Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH DRZEWO 1000 PLN PRACA DRWALA + 200 PLN DREWNO (BALE) 1200 PLN PRACA W TARTAKU + 800 PLN DREWNO (DESKI) 2000 PLN PRACA STOLARZA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH DRZEWO 1000 PLN PRACA DRWALA + 200 PLN DREWNO (BALE) 1200 PLN PRACA W TARTAKU + 800 PLN DREWNO (DESKI) 2000 PLN PRACA STOLARZA."— Zapis prezentacji:

1

2 DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH DRZEWO 1000 PLN PRACA DRWALA + 200 PLN DREWNO (BALE) 1200 PLN PRACA W TARTAKU + 800 PLN DREWNO (DESKI) 2000 PLN PRACA STOLARZA I OBICIE TAPICERSKIE + (400 PLN) 500 PLN MEBEL 2500 PLN POŚREDNIK SPRZEDAŻY 500 PLN MEBEL 3000 PLN PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho TWORZENIE I RACHUNEK DOCHODU NARODOWEGO

3 PRACA PRZĄDKI + 100 PLN PRZĘDZA BAWEŁNIANA 600 PLN PRACA TKACZA + 300 PLN TKANINA BAWEŁNIANA 900 PLN + PRACA KRAWCA 800 PLN BAWEŁNA 500 PLN PLANTACJA BAWEŁNY PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho TWORZENIE I RACHUNEK DOCHODU NARODOWEGO KOSZULA 1600 PLN

4 PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho TWORZENIE I RACHUNEK DOCHODU NARODOWEGO DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH DRZEWO PRACA DRWALA + DREWNO (BALE) PRACA W TARTAKU + DREWNO (DESKI) PRACA STOLARZA I OBICIE TAPICERSKIE + MEBEL POŚREDNIK SPRZEDAŻY MEBEL 1000 PLN 200 PLN 1200 PLN 800 PLN 2000 PLN (400 PLN) 500 PLN 2500 PLN 500 PLN 3000 PLN DRWAL TARTAK STOLARZ PLANTACJA BAWEŁNY BAWEŁNA PRACA PRZĄDKI + PRZĘDZA BAWEŁNIANA PRACA TKACZA + TKANINA BAWEŁNIANA KOSZULA + PRACA KRAWCA 1600 PLN 500 PLN 100 PLN 600 PLN 300 PLN 900 PLN 800 PLN 100 PLN

5 PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho TABLICA PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH LEŚNICTWO PRZEMYSŁ LEKKI PRZEPŁYWY MIĘDZY- GAŁĘZIOWE PRODUKCJA FINALNA PRODUKCJA GLOBALNA 0 100 3000 3100 0000 0 1600 0 100 X X 3000 1600 X 4600 X 3000 1700 X X 4700 KATE- GORIE LEŚNICTWO PRZEMYSŁ LEKKI NAKŁADY WARTOŚĆ DODANA PRODUKCJA GLOBALNA

6 PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho STRUKTURA PRODUKTU I DOCHODU NARODOWEGO PKB w cenach rynkowych suma wartości dodanej suma dochodów czynników wytwór- czych PNB w cenach czynników wytwór- czych dochód dyspozy- cyjny ludności podatek dochodowy + TRANSFERY dochód ludności nie rozdzielone zyski podatek od zysków PNN w cenach czynników wytwór- czych (dochód narodowy) amorty- zacja PKB w cenach czynników wytwór- czych dochody netto z zagranicy PKB w cenach czynników wytwór- czych podatki pośrednie C I G Ex-Im

7 PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho ROZLICZENIE PODATKU VAT - LEŚNICTWO 50025005504401103050 50030006005501103660 ----- 80020004402641762440 1000 220 - 1220 2001200264220441464 4. STOLARZ 5. SPRZE- DAWCA 6. KONSU- MENT 3. TARTAK 2. DRWAL 1. DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH UCZESTNIK WARTOŚĆ DODANA STRUKTURALNA WARTOŚĆ DODANA VAT ZWROT VAT URZĄD SKARBOWY SPRZEDAŻ W CENACH RYNKOWYCH wartość netto mebla = 3000 wartość brutto mebla = 3660

8 1 Suma wartości produkcji wytworzonej a suma wartości dodanej b suma wartości dóbr i usług finalnych c produkcja globalna - przepływy międzygałęziowe 2 Suma wydatków (popyt)C + I + G + Ex - Im 3 Suma dochodów czynników wytwórczych dochód dyspozycyjny ludności (dochód ludności) suma podatków - transfery = podatki netto (dochód państwa) nie rozdzielone zyski + amortyzacja (dochód przedsiębiorstw) suma dochodów czynników wytwórczych PKB saldo dochodów netto z zagranicy PNB + PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho METODOLOGIA PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTO


Pobierz ppt "DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH DRZEWO 1000 PLN PRACA DRWALA + 200 PLN DREWNO (BALE) 1200 PLN PRACA W TARTAKU + 800 PLN DREWNO (DESKI) 2000 PLN PRACA STOLARZA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google