Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O MÓWIENIE WYNIKÓW ANKIETY EWALUACYJNEJ PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZESTNIKÓW PROJEKTU „E CHA E UROPY ” ORAZ OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁANIAMI PROJEKTOWYMI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O MÓWIENIE WYNIKÓW ANKIETY EWALUACYJNEJ PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZESTNIKÓW PROJEKTU „E CHA E UROPY ” ORAZ OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁANIAMI PROJEKTOWYMI."— Zapis prezentacji:

1 O MÓWIENIE WYNIKÓW ANKIETY EWALUACYJNEJ PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZESTNIKÓW PROJEKTU „E CHA E UROPY ” ORAZ OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁANIAMI PROJEKTOWYMI

2

3

4 1. Skąd uzyskał/a Pan/Pani informacje o Wolontariacie Europejskim w ramach Programu „Młodzież w działaniu”?

5 2. Skąd uzyskał/a Pan/Pani informacje na temat projektu „Echa Europy” realizowanego w GPCKiE w Plichtowie?

6 3. Czy wie Pan/Pani czego dotyczył projekt „Echa Europy” i jakie działania były realizowane?

7 4. Które z działań realizowanych w ramach projektu „Echa Europy” uważa Pan/Pani za najbardziej ciekawe?

8 5. Czy uważa Pan/Pani, że książka w 3 językach – główny produkt projektu jest cennym źródłem informacji o polsko-rumuńskich tradycjach i zwyczajach?

9 6. Jak ocenia Pan/Pani poziom przygotowania książki w 3 językach – głównego produktu projektu (struktura, treść)?

10 7. Czy uważa Pan/Pani, że przygotowanie książki będącej głównym produktem projektu Wolontariatu Europejskiego było słusznym pomysłem?

11  film  piosenka z teledyskiem  tańce europejskie  nagranie piosenki i tańców tradycyjnych z Rumunii  fotografia  płyta z muzyką ludową, nagranie z tańcami ludowymi  nakręcenie filmu z całego przebiegu projektu  płyta CD z piosenkami, płyta DVD z tańcami  książka lub film o życiu wielopokoleniowych rodzin  książka z przepisami z Rumunii  film na temat tradycji  piosenki i tańce tradycyjne  broszura o kraju wolontariusza 8. Jakie inne działania według Pana/Pani byłyby dobrym pomysłem na główny produkt?

12 9. Czy dzięki realizacji projektu „Echa Europy” dowiedział/a się Pan/Pani czegoś więcej na temat zagadnień będących przedmiotem wspólnego zainteresowania społeczeństwa europejskiego: rasizm, ksenofobia, antysemityzm, narkomania?

13 10. Czy uważa Pan/Pani, że projekt „Echa Europy” był potrzebny?

14 11. Jak ocenia Pan/Pani przebieg projektu „Echa Europy” pod względem organizacyjnym?

15 12. Jak ocenia Pan/Pani stopień przygotowania informacji o realizacji projektu „Echa Europy” na stronie internetowej GPCKiE w Plichtowie?

16 13. Jak ocenia Pan/Pani proces informowania osób zainteresowanych działaniami realizowanymi w ramach projektu „Echa Europy”?

17 14. Jak ocenia Pan/Pani stopień zapewnienia widoczności projektu „Echa Europy”?

18 15. Czy uważa Pan/Pani, że w GPCKiE powinny być realizowane kolejne projekty w ramach Wolontariatu Europejskiego?

19 16. Jakie powinny być główne tematy działania ewentualnych projektów GPCKiE w ramach Wolontariatu Europejskiego?

20  większa ilość zajęć dla dzieci w wieku 8-13 lat  zaangażować w pracę 2 wolontariuszy w tym samym czasie  zaangażować większą grupę ludzi  większy kontakt wolontariusza ze społecznością lokalną  organizacja zajęć cyklicznych skierowanych do konkretnych grup wiekowych 17. Co Pana/Pani zdaniem należałoby zmienić w kolejnych projektach realizowanych w GPCKiE w ramach Wolontariatu Europejskiego?

