Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aplikacje TCP i UDP. Łukasz Zieliński

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aplikacje TCP i UDP. Łukasz Zieliński"— Zapis prezentacji:

1 Aplikacje TCP i UDP. Łukasz Zieliński
K:\Studenci\PK\Prywatne\ŁukaszZieliński

2 Plan Prezentacji System.Net.Socket System.Net.NetworkInformation
Protokół TCP Protokół UDP Różnice TCP i UDP System.Net.Socket System.Net.NetworkInformation System.Net Możliwe pytania.

3 Transmission Control Protocol (TCP)
połączeniowy, niezawodny, strumieniowy protokół komunikacyjny wykorzystywany do przesyłania danych pomiędzy procesami uruchomionymi na różnych maszynach, korzysta z usług protokołu IP do wysyłania i odbierania danych oraz ich fragmentacji Protokół TCP operuje w warstwie transportowej modelu OSI.

4 Nagłówek TCP

5 UDP (ang. User Datagram Protocol – protokół pakietów użytkownika)
Jest to protokół bezpołączeniowy, więc nie ma narzutu na nawiązywanie połączenia i śledzenie sesji (w przeciwieństwie do TCP). Nie ma też mechanizmów kontroli przepływu i retransmisji. Korzyścią płynącą z takiego uproszczenia budowy jest większa szybkość transmisji danych i brak dodatkowych zadań, którymi musi zajmować się host posługujący się tym protokołem. Z tych względów UDP jest często używany w takich zastosowaniach jak wideokonferencje, strumienie dźwięku w Internecie i gry sieciowe, gdzie dane muszą być przesyłane możliwie szybko, a poprawianiem błędów zajmują się inne warstwy modelu OSI.

6 Nagłówek UDP

7 Różnice pomiędzy TCP a UDP
W przeciwieństwie do UDP, TCP gwarantuje wyższym warstwom komunikacyjnym dostarczenie wszystkich pakietów w całości, z zachowaniem kolejności i bez duplikatów. Zapewnia to wiarygodne połączenie kosztem większego narzutu w postaci nagłówka i większej liczby przesyłanych pakietów.

8 System.Net.Socket TcpClient - Zapewnia połączenia klientów TCP usług sieciowych. TcpClient(String, Int32):Inicjuje nowe wystąpienie TcpClient klasy i podłącza się do portu określonego na określonym hoście. TcpListener - Nasłuchuje połączeń od klientów sieci TCP. TcpListener(IPAddress, Int32):Inicjuje nowe wystąpienie TcpListener klasy, który nasłuchuje połączeń przychodzących prób na określony lokalnego adresu IP i portu numeru.

9 System.Net.Socket UdpClient -Zapewnia usługi sieci protokół datagramów użytkownika (UDP). UdpClient(String, Int32):Inicjuje nowe wystąpienie UdpClient klasy i ustanawia zdalnego hosta domyślnego. Receive(ref IPEndPoint remoteEP ): Zwraca datagramów UDP, który został wysłany przez hosta zdalnego.

10 System.Net Dns:Zapewnia prostą funkcjonalność rozpoznawania nazw domeny. GetHostEntry (String):Rozwiązuje nazwę hosta lub adres IP do IPHostEntry instancji.

11 System.Net.NetworkInformation
System.Net.NetworkInformation nazw zapewnia dostęp do danych o ruchu w sieci, informacje o adresie sieci, a powiadomienia o zmianach adresowych na komputerze lokalnym. Nazw zawiera także klasy, które implementują narzędzia Ping. Możesz użyć Ping i powiązanych klas, aby sprawdzić, czy komputer jest osiągalny w sieci.

12 Możliwe pytania: Podaj 5 różnic miedzy protokołami TCP i UDP.
Stwórz prosty serwer TCP i klienta TCP. Następnie przetestuj działanie protokołu TCP. Utwórz połączenie z hostem oraz z serwerem lokalnym. Sprawdź dostępność portów 22,80,1024 na hoście


Pobierz ppt "Aplikacje TCP i UDP. Łukasz Zieliński"

Podobne prezentacje


Reklamy Google