Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport: OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2013 ROKU Białystok 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport: OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2013 ROKU Białystok 2014."— Zapis prezentacji:

1 Raport: OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2013 ROKU Białystok 2014

2  Na terenie województwa podlaskiego z roku na rok zmniejsza się liczba ludności  Niemal połowa mieszkańców województwa podlaskiego zamieszkuje w gminach miejskich, co trzecia osoba mieszka na wsi, zaś co piąta w gminie miejsko-wiejskiej LICZBA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W LATACH * od 2013 r. miasto Białystok ujęło jedynie liczbę ludności zameldowaną na pobyt stały, co spowodowało spadek ogółu mieszkańców województwa o osób w porównaniu do roku 2012.

3  Gminy z terenu województwa podlaskiego w roku 2013 posiadały w swoim zasobie mieszkań komunalnych – spadek w stosunku do roku poprzedniego o 974  Najwięcej mieszkań komunalnych znajdowało się w zasobach miast na prawach powiatu, na terenie 9 gmin zanotowano brak tego typu mieszkań  Na terenie 88 gmin brak jest mieszkań socjalnych STAN ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH GMIN WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W LATACH

4  Na terenie województwa podlaskiego z pomocy społecznej korzysta 8% ogółu mieszkańców  W 2013 roku z pomocy i wsparcia skorzystało: osób, (z czego 47% to osoby korzystające długotrwale)  Ze wsparcia OPS skorzystało: osób, (52% to osoby korzystające długotrwale)  W stosunku do roku 2012 liczba beneficjentów pomocy wzrosła o 7,2%

5 RODZINY OBJĘTE POMOCĄ SPOŁECZNĄ W GMINACH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W LATACH (Z UWZGLĘDNIENIEM POWODÓW PRZYZNANIA POMOCY) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 59% 51% 26% 25% 15%

6 RODZINY OBJĘTE POMOCĄ SPOŁECZNĄ W POWIATACH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W LATACH (Z UWZGLĘDNIENIEM POWODÓW PRZYZNANIA POMOCY) * świadczenia z powodu przemocy w rodzinie (sprawcy przemocy) dotyczą liczby osób (nie rodzin) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 46% 6% 5% 3% 1,4%

7 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2013 ROKU

8 LICZBA OSÓB, KTÓRE W LATACH SKORZYSTAŁY Z POMOCY OPS W POSTACI ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH 1) Porównanie do ogółu osób, które otrzymały pomoc i wsparcie z OPS 2) Porównanie do ogółu osób, którym przyznano świadczenia pieniężne w OPS Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 6,5% 13% 30% 60% 37% 74%

9 Rodzaj świadczeniaRokLiczba osóbUdział Liczba świadczeń Kwota świadczeń w zł Posiłek % % % w tym: dla dzieci % % % Schronienie ,2% ,3% ,3% Ubranie % % % Sprawienie pogrzebu ,2% ,3% ,3% ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE UDZIELONE PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W LATACH Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

10 LICZBA RODZIN KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINACH I POWIATACH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2013

11 RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2013 ROKU Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

12 LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM PCPR W 2013 ROKU Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

13 WYBRANE INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ FUNKCJONUJĄCE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2013 ROKU

14 KADRA OPS I PCPR ZATRUDNIONA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2013 ROKU

15  1 pracownik socjalny na mieszkańców – 45 gmin nie spełnia obowiązku ustawy o pomocy społecznej (Choroszcz mieszkańców – 3 PS., Szypliszki PS, Kobylin Borzymy – 1 PS).  Nie mniej niż 3 pracowników socjalnych w gminie – 44 gmin nie spełnia obowiązku art. 110 pkt. 12 ustawy o pomocy społecznej.

16 STRUKTURA WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W ROKU 2013 W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

17 Dziękuję za uwagę Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku ul. Kombatantów Białystok tel


Pobierz ppt "Raport: OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2013 ROKU Białystok 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google