21 18. Czy uważa Pan/Pani, że GPCKiE w Plichtowie powinno podejmować międzynarodową współpracę?

22 19. Czy jest Pan/Pani zainteresowania braniem udziału w spotkaniach i działaniach w ramach prowadzenia międzynarodowych projektów?

23 C ZĘŚĆ II – PRZEZNACZONA DLA MŁODZIEŻY W WIEKU 18-30 LAT

24 20. Czy brałeś wcześniej udział w podobnych projektach?

25  Ciekawość  Chęć zdobycia większej wiedzy o tego typu projektach  Chęć pozyskania wiedzy na temat innej kultury  Chęć zdobycia nowych doświadczeń i spróbowania czegoś nowego  Chęć zwiększenia umiejętności językowych dużo wolnego czasu 21. Co zadecydowało o Twoim przystąpieniu do projektu „Echa Europy”?

26 22. Czy jesteś zadowolony/a z udziału w projekcie „Echa Europy”?

27 23. Czy wziąłbyś/wzięłabyś udział w kolejnej edycji projektu Wolontariatu Europejskiego?

28 24. Czy chciałbyś/chciałabyś wziąć udział w projekcie Wolontariatu Europejskiego jako wolontariusz i wyjechać do innego kraju?

29  Hiszpania  Holandia  Grecja  Wielka Brytania  Portugalia  Niemcy  Chorwacja  Cypr  Włochy 25. Do jakiego kraju europejskiego chciałbyś/chciałabyś wyjechać i pracować jako wolontariusz Wolontariatu Europejskiego?

30 26. Na jak długo chciałbyś/chciałabyś wyjechać jako wolontariusz?

31 27. J AK OCENIASZ STOPIEŃ REALIZACJI OGÓLNYCH CELÓW PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU „E CHA E UROPY ” WYNIKAJĄCYCH Z P ROGRAMU „M ŁODZIEŻ W DZIAŁANIU ”:

32 Promowanie aktywności obywatelskiej, w szczególności obywatelstwa europejskiego

33 Rozwijanie poczucia solidarności i promowania tolerancji wśród młodzieży

34 Pogłębienie wzajemnego zrozumienia między młodzieżą z różnych krajów

35 28. J AK OCENIASZ STOPIEŃ REALIZACJI GŁÓWNYCH TEMATÓW DZIAŁANIA ?

36 Świadomość europejska

37 Kultura i sztuka

38 WadyZalety należałoby zaangażować większą ilość osób należałoby bardziej rozpowszechniać informacje o działaniach dobra zabawa przepływ informacji dobra i bardzo dobra organizacja mili ludzie integracja nowe doświadczenia poznawanie kultury innego kraju ciekawa treść projektu dużo działań doświadczenie na następne projekty rozwój i świadomość międzynarodowa mieszkańców gminy różnorodność działań i ich zasięg integracja lokalnej społeczności 29. Wskaż wady i zalety dotyczące projektu „Echa Europy” i jego prowadzenia:

39  wspólne gotowanie  zachęcanie do aktywnego trybu życia, zwiększenie możliwość na rynku pracy  dodatkowe warsztaty w szkołach  mecze w siatkówkę plażową, piłkę nożną, wspólne grille i ogniska, karaoke 30. Jakiego rodzaju działania realizowane w ramach Wolontariatu Europejskiego mogłyby być atrakcyjne dla młodzieży i społeczności lokalnej?

40 31. Czy udział w projekcie pomógł Ci w doskonaleniu umiejętności językowych?

41 32.W jakim stopniu udział w projekcie wzbogacił Twoją wiedzę o kraju partnerskim (Rumunii) i kulturze tego kraju?

42 D ZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "O MÓWIENIE WYNIKÓW ANKIETY EWALUACYJNEJ PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZESTNIKÓW PROJEKTU „E CHA E UROPY ” ORAZ OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁANIAMI PROJEKTOWYMI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google