Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Współpracy – pierwsze wspólne działanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Współpracy – pierwsze wspólne działanie"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Współpracy – pierwsze wspólne działanie
1 1

2 „ Zadania do zrealizowania
Każda z grup – uczniowie, rodzice, nauczyciele przekonsultowali poniższe zadania. Skonsultowanie wypracowanej podczas I warsztatu Listy pomysłów oraz dalsze zbieranie nowych pomysłów na działania, które mogą być realizowane w ramach Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy. Zrealizowanie jednego wspólnego zadania/działania, które zostało zaplanowane podczas pierwszego warsztatu. Skonsultowanie wypracowanych podczas I warsztatu Zasad Współpracy w szkole. 2 2

3 „ Lista pomysłów – konsultacje z SU, RR, RP
Wychowawcy klas przedstawili wszystkie propozycje wypracowane po debatach uczniów, rodziców i nauczycieli - uczniom - (14 IV) - na godzinach wychowawczych, rodzicom - (8 IV ) - na zebraniach rodziców. Koordynator projektu przedstawił propozycje - nauczycielom - na zebraniu RP - (02 IV, 03 IV). 3 3

4 „ Lista pomysłów- propozycje uczniów
 1. Zmniejszyć ilość zadawanych prac domowych na dni wolne (weekend czy ferie szkolne). 2. Usprawnić WSO uwzględniając zwiększenie stopnia surowości kar za przewinienia uczniów. 3. Wprowadzenie zmian w jadłospisie (dostosowany do dzieci). 4. Wspólne spotkania integracyjne (rodzice, nauczyciele, dzieci) – np. pikniki. 5. Umożliwić uczniom spędzanie przerw międzylekcyjnych na świeżym powietrzu. 6. Wprowadzić w szkole dziennik elektroniczny. 7. Rodzinny sprawdzian szóstoklasisty. 8. Uruchomić w szkole "Skrzynkę Życzeń. 9. Zorganizować konkurs rywalizacji między klasowej „Superklasa”. 10. Zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych. 11. Pomoc w nauce on – line. 12. Otwarta sala dla rodziców i dzieci. 13. Rzecznik Praw Ucznia. 4 4

5 „ Lista pomysłów- propozycje rodziców
1. Wprowadzić w szkole dziennik elektroniczny, usprawnienie komunikacji nauczyciel- rodzic, uczeń- rodzic. 2. Większa dostępność zajęć pozalekcyjnych. 3. Umożliwienie nauczycielom organizowania dodatkowych zajęć (przyznanie godzin i funduszy). 4. Usprawnić WSO uwzględniając zwiększenie stopnia surowości kar za przewinienia uczniów. 5. Usprawnić kontakt pomiędzy rodzicami i nauczycielami. (forum, blog, facebook…). 6. Częściej organizować przedsięwzięcia , które włączają rodziców, uczniów i nauczycieli. 7. Uruchomić w szkole "Skrzynkę Życzeń. 8. Wspólne spotkania integracyjne (rodzice, nauczyciele, dzieci) – np. pikniki. 9. Zmniejszyć ilość zadawanych prac domowych na dni wolne (weekend czy ferie szkolne). 10. Większe zaangażowanie nauczycieli we wsparcie talentów (przygotowanie do konkursów). 11. Prowadzić lekcje otwarte dla rodziców. 12. Rodzinny sprawdzian szóstoklasisty. 13. Rzecznik Praw Ucznia. 14. Więcej zajęć rozwijających samorządność uczniów. 15. Pomoc w nauce on - line. 5 5

6 „ Lista pomysłów- wypracowana przez SU, RR, RP Organizacja
wspólne układanie jadłospisu uwzględniającego zdrowy styl życia wspólne spotkania integracyjne społeczność szkolną udoskonalenie zasad pracy w szatni szkolnej wspólne tworzenie dokumentów szkolnych Rodzinny Sprawdzian Szóstoklasisty Rodzice w roli nauczycieli na zajęciach otwartych zorganizować konkurs rywalizacji między klasowej „Superklasa” rozwijanie samorządności uczniów - organizowanie debat tematycznych dla samorządu uczniowskiego, zajęcia dydaktyczno- warsztatowe rozwijające samorządność 6 6

7 „ Lista pomysłów- wypracowana przez SU, RR, RP Dydaktyka
utworzenie zasad oceniania zachowania WSO (ocenianie punktowe) wprowadzenie dziennika elektronicznego zmniejszenie zadawania prac domowych na ferie i weekendy propozycja kół zainteresowań (ankieta dla rodziców) 7 7

8 „ Lista pomysłów- wypracowana przez SU, RR, RP Przestrzeń szkoły
utworzenie sali świetlicowej utworzenie tablicy sukcesów uczniów wspólne sprzątanie terenu wokół szkoły Skrzynka Życzeń 8 8

9 „ Realizujemy pierwsze wspólne działanie
Na podstawie wyników i wniosków z debat w trakcie pierwszego warsztatu wybraliśmy obszar współpracy - organizacja, w którym będziemy chcieli zwiększyć współpracę. 9 9

