Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport: OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2013 ROKU Białystok 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport: OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2013 ROKU Białystok 2014."— Zapis prezentacji:

1 Raport: OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2013 ROKU Białystok 2014

2  Na terenie województwa podlaskiego z roku na rok zmniejsza się liczba ludności  Niemal połowa mieszkańców województwa podlaskiego zamieszkuje w gminach miejskich, co trzecia osoba mieszka na wsi, zaś co piąta w gminie miejsko-wiejskiej LICZBA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W LATACH 2011-2015 * od 2013 r. miasto Białystok ujęło jedynie liczbę ludności zameldowaną na pobyt stały, co spowodowało spadek ogółu mieszkańców województwa o 23.228 osób w porównaniu do roku 2012.

3  Gminy z terenu województwa podlaskiego w roku 2013 posiadały w swoim zasobie 15.731 mieszkań komunalnych – spadek w stosunku do roku poprzedniego o 974  Najwięcej mieszkań komunalnych znajdowało się w zasobach miast na prawach powiatu, na terenie 9 gmin zanotowano brak tego typu mieszkań  Na terenie 88 gmin brak jest mieszkań socjalnych STAN ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH GMIN WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W LATACH 2011-2013

4  Na terenie województwa podlaskiego z pomocy społecznej korzysta 8% ogółu mieszkańców  W 2013 roku z pomocy i wsparcia skorzystało: 100 111 osób, (z czego 47% to osoby korzystające długotrwale)  Ze wsparcia OPS skorzystało: 89 756 osób, (52% to osoby korzystające długotrwale)  W stosunku do roku 2012 liczba beneficjentów pomocy wzrosła o 7,2%

5 RODZINY OBJĘTE POMOCĄ SPOŁECZNĄ W GMINACH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W LATACH 2011 - 2013 (Z UWZGLĘDNIENIEM POWODÓW PRZYZNANIA POMOCY) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 59% 51% 26% 25% 15%

6 RODZINY OBJĘTE POMOCĄ SPOŁECZNĄ W POWIATACH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W LATACH 2011 - 2013 (Z UWZGLĘDNIENIEM POWODÓW PRZYZNANIA POMOCY) * świadczenia z powodu przemocy w rodzinie (sprawcy przemocy) dotyczą liczby osób (nie rodzin) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 46% 6% 5% 3% 1,4%

7 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2013 ROKU

8 LICZBA OSÓB, KTÓRE W LATACH 2011-2013 SKORZYSTAŁY Z POMOCY OPS W POSTACI ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH 1) Porównanie do ogółu osób, które otrzymały pomoc i wsparcie z OPS 2) Porównanie do ogółu osób, którym przyznano świadczenia pieniężne w OPS Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 6,5% 13% 30% 60% 37% 74%

9 Rodzaj świadczeniaRokLiczba osóbUdział Liczba świadczeń Kwota świadczeń w zł Posiłek 201136408 77%4785135 17720449 201234937 89%4656455 18574458 201335124 94%4587283 18865300 w tym: dla dzieci 201134101 72%4318715 15162404 201232553 83%4308383 15842303 201332767 87%4331743 16367030 Schronienie 2011107 0,2%9615 305748 2012129 0,3%10771 386483 2013137 0,3%12889 434189 Ubranie 2011489 1%508 89900 2012412 1%473 95076 2013391 1%445 89146 Sprawienie pogrzebu 2011101 0,2%101 208091 2012130 0,3%131 273824 2013108 0,3%108 255283 ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE UDZIELONE PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W LATACH 2011-2013 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

10 LICZBA RODZIN KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINACH I POWIATACH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2013

11 RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2013 ROKU Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

12 LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM PCPR W 2013 ROKU Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

13 WYBRANE INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ FUNKCJONUJĄCE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2013 ROKU

14 KADRA OPS I PCPR ZATRUDNIONA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2013 ROKU

15  1 pracownik socjalny na 2 000 mieszkańców – 45 gmin nie spełnia obowiązku ustawy o pomocy społecznej (Choroszcz 14 156 mieszkańców – 3 PS., Szypliszki 4 074- 1 PS, Kobylin Borzymy 3 504 – 1 PS).  Nie mniej niż 3 pracowników socjalnych w gminie – 44 gmin nie spełnia obowiązku art. 110 pkt. 12 ustawy o pomocy społecznej.

16 STRUKTURA WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W ROKU 2013 W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

17 Dziękuję za uwagę Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku ul. Kombatantów 7 15-110 Białystok tel. 85 744 - 72 -72 www.rops-bialystok.pl


Pobierz ppt "Raport: OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2013 ROKU Białystok 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google