Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Niegosławiu Opiekun merytoryczny programu rozwojowego: Urszula Kasper Realizacja programu rozwojowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Niegosławiu Opiekun merytoryczny programu rozwojowego: Urszula Kasper Realizacja programu rozwojowego."— Zapis prezentacji:

1

2 Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Niegosławiu Opiekun merytoryczny programu rozwojowego: Urszula Kasper Realizacja programu rozwojowego

3 ● wyrównywanie szans edukacyjnych, ● pokonywanie barier edukacyjnych, ● rozwijanie zainteresowań, ● budzenie poczucia przynależności narodowej Założone cele

4 Uczestnikami projektu było 51 uczniów z klasy IV, V i VI. Liczba uczestników projektu

5 Nazwa zajęć Zajęcia w ramach projektu Nazwa zajęć Zajęcia z historii miały na celu: rozwijanie zainteresowań historycznych, poznawanie historii Polski, praca w zespole. Wszystkie cele zostały osiągnięte! Zajęcia z języka polskiego Celem zajęć było: wyrównywanie deficytów, kształcenie umiejętności kluczowych, doskonalenie sprawności językowej i ortograficznej. Uczniowie z zainteresowaniem realizowali tematykę zajęć, deklarując chęć uczestniczenia w podobnych projektach.

6 Nazwa zajęć Zajęcia w ramach projektu Nazwa zajęć Zajęcia muzyczne Zajęcia plastyczne Kształciły umiejętności plastyczne, na których stosowano różne techniki i narzędzia plastyczne. Wykonano witraże, kolaże, plakaty, odbitki graficzne, plakaty, prace malarskie. Wykonane prace wykorzystano do dekoracji szkoły Celem głównym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych oraz pokonywanie barier edukacyjnych poprzez realizację programów rozwojowych w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. W projekcie uczestniczyło 15 uczniów z klasy IV, V i VI

7 Nazwa zajęć Zajęcia w ramach projektu Nazwa zajęć Zajęcia z języka angielskiego W ramach projektu uczniowie mieli możliwość usprawnić swoje umiejętności gramatyczne i językowe, a oprócz tego w ciekawy sposób wzbogaciły słownictwo i przełamały bariery komunikacyjne. Na zajęciach czuły się komfortowo, były otwarte i w pełni korzystały z przygotowanych

8 Wycieczki jednodniowe Poznawanie najciekawszych obiektów oraz zabytków w najbliższym regionie, daje szansę na rozwój poznawczy uczniów, pielęgnuje tradycje, buduje poczucie przynależności i lokalnego patriotyzmu. W ramach projektu odbyły się wycieczki do Poznań, Torunia oraz do Gorzowa na basen

9 W ramach projektu zakupiono:  pomoce dydaktyczne  instrumenty muzyczne,  pomoce plastyczne,  słowniki,  atlasy, mapy,  mikroskopy, globusy,  plansze dydaktyczne, płyty CD, DVD,  artykuły biurowe Zakup innego wyposażenia/ materiałów

10 Zakupiono :  laptop „Samsung” (1955,70 zł),  projektor multimedialny (1093,23 zł). Zakupy w ramach cross-financingu – wartością dodaną projektu

11 Najważniejsze osiągnięcia 1. Uzyskanie nominacji do Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Złota Sosna” na Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Drezdenku. 2. Rozwinięcie kompetencji uczniowskich. 3. Przełamanie barier komunikacyjnych. 4. Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych.

12 Dziękujemy za uwagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja


Pobierz ppt "Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Niegosławiu Opiekun merytoryczny programu rozwojowego: Urszula Kasper Realizacja programu rozwojowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google