Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problem z pamięcią krótkotrwałą u Andrzeja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problem z pamięcią krótkotrwałą u Andrzeja"— Zapis prezentacji:

1 Problem z pamięcią krótkotrwałą u Andrzeja
Katarzyna Przybyłek Terapia Zajęciowa semestr II Gr. L3

2 Informacje na temat choroby i prognoza wyzdrowienia
Pamięć jest to jedna z funkcji ludzkiego umysłu, zdolność poznawcza do przechowywania, magazynowania i odtwarzania informacji o doświadczeniach. Pamięć jest przedmiotem badań psychologii kognitywnej. Niektóre z ośrodków pamięci: tylna część płatu ciemieniowego - ośrodek pamięci wykonywania ruchów wyuczonych, przednia część płatu ciemieniowego - ośrodek pamięci dotyku, płat potyliczny (dokładnie: pole przedpotyliczne) - ośrodek pamięci i zrozumienia widzianego obrazu, zakręt skroniowy górny - ośrodek zrozumienia i pamięci dźwięków, tylna część zakrętu skroniowego górnego - czuciowy ośrodek mowy (pamięci słyszanego i mówionego słowa), zakręt kątowy - ośrodek pamięci znaków pisarskich (czytania i pisania), pogranicze środkowej i tylnej części zakrętu czołowego górnego - ośrodek pamięci pisania znaków pisarskich. Pamięć krótkotrwała inaczej robocza lub operacyjna, przechowuje niewielkie ilości informacji przez krótki okres czasu; przez powtarzanie informacji przekazujemy je z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej

3 Pamięć krótkotrwała Czas przechowywania kilkanaście sekund do kilku lub kilkunastu minut Pojemność 7 +/- 2 elementy; elementem może być cyfra, liczba, litera, figura geometryczna lub wyraz Zapamiętywanie szybkie, nie wymaga wysiłku, przebiega automatycznie Dostęp łatwy i natychmiastowy Utrwalanie materiału powtórki wewnętrzne; w pewnych wypadkach ułatwiają przekazanie materiału do pamięci trwałej Format zapamiętywanych informacji akustyczny lub wzrokowy Wrażliwość na zapominanie duża; informacje zapomniane znikają bezpowrotnie Format zapisu głównie akustyczny i wzrokowy; niekiedy semantyczny

4 Informacje na temat choroby i prognoza wyzdrowienia
Pamięć krótkotrwała zostaje zaburzona w wyniku uszkodzenia obszarów mózgu odpowiedzialnych za przechowywanie informacji. Przyczyną uszkodzenia może być uraz mechaniczny (np.: uderzenie) lub działanie substancji chemicznych (np.: alkohol).

5 Informacje na temat choroby i prognoza wyzdrowienia
Ze względu na dużą indywidualność przypadków medycyna ani psychologia nie podaje konkretnych informacji na temat urazu pamięci krótkotrwałej ani prognoz przywrócenia/odzyskania jej. Najczęstszą praktyką jaką stosuje się w przypadku utraty/zaburzeń tej pamięci jest trening poprawiający pamięć i koncentrację polegający na wykonywaniu różnego rodzaju ćwiczeń umysłowych.

6 Informacje ogóle Andrzej, 22 lata
Uległ wypadkowi na snowboardzie w wyniku którego doznał urazu głowy. Następstwem urazu jest upośledzenie funkcji lewej części ciała (ma niedowład w palcach lewej ręki i przykurcz palców w lewej stopie) i problem z pamięcią krótkotrwałą Przed wypadkiem prowadził aktywne życie, uczęszczał do szkoły uprawiał aktywnie sport (ASG i jazda na rowerze) oraz należał do bractwa rycerskiego Po wypadku przez dwa lata poruszał się na wózku, teraz porusza się za pomocą chodzika. Przykurcz palców w lewej stopie i ból w kolanie uniemożliwia mu swobodne poruszanie się, jeżeli porusza się z pomocą chodzika musi często odpoczywać Po wypadku zaczął uczęszczać na WTZ gdzie zapieniono mu rehabilitacje i opiekę psychologa. Ćwiczeni z rehabilitantem odbywa dwa razy w tygodniu. Również w domu ma indywidualną opiekę rehabilitanta. W domu z powodu braku balonika porusza się na wózku inwalidzkim. Sprzęt ortopedyczny (chodzik) może pożyczać z Warsztatów Stan Andrzeja po wypadku znacząco się poprawił, jednak potrzebuje ciągłej rehabilitacji, aby powrócić do sprawności fizycznej Andrzej nie ma większych problemów z samoobsłują

7 COPM wraz z wyznaczeniem obszarów pracy terapeuty zajęciowego
Przeprowadzono z Andrzejem wywiad na podstawie COPM, wspólnie z nim wybrano obszary z którymi ma problem: Problem z poruszaniem się - ból w kolanie i przykurcz palców u stopy, niemożliwa mu swobodne chodzenie, przez co musi poruszać się za pomocą chodzika, nie jest w stanie przejść dłuższych dystansów Powrót do szkoły Podjęcie pracy Problem z pamięcią krótkotrwałą Powrót do bractwa i sportu- ASG Częstsze spotkania ze znajomymi, poprawienie stanu życia społecznego

