Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcjonalne współzależności szlaków sygnałowych zależnych od czynników transkrypcyjnych TP53 i NF  B. Katarzyna Szołtysek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcjonalne współzależności szlaków sygnałowych zależnych od czynników transkrypcyjnych TP53 i NF  B. Katarzyna Szołtysek."— Zapis prezentacji:

1 Funkcjonalne współzależności szlaków sygnałowych zależnych od czynników transkrypcyjnych TP53 i NF  B. Katarzyna Szołtysek

2 Mechanizm regulacji NF  B, współzależności z TP53

3 www.brc.riken.jp/.../201p53_network.html TP53 jako czynnik transkrypcyjny

4 http://p53.free.fr/index.html Regulacja aktywacji TP53  MDM2 negatywny regulator p53: wiąże się z domeną TA p53 eksport p53 z jądra komórkowego funkcja ligazy ubikwityny  PTEN pozytywny regulator p53: defosforyluje PIP3 (Pi3-4-5P) blokada aktywacji Akt/PKB

5 Cel pracy zidentyfikowanie i scharakteryzowanie funkcjonalnych współzależności pomiędzy szlakami sygnałowymi zależnymi od czynników transkrypcyjnych NF  B i TP53  analiza wpływu aktywacji szlaku zależnego od NF  B na przeżycie komórek nowotworowych eksponowanych na czynniki genotoksyczne (promieniowanie UV i promieniowanie jonizujące)  analiza profilu ekspresji wybranych genów regulowanych przez czynniki transkrypcyjne NF  B i TP53, w warunkach kontrolnych i w komórkach eksponowanych na czynniki stresu komórkowego  identyfikacja genów, na których aktywność mają wpływ oba czynniki transkrypcyjne i opracowanie modelu funkcjonalnych współzależności obu szlaków sygnałowych

6 HCT116 ( rak jelita grubego )  p53+/+ (wt)  p53-/- (bi-allelic knock-out) STATUS p53: A – RT-PCR B – Western blot AB HCT116 Model doświadczalny

7 Analiza poziomu ekspresji genów oraz białek TP53 zależnych Linia komórkowa: HCT116 (wt, p53-/-) Analiza (WB, qRT-PCR): regulacja p53 blokada cyklu komórkowego indukcja apoptozy

8 Analiza poziomu ekspresji genów oraz białek TP53 zależnych Analiza aktywacji badanych ścieżek sygnałowych Indukcja białka p53: A – Western blot Indukcja ścieżki NF  B: B – Western blot C – RT-PCR A BC

9 Analiza poziomu ekspresji genów TP53 zależnych Schemat ścieżki sygnałowej TP53

10 HCT116 HCT116 p53-/- Analiza ekspresji genów regulatorowych, zależnych od TP53 – MDM2

11 Analiza ekspresji genów regulatorowych, zależnych od TP53 – PTEN HCT116 HCT116 p53-/-

12 Analiza ekspresji genów zależnych od TP53 – p21 HCT116 HCT116 p53-/-

13 Analiza ekspresji genów zależnych od TP53 – Noxa HCT116 HCT116 p53-/-

14 Wnioski: stymulacja komórek TNF  wpływa na aktywację genów zależnych od p53, wywołaną promieniowaniem UV poziom ekspresji MDM2 i PTEN ulega podwyższeniu w obu stosowanych schematach poziom ekspresji p21/WAF1 i Noxa ulega początkowemu obniżeniu, a następnie podwyższeniu w obu stosowanych schematach aktywacji analizowanych ścieżek sygnałowych

15 Analiza poziomu ekspresji genów NF  B zależnych Linia komórkowa: HCT116 (wt, p53-/-) Analiza: qRT-PCR PCR Array (SABioscience - NF  B dependent genes)

16 Analiza ekspresji genów zależnych od NF  B Linia komórkowa: HCT116 (wt, p53-/-) Analiza: cDNA 1h

17 Analiza ekspresji genów zależnych od NF  B Linia komórkowa: HCT116 (wt, p53-/-) Analiza: cDNA 1h

18 Analiza ekspresji genów zależnych od NF  B Analiza qRT-PCR: BCL3, NFKBIA, REL, IL1A, IL8, TNF, TNFAIP3


Pobierz ppt "Funkcjonalne współzależności szlaków sygnałowych zależnych od czynników transkrypcyjnych TP53 i NF  B. Katarzyna Szołtysek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google