Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Józef” w Opolu ul

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Józef” w Opolu ul"— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Józef” w Opolu ul
Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Józef” w Opolu ul. Prószkowska 74, Opole „Stawiamy na rodzinę” – zimowe warsztaty dla dzieci i młodzieży Gminy Strzelce Opolskie organizowane w ramach akcji „Postaw na rodzinę” Strzelce Opolskie, –

2 Dzieisięć aktywnych dni za nami – czyli twórczy, a przede wszystkim spędzony w gronie najbliższych czas zimowych warsztatów 30 osobowej grupy dzieci i młodzieży Gminy Strzelec Opolskich dobiegł końca. W ramach projektu kładziono szczególny nacisk na: uświadomienie ideału rodziny, określenie co rodzina daje każdemu z jej członków, zapoznania z podstawowymi funkcjami rodziny uzmysłowienie roli rodziny w przekazywaniu wartości i norm moralnych, uczenie doceniania rodziców jako wychowawców i przyjaciół, uczenie dostrzegania w tradycjach i zwyczajach ciągłości kultury, uczenie dokonywania hierarchizacji wartości uczenie poznawania siebie – swoich uczuć, emocji oraz dokonywania samooceny i samokontroli, nauka dawania i otrzymywania pozytywnych emocji o sobie integracja rodzinna, wspólne poznawanie miasta Strzelce Opolskie i jego historii zagospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego, wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego wraz z rodziną, wdrażanie do troski o samorozwój i samodyscyplinę, ukazanie młodzieży alternatywy dla nudy i poszukiwania emocji w środkach odurzających, rozwijanie procesów poznawczych oraz umiejętności interpersonalnych, ćwiczenie zasad prawidłowej komunikacji oraz budowanie postawy otwartości; uczenie się szacunku dla innych osób – tych dobrze znanych (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, koledzy, koleżanki) ale też nowo poznanych, reprezentujących odmienne cechy charakteru, mentalność, sposób bycia, zachowania się; rozbudzanie i ukierunkowanie zainteresowań wyrabianie umiejętności wartościowania; aktywizacja dzieci pod względem twórczego myślenia i rozwiązywania problemów dostarczanie odpowiednio zorganizowanych doświadczeń społecznych mających na celu skorygowanie zaburzonych zachowań, negatywnych sądów poznawczych i zaburzeń emocjonalnych.

3 28.01 – „Moje miejsce w rodzinie”
Cele: uświadomienie ideału rodziny, zapoznanie z zadaniami i funkcjami, jakie powinna spełniać rodzina, określenie ról pełnionych przez poszczególnych członków rodziny. Gry i zabawy integracyjne; Tworzenie regulaminu; Warsztaty plastyczne; Warsztaty z komunikacji.

4 29.01 –Poznając historię naszych przodków
Cele: uświadomienie znaczenia rodziny, kształtowanie postaw prorodzinnych, rozwijanie zainteresowania historią rodziny dziecka. Spotkanie z gościem Warsztaty plastyczne Wyjście na kręgle

5 30.01 – Wartości rodzinne Cele: podkreślenie znaczenia budowania więzi rodzinnych, ukazanie walorów z prowadzenia dialogów w szerszym kręgu rodzinnym-komunikacja międzypokoleniowa, uzmysłowienie roli rodziny w przekazywaniu wartości i norm moralnych; Warsztaty techniczne- tworzenie instrumentów perkusyjnych; Gry i zabawy; Warsztaty z komunikacji- „Jak porozumieć się z innymi?”; Warsztaty muzyczne;

6 31.07 – „Poznając siebie i zaakceptować innych”
Cele: uczenie dostrzegania swoich potrzeb i potrzeb innych, kształtowanie umiejętności dokonywania samooceny i samokontroli oraz okazywania i dozowania swoich uczuć i emocji, uczenie dawania i przyjmowania komplementów i uwag. Warsztaty teatralne- ”W kręgu emocji”; Radosne muzykowanie- śpiewanie piosenek ludowych; Gry i zabawy na świeżym powietrzu; Ognisko w ogrodzie parafialnym;

7 1.02- W kręgu obyczajów mojej rodziny
Cele: zapoznanie z tradycjami i obyczajami panującymi z poszczególnych rodzinach, ukazanie negatywnych skutków zachowań agresywnych, uczenie radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Warsztaty taneczno- teatralne; Warsztaty plastyczno-techniczne - Kronika rodzinna; Warsztaty z komunikacji- walka z agresją; Wspólne gry i zabawy;

8 4.02- Dostrzegając szczęście, jakie daje nam rodzina
Cele: kształtowanie postawy zaangażowania dziecka w sprawy rodzinne, uświadomienie miejsca dziecka w obowiązkach rodzinnych; Warsztaty kulinarne-gofry i sałatka owocowa; Warsztaty kulturalne- savoir vivre; Zawody naszych rodziców- wizyta w ratuszu spotkanie z burmistrzem bądź radnym; Gry i zabawy.

9 5.02- Czas wolny z rodziną Cele: ukazanie sposobów spędzania czasu wolego z całą rodziną, rozwijanie umiejętności planowania czasu wolnego, uświadomienie wpływu mediów na życie rodzinne i uczenie dostrzegania wad i zalet reklamowanych towarów kształtowanie postawy asertywnej; Warsztaty taneczne- taniec integracyjny; Warsztaty teatralno- kabaretowe; Gry i zabawy na świeżym powietrzu; Warsztaty z komunikacji; Spotkanie gościem- dzień z książką.

10 6.02- Rozwiązujemy problemy
Cele: rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, kształtowanie zdolności wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce; Warsztaty z komunikacji; Wizyta w studio telewizyjnym CitySat Gordzielik; Warsztaty plastyczno- techniczne - decoupage; Gry i zabawy.

11 7.02- Kochamy naszą rodzinę
Cele: uświadomienie potrzeby okazywania uczuć, kształtowanie umiejętności porozumiewania się z innymi, rozbudzenie postawy otwartości na innych; Warsztaty plastyczne- laurki walentynkowe dla rodziców; Warsztaty taneczno- teatralne; Warsztaty muzyczne; Gry i zabawy na świeżym powietrzu.

12 8.02- Najlepiej z rodziną Cele: integracja rodzinna, budowanie poczucia wyjątkowości; Występy dzieci; Podziękowania dla uczestników; Poczęstunek dla rodziców i ich pociech; Gry i zabawy;

13 Dziękujemy! Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Józef” w Opolu i parafia p. w. św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich pragną bardzo podziękować wszystkim, który zaangażowali się w realizację i organizację projektu „Stawiamy na rodzinę”. Przede wszystkim pragniemy podziękować Gminie Strzelce Opolskie za dofinansowanie naszego zadania w ramach kampanii społecznej „POSTAW NA RODZINĘ”.


Pobierz ppt "Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Józef” w Opolu ul"

Podobne prezentacje


Reklamy Google