Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2013 ROKU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2013 ROKU"— Zapis prezentacji:

1 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2013 ROKU
Raport: OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2013 ROKU Białystok 2014

2 LICZBA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W LATACH 2011-2015
Na terenie województwa podlaskiego z roku na rok zmniejsza się liczba ludności Niemal połowa mieszkańców województwa podlaskiego zamieszkuje w gminach miejskich, co trzecia osoba mieszka na wsi, zaś co piąta w gminie miejsko-wiejskiej LICZBA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W LATACH *od 2013 r. miasto Białystok ujęło jedynie liczbę ludności zameldowaną na pobyt stały, co spowodowało spadek ogółu mieszkańców województwa o osób w porównaniu do roku 2012.

3 Na terenie 88 gmin brak jest mieszkań socjalnych
Gminy z terenu województwa podlaskiego w roku 2013 posiadały w swoim zasobie mieszkań komunalnych – spadek w stosunku do roku poprzedniego o 974 Najwięcej mieszkań komunalnych znajdowało się w zasobach miast na prawach powiatu, na terenie 9 gmin zanotowano brak tego typu mieszkań Na terenie 88 gmin brak jest mieszkań socjalnych stan zasobów mieszkaniowych gmin województwa podlaskiego w latach

4 Na terenie województwa podlaskiego z pomocy społecznej korzysta 8% ogółu mieszkańców
W 2013 roku z pomocy i wsparcia skorzystało: osób, (z czego 47% to osoby korzystające długotrwale) Ze wsparcia OPS skorzystało: osób, (52% to osoby korzystające długotrwale) W stosunku do roku 2012 liczba beneficjentów pomocy wzrosła o 7,2%

5 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS
RODZINY OBJĘTE POMOCĄ SPOŁECZNĄ W GMINACH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W LATACH (Z UWZGLĘDNIENIEM POWODÓW PRZYZNANIA POMOCY) 59% 51% 26% 25% 15% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

6 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS
RODZINY OBJĘTE POMOCĄ SPOŁECZNĄ W POWIATACH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W LATACH (Z UWZGLĘDNIENIEM POWODÓW PRZYZNANIA POMOCY) 46% 6% 5% 3% 1,4% *świadczenia z powodu przemocy w rodzinie (sprawcy przemocy) dotyczą liczby osób (nie rodzin) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

7 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w 2013 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

8 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS
LICZBA OSÓB, KTÓRE W LATACH SKORZYSTAŁY Z POMOCY OPS W POSTACI ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH 37% 74% 30% 60% 6,5% 13% 1) Porównanie do ogółu osób, które otrzymały pomoc i wsparcie z OPS 2) Porównanie do ogółu osób, którym przyznano świadczenia pieniężne w OPS Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

9 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS
ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE UDZIELONE PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W LATACH Rodzaj świadczenia Rok Liczba osób Udział Liczba świadczeń Kwota świadczeń w zł Posiłek 2011 36408 77% 2012 34937 89% 2013 35124 94% w tym: dla dzieci 34101 72% 32553 83% 32767 87% Schronienie 107 0,2% 9615 305748 129 0,3% 10771 386483 137 12889 434189 Ubranie 489 1% 508 89900 412 473 95076 391 445 89146 Sprawienie pogrzebu 101 208091 130 131 273824 108 255283 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

10 LICZBA RODZIN KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINACH I POWIATACH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2013

11 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS
RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2013 ROKU Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

12 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM PCPR W 2013 ROKU Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

13 WYBRANE Instytucje pomocy społecznej funkcjonujące w województwie podlaskim
w 2013 roku

14 Kadra OPS i PCPr zatrudniona na terenie województwa podlaskiego
w 2013 roku

15 1 pracownik socjalny na mieszkańców – 45 gmin nie spełnia obowiązku ustawy o pomocy społecznej (Choroszcz mieszkańców – 3 PS., Szypliszki PS, Kobylin Borzymy – 1 PS). Nie mniej niż 3 pracowników socjalnych w gminie – 44 gmin nie spełnia obowiązku art. 110 pkt. 12 ustawy o pomocy społecznej.

16 STRUKTURA WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W ROKU 2013 W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

17 ul. Kombatantów 7 15-110 Białystok tel. 85 744 - 72 -72
Dziękuję za uwagę Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku ul. Kombatantów Białystok tel


Pobierz ppt "OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2013 ROKU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google