8 Ocena problemów Problem Ważność Wykonanie Satysfakcja
Sprawność fizyczna – samodzielne chodzenie 10 6 2 Powrót do szkoły 8 1 Podjecie pracy Kontakty społeczne – utrata kontaktu ze znajomymi 7 5 Powrót do hobby Uszkodzenie pamięci krótkotrwałej 3

9 Wspólnie z Andrzejem wybraliśmy problem nad którym będziemy pracować – jest to problem z pamięcią krótkotrwałą. Na podstawie wywiadu z Andrzejem ustaliłam że jego problem z pamięcią wpływa na wiele obszarów w jego życiu: Szkoła Praca Kontakty towarzyskie i funkcjonowanie w życiu społecznym Funkcjonowanie w życiu codziennym Andrzej od momentu wypadku nie trenował nigdy pamięci krótkotrwałej, nie zauważono również u niego żadnej poprawy w tym obszarze.

10 Znalezienie terapeuty/ psychologa który rozpocznie z Andrzejem ćwiczenia poprawiające pamięć krótkotrwałą

11 Potencjalne problemy Znalezienie osoby która podejmie się procesu terapii z Andrzejem Bezpłatna terapia ( fundacja lub NFZ) Brak chęci i motywacji do podjęcia wspólnych ćwiczeń przez Andrzeja Brak zaangażowania w wykonywanie ćwiczeń Brak miejsca do spotkań Brak transportu do miejsca spotkań

12 Ocena i badanie potrzeb
Rozmowa z pacjentem i jego rodziną czy zgadają się na rozpoczęcie terapii / ćwiczeń poprawiających pamięć Czy mają pomysł i możliwości poszukania osoby/ organizacji która może rozpocząć terapię Czy rodzina chce brać czynny udział w procesie terapii Czy Warsztaty Terapii Zajęciowej „Klika” mogą mu zapewnić terapię usprawniającą pamięć

13 Założenia Andrzej chce podjąć się terapii usprawniającej jego pamięć
„Klika” podejmuje się zorganizowania zajęć dla Andrzeja przez 5 dni w tygodniu po jednej godzinie WTZ „Klika” wyznaczają osoby (psycholog i terapeuta zajęciowy) do prowadzenia terapii z Andrzejem Ponieważ Andrzej uczęszcza na WTZ „ Klika” ma zapewnione miejsce do spotkań i transport Rodzina bierze udział w terapii

14 SMART Andrzej rozpocznie Terapię usprawniającą pamięć w WTZ „Klika” w ciągu trzech tygodni.

15 S – jest ważny dla pacjenta i konieczny do jego dalszego rozwoju intelektualnego i społecznego
M – jest określony czasem, jeśli Andrzej za 3 tygodnie rozpocznie ćwiczenia które odbywać się będą 5 razy w tygodniu po godzinie dziennie A – jest akceptowany przez pacjenta i przez nas, jest osiągalny R – jest realny ponieważ WTZ mogą zapewnić Andrzejowi warunki i osobę do prowadzenia Terapii T – cel będzie osiągnięty po 3 tygodniach kiedy Andrzej rozpocznie terapię

16 Plan Spotkanie z Kierownictwem, psychologiem i terapeutą zajęciowym w WTZ „Klika” i rozmowa o możliwości zorganizowania terapii dla Andrzeja Rozmowa z Rodziną pacjenta o ich zaangażowaniu w proces terapii

17 Spotkanie 1 Rozmowa z Kierownikiem WTZ o możliwości zorganizowania Terapii poprawiających pamięć Andrzeja

18 Spotkanie 2 Rozmowa z rodziną o zaangażowaniu ich w proces terapii – rodzina pilnuje Andrzeja czy wykonuje zadane mu polecenia, kontynuacja ćwiczeń w domu pod opieką rodziny

19 Spotkanie 3 Spotkanie z psychologiem, terapeutą zajęciowym i Andrzejem w celu ustalenia zasad i przebiegu terapii Ustalenie godzin w jakich będą się odbywały ćwiczenia

20 Monitoring i modyfikacja
Stały kontakt z pacjentem i jego rodziną oraz z pracownikami WTZ „Klika” Plan który założyłam nie wymaga modyfikacji

21 Zakończenie Informujemy Andrzeja oraz jego rodzinę o możliwości skontaktowania się z nami gdyby miał jakieś wątpliwości lub potrzebował pomocy.

22 Wnioski Proces CPPF nie zależy do łatwych rozwiązań problemów
Ciężko jest z góry zaplanować cały proces nie mając odniesienie w rzeczywistości Ciężko przewidzieć zachowania pacjenta Ciężko przewidzieć problemy które mogą pojawić się w czasie realizacji planu Brak wiedzy medycznej i doświadczenia na temat uszkodzenia pamięci krótkotrwałej, ponieważ każdy jest indywidualny a w Internecie nie ma konkretnych informacji na temat takich przypadków Proces CPPF jest bardzo ograniczoną metodą do rozwiązywania tego typu przypadków gdzie niepełnosprawność w szerokim stopniu wpływa na funkcjonowanie osoby w życiu


Pobierz ppt "Problem z pamięcią krótkotrwałą u Andrzeja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google