Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystane szanse w latach 2007-2013 przez Akademi ę Pomorsk ą w Słupsku = 22 090 426,20 PLN z funduszy UE Opracowanie - Biuro Funduszy Zewnętrznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystane szanse w latach 2007-2013 przez Akademi ę Pomorsk ą w Słupsku = 22 090 426,20 PLN z funduszy UE Opracowanie - Biuro Funduszy Zewnętrznych."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystane szanse w latach 2007-2013 przez Akademi ę Pomorsk ą w Słupsku = 22 090 426,20 PLN z funduszy UE Opracowanie - Biuro Funduszy Zewnętrznych Biuro Funduszy Zewnętrznych AKADEMIA POMORSKA Z UNIĄ EUROPEJSKĄ ! n

2 1.Przebudowa i doposażenie laboratorium – „Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku” podnoszące jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe - Z funduszy UE 3 001 891,85 PLN 2.2. Doposażenie laboratoriów kształcenia umiejętności zawodowych z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa i badania fizykalnego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku Z funduszy UE 494 600 PLN 3. Modernizacja infrastruktury naukowo-dydaktycznej Katedry Anatomii GUMed-u w celu poprawy jakości kształcenia studentów kierunków medycznych, technicznych i humanistycznych regionu pomorskiego Z funduszy UE 448 400 PLN 4. Poprawa jakości kształcenia studentów poprzez przebudowę pomieszczeń po przychodni przyklinicznej i wyposażenie nowej pracowni pacjenta symulowanego w GUMed w Gdańsku i APS w Słupsku” Z funduszy UE 421 000 PLN ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW: 4 365 891,85 PLN Opracowanie - Biuro Funduszy Zewnętrznych PROJEKTY ZREALIZOWANE z udziałem FUNDUSZY UE:

3 PROJEKTY W REALIZACJI z udziałem FUNDUSZY UE : 1. „Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością”- Z funduszy UE: 3 937 760 PLN 2. „Praktyka bez wad – nowa jakość w kształceniu nauczycieli” Z funduszy UE: 1 218 721 PLN 3. „Przez zabawę do wiedzy – wzrost kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Gminy Kobylnica” Z funduszy UE: 86 150 PLN 4. „MŁODZI W BIZNESIE” Z funduszy UE: 1 921 927,35 PLN 5. „Akademia Wieku Średniego – akademicki model kształcenia ustawicznego osób 50+ Z funduszy UE: 1 550 000 PLN 6.„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów LO Computer College w Koszalinie” Z funduszy UE: 34 920 PLN 7. “Aktywni zawodowo 50+ z Akademią Pomorską w Słupsku” Z funduszy UE: 1 394 005 PLN 8. Studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych – 5 edycji Z funduszy UE: 1 983 900 PLN 9. The Nano2Fun ITN Project has 12 PhD Positions (Early Stage Reasercher – ESR) and 5 Post-Doc Posistions (Experienced Researcher – ER). w ramach 7 Program Ramowy People-Marie Curie Action Z funduszy UE: 837 151 PLN 10. „Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego” (SatBałtyk) Z funduszy UE: 4 760 000 PLNŁĄCZNA WARTOŚĆ REALIZOWANYCH PROJEKTÓW: 17 724 534,35 PLN Opracowanie - Biuro Funduszy Zewnętrznych

4 h Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Beneficjent: Akademia Pomorska w Słupsku Partner: Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku Całkowita wartość projektu: 1 921 927,35 PLN (100% dofinansowania) Wysokość dofinansowania: 85% EFS, 15% budżet państwa Okres realizacji projektu: 02.11.2012 r. – 30.09.2014 r. Wiek grupy docelowej: 18-25 lat Miejsce zamieszkania: Powiat Słupski oraz Miasto Słupsk Formy wsparcia: - 37 osób (9 niepełnosprawnych) wzięło udział w szkoleniu „ABC Przedsiębiorczości” - 24 osoby otrzymały jednorazową dotację inwestycyjną w wysokości 40 000 zł - 24 osoby otrzymały wsparcie pomostowe w wysokości 1500zł/m-c przez rok - specjalistyczne doradztwo biznesowe dla wszystkich właścicieli firm Wysokość bezpośredniego wsparcia finansowego na firmę = 58000zł Biuro Funduszy Zewnętrznych Jeden z projektów = „MŁODZI W BIZNESIE”

5 Korzyści z realizacji projektu: -uruchomienie na rynku 24 podmiotów gospodarczych -rozwój lokalnej przedsiębiorczości -aktywizacja osób bezrobotnych -zatrzymanie młodych ludzi w kraju (przeciwdziałanie emigracji) -nowe przedsiębiorstwa= nowe miejsca pracy -promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w Słupsku oraz Powiecie Słupskim -wzrost zasobności gmin i miast (podatek od nieruchomości od firm, udział w podatku dochodowym) -poprawa standardu zasobów komunalnych i innych poprzez ich modernizacje -napędzanie gospodarki poprzez współpracę nowych firm z dotychczasowymi (zakup towarów, zakup energii, itd.) -wzrost świadomości wśród lokalnej społeczności na temat korzyści płynących z przystąpienia Polski do struktur UE

6 Miejsce na wizytówki firm

7 TRYCHODERM Gabinet trychologii i kosmetologii- Ewelina Cywińska

8 BIURO FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Opracowanie - Biuro Funduszy Zewnętrznych


Pobierz ppt "Wykorzystane szanse w latach 2007-2013 przez Akademi ę Pomorsk ą w Słupsku = 22 090 426,20 PLN z funduszy UE Opracowanie - Biuro Funduszy Zewnętrznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google