Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak robić to efektywnie?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak robić to efektywnie?"— Zapis prezentacji:

1 Jak robić to efektywnie?
Networking w Klastrze Jak robić to efektywnie? Przykład Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw (OKIP)

2 Co właściwie oznacza Networking..??
tworzenie siatki połączeń upowszechnianie wiedzy branżowe sieci społecznościowe wymiana doświadczeń współpraca B2B projekty partnerskie zwiększanie kompetencji wymiana kontaktów matchmaking konferencje, seminaria, etc. Zasoby ludzkie synergia

3 System mierzenia rezultatów Networkingu Krastrowego
Zasoby Działania Wiedza Innowacje Efekty ekonomiczne Jakie Efekty Ekonominczne osiągamy z działań networkingowych Klastra.

4 Mocny zespół ludzi zbudowany na wzajemnym zaufaniu
Zasoby Działania Wiedza Innowacje Efekty ekonomiczne Zasoby Ludzkie Mocny zespół ludzi zbudowany na wzajemnym zaufaniu Talenty, umiejętności i wiedza reprezentowane przez jednostkę i grupę Zasoby materialne Dobra ruchome (inaczej to jakos nazwac- publikacje w czasopismach branzowych np mozemy robic :P Nieruchome(organizowac konferencje, akcje promocyjne, targi) Zasoby finansowe Źródła finansowania- rządowe, regionalne i gminne, pozarządowe, kapitał własny, EU i inne

5 Tworzenie pomostu między pomysłem a realizacją
Zasoby Działania Wiedza Innowacje Efekty ekonomiczne Tworzenie pomostu między pomysłem a realizacją Konferencje, Kongresy, Seminaria – miejsce spotkań I Kongres Klastrów Polskich w Sejmie RP Klastry branżowe– stworzenie klastrów z różnych dziedzin gospodarki – medyczny, turystyczny, OZE, energetyczny Matchmaking – Asysta dla firm i instytutów naukowo badawczych przy odnajdywaniu odpowiednich partnerów w celu zrealizowania konkretnego projektu lub rozwiązania problemu. Generowanie Pomysłów – Procesy te mają wieść do tworzenia nowych projektów partnerskich na podstawie konktetnych pomysłów lub wyników najnowszych badań. Upowszechnianie wiedzy Konsultacje i szkolenia- Oferta konstultacji i szkoleń indywidualnych – otwarta na wiedzy i badaniach uniwersyteckich oraz konsultacje w zakresie finansowania projektów i asysta w przygotowywaniu wniosków Rozwój kompetencji- We współpracy z uniwersytetami i innymi instytucjami edukacyjnymi networking może przyczyniać się do rozwijania nowych, zorientowanych na firmę programów edukacyjnych ściśle związanych z branżą klastra. Projekty partnerskie Innowacyjne projekty - projekty partnerskie pomiędzy firmami i instytucjami naukowymi w celu opracowania nowej technologii, nowego produktu, usługi itp. Projekty wstępne - projekty powstałe aby określić podstawę dla rzeczywistego projektu, takie jak badania nad nowym pomysłem, próby małej skali, itp Partnerstwo firm B2B- Działania, które prowadzą do rozwiązania konkretnych problemów oraz stworzenia możliwości biznesowych. Instytucje naukowe nie uczestniczą w tego typu działaniach.

6 Rozbudowana infrastruktura naukowo-badawcza
Zasoby Działania Wiedza Innowacje Efekty Ekonomiczne Centrum wiedzy Rozbudowana infrastruktura naukowo-badawcza Dostęp do najnowszych wyników badań oraz możliwość prowadzenia nowych badań Dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów, gotowych do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem Przepływ wiedzy Z sektora prywatnego (przedsiębiorstwa) do sektora publicznego (uczelnie etc) Z sektora publicznego (wykwalifikowana kadra naukowców) do prywatnego (dzielenie wiedzy z prywatnymi instytucjami i firmami) Staże dla zdolnych studentów i absolwentów uczelni wyższych w działach wdrożeń oraz przy projektach badawczych w firmach Tworzenie innowacji Zmiana sposobu myślenia w przedsiębiorstwach oraz instytucjach naukowo-badawczych w związku z możliwościami jakie daje networking klastrowy. Wykorzystanie ich w celu tworzenia innowacji.

7 Pozyskanie nowych kompetencji oraz pomysłów Analizy rynkowe
Zasoby Działania Wiedza Innowacje Efekty ekonomiczne Pozyskanie nowych kompetencji oraz pomysłów Analizy rynkowe Wspólne odnajdywanie najlepszych rozwiązań Szybka implementacja pomysłów Rozwój nowych produktów i usług Identyfikacja trendów i potrzeb rynkowych oraz nowe wizje Tworzenie innowacyjnych produktów i usług w odpowiedzi na potrzeby rynku Elastyczność przy wdrażaniu nowych produktów Reprezentowanie polskiej mysli innowacyjnej poza granicami kraju Tworzenie rozpoznawalnej marki Prestiż, zwiększanie konkurencyjności Komercjalizacja Innowacyjnych technologii

8 Stworzenie nowych miejsc pracy Rozwój mikro i średnich przedsiębiorstw
Zasoby Działania Wiedza Innowacje Efekty ekonomiczne Skala Mikro Stworzenie nowych miejsc pracy Rozwój mikro i średnich przedsiębiorstw Rozwój ekonomiczny regionów Wykorzystywanie lokalnych zasobów Tworzenie nowych innowacyjnych produktów i usług Skala Makro Rozwój ekonomiczny kraju Szerzenie polskiej myśli innowacyjnej za granicą Wzrost konkurencyjności gospodarki Wspólna lepsza przyszłość Razem możemy tworzyć lepszą przyszłość pełną możliwości. Dołącz do nas juz dziś!

9 Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw OKIP
Dziękujemy za uwagę  Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw OKIP


Pobierz ppt "Jak robić to efektywnie?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google