, ekspertyzy GIOŚ, PIG-PIB, PROHIBIT, KGHM SA, AGH, ZUK Nowe Miasto n. Pilicą 10 7

17 Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Liczba ogółem Monografie (lub rozdziały) Podr. akadem. (lub rozdziały) Publikacje w czasopismach recenzowanych Pozostałe publ. nauk. Lista ALista B 9412058519

18 Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Imię i NazwiskoRodzaj nagrody dr Mateusz Moskalik Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską "Zróżnicowanie morfologiczne dna i akustyczna identyfikacja osadów dennych młodego środowiska peryglacjalno-morskiego w rejonie Brepollen (Hornsund, Spitsbergen)" dr Adam Piotrowski Nagroda im. Piusa Rudzkiego w dziedzinie Nauk o Ziemi przyznawana przez Wydział III PAN dr hab. Krzysztof Mizerski Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców dr hab. Krzysztof Mizerski Stypendium im. Kacpra Rafała Rybickiego dla wybitnych młodych geofizyków prof. dr hab. Aleksander Guterch Medal 60-lecia Instytutu Geofizyki PAN za osiągnięcia naukowe i organizacyjne. prof. dr hab. Roman Teisseyre Medal 60-lecia Instytutu Geofizyki PAN za osiągnięcia naukowe i organizacyjne.

19 Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Czasopisma udostępniane na platformach cyfrowych: Acta Geophysica, SpringerLink GeoPlanet Series, Versita Publications of the Institute of Geophysics PAS Ogółem wydane z tego wydawnictwa zwarte wydawnictwa ciągłe w tym czasopisma drukowane wyłącznie w wersji elektr. liczba tytułów nakład w egz.liczba tytułów nakład w egz. liczba tytułów nakład w egz. liczba tytułów 3 52 + platforma elektroniczna 1 druk na żądanie 1 52 + platforma elektroniczna 1 CEL: IF >> 1

20 Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Pomiar ozonu z zastosowaniem spektrofotometru Dobsona, COG Belsk, koordynator J. Krzyścin


Pobierz ppt "Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Eksperyment hydrologiczny na rzece Świder, Projekt Iuventus Plus, koordynator R. Bialik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google