Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TWORZENIE I RACHUNEK DOCHODU NARODOWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TWORZENIE I RACHUNEK DOCHODU NARODOWEGO"— Zapis prezentacji:

1 TWORZENIE I RACHUNEK DOCHODU NARODOWEGO
DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH DRZEWO 1000 PLN PRACA DRWALA + 200 PLN DREWNO (BALE) 1200 PLN PRACA W TARTAKU + 800 PLN DREWNO (DESKI) 2000 PLN PRACA STOLARZA I OBICIE TAPICERSKIE + (400 PLN) 500 PLN MEBEL 2500 PLN POŚREDNIK SPRZEDAŻY 500 PLN MEBEL 3000 PLN PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho

2 TWORZENIE I RACHUNEK DOCHODU NARODOWEGO
BAWEŁNA 500 PLN PLANTACJA BAWEŁNY PRACA PRZĄDKI + 100 PLN PRZĘDZA BAWEŁNIANA 600 PLN PRACA TKACZA + 300 PLN TKANINA BAWEŁNIANA 900 PLN + PRACA KRAWCA 800 PLN KOSZULA 1600 PLN PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho

3 TWORZENIE I RACHUNEK DOCHODU NARODOWEGO
DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH DRZEWO PRACA DRWALA + DREWNO (BALE) PRACA W TARTAKU DREWNO (DESKI) PRACA STOLARZA I OBICIE TAPICERSKIE MEBEL POŚREDNIK SPRZEDAŻY 1000 PLN 200 PLN 1200 PLN 800 PLN 2000 PLN (400 PLN) 500 PLN 2500 PLN 3000 PLN DRWAL TARTAK STOLARZ PLANTACJA BAWEŁNY BAWEŁNA PRACA PRZĄDKI + PRZĘDZA BAWEŁNIANA PRACA TKACZA TKANINA BAWEŁNIANA KOSZULA PRACA KRAWCA 1600 PLN 500 PLN 100 PLN 600 PLN 300 PLN 900 PLN 800 PLN 100 PLN PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho

4 TABLICA PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH
LEŚNICTWO PRZEMYSŁ LEKKI PRZEPŁYWY MIĘDZY- GAŁĘZIOWE PRODUKCJA FINALNA GLOBALNA 100 3000 3100 1600 X 4600 1700 4700 KATE- GORIE NAKŁADY WARTOŚĆ DODANA PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho

5 STRUKTURA PRODUKTU I DOCHODU NARODOWEGO
Ex-Im PKB w cenach rynkowych PKB w cenach czynników wytwór- czych podatki pośrednie PKB w cenach czynników wytwór- czych dochody netto z zagranicy PNB w cenach czynników wytwór- czych PNN w cenach czynników wytwór- czych (dochód narodowy) amorty- zacja suma wartości dodanej suma dochodów czynników wytwór- czych dochód ludności nie rozdzielone zyski podatek od zysków dochód dyspozy- cyjny ludności podatek dochodowy + TRANSFERY PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho

6 ROZLICZENIE PODATKU VAT - LEŚNICTWO
500 2500 550 440 110 3050 3000 600 3660 - 800 2000 264 176 2440 1000 220 1220 200 1200 44 1464 4. STOLARZ 5. SPRZE- DAWCA 6. KONSU- MENT 3. TARTAK 2. DRWAL 1. DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH UCZESTNIK WARTOŚĆ DODANA STRUKTURALNA VAT ZWROT URZĄD SKARBOWY SPRZEDAŻ W CENACH RYNKOWYCH wartość netto mebla = 3000 wartość brutto mebla = 3660 PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho

7 METODOLOGIA PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTO
1 Suma wartości produkcji wytworzonej a suma wartości dodanej b suma wartości dóbr i usług finalnych c produkcja globalna - przepływy międzygałęziowe 2 Suma wydatków (popyt) C + I + G + Ex - Im 3 Suma dochodów czynników wytwórczych dochód dyspozycyjny ludności (dochód ludności) suma podatków - transfery = podatki netto (dochód państwa) nie rozdzielone zyski + amortyzacja (dochód przedsiębiorstw) suma dochodów czynników wytwórczych PKB saldo dochodów netto z zagranicy PNB + METODOLOGIA PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTO PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho


Pobierz ppt "TWORZENIE I RACHUNEK DOCHODU NARODOWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google