Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcjonalne współzależności szlaków sygnałowych zależnych od czynników transkrypcyjnych TP53 i NFkB. Katarzyna Szołtysek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcjonalne współzależności szlaków sygnałowych zależnych od czynników transkrypcyjnych TP53 i NFkB. Katarzyna Szołtysek."— Zapis prezentacji:

1 Funkcjonalne współzależności szlaków sygnałowych zależnych od czynników transkrypcyjnych TP53 i NFkB. Katarzyna Szołtysek

2 Mechanizm regulacji NFkB, współzależności z TP53

3 TP53 jako czynnik transkrypcyjny

4 Regulacja aktywacji TP53
MDM2 negatywny regulator p53: wiąże się z domeną TA p53 eksport p53 z jądra komórkowego funkcja ligazy ubikwityny PTEN pozytywny regulator p53: defosforyluje PIP3 (Pi3-4-5P) blokada aktywacji Akt/PKB

5 Cel pracy zidentyfikowanie i scharakteryzowanie funkcjonalnych współzależności pomiędzy szlakami sygnałowymi zależnymi od czynników transkrypcyjnych NFkB i TP53 analiza wpływu aktywacji szlaku zależnego od NFkB na przeżycie komórek nowotworowych eksponowanych na czynniki genotoksyczne (promieniowanie UV i promieniowanie jonizujące) analiza profilu ekspresji wybranych genów regulowanych przez czynniki transkrypcyjne NFkB i TP53, w warunkach kontrolnych i w komórkach eksponowanych na czynniki stresu komórkowego identyfikacja genów, na których aktywność mają wpływ oba czynniki transkrypcyjne i opracowanie modelu funkcjonalnych współzależności obu szlaków sygnałowych

6 HCT116 (rak jelita grubego)
Model doświadczalny HCT116 (rak jelita grubego) p53+/+ (wt) p53-/- (bi-allelic knock-out) HCT116 STATUS p53: A – RT-PCR B – Western blot A B

7 Analiza poziomu ekspresji genów oraz białek TP53 zależnych
Linia komórkowa: HCT116 (wt, p53-/-) Analiza (WB, qRT-PCR): regulacja p53 blokada cyklu komórkowego indukcja apoptozy 7

8 Analiza poziomu ekspresji genów oraz białek TP53 zależnych
Analiza aktywacji badanych ścieżek sygnałowych Indukcja białka p53: A – Western blot A B C Indukcja ścieżki NFkB: B – Western blot C – RT-PCR 8

9 Analiza poziomu ekspresji genów TP53 zależnych
Schemat ścieżki sygnałowej TP53 9

10 Analiza ekspresji genów regulatorowych, zależnych od TP53 – MDM2
HCT116 p53-/- HCT116

11 Analiza ekspresji genów regulatorowych, zależnych od TP53 – PTEN
HCT116 p53-/- HCT116

12 Analiza ekspresji genów zależnych od TP53 – p21
HCT116 p53-/- HCT116

13 Analiza ekspresji genów zależnych od TP53 – Noxa
HCT116 p53-/- HCT116

14 Wnioski: stymulacja komórek TNFa wpływa na aktywację genów zależnych od p53, wywołaną promieniowaniem UV poziom ekspresji MDM2 i PTEN ulega podwyższeniu w obu stosowanych schematach poziom ekspresji p21/WAF1 i Noxa ulega początkowemu obniżeniu, a następnie podwyższeniu w obu stosowanych schematach aktywacji analizowanych ścieżek sygnałowych

15 Analiza poziomu ekspresji genów NFkB zależnych
Linia komórkowa: HCT116 (wt, p53-/-) Analiza: qRT-PCR PCR Array (SABioscience - NFkB dependent genes)

16 Analiza ekspresji genów zależnych od NFkB
Linia komórkowa: HCT116 (wt, p53-/-) Analiza: cDNA 1h

17 Analiza ekspresji genów zależnych od NFkB
Linia komórkowa: HCT116 (wt, p53-/-) Analiza: cDNA 1h

18 Analiza ekspresji genów zależnych od NFkB
Analiza qRT-PCR: BCL3, NFKBIA, REL, IL1A, IL8, TNF, TNFAIP3


Pobierz ppt "Funkcjonalne współzależności szlaków sygnałowych zależnych od czynników transkrypcyjnych TP53 i NFkB. Katarzyna Szołtysek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google