10 „ Realizujemy pierwsze wspólne działanie
Nazwa/tytuł wspólnego działania Tworzymy dokumentację szkolną- Koncepcję Pracy Szkoły Na czym będzie polegało wspólne działanie? (krótki opis co ma zostać zrobione, ile osób będzie brało udział, co to będą za osoby) Spotkania z podmiotami działającymi na terenie szkoły. Omówienie zasad dotyczących dydaktyki, wychowania, opieki, zarządzania i doskonalenia nauczycieli. Wyznaczenie priorytetów i obszarów do działań. Zapisanie ich. Konsultacje na zebraniach z rodzicami, z SSU i radą pedagogiczną. Wypracowanie dokumentu, na podstawie którego będzie się odbywała praca w przyszłych latach szkolnych. 10 10

11 „ Realizujemy pierwsze wspólne działanie
Po czym poznamy, że się udało? Koncepcja pracy szkoły zostanie pozytywnie zaopiniowana przez wszystkie podmioty działające na terenie szkoły. Każdy będzie wiedział co to jest koncepcja pracy szkoły. Utworzenie wizualnej tablicy koncepcji pracy szkoły (po przeprowadzonej lekcji wychowawczej uczniowie klas 4-6 ilustrują koncepcję pracy szkoły: „Nasza koncepcja pracy i nauki w szkole” – np. kolaż , akwarela, itp. Klasy 1-3 wykonują z rodzicami plakat „Moja Szkoła Marzeń”). 11 11

12 „ Realizujemy pierwsze wspólne działanie
Co trzeba zrobić? (kolejne kroki/działania) Kto to zrobił? (poszczególne działania realizowali uczniowie, rodzice, nauczyciele) Do kiedy trzeba było to zrobić? Powołanie zespołu do spraw utworzenia koncepcji pracy szkoły - wybór na zebraniach SSU, RR i RP Ustalenie mocnych i słabych stron szkoły - uczniowie na godzinach wychowawczych - ankiety: wychowawcy klas - podsumowanie ankiet - rodzice na zebraniach rodziców - ankiety: wychowawcy klas - podsumowanie ankiet - nauczyciele na zebraniach rady pedagogicznej - ankiety 12 12

13 „ Realizujemy pierwsze wspólne działanie Co trzeba zrobić?
Kto to zrobił? Do kiedy trzeba było to zrobić? Zebranie wszystkich zadań, utworzenie projektu koncepcji pracy szkoły na podstawie wniosków z ankiet zespół do spraw koncepcji pracy szkoły Przedstawienie podmiotom dokumentu wstępnego, ukazanie projektu na stronie internetowej szkoły. Zebranie uwag i wniosków. wychowawcy na godz. wychowawczych, opiekun SSU - wychowawcy klas -na zebraniach RR dyrektor na zebraniu RP W. Szelągowski – strona internetowa szkoły 7 IV 2014r. 8 IV 2014r. 2,3 IV 2014r. Przyjęcie nowego dokumentu. uczniowie - na godz. wychowawczych R.R. – zebranie z przewodniczącym RR - nauczyciele – zebranie z dyrektorem szkoły 12 V 2014r. 13 V 2014r. 13 13

14 „ Zasady współpracy- konsultacje z SU, RR, RP
Wychowawcy klas przedstawili zasady współpracy wypracowane na I warsztacie przez zespół 6RUN - uczniom - (14 IV) - na godzinach wychowawczych, rodzicom - (8 IV ) - na zebraniach rodziców. Koordynator projektu przedstawił propozycje zasad - nauczycielom - na zebraniu RP - (02 IV, 03 IV). 14 14

15 „ Zasady współpracy- wypracowane wspólnie przez SU, RR, RP
Co możemy zrobić w naszej szkole, żeby nam się lepiej rozmawiało i współpracowało z RUN? Czego należy unikać? - Traktujemy rozmówcę podmiotowo - wyznaczamy komfortowe miejsce do przeprowadzania rozmów (antresola, pokój nauczycielski na II piętrze) planujemy spotkania z wyprzedzeniem (co najmniej 1 miesiąc ?) różne dni zebrań klas 1-3 ( pierwszy wtorek miesiąca) i 4-6 (pierwsza środa miesiąca) dni otwarte co drugi miesiąc powołujemy Rzecznika Praw Ucznia ( od września 2014r.) przestrzegamy określonych w Statucie Szkoły procedur Stosujemy zasadę partnerstwa i dialogu pomiędzy podmiotami (równorzędne prawa i obowiązki wychowawców i rodziców) nauczyciele i rodzice przestrzegają opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, dostosowań do możliwości uczniów ponosimy odpowiedzialność za wykonywane zadanie przestrzegamy lojalności zawodowej optymizm , życzliwość, chęć zrozumienia drugiego człowieka - Unikamy spoufalania się unikamy okazywania negatywnych emocji unikamy porównywania uczniów przez nauczycieli unikamy porównywania uczniów przez uczniów unikamy niezdrowej rywalizacji pomiędzy uczniami unikamy niezdrowej rywalizacji pomiędzy nauczycielami Co możemy zrobić i od czego zacząć, żeby jak najwięcej osób włączyć do zadań? - Promujemy dobre działania, służące dobru powszechnemu - delegujemy i dozujemy zadania do wykonania znajdujemy pozytywną motywację (nagrody, punkty, podziękowania) dbamy o dobry przepływ informacji Unikamy chaosu w działaniu, dezinformacji unikamy braku konsekwencji unikamy przymuszania do działań unikamy krytykowania działań innych 15 15

16 16 16


Pobierz ppt "Szkoła Współpracy – pierwsze wspólne działanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google