Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykaz nieuporządkowany - służy do sporządzenia wykazu nienumerowanego, w którym kolejne punkty są wyróżniane punktorami. ◦ Polecenie tworzy ramy wykazu,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykaz nieuporządkowany - służy do sporządzenia wykazu nienumerowanego, w którym kolejne punkty są wyróżniane punktorami. ◦ Polecenie tworzy ramy wykazu,"— Zapis prezentacji:

1

2 Wykaz nieuporządkowany - służy do sporządzenia wykazu nienumerowanego, w którym kolejne punkty są wyróżniane punktorami. ◦ Polecenie tworzy ramy wykazu, ◦ natomiast polecenia wprowadzają konkretne punkty.

3 Pierwszy punkt Drugi punkt Trzeci punkt

4  Pierwszy punkt  Drugi punkt  Trzeci punkt

5  HTML 4.01 Strict zrezygnował ze stosowania atrybutu type, który wprowadzał graficzne punktory:  atrybut type=„disc” wprowadzał kółeczko,  type=„circle” wprowadzał puste kółeczko,  type=„square” wprowadzał kwadracik. Obecnie stosowane są style CSS, dające znacznie większe możliwości formatowania.

6 Przykład: Pierwszy punkt Drugi punkt Trzeci punkt

7 Przykład: o Pierwszy punkt o Drugi punkt o Trzeci punkt

8 Przykład:  Pierwszy punkt  Drugi punkt  Trzeci punkt

9 Możemy zagnieżdżać kilka poziomów listy nieuporządkowanej. Każdy kolejny, niższy poziom powinien zawierać własną definicję listy i powinien się kończyć jej zamknięciem - dla przejrzystości pokazujemy to z wcięciami, choć w kodzie źródłowym nie ma to akurat praktycznego znaczenia.

10 (otwarcie listy na pierwszym poziomie) Punkt 1 Punkt 2 (bez znacznika zamykającego) (otwarcie listy na drugim poziomie) Podpunkt 2.1 Podpunkt 2.2 (bez znacznika zamykającego) (otwarcie listy na trzecim poziomie) Podpunkt 2.2.1 Podpunkt 2.2.2 (zamknięcie listy na trzecim poziomie) (zamknięcie podpunktu 2.2) (zamknięcie listy na drugim poziomie) (zamknięcie Punktu 2) Punkt 3 - kontynuacja punktów pierwszego poziomu Punkt 4 - kontynuacja punktów pierwszego poziomu (zamknięcie całej listy)

11 Przykład działania - zauważ, że przeglądarka sama dodała punktory, niekiedy odmienne (Internet Explorer, Firefox) dla poszczególnych poziomów. Naturalnie, sam możesz je zdefiniować za pomocą stylów.  Punkt 1  Punkt 2 Podpunkt 2.1 Podpunkt 2.2  Podpunkt 2.2.1  Podpunkt 2.2.2  Punkt 3  Punkt 4

12 Wykaz uporządkowany służy do sporządzenia wykazu numerowanego, w którym istotna jest dla nas kolejność elementów. Ramy wykazu tworzy polecenie, natomiast punkty są wprowadzane, podobnie jak w wykazach nieuporządkowanych, za pomocą polecenia.

13 Pierwszy punkt Drugi punkt Trzeci punkt

14 1. Pierwszy punkt 2. Drugi punkt 3. Trzeci punkt

15  W HTML 4.01 nie stosuje się już atrybutu type, który wprowadzał numerowanie:  wartość type=„A” wprowadzała numerowanie według wielkich liter łacińskich,  type=„a” numerowanie według małych liter łacińskich,  type=„I” numerowanie według wielkich liczebników rzymskich,  type=„i” numerowanie według małych liczebników rzymskich, wreszcie  type=„1” numerowanie według liczebników arabskich. W ich miejsce stosowane są style CSS.

16 1.Pierwszy punkt 2.Drugi punkt 3.Trzeci punkt

17 i.Pierwszy punkt ii.Drugi punkt iii.Trzeci punkt

18 A.Pierwszy punkt B.Drugi punkt C.Trzeci punkt

19  Stosowany dawniej atrybut start=„x” w definicji wykazu lub value=„x” w definicji punktu wykazu pozwalał rozpocząć numerowanie listy od dowolnie podanej liczby x, a nie od 1, A, a czy I.  Obecnie jest on uznany za przestarzały, natomiast CSS nie wprowadził jeszcze dedykowanego polecenia zastępującego to narzędzie.  Można za to na razie wykorzystywać liczniki, które są interpretowane przez Firefoksa i Operę.

20 Możemy zagnieżdżać kilka poziomów listy uporządkowanej. Każdy kolejny, niższy poziom powinien zawierać własną definicję listy i powinien się kończyć jej zamknięciem

21 (otwarcie listy na pierwszym poziomie) Punkt 1 Punkt 2 (bez znacznika zamykającego) (otwarcie listy na drugim poziomie) Podpunkt 2.1 Podpunkt 2.2 (zamknięcie listy na drugim poziomie) (zamknięcie Punktu 2) Punkt 3 (bez znacznika zamykającego) (otwarcie listy na drugim poziomie) Podpunkt 3.1 Podpunkt 3.2 (zamknięcie listy na drugim poziomie) (zamknięcie Punktu 3) (zamknięcie całej listy)

22 I. Przeglądarki 1.Microsoft Internet Explorer 2.Opera 3.Firefox 4.Safari II. Edytory HTML 1.Pajączek 2.CoreEditor 3.kED 4.edHTML 5.HateML 6.Dreamweaver 7.Expression Web Designer 8.Nvu

23 Naturalnie możemy swobodnie manipulować typami stylu wykazu, ◦ np. na pierwszym poziomie dać cyfry rzymskie, a na drugim arabskie, ◦ na pierwszym cyfry arabskie, a na drugim cyfry arabskie z wiodącym zerem, itd.

24 Lista definicyjna służy do tworzenia definicji terminów. początek listy definicyjnej pierwszy termin wyjaśnienie pierwszego terminu drugi termin wyjaśnienie drugiego terminu koniec listy definicyjnej

25 Wyjaśnienie terminów Volapük język międzynarodowy utworzony w roku 1868 przez niemieckiego duchownego, Martina Schleyera Esperanto język międzynarodowy zapoczątkowany w 1887 roku przez polskiego okulistę, Ludwika Zamenhofa Interlingua język międzynarodowy zaprojektowany w latach 1924-1950 przez międzynarodową grupę lingwistów

26 Listy definicyjne można również mieszać z listami numerowanymi i nienumerowanymi


Pobierz ppt "Wykaz nieuporządkowany - służy do sporządzenia wykazu nienumerowanego, w którym kolejne punkty są wyróżniane punktorami. ◦ Polecenie tworzy ramy wykazu,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google